Asia mission church

Asia mission church

บรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อย เเละเเบกภาระหนัก จงเข้ามาหาเรา

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Asia mission church's post 27/04/2022

พิธีบัพติศมาเเละเเต่งตั้งมัคนายิกาคริสตจักร
세례식 및 집사 취임식

“ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคน” ~ 1 โครินธ์‬ ‭4:2‬ ‭

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค" ~ ‭‭มัทธิว‬ ‭28:19-20‬

#คริสตจักรพันธกิจเอเชีย
#คริสตจักรม่วงสามสิบ
#คริสตจักรสิรินธร
#คริสตจักรเขื่องใน
#คริสตจักรโขงเจียม

Photos from Asia mission church's post 12/03/2022

⛪️ พิธีสถาปนาเเต่งตั้งศิษยาภิบาลคริสตจักรโขงเจียม

✝️ คริสตจักรพันธกิจเอเชียขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เหล็กกล้า (อ.อั๋น) เนื่องในโอกาสการได้รับเเต่งตั้งเป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรโขงเจียมนะครับ

📖 “จงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์ เป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” - ‭‭2 ทิโมธี‬ ‭2:15‬ ‭

🎉 콩찌암교회 목회자로 부임받은 안 전도사님에게 축하드립니다

Photos from Asia mission church's post 04/03/2022

“จงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญา โดยฉวยโอกาส จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน” - ‭‭โคโลสี‬ ‭4:5-6‬

Photos from Asia mission church's post 08/02/2022

ประชุมผู้รับใช้ประจำเดือน
2월 네 개 교회의 사역자 회의

“อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวง ทั้งในทางวาจาและการประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์” - ‭‭1 ทิโมธี‬ ‭4:12‬

Photos from Asia mission church's post 04/02/2022

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูผ่านทางพี่น้องทุกท่าน ❤️

Photos from Asia mission church's post 09/01/2022

บรรยากาศการนมัสการ 9 ม.ค. 2562 ❤️

Photos from Asia mission church's post 23/12/2021

แม้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก
เเต่ความรัก ความเมตตา เเละความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้น ไม่เปลี่ยนแปลง ^^

ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่าน
สุขสันต์วันคริสตมาส ❤️

어려운 상황 가운데서도 우리를 향한
하나님의 사랑과 자비와 선하심은 여전합니다. ^^

Photos from Asia mission church's post 18/12/2021

ร้องเพลงอวยพรตามบ้าน
복된 성탄절이 되시길 기도합니다 ^^

17.12.2021

Photos from Asia mission church's post 28/11/2021

นมัสการวันขอบพระคุณประจำปี 2021
2021년 추수 감사주일

Photos from Asia mission church's post 31/10/2021

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ แต่ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ในเวลาอันเหมาะสม โดยความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์ ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยการช่วยกู้ที่แน่นอนของพระองค์” - สดุดี‬ ‭69:13‬ ‭

Photos from Asia mission church's post 12/09/2021

ยินดีต้อนรับพี่น้องผู้เชื่อใหม่ทั้งสองท่าน (คุณดิเรกเเละคุณสิริขวัญ) เข้าสู่ครอบครัวของพระคริสต์ เเละครอบครัวคริสตจักรพันธกิจเอเชีย ❤️

오늘 씨리콴자매님과 디렉형제님이 예수 그리스도를 영접하기로 결심했습니다. 주님의 이름으로 환영합니다 🎉🎉

Photos from Asia mission church's post 18/08/2021

ผู้รับใช้ เเละพี่น้องบางส่วนเดินทางไปรับวัคซีน 💉
사역자과 교인 몇 분이 백신 접종하러 갔습니다. 💉

23/07/2021

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน - 부르신 곳에서

18.07.2021
นมัสการออนไลน์
온라인 예배

코로나가 심각해져서 대면 예배를 못 드리고 지난 주일부터 비대면 예배를 드렸습니다.

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน - 부르신 곳에서

Photos from Asia mission church's post 21/07/2021

เด็กๆของเราเรียนพระคัมภีร์ ^^
수요일 밤 기숙사생들의 성경 공부

Photos from Asia mission church's post 15/07/2021

เรียนพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ของนักศึกษาหอพัก
기숙사생들의 성경공부

ขอให้ทุกคนดำเนินชีวิต พร้อมกับการไคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าแบบนี้ตลอดไปนะครับ
늘 말씀을 사모하면서 살아가는 귀한 청소년과 청년이 되기를 간절히 기도합니다 ^^

“พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์" - สดุดี‬ ‭119:105‬ ‭
“주의 말씀은 내 발에 등이요 내 길에 빛이니이다” - ‭‭시편‬ ‭119:105‬

Photos from Asia mission church's post 11/07/2021

11.07.2021 - เยี่ยมเยียนบ้านพี่น้อง

“ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด”
‭‭สดุดี‬ ‭133:1‬ ‭

27/06/2021

บ้านหลังนี้ | อนุชนคริสตจักรพันธกิจเอเชีย

บ้านหลังนี้ 🏠

20/06/2021

เปลี่ยน | Changes - อนุชนคริสตจักรพันธกิจเอเชีย

'เปลี่ยน' เพลงพิเศษโดยอนุชนคริสตจักรพันธกิจเอเชีย
중고등부-청년부 특송

Photos from Asia mission church's post 20/06/2021

20.06.2021

“พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์” - เอเฟซัส‬ ‭1:5-6‬ ‭

02/05/2021

วันนี้ทางคริสตจักรพันธกิจเอเชีย
นมัสการผ่านทางช่องทางออนไลน์
(Line group ของคริสตจักร) นะครับ

10/04/2021

เรียนพี่น้องคริสตจักรพันธกิจเอเชียที่เคารพ
เนื่องจากสถานการณ์โควิดรอบที่สามได้แพร่ไปหลายที่หลายแห่ง เราต่างทราบกันดี และอุบลของเราก็มีผู้ติดโควิด
ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายนนี้ เรายังมีนมัสการ แต่ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน คือ
1. ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2. วัดอุณหภูมิ นั่งห่าง ล้างมือ
3. การรับประทานทานอาหาร จะเป็นข้าวกล่อง
4. ช่วงนี้ขอพี่น้องอยู่ในเซฟโซน ถ้าไม่จำเป็นขอเราพักผ่อนอยู่บ้าน ถ้าจะต้องออกข้างนอก ขอปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้มีฤทธิ์อำนาจ พิทักษ์รักษาท่าน ดูแลคุ้มภัย จากภัยตรายต่างๆ ขอพระเจ้าดูแลสุขภาพและประทานภูมิคุ้มกันที่ดีแก่เราทุกคน
พบกันพรุ่งนี้ครับ ... พระเจ้าอวยพร - ศจ. สุนันท์ สีสัน

06/04/2021

เราจะเดินในทางของพระเยซู

เราจะเดินในทางของพระเยซู ✝️🚶

Photos from Asia mission church's post 05/04/2021

นมัสการวันอีสเตอร์
부활주일 연합예배

Photos from Asia mission church's post 03/04/2021

พิธีบัพติศมาประจำปี 2021 • 세례식
ณ คริสตจักรพันธกิจเอเชีย ร่วมกับคริสตจักรม่วงสามสิบ, คริสตจักรสิรินธร และคริสตจักรเขื่องใน

28/03/2021

ชีวิตอยู่ในพระองค์ - 생명 주께 있네

นมัสการวันอาทิตย์ 28.03.2021
ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ - 생명 주께 있네

Photos from Asia mission church's post 28/03/2021

“ถ้าผู้ใดจะรับใช้เรา ผู้นั้นก็ต้องตามเรามา และเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วย ถ้าผู้ใดรับใช้เรา พระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้น” - ยอห์น‬ ‭12:26‬ ‭

21/03/2021

21.03.2021

“จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” - โคโลสี‬ ‭3:16‬ ‭

15/03/2021

“จงยกมือของท่านขึ้นตรงต่อสถานนมัสการ และถวายสาธุการแด่พระเจ้า” - ‭‭สดุดี‬ ‭134:2‬ ‭

Photos from Asia mission church's post 10/02/2021

2021.02.10
เซลล์กลุ่มวันพุธที่บ้านแม่กุ้ง
쿤꿍집에서 수요일 소모임 • 식사 교제

Photos from Asia mission church's post 08/02/2021

พิธีมหาสนิท
성찬식

"เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา" - 1 โครินธ์ 11:26


07/02/2021

พระเจ้าเป็นความรัก - God is Love

พระเจ้าเป็นความรัก
God is Love ❤

Photos from Asia mission church's post 04/02/2021

กลุ่มเซลล์วันพุธ
บ้านคุณยายเป คุณลุงดำรงค์

담롱씨의 집에서 수요 소모임을 가졌습니다.

02/02/2021

"ให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระเจ้า การที่พระองค์เสด็จออกก็แน่นอนเหมือนอรุณ พระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดูที่รดพื้นแผ่นดิน" - โฮเชยา 6:3

Photos from Asia mission church's post 24/01/2021

กลุ่มเซลล์วันพุธ
수요일 소모임 예배 • 식사교제

24/01/2021

แจกใบปลิว

💒 แจกใบปลิวโดยกลุ่มอุนชน ✝️

중고등부-청년부 • 마을전도
코로나 19 감염을 예방하기 위해
편지함에 전도지를 넣었습니다.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน - 부르신 곳에서
บ้านหลังนี้ | อนุชนคริสตจักรพันธกิจเอเชีย
เปลี่ยน | Changes - อนุชนคริสตจักรพันธกิจเอเชีย
เราจะเดินในทางของพระเยซู
ชีวิตอยู่ในพระองค์ - 생명 주께 있네
พระเจ้าเป็นความรัก - God is Love
แจกใบปลิว
บุตรแห่งรางหญ้า
สดุดี 119:9

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


74/2 บ้านนาอุดม ตำบลขามใหญ่
Ubon Ratchathani
34000

Ubon Ratchathani องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
พระอาจารย์น้ำ ฌานรโต พระอาจารย์น้ำ ฌานรโต
สวนพระพุทธบูชา ป่าเฉลิมพระเ
Ubon Ratchathani, 34170

ติดต่อ: m.me/praarjannam.face สวนพระพุทธบูชา ป่าเฉลิมพระเกียรติ จ.อุบลราชธานี

Boom D-NAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก - รับต Boom D-NAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก - รับต
82
Ubon Ratchathani, 34000

Boom D-NAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก - รับตัวแทนรายใหญ่ติดบริษัท V.181087

3BB Shop ยงสงวนห้วยวังนอง 3BB Shop ยงสงวนห้วยวังนอง
188 ถ.สมเด็จ ม.8 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

รับสมัครติดตั้งอินเทอร์เน็ตจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

คณะการบัญชีumt-polyมหาวิทยาลัยกา คณะการบัญชีumt-polyมหาวิทยาลัยกา
749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

แผนกการบัญชี

อาสาไทยสร้างไทย อุบลราชธานี อาสาไทยสร้างไทย อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani

อาสาไท​ยสร้าง​ไทย​ อุบลราชธานี​

ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatc ททท.สำนักงานอุบลราชธานี Tat UbonRatc
264/1 ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง, Ubon Ratchathani 34000
Ubon Ratchathani, 34000

ข้อมูลทางการท่องเที่ยว (เปิดทำการในวันและเวลาราชการ) อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ

RTP cyber village สภ.น้ำขุ่น RTP cyber village สภ.น้ำขุ่น
สภ.น้ำขุ่น ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น
Ubon Ratchathani, 34260

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย

โสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริกา โสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริกา
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธา
Ubon Ratchathani, 34000

ผลิตสื่อโสตทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย

จักรยาน ปั่นเที่ยว จักรยาน ปั่นเที่ยว
อำเภอเดชอุดม
Ubon Ratchathani

จักรยานเพื่อสุขภาพ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฅนฮักบ้านศรีบัว ฅนฮักบ้านศรีบัว
บ.ศรีบัว ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34150

ศูนย์พลาญข่อย ศูนย์พลาญข่อย
77 Moo2, Non Goa, Sirindhorn District
Ubon Ratchathani, 34350

อายตนะวิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน, โรงเรียน