สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศ
สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศ
34000
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
อุบลราชธานี, Amphoe Khemmarat
ห้องเรียนอนุบาลครูตุ๊ก
ห้องเรียนอนุบาลครูตุ๊ก
สพป อุบลราชธานีเขต3
Music of Art
Music of Art
สี่แยกเคียงบึงเก่า หลังขนส่ง ถนนคลังอาวุธ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
65 หมู่ 2 บ้านนางิ้ว ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง, Ban Krasop
ปลาสวยงาม - UBRU
ปลาสวยงาม - UBRU
34000
Maths Center คณิตศาสตร์ อ.ต้น
Maths Center คณิตศาสตร์ อ.ต้น
12 ถนน นครบาล ประตู 5 หลัง ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ฝั่งประตูวัดทุ่งศรีเมือง
ยีราฟอุบล 𝙄'𝙢 𝙂𝙧𝙤𝙬𝙞𝙣𝙜 สอนภ
ยีราฟอุบล 𝙄'𝙢 𝙂𝙧𝙤𝙬𝙞𝙣𝙜 สอนภ
300 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
T R O T C S. U B U.
T R O T C S. U B U.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนอุบลวิทยากร
โรงเรียนอุบลวิทยากร
139 ถนนหลวง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบล
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบล
127 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง
เทควันโดอุบล สามแยกมิชชั่น ห
เทควันโดอุบล สามแยกมิชชั่น ห
ตรงข้ามก๋วยจั๊บมิชชั่น
ECC Thailand Ubonratchathani
ECC Thailand Ubonratchathani
272-274 ตรงข้ามอุบลพลาซ่า ถนนพโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
Young Sanook
Young Sanook
47 Thepyothi Road
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลรา
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลรา
สวนสัตว์อุบลราชธานี

ความคิดเห็น

❤️❤️❤️อ่านค่ะอ่าน❤️❤️❤️
💥💥สำหรับมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ค่ะ
1. แสดงเอกสารหรือหลักฐานว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิดวัคซีนAstraZeneca หรือวัคซีน mRNA จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอื่นครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือ
2. หลักฐานแสดงผลการตรวจโดยวิธี RT-PCR ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง หรือ
3. ตรวจโดยวิธี ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง
💥อ่านให้ครบก่อนถาม ใครถามก่อน หยิก_💥มาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. แสดงเอกสารหรือหลักฐานว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชนิดวัคซีนAstraZeneca หรือวัคซีน mRNA จำนวน 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอื่นครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือ
2. หลักฐานแสดงผลการตรวจโดยวิธี RT-PCR ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง หรือ
3. ตรวจโดยวิธี ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และมีเอกสารรับรอง
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม “มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่” วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมสุนีย์ จ.อุบลฯ เหมาะสำหรับ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ นิติกร ในหน่วยงานภาครัฐ และ อปท. รายละเอียดเพิ่มเติม http://202.28.49.72/service-ulfa/index.html
เรียกบรรจุครูผู้ช่วยอีกเมื่อไหร่ค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สอ.ศธ.อบ.
โปรดสนับสนุนเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ หลวงนา
เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
หน่วยงานอื่น บัตรสีชมพู กาหมายเลข 3

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ที่เคารพ
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล
วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2563 เริ่มเวลา 08.30 น.

09.00-14.00 น. เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 แทนตำแหน่งที่ว่าง
โปรดให้การสนับสนุน เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ หลวงนา
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หน่วยงาอื่น บัตรเลือดตั้งสี ชมพู กาหมายเลข 3
เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

ยึดมั่นในหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก
ยินดีให้บริการสมาชิก ออมบนทุกท่าน ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน
• ลดดอกเบี้ยเงินกู้และจัดโครงการที่เป็นธรรม
• เพิ่มเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
• เพิ่มการออม ปรับปรุงการถือหุ้นของสมาชิก
• เพิ่มโครงการสวัสดิการให้ครอบคลุมทั่วถึง
• ปรับปรุงระบบการกู้เงินที่เป็นธรรม
โดยออกระเบียบข้อบังคับตามข้อ
กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์ที่มีคุณธรรม ปฏิบัติการสอดคล้องกับกฎหมาย
สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มั่นคง สหกรณ์ออมบนยั่งยืน
ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุน มา ณ โอกาสนี้
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
โปรดเลือก นายสุรินทร์ หลวงนา หมายเลข 3 หน่วยงานอื่นๆ
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ที่เคารพ
โปรดเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ หลวงนา หมายเลข 3 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 ยินดีให้บริการสมาชิก ออมบนทุกท่าน ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ
นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน
• ลดดอกเบี้ยเงินกู้และจัดโครงการที่เป็นธรรม
• เพิ่มเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
• เพิ่มการออม ปรับปรุงการถือหุ้นของสมาชิก
• เพิ่มโครงการสวัสดิการให้ครอบคลุมทั่วถึง
• ปรับปรุงระบบการกู้เงินที่เป็นธรรม
โดยออกระเบียบข้อบังคับตามข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม “มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่” วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม... http://202.28.49.72/service-ulfa/index.html
เรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) 3 ท่อน เดือนเมษายน 64 คะ
ประกาศผลสอบวันไหนครับท่านแอดมิน
ขออนุญาต Admin ครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคุณครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนเอกชน และของรัฐบาลทุกสังกัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม เฟสบุค กลุ่ม สื่อคณิตศาสตร์ ป.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้พบสื่อการสอนที่หลากหลายจากครูทั่วประเทศ การเข้ากลุ่มนี้มีความเป็นอิสระ ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณมากครับ
คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 1 ก.ค.63 ออกหรือยังและขอรับได้ที่ไหนครับ

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ประกาศ?

เปิดเหมือนปกติ

ตลาดนัดการเรียนรู้ฯ เฟส 2 อุบล 02/03/2022

ตลาดนัดการเรียนรู้ฯ เฟส 2 อุบล

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2

ตลาดที่ 1 "คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน"
โดย ว.วชิรเมธี พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน นักบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ

วันพฤหัสบดี 3 มี.ค. เวลา 9.00-12.00 น.

ลิงก์เข้าอบรม/สมัครหลักสูตรอื่น ๆ
http://moemarket.moe.go.th

หลังอบรม ผ่านการประเมิน รับเกียรติบัตรผ่าน Online ได้ทันที

สอบถามรายละเอียดโครงการฯ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่นี่ค่ะ

https://line.me/ti/g2/Ghzbuzu9PJbA_DXTo38HbgCHf-Awo6ycQzoUHA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ตลาดนัดการเรียนรู้ฯ เฟส 2 อุบล #ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม เฟส 2 จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 02/03/2022

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2

ตลาดที่ 1 "คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน"
โดย ว.วชิรเมธี พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน นักบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ

วันพฤหัสบดี 3 มี.ค. เวลา 9.00-12.00 น.

ลิงก์เข้าอบรม/สมัครหลักสูตรอื่น ๆ
http://moemarket.moe.go.th

หลังอบรม ผ่านการประเมิน รับเกียรติบัตรผ่าน Online ได้ทันที

สอบถามรายละเอียดโครงการฯ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่นี่ค่ะ

https://line.me/ti/g2/Ghzbuzu9PJbA_DXTo38HbgCHf-Awo6ycQzoUHA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 01/03/2022

09.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดประถม 5 ราย สังกัดมัธยม 13 ราย ณ ห้องประชุม
เอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 28/02/2022

09.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักเรียนทุนโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุม
เอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 27/02/2022

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อการประสาน และอำนวยความสะดวกระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ link นี้ค่ะ

https://line.me/ti/g2/Ghzbuzu9PJbA_DXTo38HbgCHf-Awo6ycQzoUHA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

สำหรับรายละเอียดโครงการ/ขั้นตอนการสมัคร คลิกที่ link นี้ค่ะ

http://www.ubnpeo.moe.go.th/ubnpeo/moemarket2/

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 26/02/2022

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด

โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูตำรวจตระเวนชายแดน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 25/02/2022

