งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ความคิดเห็น

บักครูพงษ์ธนัฐ อมรเดชาวงศ์ ครูผู้ช่วยแผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยฉะเชิงเทรา หลอกแดกหลอกกิน ผญ มีเมียแล้วจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายแล้วเล่นชู้สาว มีเมียน้อยเป็นกะรทำงานด่านบันเทิง กะรที่อุบล กะรฉะเชิงเทรา ตบตี ผญ ทำร้ายร่างกาย ผญ เล่นชู้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผลิตเค้ก คุกกี้ รับเทศกาลปีใหม่ 2565

นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565 ด้วยการให้นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะวิชาชีพของตนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถนำวิชาความรู้สร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกทางหนึ่งด้วย จึงได้จัดกิจกรรมผลิตและจำหน่ายเค้ก คุกกี้ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565 ในชื่อโครงการ เทศกาล“เค้ก คุกกี้ ของขวัญปีใหม่ 2565 สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ” โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้ผลิตสินค้าดี มีคุณภาพในราคาย่อมเยา ออกจำหน่ายให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ ได้แก่

🍪คุกกี้คอร์นเฟลก จำหน่ายเป็นกล่อง
🎁ปริมาณกล่องใหญ่ละ 450 กรัม ขายในราคา 250 บาท
🎁ปริมาณกล่องละ 200 กรัม ขายในราคา 140 บาท
🛍จำหน่ายเป็นถุง ปริมาณถุงละ 150 กรัม จำหน่ายในราคา 100 บาท

🎂เค้ก จัดทำ 2 ชนิด ได้แก่
🍰เค้กเนยสดหน้าครีม
🍰เค้กเนยสดหน้าแยม
จำหน่ายในราคาปอนด์ละ 180 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อเค้กและคุกกี้ ผลงานนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยติดต่อได้ที่
📌ร้านเบเกอรี่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
📌โรงแรม Rcheewa Hotel อาชีวะอุบล
📌วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
📌งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
📌สั่งซื้อโทรศัพท์ 045250111
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ แนะนำตัว
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ที่เคารพ
โปรดสนับสนุนเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ หลวงนา
หน่วยงานอื่น บัตรสีชมพู กาหมายเลข 3
เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมบน ประจำปี 2564

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล
วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2563 เริ่มเวลา 08.30 น. 09.00-14.00 น. เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 แทนตำแหน่งที่ว่าง

โปรดเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ หลวงนา
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หน่วยงานอื่น บัตรเลือดตั้งสี ชมพู กาหมายเลข 3
เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

ยึดมั่นในหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก
ยินดีให้บริการสมาชิก ออมบนทุกท่าน ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน
• ลดดอกเบี้ยเงินกู้และจัดโครงการที่เป็นธรรม
• เพิ่มเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
• เพิ่มการออม ปรับปรุงการถือหุ้นของสมาชิก
• เพิ่มโครงการสวัสดิการให้ครอบคลุมทั่วถึง
• ปรับปรุงระบบการกู้เงินที่เป็นธรรม
โดยออกระเบียบข้อบังคับตามข้อ กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์ที่มีคุณธรรม ปฏิบัติการสอดคล้องกับกฎหมาย
สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มั่นคง สหกรณ์ออมบนยั่งยืน
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน มา ณ โอกาสนี้
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สอ.ศธ.อบ.
หน่วยงานอื่น เลือก นายสุรินทร์ หลวงนา
โปรดเลือก หมายเลข 3

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ที่เคารพ

โปรดเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ หลวงนา หมายเลข 3
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

ยินดีให้บริการสมาชิก ออมบนทุกท่าน
ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน
• ลดดอกเบี้ยเงินกู้และจัดโครงการที่เป็นธรรม
• เพิ่มเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
• เพิ่มการออม ปรับปรุงการถือหุ้นของสมาชิก
• เพิ่มโครงการสวัสดิการให้ครอบคลุมทั่วถึง
• ปรับปรุงระบบการกู้เงินที่เป็นธรรม
โดยออกระเบียบข้อบังคับตามข้อ
กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค.2563 เลือกตั้ง เวลา 09.00-14.00 น.
ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล

สหกรณ์ที่มีคุณธรรม ปฏิบัติการสอดคล้องกับกฎหมาย
สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มั่นคง สหกรณ์ออมบนยั่งยืน

โปรดเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ หลวงนา หมายเลข 3
หน่วยงานอื่น บัตรสีชมพูเลือก เข้าคูหา กาเบอร์ 3
เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
‘โตโยต้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
และบ่มเพาะนักศึกษา สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในอนาคต’

โอกาสครั้งสำคัญมาถึงแล้ว !!
ฝากร้านฟรีกับโตโยต้า !!
โตโยต้า เปิดเวทีให้น้องๆ ได้ขึ้นมาโปรโมทสินค้าหรือบริการ
ในงาน Toyota Best Deal Best Day
สำหรับ น้องๆ นักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ และมีอาชีพเสริม
เช่น ขายสินค้างาน DIY / Handmade , ของกิน / ของใช้
หรือ บริการรับถ่ายภาพ วาดภาพ และอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณมาย 086-561-9873
และคุณตัวเล็ก 095-153-5562
นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับรูปภาพรับใบประกาศ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สถานศึกษาได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ประเภทองค์กรดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 27/08/2023

อาชีวะอุบลฯ นำผู้เกษียณอายุราชการในสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางสาวพัทธมน ขันเพ็ชร หัวหน้างานบุคลากร นำผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประจำปี 2566 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวอลิณพ์ริศา สุธัมนาถพงษ์ ครูชำนาญการ แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยฐานะ ครูชำนาญการ และ นายอุทัย บุญทอง ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมโครงการประชุมพัฒนาบุคลากรในการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้าเวลา 08.00-16.00 น.ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” และ “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง” จาก ดร. นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

จากนั้นในช่วงเย็นเวลา 19.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวมุทิตาจิตและมอบโล่เชิดชูเกียรติของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมอบหมายนายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นางสาวพัชรนันท์ เฝ้าทรัพย์ ครูที่ปรึกษา สาขาวิชาการโรงแรม ให้การต้อนรับคุณสมพูน ถนอมมงคล ผู้ประสานงานฝ่ายบุคคลโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร และผู้ปกครอง

เพื่อปฏิบัติภารกิจการเซนต์สัญญาฝึกงานกับผู้ปกครองนักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และ แผนกวิชาการโรงแรม จำนวน 8 คน
ทั้งนี้มีกำหนดเข้ารับการฝึกงาน ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 26/08/2023

อาชีวะอุบลฯ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ กลยุทธ์การยกระดับวัตถุดิบพื้นบ้านตามฤดูกาล
สู่มาตรฐานเชฟเทเบิ้ล

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานในการเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ กลยุทธ์การยกระดับวัตถุดิบพื้นบ้านตามฤดูกาลสู่มาตรฐานเชฟเทเบิ้ล ซึ่งดำเนินการโดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่เรียนรายวิชาเทคนิคการสัมมนาและการนำเสนอผลงาน
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักการดำเนินธุรกิจด้านอาหารจากผู้ประกอบการ ที่ประสบผลสำเร็จได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้และเข้าตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการสัมมนาและนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมศรีอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 25/08/2023

อาชีวะอุบลฯ แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพและสื่อสัมพันธ์อาชีพสู่น้องปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายให้ครูแผนกวิชาการโรงแรม และครูแผนกวิชาการบัญชี นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพและสื่อสัมพันธ์อาชีพสู่น้องปีการศึกษา 2566

25/08/2023

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดตอบปัญหาออนไลน์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด เพื่อชิงรางวัลหลายรายการ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566 แสกน QR Code หรือคลิกลิงค์เพื่อตอบปัญหา https://forms.gle/eJFGYNNamPuwGeSB9 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2566

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 25/08/2023

วันนี้ 25 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายภารกิจให้ ครูอาทิตย์ นิลรัตน์ ครูนิตยา สัตยากูล ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ปฏิบัติหน้าที่จัดรายการวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “รวมใจไทอุบล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี คลื่นความถี่ FM 98.50 MHz

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 24/08/2023

อาชีวะอุบลฯ ใช้ธรรมนำสุขให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
จัดโครงการ “เพลินธรรมนำสุข”ในหัวข้อ การฝึก ศิล สมาธิ ปัญญา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกวันพฤหัสบดี
ของสัปดาห์ ในเวลา 14.00 -15.00 น. ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 24 สิงหาคม 2566 กิจกรรม ได้แก่ รับฟังการบรรยายธรรมะ จากพระสุจินต์ จารุวณฺโณ (บุญสาง)
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี พระสงฆ์ประจำวัดมงคลโกวิทาราม
(ปากห้วยวังนอง) ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นตารางการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมของนักเรียน ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เป็นคนดีมีคุณธรรม นำธรรมะที่ได้รับจากการรับฟังการบรรยาย มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

24/08/2023

📌 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ “Read and Learn”
🌟 กติกาการถ่ายภาพ 🌟
- ภาพถ่ายการอ่านกับหนังสือเล่มโปรด พร้อมเขียนแคปชั่นประกอบ
- ภาพถ่ายจะต้องสื่อถึงความงามและเรื่องราวตามหลักองค์ประกอบศิลป์
- ไม่จำกัดประเภทกล้องดิจิทัล และมือถือ
- ไม่จำกัดอายุ ระดับชั้น และสาขาวิชา
🌟 ประเภทรางวัล🌟
🏆รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 500 บาท
🥇รองชะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 400 บาท
🥈รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 300 บาท
🥉รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 200 บาท
🌟 ส่งภาพประกวดได้ตั้งวันนี้ ถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2565 🌟
🌟 สถานที่ส่งไฟล์ภาพประกวด 🌟
ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (Facebook)

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 24/08/2023

📌 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ที่จะมาโชว์พลังของเยาวชนอาชีวะ ที่รักการอ่าน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
- การประกวดแต่งคำขวัญห้องสมุด
- การประกวดถ่ายภาพกับหนังสือเล่มโปรด
- การประกวดตอบปัญหา
- การประกวดสุดยอดนักอ่าน
- การประกวดเดินแบบกับหนังสือคู่ใจ
- นิทรรศการหนังสือ
"อ่านได้หลากหลายกับ Se-ed และ นายอินทร์"
🎉พร้อมความสนุกสนาน 🔊 จากวงดนตรี 🌈
‼️พลาดไม่ได้ 30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โดยงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 24/08/2023

อาชีวะอุบลฯ จับมือกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาในโครงการ “พัฒนาทักษะผู้เรียน อาชีวศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ”

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการ “พัฒนาทักษะผู้เรียน อาชีวศึกษา สร้างงาน สร้างอาชีพ” เรื่อง เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีนายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการดังกล่าว  ซึ่งโครงการนี้จัดโดยแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย นางอัญชลี คำเพราะ หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หัวข้อ E-commerce แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 และ 2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แผนกวิชาการตลาดและการจัดการธุรกิจค้าปลีก แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน และแผนกวิชาการบัญชี จำนวน 200 คน ครูประจำแผนกวิชา จำนวน 25 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณโกวินทร์ กุลฤชากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม Central Tech - Central Retail Corporation คุณวิทยา ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล คุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล และ คุณกฤษฏิ์ เจริญธนากิต ฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงและได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน มีความพร้อมก่อนออกสู่โลกอาชีพในอนาคต

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 23/08/2023

อาชีวะอุบลฯ เปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี การศึกษา 2566 จากนั้นนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี การศึกษา 2566 ณ หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นอกจากนี้ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังจัดกิจกรรมการแข่งขันและประกวดทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย ณ ห้องประชุมศรีอุบล การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ อาคารเรียน 7 ชั้น 3 ห้อง 735 และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย/ หญิง เพลงไทยสากล ชาย/หญิง เพลงสากล ชาย /หญิง ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 23/08/2023

อาชีวะอุบลฯ นำนักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี เปิดประสบการณ์เรียนรู้การประกอบธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสายอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายให้แผนกวิชาการบัญชี นำโดย นางบังอร พันธ์โสภา หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี นำตัวแทนครู นักเรียน ปวช.1/1 และ 1/2 แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 59 เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง ณ บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการศึก
ษาดูงานในสถานประกอบการฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสายอาชีพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาในอนาคตต่อไป

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 23/08/2023

อาชีวะอุบลฯ จับมือผู้มีจิตศรัทธามอบโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนสายอาชีพ ให้ทุนการศึกษา 151 คน รวมมูลค่า 253,500 บาท

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี การศึกษา 2566 และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ณ หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมีรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย คณะครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ นำโดย นางวณี มัลลานู อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายประสิทธิ์ สุรศิลป์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดร.พิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลนครอุบลราชธานี นำคณะผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 151 คน ทุนละ 2,000 บาท และ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 253,500 บาท จากอดีตผู้บริหาร อดีตข้าราชการครู ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รวมทั้ง ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในปัจจุบัน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาเพื่อมอบโอกาสที่ดีในการเรียนสายอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้นำเงินไปเป็นทุนการศึกษาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สร้างขวัญกำลังใจในการเรียนสายอาชีพในอนาคตต่อไป

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 23/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรประจำเป็นพนักงานราชการ
http://www.uvc.ac.th/home/index.php/uvc-news-all/uvc-news/1672

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 22/08/2023

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับ
นางอนุธิดา ดาโรจน์ ครูแผนกวิชาการบัญชี
ในโอกาสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๖

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 22/08/2023

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ในโอกาสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๖

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 22/08/2023

อาชีวะอุบลฯ สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประธานในการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยลการฝ่ายวิชาการ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ สอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคาร 7 ชั้น 1
📣📣📣และจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 21/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมานี้ ให้มารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์เวลา 08.15 น. ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคาร 7 ชั้น 1

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 21/08/2023

อาชีวะอุบลฯ จัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป (ครู) พร้อมด้วยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป (ครู) โดยจัดให้มีการสอบข้อเขียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช อาคาร 5 ชั้น 1

📣📣ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 สัมภาษณ์วันที่ 22 สิงหาคม 2566
📢📢ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 21/08/2023

นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสมัครประกวดมารยาทไทย
การประกวดตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย
และการประกวดร้องเพลงในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และจัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2566
ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 19/08/2023

อาชีวะอุบลฯ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ (18 สิงหาคม 2566) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มอบหมายภารกิจให้ นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ แขกกิตติมศักดิ์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

สำหรับปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 19/08/2023

อาชีวะอุบลฯจัดลงนามสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพิธีลงนามสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 260 คน
ณ หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 19/08/2023

เมื่อวันนี้ 18 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายภารกิจให้ ครูนารี บุญเสนอ ครูสิรภพ อินทอร ครูแผนกวิชาการบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่จัดรายการวิทยุกระจายเสียง ในรายการ “รวมใจไทอุบล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี คลื่นความถี่ FM 98.50 MHz

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 18/08/2023

บรรยากาศการแข่งขันชุดแฟนซีรีไซเคิล ในงานสามัญสัพันธ์รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมศรีวนาไล หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 18/08/2023

🌸📣💐ผลการประกวดเดินแบบและออกแบบชุดรีไซเคิล ในงานสามัญรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566
❇️ระดับ ปวช.
🏆รางวัลชนะเลิศ
นายเกียรติศักดิ์ เจนคง นักเรียน ชคฟ.1
🏆🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับอันดับ 1
นางสาววิภาวดี กุนรักษ์ ชพค.3
🏆🏆🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายอภิรักษ์ ป้อมฟู นักเรียน ชคทร.1
🏆🏆🏆🏆รางวัลชมเชย
นายธัญพิสิษฐ์ พานิชกูล นักเรียน ชพบ 2/1
นายปวริศ นีระพงค์ นักเรียน ชพต.2

❇️ระดับ ปวส.
🏆ชนะเลิศ
นายธีรยุทธ ประกอบกัน นักศึกษา สคฟ.1/1
🏆🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
นายธนินโชตน์ แสงสุวรรณ นักศึกษา สคฟ.2/1
🏆🏆🏆รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2
นางสาวศรสวรรค์ พันทุม สคอ.1/2
🏆🏆🏆🏆รางวัลชมเชย
นางสาววาสนา ศรีเลิศ นักศึกษ สคจด.1
นางสาวณัฐธิดา สีสุข นักศึกษา สบบ.2/6

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 18/08/2023

อาชีวะอุบลฯ รังสรรค์ชุดรีไซเคิล เดินแบบประชันไอเดีย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2566”

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายภารกิจให้ นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสามัญสัมพันธ์รวมใจเทิดไท้ องค์ราชัน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566” ณ หอประชุมอาคาราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดโดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงบนเวทีรำเทิดพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน รำกฤษดาภินิหาร การแสดง Coverdance การตอบปัญหาชิงของรางวัล และกิจกรรมที่ได้รับความสนใจในงาน ได้แก่ การประกวดเดินแบบชุดรีไซเคิล ของนักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่างได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละชั้นเรียนรวมกลุ่มนำวัสดุที่เหลือใช้มารังสรรค์ออกแบบและประยุกต์เป็นชุดและเสื้อผ้าสวมใส่ที่สวยงาม มาเดินแบบเข้าร่วมประกวดมากกว่า 40 ชุด

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการการออกแบบและประยุกต์วัสดุเหลือใช้นำมาออกแบบสู่สิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองและประเทศชาติในอนาคตอีกด้วย

18/08/2023

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แสดงความยินดีกับนางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ ครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

18/08/2023

นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 82 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

18/08/2023

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แสดงความยินดีกับนายถนอมศักดิ์ ทองทับ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 18/08/2023

แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดำเนินโครงการศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ แผนกวิชาการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ณ บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของผู้เรียนให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงานของบุคลากรอาชีพสอดคล้องกับสาขาวิชาของผู้เรียน รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา
13.00 -16.00 น. โดยมีนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 2 เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 69 คน และ
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยมีนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 เข้า
ศึกษาดูงาน จำนวน 76 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 6 คน

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 18/08/2023

อาชีวะอุบลฯ ใช้ธรรมนำสุขให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
จัดโครงการ “เพลินธรรมนำสุข”ในหัวข้อ การฝึก ศิล สมาธิ ปัญญา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกวันพฤหัสบดี
ของสัปดาห์ ในเวลา 14.00 -15.00 น. ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 24 สิงหาคม 2566 กิจกรรม ได้แก่ รับฟังการบรรยายธรรมะ จากพระสุจินต์ จารุวณฺโณ (บุญสาง)
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี พระสงฆ์ประจำวัดมงคลโกวิทาราม
(ปากห้วยวังนอง) ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นตารางการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมของนักเรียน ปวส.1 ทุกสาขาวิชา และจะสลับหมุนเวียนกันไป ในระดับชั้นอื่นๆ ทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เป็นคนดีมีคุณธรรม นำธรรมะที่ได้รับจากการรับฟังการบรรยาย มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 17/08/2023

แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน อาชีวะอุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 “การแข่งขัน CME BIZ2023” ระดับปวส./ปริญญาตรี ในงานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 (ACBA 2023) ที่ ม.ราชภัฏอุบลฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายให้ครูในแผนกการจัดการสำนักงาน นำโดยนางกัญปพิมพ์ กนิษฐพยาฆร์ หัวหน้าแผนกการจัดการสำนักงาน และคณะครูในแผนก นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ CME BIZ2023 ระดับปวส./ปริญญาตรี ในงาน “บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 (ACBA 2023)” ที่คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ตึก 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการแข่งขันปรากฏว่า
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 “การแข่งขัน CME BIZ2023” ระดับปวส./ปริญญาตรี
1. นางสาวอารยา ทาบทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. นางสาวนธนัชชา อุ้มบุญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นางสาวนภาพร สาระปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นางสาวกฤติยารัตน์ จันทะเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จึงนับเป็นความภาคภูมิใจที่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง และเพิ่มศักยภาพสู่การแข่งขันจนสามารถคว้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ2 ในครั้งนี้

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 16/08/2023

ครูอาชีวะอุบลฯ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางมนฤดี สุวรรณกูฏ ครูชำนาญการ แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ณ อาคารอินทนิล ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และกล่าวเปิดงาน “บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9” ACBA 2023 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้พิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายวรนาท ใจวงศา ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตอุบลราชธานี 2 ธนาคารออมสิน ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีผลงานดีเด่น 2. นางภัทรนิษฐ์ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกิจเจริญโฮม จำกัด และเอสซีจีโฮม อุบลราชธานี (กิจเจริญโฮม) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้มีคุณูปการต่อคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ 3. นางมนฤดี สุวรรณกูฏ ครูชำนาญการ แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
สำหรับนางมนฤดี สุวรรณกูฏ เป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545 มีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย อาทิ

1.รางวัล “กิติคุณสัมพันธ์สังข์เงิน” ครั้งที่ 24 ประเภทองค์กรดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์เป็นที่ประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน (รางวัลระดับประเทศ) จากการทำหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์พัฒนาการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาจนได้รับการยอมรับ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2558 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
2. รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปีพุทธศักราช 2562 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (รางวัลระดับประเทศ) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. รางวัล “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็น ผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ชัด ประจำปีพุทธศักราช 2563 (รางวัลระดับประเทศ) จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
4. รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ประจำปี 2563 (รางวัลระดับจังหวัด) ครูผู้เสียสละ มีจิตอาสา สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติโดยรวม จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
5. รางวัล “บุคคลคุณธรรมต้นแบบ” ที่ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมด้วยพลัง “บวร” จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 16/08/2023

อาชีวะอุบลฯ เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มอบหมายภารกิจให้ นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียน ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ แขกกิตติมศักดิ์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

สำหรับปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 16/08/2023

อาชีวะอุบลฯต้อนรับคณะนิเทศและเยี่ยมชมการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
มอบหมายให้นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยตัวแทนครูในสถานศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวพิมพ์มณีการ์ ขุมทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นายยิ่งยศ สียางนอก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวรวิษฎา รมยนภชยธร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ในโอกาสนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ โดยการนิเทศและติดตามโครงการในครั้งเพื่อการพัฒนาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ในระหว่างวันที่16-17 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 16/08/2023

แผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการโรงแรม อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รวม 6 รางวัล การประกวดพูดเวทีทอล์คในหัวข้อ “พูดอย่างไรสร้างแรงบันดาลใจได้” ในงานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 (ACBA 2023) ที่ ม.ราชภัฏอุบลฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายให้นางเจมณี ทะริยะ ครูแผนกวิชาการโรงแรม นางสราลี นิยมพันธ์ นางประภัสสร คำเจริญ ครูแผนกวิชาการตลาด นางมนฤดี สุวรรณกูฏ ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดพูด เวทีทอล์คในหัวข้อ “พูดอย่างไรสร้างแรงบันดาลใจได้” COMMARTS TALK SHOW EP.1 ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. และ ระดับอุดมศึกษา / ปวส. ในงาน “บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 (ACBA 2023)” ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารอินทนิล ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการแข่งขันปรากฏว่า
1.ระดับอุดมศึกษา /ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นางสาวศศิประภา นามเกษ นักศึกษาชั้น สบต.2/2 แผนกวิชาการตลาด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววรินทร งาดเกาะ นักศึกษาชั้น สอร. 2/1 แผนกวิชาการโรงแรม
และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาววริศรา แก้วศรี นักศึกษา สบต.2/2 แผนกวิชาการตลาด
นางสาวปิยะนุช เจริญบุญ นักศึกษา สบต.1/1 แผนกวิชาการตลาด

2. ระดับมัธยมศึกษา /ปวช.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนันทวัธน์ บุตรดี นักเรียนชั้น ชอร. 2 แผนกวิชาการโรงแรม
และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอรอุมา นำผล นักเรียนชั้น ชอร. 2 แผนกวิชาการโรงแรม

จึงนับเป็นความภาคภูมิใจที่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง และเพิ่มศักยภาพสู่การแข่งขันจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในครั้งนี้

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 16/08/2023

แผนกวิชาการบัญชี อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 “การแข่งขันทักษะด้านการบัญชี” ในงานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 (ACBA 2023) ที่ ม.ราชภัฏอุบลฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายให้ครูในแผนกวิชาการบัญชี นำโดยนางบังอร พันธ์โสภา หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีและคณะครูในแผนก นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในงาน “บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 (ACBA 2023)” ที่คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการแข่งขันปรากฏว่า
1. นางสาวศิริวรรณ นิลเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวพิชญาภัค ทองรอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จึงนับเป็นความภาคภูมิใจที่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง และเพิ่มศักยภาพสู่การแข่งขันจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในครั้งนี้

Photos from งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี's post 16/08/2023

อาชีวะอุบลฯประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครู เพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยการประเมินครู
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.นายอาคม ศรีพรม ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
2.นางรติภัทร จันทร์ส่อง ครูแผนกวิชาดิจิทัลกราฟิค
3.นายคมกริช จุกหอม ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

UVC PROUD
เทศกาลเค้ก คุกกี้ ต้อนรับปี 2565
UVC PROUD  :  สุดยอด 34 ทักษะชนะเลิศ อาชีวะอุบลฯ ตัวแทนเมืองดอกบัว ชิงชัยต่อระดับภาคฯ
ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ชวนทำบุญบริจาคโลหิต ในวัย
"ทีมแกะสลักหิมะนานาชาติ UVC APACC Certified"
บรรยากาศ 55 ทีมทั่วโลกแกะหิมะนานาชาติที่จีน
สวยงดงามสมชื่อแชมป์เก่า 80 เปอร์เซ็นต์  "พลังแห่งความสามัคคี”
หัวใจนักสู้

เว็บไซต์

ที่อยู่


410 ถ. พรหมราช ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
34000

Ubon Ratchathani โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มรภ.อุบลราชธานี 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มรภ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani

เพจสำหรับโครงการ หนึ่งตำบาลหนึ่มหา

สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านพัฒนานักศึกษา และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Policy and Innovation Study Group, UBU - กลุ่มศึกษานโยบายและนวัตกรรม Policy and Innovation Study Group, UBU - กลุ่มศึกษานโยบายและนวัตกรรม
Policy And Innovation Study Group, Faculty Of Political Science, Ubon Ratchathani University, 85 Sathonlamark Road Warin Chamrap, Ubon Ratchathani
Ubon Ratchathani, 34190

กลุ่มศึกษานโยบายและนวัตกรรม มหาวิท

นิเทศศาสตร์ราชภัฏอุบล นิเทศศาสตร์ราชภัฏอุบล
2 ถนนราชธานี อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

หลักสูตรปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ เรียน3ปีเท่านั้น

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
749/1 ถนนชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง
Ubon Ratchathani, 34000

คณะ #รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธา

Unlock ความคิดพิชิตงานบริการ Unlock ความคิดพิชิตงานบริการ
Ubon Ratchathani

สาระความรู้เกี่ยวกับสายงานบริการ

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี
261
Ubon Ratchathani, 34000

ค่ายสำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นพยาบา?

Fin ดี we can do วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ Fin ดี we can do วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
128 ม. 5 ต. หนองนกทา อ. เขมราฐ
Ubon Ratchathani, 34170

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มส

English for Digital Age Business English for Digital Age Business
Ubon Ratchathani, 34190

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุ?