ศาลปกครองอุบลราชธานี

ศาลปกครองอุบลราชธานี

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี
34000
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10  จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง, อุบลราชธานี
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 - ศบส.10
ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ม. 11 ถ. คลังอาวุธ ต. ขามใหญ่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
34000
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
34000
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 - อุบลราชธานี
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 - อุบลราชธานี
ถนน แจ้งสนิท
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม
สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
ต. ขามใหญ่ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี

ความคิดเห็น

อสมถูกใจคับ_

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศาลปกครองอุบลราชธานี, หน่วยงานราชการ, แจ้งสนิท กม. 9, Ubon Ratchathani.

Photos from ศาลปกครองอุบลราชธานี's post 25/08/2023

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลปกครองอุบลราชธานี ::

🏛️ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ศาลปกครองอุบลราชธานี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
⚖️ โดยมีนายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะตุลาการ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มาให้บริการ
📍ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศาลปกครองอุบลราชธานี

☎️ ศาลปกครองอุบลราชธานี โทร 045-319-600
📞 สายด่วน 1355
ศาลปกครอง เป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย
#ความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

Photos from ศาลปกครองอุบลราชธานี's post 22/08/2023

📌 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลปกครองอุบลราชธานี ::

🏛️ ศาลปกครองอุบลราชธานี ขับเคลื่อนนโยบายของ ศาลปกครองสูงสุด รณรงค์และส่งเสริมให้คู่กรณี ประชาชน และ หน่วยงานทางปกครอง ใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

⚖️ ที่ อาคารศาลปกครองอุบลราชธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับคู่กรณี ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยมี นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายอนุวงศ์ ซาบุตร ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ,ผู้บริหาร ,อัยการ ,ทนายความ ,เจ้าหน้าที่ ,บุคลากร ภาครัฐ ร่วมในการสัมมนา “การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวฯ นับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ ศาลปกครองสูงสุด ในการรณรงค์และส่งเสริมให้คู่กรณี ประชาชน และ หน่วยงานทางปกครอง ใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณา พิพากษาคดี การบังคับคดีปกครอง และการให้บริการประชาชน โดยศาลปกครองได้จัดให้มี และพัฒนา "ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ " ขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินกระบวนพิจารณา คดีปกครองโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การฟ้องคดี การส่งและรับคำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำชี้แจง คำแถลง คำร้อง คำขอหรือพยานหลักฐาน รวมถึงคำสั่งศาล หมายเรียก หรือเอกสารอื่นใด ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากคู่กรณีทุกฝ่ายต่างก็ประสงค์จะดำเนิน กระบวนพิจารณาคดีปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว นอกจากจะส่งผลทำให้การดำเนิน กระบวนพิจารณาคดีและพิพากษาคดี เสร็จเร็วขึ้น ยังประหยัดเวลาในการส่งคำคู่ความ และสามารถลดต้นทุนในการดำเนินกระบวนพิจารณาของคู่กรณีของศาลได้อีกด้วย
โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาพัฒนา ระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ และเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นศาลปกครองอัจฉริยะ มุ่งสู่การเป็น SMART ADMINCOURT โดยระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย SMART SERVICE, SMART COURT และ SMART OFFICE ซึ่งในส่วนของ SMART SERVICE จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชน คู่กรณี และหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Litigation Portal สามารถ ชำระค่าธรรมเนียมศาล ขอคัดคำพิพากษา/คำสั่ง ขอรับคำปรึกษาคดีออนไลน์ / รับรองเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ และห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ / การพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในการอำนวยความยุติธรรม ทางปกครอง เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากการดำเนินกระบวนพิจารณา คดีปกครอง เพื่อให้ศาลปกครองก้าวไปสู่การเป็นศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ หรือ e-Admincourt ภายในปี 2570 เป็นศาลปกครองอัจฉริยะ SMART ADMINCOURT ในปี 2575 และก้าวไปสู่ศาลปกครองแห่งความเป็นเลิศ COURT EXCELLENCE ในปี 2580

ศาลปกครองอุบลราชธานี โทร : 045-319-600
#ศาลปกครองอุบลราชธานี
#ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัย
#ความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

Photos from ศาลปกครองอุบลราชธานี's post 22/08/2023

🏛️ ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ⚖️

รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

Photos from ศาลปกครองอุบลราชธานี's post 17/08/2023

🏛️ ::‼️ ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลปกครองอุบลราชธานี ‼️::

🌟สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคุณสุขี ช่วงโชติ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม🌟

🌟 วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายธนพัฒน์ ไชยราช ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศาลปกครอง มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ นายสุขี ช่วงโชติ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี โดยเป็นผู้ประพันธ์บทอาเศียรวาทแก่ประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดีศาลปกครองส่วนภูมิภาค ในการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันเป็นความถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวาระต่างๆ มาโดยตลอด โดยมอบให้ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศาลปกครองอุบลราชธานี และทางระบบออนไลน์ Cisco Webx Meetings 🌟

17/08/2023

🏛️ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒

16/08/2023

🏛️ เครือข่ายอีสานธรรมศาสตร์ ปลูกต้นไม้ร่วมกับศาลปกครองอุบลราชธานี และสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะด้านหน้าอาคารศาลปกครองอุบลราชธานี

12/08/2023

🏛️ ศาลปกครองอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

09/08/2023

🏛️ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑

08/08/2023

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

08/08/2023

🏛️ ศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

08/08/2023

🏛️ ศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีสงฆ์และวางพวงมาลา กิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

Photos from ศาลปกครองอุบลราชธานี's post 03/08/2023

📌 สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ค่ะ

29/07/2023
28/07/2023

🏛️ ศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม (พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

28/07/2023

⚖️ ศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

28/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

27/07/2023

::‼️ด่วน ข่าวศาลปกครอง ‼️::
📍คดีฟ้องขอเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร โครงการแอชตัน อโศก

⚖️ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ ตามแบบ กทม. 6 เลขที่ 18/2558 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2558 และเลขที่ 69/2558 ลว. 16 กรกฎาคม 2558 และใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี ตามแบบ ยผ.4 เลขที่ 48/2559 ลว. 22 มิถุนายน 2559 ฉบับแก้ไข และเลขที่ 129/2560 ลว. 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือฉบับดังกล่าว

📝 รายละเอียดคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่แนบมาพร้อมนี้ ⬇️

🌐 https://bit.ly/44LxKGA

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วนศาลปกครอง 1355 หรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่
- Facebook สำนักงานศาลปกครอง https://www.facebook.com/admincourt/
- Line สำนักงานศาลปกครอง https://line.me/R/ti/p/%40mwo8915l

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

27/07/2023

สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ให้ความรู้ "คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม"

26/07/2023

::🆕 Act News ฉบับที่ 181 ฉบับล่าสุด🎉::

🚩สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญทุกท่านติดตามอ่านข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของศาลปกครอง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์รายปักษ์ ACT News ฉบับที่ 181 (วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2566)

📕อ่านเพิ่ม (E-Book) คลิก https://heyzine.com/flip-book/c1953f802a.html

📘อ่านเพิ่ม (PDF) คลิก https://bit.ly/3K8mdIY

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

26/07/2023

⚖️ เพราะคดีปกครอง ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด ‼️‼️

คดีสิ่งแวดล้อม ฟ้องที่ศาลปกครองได้ไหม❓

คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีลักษณะอย่างไร❓

ขั้นตอนในการฟ้องคดีปกครองยุ่งยากไหม❓

📌 ร่วมไขสารพันปัญหา “คดีสิ่งแวดล้อม”
โดยคุณนิรันดร พรหมดี พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ ศาลปกครองอุบลราชธานี

📍ในรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ถ่ายทอดสดในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.45-11.00 น. ทางช่อง 11 NBT ทีวีอีสาน 📍

25/07/2023

⚖️ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่มในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖

25/07/2023

⚖️ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของพนักงานคดีปกครอง

25/07/2023

⚖️ศาลปกครองอุบลราชธานี ประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีการถมดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างของอาคารสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับศาลปกครองอุบลราชธานี

โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาล 24/07/2023

https://youtu.be/lKCP6kuNCOM

โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาล โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของและประชาชน หั.....

Photos from ศาลปกครองอุบลราชธานี's post 21/07/2023
21/07/2023

https://drive.google.com/drive/folders/11oMNqbuDE9NX8iGBrwQqs2vK3B7xbsYg?usp=sharing

🔵ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรวมกฎหมายและคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน ได้ตามลิ้งค์ที่ให้ไว้🔵

Photos from ศาลปกครองอุบลราชธานี's post 18/07/2023

📍ประกาศ ประกาศ ประกาศ 📍

วันนี้สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีเปิดให้บริการปรึกษาคดีออนไลน์ ผ่าน Application LINE : “ปรึกษาคดี สศป. อุบลฯ” เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยแล้ว

⚖️ scan qr code เพื่อจองคิวและ add line 👇🏻👇🏻
📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 045-319-600

ศาลปกครอง “รวดเร็ว เป็นธรรม ทันสมัย”

18/07/2023

💸 ประกาศขายทอดตลาด สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี 💸
📲 โปรด scan qr code เพื่ออ่านรายละเอียด
📞 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 045-319-600

🏛️ ศาลปกครอง “เป็นธรรม รวดเร็ว ทันสมัย”

18/07/2023

⚖️ ศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

17/07/2023

⚖️ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี
จัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนของสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ⚖️

17/07/2023

โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของและประชาชน หัวข้อ "หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และแนวคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ

📌 ประชาสัมพันธ์ศาลปกครองอุบลราชธานี 📌
📍 สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนของสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams หัวข้อ “หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และแนวคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ”
วิทยากร
นายรัชพล คำแพง ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี
สมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
คลิก https://forms.gle/hUh4ES1ESPd5ReYv5
เข้าร่วมกลุ่ม Line Open chat
คลิก https://bit.ly/43QoSzx
กำหนดการ
คลิก https://shorturl.asia/l5A2i
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 045 319600 ต่อ 202 หรือ 204

12/07/2023

⚖️ เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๔ ⚖️

12/07/2023

📢มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม
🔷"หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 14"

🔹โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป

❗️โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566
🌐 ดาวน์โหลดรายละเอียดการคัดเลือก ค่าใช้จ่ายในการอบรม และแบบฟอร์มใบสมัคร คลิก https://bit.ly/44GWn72

------------------------------------
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
โทรศัพท์ 0 2141 1033, 0 2141 1034 , 0 2141 0709
โทรสาร 0 2143 9860
🌐E-mail : [email protected]

11/07/2023

⚖️ ศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ⚖️

10/07/2023

📌 ประชาสัมพันธ์ศาลปกครองอุบลราชธานี 📌
📍 สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนของสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams หัวข้อ “หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และแนวคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ”
วิทยากร
นายรัชพล คำแพง ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี
สมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
คลิก https://forms.gle/hUh4ES1ESPd5ReYv5
เข้าร่วมกลุ่ม Line Open chat
คลิก https://bit.ly/43QoSzx
กำหนดการ
คลิก https://shorturl.asia/l5A2i
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร 045 319600 ต่อ 202 หรือ 204

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาล...
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี จากคำวินิจฉัยของศาล...
โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แกประชาชนหน่วยงานทางปกครองและเจ้าที่หน้าของรั...
โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แกประชาชนหน่วยงานทางปกครองและเจ้าที่หน้าของรั...
โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แกประชาชนหน่วยงานทางปกครองและเจ้าที่หน้าของรั...
โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แกประชาชนหน่วยงานทางปกครองและเจ้าที่หน้าของรั...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


แจ้งสนิท กม. 9
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp. ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.
383หมู่ 2
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้

Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372 E-mail Address: [email protected]

Cacino and Srot Cacino and Srot
Ubon Ratchathani, 3400

ลูกค้าใหม่รับโบนัส 30% เต็มๆเลยคะ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีทักษะได้มาตรฐานสากล

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี