สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี Ubon Nfe.
34000
กินล่อหน้า
กินล่อหน้า
34000
ENG BIRTH SOCIETY
ENG BIRTH SOCIETY
4/9 Chayangoon Soi. 10
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล
25/11 ซอยแจ้งสนิท 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun School
โรงเรียนนารีนุกูล Narinukun School
102 ถนน แจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ถนน แจ้งสนิท
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช
3 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุ
212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง
แทนแมนชั่น
แทนแมนชั่น
ถนนชยางกูร 12
คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่สไมล์
คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่สไมล์
คลินิกทันตกรรมเลิฟลี่สไมล์
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธาน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธาน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบา
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบา
224 ถนนพลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง, Amphoe Warinjamrap

สำนักงานจรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรา

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 23/02/2022

***ประชุมปิดตรวจ คณะวิทยาศาสตร์***
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร. เสริฐ เขียนนอก ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพาณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี และบุคลากรของคณะ เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบุษบงกช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 21/01/2022

***ประชุมปิดตรวจ คณะครุศาสตร์***
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบคณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ไวกูณฐ์ ครองยุทธ รายงานผลการตรวจสอบคณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.นเรศ ขันธะรี คณบดี รองคณบดี และบุคลากรของคณะเข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 03/12/2021

‘‘วันพ่อแห่งชาติ’’ ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย อาจารย์ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับพ่อดีเด่นราชภัฏอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 16/11/2021

***ประชุมเปิดตรวจ คณะวิทยาศาสตร์***
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19, 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 โดยวันนี้เป็นการประชุมเปิดตรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ โดย ผศ.ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดีและผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมบัวรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี+++++

Photos from คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Lawubru's post 04/11/2021

Photos from คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Lawubru's post

Now it's easier to send สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี a message. 26/10/2021

Now it's easier to send สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี a message.

Now it's easier to send สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี a message.

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 12/10/2021

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 12/10/2021

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 12/10/2021

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 10/09/2021

+++การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564++
----------------------------
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ฯ ทุกท่าน นำโดย รศ.ดร.อดุลย์. อภินันทร์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ทุกท่านเข้าร่วมรายงานระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet
+++การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564++
----------------------------
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ฯ ทุกท่าน นำโดย รศ.ดร.อดุลย์. อภินันทร์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ทุกท่านเข้าร่วมรายงานระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 16/08/2021

***ประชุมเปิดตรวจ คณะครุศาสตร์***
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-20,23-27 สิงหาคม 2564 โดยวันนี้เป็นการประชุมเปิดตรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ โดย รศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล คณบดี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งบุคลากรคณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี+++++

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 02/07/2021

***ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2564**
สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานตรวจสอบภายในและด้านงานวินัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ณ โรงแรมผาแต้ม & แก่งพิศมัย ริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดยอาจารย์ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง นโยบายด้านการตรวจภายในและนโยบายด้านงานวินัย ขั้นตอน แนวทางปฎิบัติจากผลการตรวจสอบภายในที่ต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จและได้รับเกียรติจากนางจันทิมา วงศ์วรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคสรุปรายงานการตรวจสอบภายในที่เชื่อมโยงด้านกฎหมายวินัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในและวิชาชีพนิติกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มคุณค่าต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อไป

—————————————————————

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 16/06/2021

***ประชุมปิดตรวจ คณะเกษตรศาสตร์***
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดี และบุคลากรของคณะ เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 29/03/2021

***ประชุมเปิดตรวจ คณะเกษตรศาสตร์***
วันที่ 29 มีนาคม เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบคณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม, 5, 7 - 9 เมษายน 2564โดยวันนี้เป็นการประชุมเปิดตรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ โดย อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมพิรุณรักษ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี+++++

27/03/2021

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติแต่งตั้งคณบดี แทนผู้ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 25/03/2021

***ประชุมปิดตรวจ คณะสาธารณสุขศาสตร์***
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดี รองคณบดี และบุคลากรของคณะ เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 25/01/2021

***ประชุมเปิดตรวจ คณะสาธารณสุขศาสตร์***
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม,1-5 กุมภาพันธ์ 2564โดยวันนี้เป็นการประชุมเปิดตรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ โดย อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 2 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี+++++

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 04/12/2020

‘‘วันพ่อแห่งชาติ’’ ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวอนุรักษ์ สายแวว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 03/11/2020

***ประชุมปิดตรวจ บัณฑิตวิทยาลัย***
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รศ.ชาญชัย สุกใส คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรของคณะเข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเพชร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 29/10/2020

***ในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563**
สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัด “โครงการบูรณาการแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564” ณ แลโขง ริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดยอาจารย์ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจากนางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการตรวจสอบภายใน การเก็บเอกสารหลักฐาน การเขียนกระดาษทำการและรายงานผลการตรวจสอบภายในให้กับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งสามารถสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มคุณค่าต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อไป

—————————————————————

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 09/10/2020

**วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สวดพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน “วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี**

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 29/09/2020

***ประชุมปิดตรวจ คณะแพทย์แผนไทยและเแพทย์ทางเลือก***
วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีไวกูณฐ์ ครองยุทธ รายงานผลการตรวจสอบคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรของคณะเข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมทิพโอสถ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 24/09/2020

**วันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงานตรวจสอบภายในร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “พะยอมสีทอง ผ่องอำไพ 2563” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี**

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 10/09/2020

***วันที่ 9 กันยายน 2563**** คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชุมครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแบบประเมินความเสี่ยงฯ แบบประเมินการควบคุมภายในสำหรับการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานภายใน และปฏิทินการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อประชุมสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป***

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 02/09/2020

***ในระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2563**
สำนักงานตรวจสอบภายในและนิติกรได้ร่วมจัด “โครงการบูรณาการผลการตรวจสอบภายในที่มีผลต่อความผิดทางวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” ณ จังหวัดจันทบุรี โดยอาจารย์ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวอนุรักษ์ สายแวว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการตรวจสอบภายใน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในงานตรวจสอบและหากเกิดกรณีมีความผิดทางวินัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

—————————————————————

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 02/09/2020

ฝ่ายลงทะเบียนพร้อมแล้ว สำหรับการจัด “โครงการบูรณาการผลการตรวจสอบภายในที่มีผลต่อความผิดทางวินัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช” ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2563

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 26/08/2020

***ประชุมปิดตรวจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ***

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรของคณะเข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 18/08/2020

********วันที่ 18 สิงหาคม 2563*********
สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีไวกูณฐ์ ครองยุทธ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 10/08/2020

********วันที่ 10 สิงหาคม 2563*********
สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน “เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 03/08/2020

***ประชุมเปิดตรวจ บัณฑิตวิทยาลัย***
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 โดยวันนี้เป็นการประชุมเปิดตรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ โดย รองศาสตราจารย์ชาญชัย สุกใส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมเพชร อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี+++++

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 31/07/2020

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 24/07/2020

****วันที่ 24 กรฎาคม 2563****
สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวอนุรักษ์ สายแวว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน
“เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

16/07/2020

cdn.fbsbx.com

“คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 “
เพื่อให้หน่วยงานท่านนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวค่ะ

cdn.fbsbx.com

16/07/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีแด่
“พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ” นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสภามหาวิทยาลัย” ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแด่ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสภามหาวิทยาลัย” ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี's post 13/07/2020

***ประชุมเปิดตรวจ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ***
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าเปิดการตรวจสอบภายในคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และทีมงานสำนักฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง คณบดี รองคณบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ณ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ราชธานี
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่ หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

พบเห็นเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669 ตลอด24ชั่วโมง....

กองงานประชาสัมพันธ์และเผยแ กองงานประชาสัมพันธ์และเผยแ
Ubon Ratchathani, 34000

เพื่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่งานของ มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานี

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
Ubon Ratchathani, 34000

บริหารจัดการน้ำชลประทาน

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาล สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาล
1 ถ.ประทุมเทพภักดี อ.วารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฏร์ และบ

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อ
152 ม.5 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร
Ubon Ratchathani, 34350

เปิดเวลา 08.30 - 16.30 น. รับชำระค่าไฟฟ้า เวล?

สำนักงานกฎหมายดุสิต ไตรศิวะ สำนักงานกฎหมายดุสิต ไตรศิวะ
92/1 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน บริการด้วยรอยย

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุ
ถนนอุบล-ตระการ​ ตำบลไร่น้อย​ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล
25/11 ซอยแจ้งสนิท 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช
3 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

ส่วนงานเครื่องกล สำนักงานชลประทานท