ศธจ.อบ. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึ 25/02/2022

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึ

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดปรากฏทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ค่ะ

http://www.ubnpeo.moe.go.th/

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 24/02/2022

ศธจ.อบ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและคณะกรรมการสัมภาษณ์และกรรมการเรียกสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและคณะกรรมการสัมภาษณ์และกรรมการเรียกสัมภาษณ์นักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งมีผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 71 คน วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกประถมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิชาเอกนาฏศิลป์ วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกวิทยาศาสตร์(ทั่วไป) วิชาเอกเคมี ในสถานศึกษาของ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 16 คน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 จำนวน 11 คน สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 8 คน สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 5 คน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 17 คน สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน 14 คน

ในการนี้ นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะและให้หลักการแนวทางในการเป็นข้าราชการที่ดีกับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี - สำนักงานศึกษาธ 23/02/2022

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี - สำนักงานศึกษาธ

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ กศจ. อุบลราชธานี

กศจ. อุบลราชธานี ประกาศการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

โดยเสนอชื่อหรือสมัครเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มอำนวยการ

รายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

http://www.ubnpeo.moe.go.th หรือ http://www.ubnpeo.moe.go.th/ubnpeo/650223/

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี - สำนักงานศึกษาธ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิ

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 23/02/2022

ศธจ.อบ. รับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี รับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย วิชาเอกประถมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกพลศึกษา ในสถานศึกษาของ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเทพา สพป.อุบลราชธานี เขต 3 วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านโหง่นขาม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 วิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยยาง โดย นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการปฐมนิเทศรับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนเดินทางไปรายงานตัวในแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ระบบรับสมัครครูผู้ช่วย ศธจ.อุบลราชธานี 22/02/2022

ระบบรับสมัครครูผู้ช่วย ศธจ.อุบลราชธานี

📣📣สำหรับผู้ผ่านภาค ก ภาค ข ที่ต้องการตรวจสอบชั้นที่จะสาธิตการสอนสามารถตรวจสอบได้จากเวบไซต์นี้ โดยใช้รหัสผ่านเดียวกันกับวันที่สมัครค่ะ
💥โปรดอ่าน💥
1.กรณีทำบัตรประจำตัวสอบ(สีฟ้า)หาย ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน ถ่ายสำเนามาแนบในวันยื่นเอกสารค่ะ
2.วันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
3.การดูคะแนนสอบจะแจ้งภายหลังเสร็จสิ้นการสอบแล้วค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ศึกษาจากประกาศโดยละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองค่ะ

ระบบรับสมัครครูผู้ช่วย ศธจ.อุบลราชธานี

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 22/02/2022

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 15/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัสศรี โพธิ์ย้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 15/2565 โดยผ่านทางระบบ Video Conference Webex Meeting โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาขออนุญาตเปิด/ปิดสถานที่เสี่ยงประเภทสถานศึกษา ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีมติ กรต.อุบลราชธานี เฉพาะอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ ให้เปิดเรียน on-site ได้ในขนาดโรงเรียนที่มีนักเรียน 120-500 คน เปิดได้ 50% นักเรียน 501-1,000 คน เปิดได้ 40% นักเรียน 1,001-2,000 คน เปิดได้ 30% นักเรียน 2,001 คน ขึ้นไป เปิดได้ 20% ส่วนอำเภออื่นๆ เปิดเรียนได้ตามปกติเป็น 2 ระบบ สลับกันตามความเหมาะสมไปจนถึงวันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา ในส่วนการดำเนินการสอบนั้นให้เป็นไปตามสถานศึกษาเห็นสมควร ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 22/02/2022

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลซึ่งมีเรื่องพิจารณาจำนวน 27 เรื่อง โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม นางเขมิกา เดชาชาญญ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เป็นรองประธาน นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ นางบัวสอน กลิ่นลั่นทม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ นางชลธิดา วันทา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 22/02/2022

ศธจ.อบ. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยผ่านทางระบบ Video Conference Google Meet มีโรงเรียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 68 โรงเรียน และมีโรงเรียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 67 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 135 คน ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้แทน และครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต 22/02/2022

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต

💥สำหรับผู้ประสงค์ขอดูคะแนน กศจ.อุบลราชธานี จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหน้าเพจ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบแล้วนะคะ💥
💥💥ผู้สมัครที่ทำบัตรประจำตัวสอบหายให้ไปแจ้งความบัตรหายที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเพื่อนำมายื่นวันตรวจเอกสารและวันบรรจุค่ะ💥💥
💥💥💥วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง💥💥💥
📣📣ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดปรากฏทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ค่ะ

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 21/02/2022

โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” สช.ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดย นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุม
ในการนี้ นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัสศรี โพธิ์ย้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมและรับฟัง "การชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา" ตามโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” โดยผ่านทางระบบ Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 21/02/2022

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดย นายสำเภา สมบูรณ์ ประธาน อกศจ. เป็นประธานการประชุม นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นางชลธิดา วันทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 21/02/2022

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิภูธนินท์ ผุยพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรจากสำนักงาน สพป.อบ.1-5/สพม.อบอจ/กศน./อาชีวศึกษา/สช. และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ภาพการประชุมฯ
https://drive.google.com/drive/folders/1R4f1lJcKHenSTo1Xdc2XbzpoArlQ2P6M?usp=sharing

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี's post 21/02/2022

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดย นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าประชุมโดยผ่านทางระบบ Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 21/02/2022

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ กศจ.อุบลราชธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดปรากฏทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ค่ะ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 21/02/2022

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ กศจ.อุบลราชธานี ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดปรากฏทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ค่ะ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

LIVE >วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ศธจ.อุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


2 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani
34000

Ubon Ratchathani โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ครูสีสวยสอนวิทย์ ครูสีสวยสอนวิทย์
333/366 หมู่ 19 ต.ไร่น้อย
Ubon Ratchathani, 34000

คอร์สเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์

Gen Z Gen strong Narinukun Gen Z Gen strong Narinukun
34000
Ubon Ratchathani, 34000

ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนนารีนุกูล

The Iriss โรงเรียนสอนสักคิ้วแห่งแ The Iriss โรงเรียนสอนสักคิ้วแห่งแ
37/9-11 ถ สมเด็จ ต.ในเมิอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สอนสักคิ้ว งานแก้คิ้ว สักปากชมพู คิ้ว3มิติ คิ้ว6มิติ สอนนวดหน้า สอนต่อขนตา

Saint Emilie School:โรงเรียนเยาวเรศศึกษา Saint Emilie School:โรงเรียนเยาวเรศศึกษา
161 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

You are most welcome to visit our school Facebook. เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 รับจำนวนจำกัด

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบล ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบล
127 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

YESAsia -ติดปีก- YESAsia -ติดปีก-
Ubon Ratchathani, 34000

เรียนภาษาอังกฤษ ศึกษาท่องเที่ยวต่างประเทศ

Young Sanook Young Sanook
47 Thepyothi Road
Ubon Ratchathani, 34000

เปลี่ยนเล่นให้เป็นเรียนรู้ Making Learning Fun เราเชื่อเสมอว่าความสนุกจะกระตุ้นให้เด็กๆ อยากต่อยอด

สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม
85 ต.เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น แนะนำการดำเนินกิจกรรม ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ตามสะดวกเลยนะครับ

EEP BEN EEP BEN
600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โรงเรียนบ้านดอนยู โรงเรียนบ้านดอนยู
บ้านดอนยู
Ubon Ratchathani, 34160

โรงเรียนบ้านดอนยู ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.นาดี​ อ.นาเยีย​ จ.อุบล​ราชธานี​ 34160

ชมรมการ์ตูนศึกษาubru ชมรมการ์ตูนศึกษาubru
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani

พบปะแลกเปลี่ยนผลงานการวาดการ์ตูนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและผู้สนใจ

โรงเรียนดนตรีลิตเติ้ลเบิร์ โรงเรียนดนตรีลิตเติ้ลเบิร์
11/12 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

เปิดสอนเปียโน กีต้าร์คลาสสิค กีตาร์อคูสติก อูคูเลเล่ ไวโอลิน ร้องเพลง