สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
34000
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ม. 11 ถ. คลังอาวุธ ต. ขามใหญ่
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10
ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10  จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง, อุบลราชธานี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 - อุบลราชธานี
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 - อุบลราชธานี
ถนน แจ้งสนิท
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี
34000
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีทักษะได้มาตรฐานสากล

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกหรือเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่20/2566 หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 จำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม
นำไปใช้สร้างงาน สร้างอาชีพและต่อยอดรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรองนายกและเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบล
ขี้เหล็ก ร่วมเป็นสักขีพยานและมอบเครื่องมือในครั้งนี้
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #แรงงานอิสระ

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 24/08/2023

UBISD Model : มัชฉิมนิเทศ ผู้รับการฝึกก่อนไปทำงาน
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 44(2/2566) โดยมีนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีวิทยากรจากจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีมาให้ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างและการไปทำงานต่างประเทศ แก่ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมฯ ที่จบฝึกจากสถาบันแล้วเข้าฝึกงานยังสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ท่านผู้อำนวยการฯได้กล่าวให้กำลังใจ ขอจงมีความอดทน ขยัน และให้เข้าฝึกงานตรงต่อเวลา มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมฯ รับฟังโอวาท จำนวน 63 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #มัชฌิมนิเทศ #ฝึกเตรียมเข้าทำงาน

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2566 ที่มีความประพฤติดี จำนวน 23 ทุนๆละ 4,500 บาท โดยท่านพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #ทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า #แม่บ้านมหาดไทย

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566
นายกําพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า และมอบวุฒิบัตรพร้อมชุดเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกตามโครงการจำนวน 25 คน โดยนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชน และประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงสามารถนำไปต่อยอด พัฒนา สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว และผู้เข้ารับการฝึกที่สำเร็จตามโครงการจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และชุดเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อนำไปประกอบอาชีพ
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #1ตำบล1ช่างไฟฟ้า

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำคัญร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยบริการเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายทนงศักดิ์ หลักเขต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #พอสว

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก หรือเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 22/2566 หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 จำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมนำไปใช้สร้างงาน สร้างอาชีพและต่อยอดรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำร่วมเป็นสักขีพยานและมอบเครื่องมือในครั้งนี้
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #แรงงานอิสระ #อบตนาคำ

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก หรือเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 21/2566 หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 จำนวน 19 คน เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมนำไปใช้สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย กำนันตำบลลาดควาย และปศุสัตว์อำเภอศรีเมืองใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานและมอบเครื่องมือในครั้งนี้

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #แรงงานอิสระ #อบตลาดควาย

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 23/08/2023

UBISD X บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม(สระบุรี) จำกัด พัฒนาชุมชนติดตั้งฝ้าเพดานให้กับโรงเรียนบ้านหนามแท่ง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดพิธีปิดการฝึกอบรม โดยมอบวุฒิบัตรหลักสูตร การติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซั่ม ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 20 คน พร้อมส่งมอบผลงาน ฝ้าเพดานเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้โรงเรียนบ้านหนามแท่ง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมจากบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม(สระบุรี) จำกัด ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม(สระบุรี) จำกัด
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 22/08/2023

UBISD X ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคความรู้ ด้วยระบบ e-testing เพื่อวัดระดับความรู้ทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 40 คน
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 22/08/2023

UBISD X ​วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย​ พัฒนาแรงงานใหม่ป้อนสู่ตลาดแรงงาน
วันที่​ 22​ สิงหาคม​ 2566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน​ 7​ อุบล​ราชธานี​ ประชุมหารือแนวทางการฝึกอบรมเพื่อการมีงานทำ (UBISD Model) ร่วมกับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก​วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย​ 5​ แห่ง
ได้แก่​ รักไทยสิรินธร​ รักไทยน้ำยืน​ รักไทยเขมราฐ​ รักไทยบุญฑริก​ และรักไทยขุขันธ์​ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกทักษะเฉพาะด้าน​ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝึกอบรมออโตเมชั่น
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #​วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 22/08/2023

UBISD เราไม่หยุดการพัฒนา
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิด “โครงการมหกรรม Skill Expo พลิกโฉมพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับ กิจกรรมในงานเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรคิ 80 พรรษา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 22/08/2023

UBISD ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ออกตรวจติดตามบริษัท ซึ่งอยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท นิว ตะวันแดง จำกัด
2.บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
3.หจก. รักษาความปลอดภัย พี วาย เอ็ม
4.บริษัท ยงสงวน จำกัด
5. หจก. สินค้าซีเมนต์ไทย
6. บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จำกัด
เพื่อแนะนำให้คำปรึกษาสถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามสัดส่วนที่กฏหมายกำหนด ชี้แจงรายละเอียดการยื่นรับรองหลักสูตร การยื่น สท.2 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ และประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับจากการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #พรบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน จัดมหกรรม Skill Expo 5 ภูมิภาค 9 จว. ชวนร่วมงาน 21 ส.ค.-4 ก.ย. 20/08/2023

ก.แรงงาน จัดมหกรรม Skill Expo 5 ภูมิภาค 9 จว. ชวนร่วมงาน 21 ส.ค.-4 ก.ย. ก.แรงงาน จัดมหกรรม Skill Expo 5 ภูมิภาค 9 จว. ชวนร่วมงาน 21 ส.ค.-4 ก.ย.

20/08/2023
Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 19/08/2023

UBISD Model เน้นคุณภาพการฝึกและนิสัยอุตสาหกรรม
วันที่ 19 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สำรวจสภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน ความต้องการกำลังแรงงาน ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานช่างไฟฟ้า ช่างประปาระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง ณ ไซต์งานก่อสร้างอาคาร บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี จำกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชลบุรี ซึ่งต้องการพนักงานที่มีความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน และอดทน และมีทักษะพื้นฐานในงาน โดยจะนำข้อมูลไปปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมต่อไป
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี ่หยุดการพัฒนา

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 19/08/2023

UBISD X บริษัทอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ฝึกอาชีพเสริมแรงงานอิสระ สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น
วันที่ 19 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งผนัง ฝ้าเพดาน และฉาบรอยต่อยิปซัม ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัทอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน
ระหว่างวันที่ 19 -23 สิงหาคม 2566
ณ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #แรงงานอิสระ

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 19/08/2023

UBISD Model มุ่งมั่นตั้งใจฝึกอบรม มีงานทำแน่นอน
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึก ณ บริษัทโตโยต้าวัน ฉะเชิงเทรา มีผู้สำเร็จการฝึกปฎิบัติงานตำแหน่ง ช่างซ่อมตัวถ้งและสีรถยนต์ จำนวน 20 คน ได้รับคำชื่นชม
มีทักษะ และนิสัยอุตสาหกรรม ตามความต้องการของสถานประกอบการ ค่าจ้างเฉลี่ยที่ 12,000 - 15,000 บาท ตามลักษณะงานและความรู้ความสามารถ
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี

TikTok · DSDChannel 19/08/2023

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนร่วมมหกรรม Skill Expo 5 ภูมิภาค ปลายสิงหาคมนี้ แรงงานไทยไม่ควรพลาด‼️

TikTok · DSDChannel ดูวิดีโอของ DSDChannel

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 18/08/2023

18 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี2566 และร่วมวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก หรือเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 17/2566 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 จำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมนำไปใช้สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นประธาน และทีมงานผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยร่วมเป็นสักขีพยาน

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #แรงงานอิสระ

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 17/08/2023

UBISD ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดบูธสาธิตชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ PLC ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
น้องๆ เยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
#สัปดาห์วิทยาศาสตร์

DSD NEWS Vol.52 17/08/2023

สาระดีๆ @วารสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
DSD News Vol.52

DSD NEWS Vol.52 DSD NEWS Vol.52

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 16/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก หรือเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 6/2566 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 จำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมนำไปใช้สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
โดยนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นประธาน และมีทีมงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลงร่วมเป็นสักขีพยาน
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #แรงงานอิสระ

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 16/08/2023

UBISD ส่งเสริมการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมเปิดบูธสาธิตชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ PLC ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566
ณ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
#สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 15/08/2023

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แนะนำการฝึกอาชีพ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกำพล สิริรัตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 14/08/2023

UBISD ส่งเสริมความปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ ช่างไฟฟ้ามี License
วันที่ 14 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไปและพนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 18 คน เพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือของผู้ประกอบอาชีพให้มีมาตรฐานฝีมือและทักษะที่สูงขึ้น มีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และลดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการทำงาน ณ ศูนย์การประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

13/08/2023

ระวังมิจฉาชีพ

App กรมที่ดินปลอมสามารถปลอมได้ถึง 20 กว่าคำสั่ง
ตอนนี้มีคนโดนหลอกกว่า 3 พันราย

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 12/08/2023

UBISD ส่งเสริมช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้มี License
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไป และพนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 24 คน เพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือของผู้ประกอบอาชีพให้มีมาตรฐานฝีมือและทักษะที่สูงขึ้น มีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และลดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการทำงาน ณ ศูนย์การประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 12/08/2023

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
เวลา 6.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 11/08/2023

UBISD ยกระดับฝีมือแรงงานอิสระ
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้สำเร็จการฝึก หลักสูตรการเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ (30 ชั่วโมง) รุ่นที่ 23/2566 จำนวน 20 คน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ รับจ้าง งานซ่อมที่พักอาศัย ซ่อม/สร้างอุปกรณ์การเกษตร สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
ณ ศาลาประชาคมบ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #แรงงานอิสระ

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 11/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก หรือเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 3/2566 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 จำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมนำไปใช้สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
ณ ศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นประธาน และมีทีมงานผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องเม็ก ร่วมเป็นสักขีพยาน
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #แรงงานอิสระ

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 11/08/2023

UBISD ยกระดับฝีมือแรงงาน สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 8/2566 ให้กับบุคลทั่วไป จำนวน 13 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #มาตรฐานฝีมือแรงงาน

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 10/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบชุดเครื่องมือทำมาหากิน ให้กับผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 จำนวน 20 คน เพื่อให้สามารถนำชุดเครื่องมือไปใช้ในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะ ลดต้นทุน สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว สู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #แรงงานอิสระ

10/08/2023

สนใจติดต่อสอบสอบได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
0 4531 7242

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี #กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

10/08/2023

เตือนภัย อย่าหลงเชื่อแอดไลน์ ติดตั้งแอปใดๆ

Photos from สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี's post 09/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานความคืบหน้าของการบันทึกข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน

09/08/2023

ขอเชิญรับชม การสัมภาษณ์นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในรายการสถานีประชาชน ยกกำลังสามออนไลน์ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai pbs เวลา 15.30 น. ประเด็น "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลาดมูโนะ จ.นราธิวาส เร่งซ่อมแซมที่พัก ระบบไฟฟ้า บรรเทาความเดือดร้อน "
🎬นาทีที่ 21.20 น.

📍https://www.facebook.com/100064547955417/posts/pfbid0FZwSsWC4YnM3HonUWV1G64aXx9vYNT5QaMjzdGtzTW6nJKg84EysgwafDjf4KuoHl/?mibextid=cr9u03

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp. ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.
383หมู่ 2
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้

Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372 E-mail Address: [email protected]

ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี
แจ้งสนิท กม. 9
Ubon Ratchathani, 34000

Cacino and Srot Cacino and Srot
Ubon Ratchathani, 3400

ลูกค้าใหม่รับโบนัส 30% เต็มๆเลยคะ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี