บ้านกฎหมายและคลีนิคยุติธรร

บ้านกฎหมายและคลีนิคยุติธรร

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล
25/11 ซอยแจ้งสนิท 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun School
โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun School
102 ถนน แจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ถนน แจ้งสนิท
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช
3 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง
แทนแมนชั่น
แทนแมนชั่น
ถนนชยางกูร 12
คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่สไมล์
คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่สไมล์
คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่สไมล์
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธาน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธาน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบา
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบา
224 ถนนพลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง, Amphoe Warinjamrap
โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์-อิ
โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์-อิ
324 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ
2 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข
สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข
34000

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

19/02/2020

***วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ กรณีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ หรือไม่ และมาตรา ๓๐๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ หรือไม่;
#ประเด็นที่ ๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ หรือไม่?
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ #ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘
#ประเด็นที่ ๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๗ หรือไม่?
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑ #ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘
นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๑ และมาตรา ๓๐๕ สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์อีกด้วย***
ที่มา:http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/article_20200219173700.pdf

Photos from คณะวิชาการไกรพิวัฒน์ (Kraibhiwat Group)'s post 06/05/2019

“วัตถุที่ประสงค์นั่นแหละคือเจ้าสาว อย่างอื่นเป็นแต่เถ้าแก่แม่สื่อช่วยจัดการให้ได้ตัวเจ้าสาวมา”
#ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของนิติกรรมและสัญญา

สวัสดีเราชื่อทรัพย์อิงสิทธิ 16/02/2019

สวัสดีเราชื่อทรัพย์อิงสิทธิ

ถ้าใครสงสัยว่าพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ที่พึ่งลงประกาศในราชกิจจาฯ คืออะไร และสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง สำนักกฎหมายมีคำตอบในแบบฉบับเข้าใจง่ายได้จากสไลด์ตามโพสต์นี้เลย

แต่ถ้าใครอยากอ่านแบบเต็มๆ ก็มาดิคร๊าบบบ ==> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0097.PDF?fbclid=IwAR2dwGVxVIujTEuQJx5CkFTv1u2qS_AoFWG4x4U9ctdV8iwwXJgmCzZ_9dA

Photos from คณะวิชาการไกรพิวัฒน์ (Kraibhiwat Group)'s post 15/02/2019

#ทรัพย์อิงสิทธิ

Photos from คณะวิชาการไกรพิวัฒน์ (Kraibhiwat Group)'s post 12/09/2018

***รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับ***
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (13 กันยายน 2560)
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (28 กันยายน 2560)
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (7 ตุลาคม 2560)
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน (27 ตุลาคม 2560)
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (12 ธันวาคม 2560)
6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (21 กุมภาพันธ์ 2561)
7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (2 มีนาคม 2561)
8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (21 กรกฎาคม 2561)
9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (12 กันยายน 2561)
10. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (12 กันยายน 2561)

Photos from บ้านกฎหมายและคลีนิคยุติธรรม's post 22/07/2017

***ทุกวันนี้เห็นมีการใช้ "โดรน" เพื่อบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย; แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า "โดรน" เป็น "อากาศยาน" อย่างหนึ่งตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และเป็น
"อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน" ตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้;
[ดูพระราชบัญญัติฉบับสมบูรณ์และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ที่ http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a117/%a117-20-9999-update.pdf]
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
กฎหมาย #บังคับหรือปล่อยโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด หากฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท ตามมาตรา ๗๘ (๑);
อย่างไรก็ดี แม้ถึงว่าจะได้รับอนุญาตให้บังคับหรือปล่อยตามมาตรา ๒๔ ดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗;
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมได้มีประกาศฉบับหนึ่งชื่อว่า "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘" (ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) ที่ออกตามความใน มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยประกาศฉบับนี้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ "อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก" โดยให้ความหมายของ อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกว่า "อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก” หมายความวา อากาศยานที่ควบคุมการบิน โดยผูควบคุมการบินอยูภายนอกอากาศยานและใชระบบควบคุมอากาศยาน ทั้งนี้ ไมรวมถึงเครื่องบินเล็กซึ่งใชเปนเครื่องเลนตามกฎกระทรวงกําหนดวัตถุซึ่งไมเปนอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๔๘" (ความในข้อ ๓ ของประกาศ) ซึ่งก็เห็นจะได้แก่ "โดรน" นี้เอง;
[ดูประกาศฉบับสมบูรณ์และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/D/086/6.PDF]
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
กล่าวโดยเฉพาะแล้ว เมื่อ "โดรน" เป็น "อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน" "อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก" แล้ว ในการที่จะบังคับหรือปล่อยเห็นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ คือ ต้อง "ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด" มิฉะนั้นอาจเป็นความผิดตามมาตรา ๗๘ (๑) และหรือมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ก็ได้;
อย่างไรก็ตาม ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อนุญาตใหบังคับหรือปลอยอากาศยานในหลายกรณี มีทั้งที่ปล่อยได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือเพียงแต่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือเพียงแต่มีคุณสมบัติและขึ้นทะเบียน หรือที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้:-
[๑.] การบังคับหรือปลอยอากาศยานที่มีน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม ที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการเลนเปนงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬาได โดยผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตองมีอายุเกินกวา ๑๘ ปบริบูรณ เวนแตจะมีผูแทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแล และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของประกาศฯ;
[๒.] การบังคับหรือปลอยอากาศยานที่มีน้ำหนักเกินกวา ๒ กิโลกรัมแต ไมเกิน ๒๕ กิโลกรัมที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการเลนเปนงานอดิเรก เพื่อความบันเทิงหรือเพื่อการกีฬา ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานมีคุณสมบัติและลักษณะตามข้อ ๗ และได ขึ้นทะเบียนตามขอ ๘ โดยผูบังคับหรือปล่อยอากาศยานตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ ๙ ของประกาศฯ
[๓.] การบังคับหรือปลอยอากาศยานที่มีน้ําหนักไมเกิน ๒๕ กิโลกรัม ที่ใชเพื่อวัตถุ ประสงคอื่น คือ (ก) เพื่อการรายงานเหตุการณหรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน) (ข) เพื่อการถายภาพ การถายทําหรือการแสดงในภาพยนตรหรือรายการโทรทัศน (ค) เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน หรือ (ง) เพื่อการอื่น ๆ จะกระทำได้เมื่อผูบังคับหรือปลอยอากาศยานมีคุณสมบัติและลักษณะตามขอ ๑๑ และไดขึ้นทะเบียนตามขอ ๑๒ โดยผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ ๑๓ ของประกาศฯ
[๔.] การบังคับหรือปลอยที่มีน้ำหนักเกิน ๒๕ กิโลกรัม ใหยื่นขออนุญาตตออธิบดีเปนกรณีไป และจะบังคับหรือปลอยอากาศยานไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
ดังนี้แล้ว ในการที่จะ "อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก" นั้น ควรจะต้องพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเสี่ยงต่อความผิด โดยเฉพาะความผิดทางอาญา เพราะ "ความไม่รู้กฎหมายไม่อาจเป็นข้อแก้ตัวได้: Ignorantia juris non excusat: Ignorance of the law is no excuse" หรือดังที่ว่า "บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้..." ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ ***

Photos from คณะวิชาการไกรพิวัฒน์ (Kraibhiwat Group)'s post 21/04/2017

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ....(ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)

Photos from คณะวิชาการไกรพิวัฒน์ (Kraibhiwat Group)'s post 21/04/2017

**(ร่าง)พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ....(ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)

Photos from บ้านกฎหมายและคลีนิคยุติธรรม's post 15/04/2017

***ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของรถยนต์ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัย***
๑. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ หน้า ๔๗ - ๔๘
๒. มีผลบังคับใช้ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

Photos from คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Lawubru's post 12/04/2017

***การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา***

Timeline photos 12/04/2017

"การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม"
(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๘)

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม (นร ๐๕๐๗/ว๑๗๘)
**คณะรัฐมนตรีได้พิจารณากำหนดให้มีวันหยุดราชการประจำปี อีก ๒ วัน คือ ๑. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) และ
๒. วันที่ ๑๓ ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)
และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๐๐ [เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐] ในส่วนที่กำหนดให้วันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ**
จาก:https://www.facebook.com/136610109729293/photos/a.617511578305808.1073741828.136610109729293/1418340771556214/?type=3

Photos from คณะวิชาการไกรพิวัฒน์ (Kraibhiwat Group)'s post 06/04/2017

***รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย***
[ราชกิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๑ ๖ เมษายน ๒๕๖๐]

Photos from บ้านกฎหมายและคลีนิคยุติธรรม's post 09/02/2017

***ข้อกฎหมายน่าสนใจ***
[๑] ในปี ๒๕๕๙ มีคำพิพากษาศาลฎีกฉบับหนึ่งที่วินิจฉัยคำว่า "ตาย" ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งคดีดังกล่าวเกี่ยวพันกับ "ประกาศแพทยสภา ประกาศแพทยสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย พ.ศ.๒๕๓๒ (https://sites.google.com/site/neurosun/ภาวะสมองตาย) และประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๙ (http://tmc.or.th/service_law03_3.php)" (แต่ปัจจุบันเข้าใจว่าถูกยกเลิกแล้วโดยประกาศแพทยสภา ที่ ๗ /๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย แล้ว (http://tmc.or.th/service_law03_2.php); แต่เนื่องจากคดีดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น คือ อ ๔๐๓/๒๕๔๘) คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๐๐/๒๕๕๙ ซึ่งผลของคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวนั้นสรุปสาระสำคัญได้ประการหนึ่งว่า "การที่...แพทย์ผู้ร่วมผ่าตัดเอาไต ทั้ง ๒ ข้างและตับออกจากร่างกาย...และ...(การที่)แพทย์ผู้ร่วมผ่าตัดเอาไต ทั้ง ๒ ข้าง ออกจากร่างกาย...ซึ่งอยู่ "ในสภาวะสมองตาย" ตามประกาศแพทยสภา เรื่อง เกณฑ์การวินิจฉัยสมองตาย เพื่อนำเอาอวัยวะนั้นไปทำการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่บุคคลอื่น จึงเป็นการกระทำต่อ "บุคคลที่ตายแล้วไม่มีสภาพเป็นบุคคล" ที่จะถูกฆ่าได้อีก "ไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น"
[๒] ดังนี้ อาจเป็นบรรทัดฐานแห่งคำพิพากษา (Precedent) ว่า "การตาย" ตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตราใด ๆ) ย่อมที่จะนำหลักเกณฑ์ "สภาวะสมองตาย" เป็นข้อวินิจฉัยได้ด้วยว่าเมื่อใดที่ "บุคคลถึงแก่ความตาย"
[๓] นอกจากใช้เป็นหลักเหณฑ์การพิจารณาในทางกฎหมายอาญาแล้ว ยังอาจนำไปใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในทางแพ่งเกี่ยวกับ "สภาพบุคคล" ที่ว่า "สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย..." ได้อีกด้วย
[๔] รายละเอียดคำพิพากษาดังกล่าวศึกษาได้จากภาพที่แนบมาท้ายนี้ ซึ่งได้มาจากระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกาที่ http://deka.supremecourt.or.th
[๕] อนึ่ง ไม่แน่ชัดว่าคำพิพากษาฉบับนี้ได้พิมพ์เผยแพร่ใน "คำพิพากษาศาลฎีกา ฉบับของศาลฎีกา" (๑) หรือ "คำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์" (๒) แล้วหรือไม่ เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับ (๑) ปี ๒๕๕๙ เพิ่งมีเล่มที่ ๑ ไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกฉบับนี้ เช่นเดียวกันในคำพิพากษาฎีกา ฉบับ (๒) ที่มีตอน ๑ - ๕ ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เลย./

28/01/2017

***กฎหมายเกี่ยวด้วย "“กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ฉบับใหม่ "พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐" จะบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป***
(จะบังคับใช้วันไหน ยังต้องเป็นปัญหาอยู่ เพราะศาลกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา "เริ่มวันนับ" ไม่ตรงกัน; ศาลเห็นว่าต้อง "เริม" นับ "วันถัดจากวันประกาศ" ตามประมวลกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสองที่ว่า "ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้น
รวมเข้าด้วยกัน..." ส่วนฝ่ายกฤษฎีกาเห็นว่าต้อง "เริ่มนับแต่วันที่ประกาศฯ" เป็นวันเริ่มต้น; ฉะนั้นเมื่อวันเริ่มต้นระยะเวลา "ต่างกัน" วันอันเป็นวันสิ้นสุดแห่งระยะเวลา ย่อม "แตกต่าง" กันด้วย)

Photos from บ้านกฎหมายและคลีนิคยุติธรรม's post 01/11/2016

ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาภาคปกติ ที่เกิดในปี พ.ศ.2539
ที่มีความประสงค์จะขอ(ผ่อนผัน)การเกณฑ์ทหาร ประจำปี 60
------------------------------------------------------------
ให้นำส่งเอกสารได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 59

Photos from บ้านกฎหมายและคลีนิคยุติธรรม's post 30/08/2016

อย่าไป "ทารุณกรรมสัตว์" นะ...จำคุกไม่เกิน ๒ ปี ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท;
ส่วน "เจ้าของสัตว์" ที่ "ไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์" ก็ระวังด้วย ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
#ข้อมูลเบิ้องต้น
+ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
+ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงควรได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกกระทำการทารุณกรรม และเจ้าของสัตว์ ซึ่งนำสัตว์มาเลี้ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ ทั้งในระหว่างการเลี้ยงดูการขนส่ง การนำสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง ดังนั้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

Photos from บ้านกฎหมายและคลีนิคยุติธรรม's post 29/08/2016

ทำอะไรเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ บ้างนะ?
#ข้อมูลเบื้องต้น
+ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐)
+ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสำคัญของการประกอบกิจการและการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้ระทำด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้.

รู้ไว้ก่อนเช่าหอ 10/08/2016

รู้ไว้ก่อนเช่าหอ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Ubon Ratchathani
34000

Ubon Ratchathani บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่อนหัวนา บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารม
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
ราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานจรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรา

ชมรม อส.ตร.กู้ชีพ-คุ้มภัยเขื่ ชมรม อส.ตร.กู้ชีพ-คุ้มภัยเขื่
Ubon Ratchathani, 34320

จิตอาสา บริการงานสาธารณะ บริการงานชุมชน และงานความปลอดภัย

ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatc ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatc
264/1 ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง, Ubon Ratchathani 34000
Ubon Ratchathani, 34000

ข้อมูลทางการท่องเที่ยว (เปิดทำการในวันและเวลาราชการ) อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน บริการด้วยรอยย

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท
ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
Ubon Ratchathani, 34000

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมส

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
422 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธธานี (ทหาร)

อำเภอนาจะหลวย Nachaluai District อำเภอนาจะหลวย Nachaluai District
เทศบาลตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34280

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี