หนังสือออนไลน์

หนังสือออนไลน์

จำหน่ายหนังสือออนไลน์ ทุกชนิด จำหน่ายหนังสือออนไลน์ทุกประเภท

13/02/2016

หนังสือออนไลน์

จำหน่ายหนังสือออนไลน์ ทุกชนิด

01/02/2016

http://www.thaianimate.com/shopaff.asp?affid=10284&id=BK-JA-01
ครอบคลุมเนื้อหา การเรียนรู้ ภาษาญี่ปุ่น เกี่ยวกับบทสนทนา ในโอกาสต่างๆ

ราคาพิเศษ 166 บาท (ปกติ 195 บาท ประหยัด 29 บาท)


เนื้อหาภายใน:

ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทสนทนาในโอกาสต่างๆ เช่น สำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน, แนะนำตัว-ทักทาย, ซื้อของ, ถามทาง, เมื่อไม่สบาย, ตัดผม, แจ้งตำรวจ ฯลฯ

31/01/2016

หนังสือออนไลน์

จำหน่ายหนังสือออนไลน์ ทุกชนิด

27/01/2016

http://www.thaianimate.com/shopaff.asp?affid=10284&id=BK-JA-06
สำหรับผู้ที่มีความสนใจ ภาษาญี่ปุ่น และต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ด้วยตัวเอง

ราคาพิเศษ 204 บาท (ปกติ 240 บาท ประหยัด 36 บาท)


สื่อการเรียนการสอนชุด เรียนภาษาญี่ปุ่น ใน 7 วัน (เล่ม 4 ) จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจ ภาษาญีปุ่น ได้ศึกษาโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ซึ่งเป็นพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจ ในหลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยสามารถทำการศึกษาได้ด้วยตัวเอง การศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนั้น จะเริ่มศึกษาจากตัวอักษร รูปประโยค และคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่มีอยู่ ในสื่อการเรียนการสอนชุด เรียนภาษาญี่ปุ่น ใน 7 วัน

เนื้อหาภายในสื่อการสอนชุด เรียนภาษาญี่ปุ่น ใน 7 วัน ประกอบด้วยคำอธิบาย เกี่ยวกับเนื้อหา หลักไวยากรณ์เบื้องต้น โครงสร้าง ภาษาญี่ปุ่น รูปประโยคตัวอย่างจำนวน 5 บท พร้อมทั้ง ดรรชนีคำศัพท์ท้ายเล่ม

สื่อการเรียนการสอนชุด เรียนภาษาญี่ปุ่น ใน 7 วัน จะช่วยให้ผู้ที่มีความสนใจ ภาษาญี่ปุ่น มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และเป็นการวางรากฐานภาษาญี่ปุ่นที่ดี เพื่อประโยชน์ในการทำงาน และการศึกษา ต่อไปในอนาคต

เนื้อหาภายใน:

• กล่าวถึงกริยารูป (te imasu) ในกรณีกริยาเป็นอกรรมกริยาที่เป็นการแสดงสภาพ
• สำนวนการอนุญาต และไม่อนุญาต
• กริยารูป (nai) ในกรณีที่มีความหมายว่าโดยที่ไม่กระทำ, กรุณาอย่า..., ต้อง และไม่ต้อง...ก็ได้
• สำนวนที่ใช้กล่าวถึงประสบการณ์ที่เคยกระทำสิ่งต่างๆ
• สำนวนเกี่ยวกับการแนะนำ ตักเตือน
• สำนวนเกี่ยวกับการทำกริยาหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
• การผันคำกริยารูป (ta)
• การใช้กริยารูปพจนานุกรมในการแสดงเวลา
• การทำคำกริยาเป็นคำนาม
• สำนวนการพูดรูปสามารถ
• กล่าวถึงรูปธรรมดา (futsukei) และรูปสุภาพ(teineikei)
• การเปลี่ยนรูปสุภาพ (teineikei) เป็นรูปธรรมดา (futsukei)

ราคาพิเศษ 204 บาท
ราคาปกติ 240 บาท
ประหยัด 36 บาท

26/01/2016

http://www.plazacomplex.com/shopaff.asp?affid=10284&id=I-ENG-7
คู่มือการเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ราคาพิเศษ 213 บาท (ปกติ 250 บาท ประหยัด 37 บาท)


เนื้อหาภายใน:

DISC 1: FEATURE
Nouns
- คำนามนับได้ (Countable Nouns)
- คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns)
- แบบฝึกหัดที่ 1
Articles
- Indefinite article
- Definite Article “The”
- แบบฝึกหัดที่ 2

DISC 2: FEATURE
Agreement
- หลักการใช้ Agreement
- แบบฝึกหัดที่ 3
Pronoun
- Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม)
- Possessive Pronoun
(สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ)
- Reflexive Pronoun
- แบบฝึกหัดที่ 4

DISC 3: FEATURE
Auxiliaries
- The auxiliary “do”
- Do, Does และ Did ที่ไม่ใช่ Auxiliarly
- The auxiliary “be”
- The auxiliary “have”
- แบบฝึกหัดที่ 5
Tense
- Present Simple Tense
- แบบฝึกหัดที่ 6

DISC 4: FEATURE
Tense (ต่อ)
- Past Simple Tense
- แบบฝึกหัดที่ 7
- Present Continuous Tense
- แบบฝึกหัดที่ 8
- Past Continuous Tense
- แบบฝึกหัดที่ 9
- Future Simple Tense
- แบบฝึกหัดที่ 10
- แบบฝึกหัดที่ 11
- แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

ราคาพิเศษ 213 บาท
ราคาปกติ 250 บาท
ประหยัด 37 บาท

[01/24/16]   สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือออนไลน์ (ย่อย)
http://www.thaianimate.com/AffiliateRegister.asp?refid=10284

21/01/2016

http://www.thaianimate.com/shopaff.asp?affid=10284&id=I-ENG-37
ชุดสื่อการสอนชุดภาษาอังกฤษเพื่อคนทำงาน ได้รวบรวมเนื้อหาความรุ้ ไวยากรณ์ บทสนทนาและเคล็ดลับต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานตั้งแต่เข้าสมัครงาน สัมภาษณ์ที่ได้รับ ผู้เรียนสรามารถพูดได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนสามารถพูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

แถม! เพลงบรรเลงเปียโน Mozart 10 เพลง และ เพลงดนตรีบำบัด 14 เพลง (แถมฟรี 2 แผ่น มูลค่า 400 บาท)

* โปรโมชั่นราคานี้ จะเป็นราคาที่รวมของแถมมูลค่า 400 แล้ว

ข้อควรระวัง: เพื่อเป็นการป้องกันการสั่งซื้อสินค้าซ้ำซ้อน กรุณาอ่านรายละเอียด ของสื่อการสอนชุดนี้ก่อนทำการสั่งซื้อ เนื่องจากสื่อการสอนชุดนี้ เป็นการรวมหลายๆ สื่อการสอนที่เกี่ยวข้องเอาไว้เป็นกล่องเดียวกันในราคาพิเศษ!!!

ราคาพิเศษ 595 บาท (ปกติ 699 บาท ประหยัด 104 บาท)


ชุดสื่อการสอนชุดภาษาอังกฤษเพื่อคนทำงาน ได้รวบรวมเนื้อหาความรุ้ ไวยากรณ์ บทสนทนาและเคล็ดลับต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานตั้งแต่เข้าสมัครงาม สัมภาษณ์ที่ได้รับ บทสนทนาที่ติดต่อภายในและภายนอกองค์การ บทสนทนาเพื่อนแก้ปัญหาระหว่างการทำงาน
ภายในชุดประกอบด้วย:

1.พูดอังกฤษในชีวิตการทำงาน (หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
• การทักทายแนะนำตัว (Greeting and troducing)
• การบอกตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ (Describing Responsibilities)
• การสนทนาทางโทรศัพท์ (Answering Tellephone)
• การแจ้งข้อความที่รับฝากไว้ให้ผู้อื่นทราบ (Informing a Message)
• การนัดหมาย (Making an Appointmet)
• การต้นรับผู้ที่มาติดต่องานกับบริษัท (Receiving az Visitor)
• การขอคำแนะนำและการให้คำแนะนำ (Asking and Giving Suggestion)
• การขอแร้องและการเสนอความช่วยเหลือ (Requesting and Giving Help)
• การกล่าวขอโทษ (Taking Time Out)
• การรับคำสั่งจากเจ้านาย (Accepting an Instruction)
• การรายงานต่อเจ้านาย (Reporting)
• การขัดจังหวะ (Interrupping)
• การเชื้อเชิญร่วมงานเลี้ยง (Inviting to a Party)
• การยืนยันการเชิญ (Confriming an Invitation)
•การแนะนำสินค้าตัวใหม่ (Introducting a New Product)
• การสั่งซื้อสินค้า (Ordering Product)
• การต่อรองสินค้า (Bargaining the Price)
• การจัดส่งและวิธีชำระเงิน (Shipping and Playing)
• การร้องเรียนเรื่องสินค้า (Accepting Complanits)
• การไปรับลูกค้าที่สนามบิน (Receving a customer at the Airport )
• การจองตั๋วเครื่องบิน (Reserving an Air Tiket)
• การจองโรงแรม (Booking a Hotel)
• การโทรศัพท์จองโต๊ะอาหาร (Restaurant Raservation)
• การใช้เครื่องโทรสาร(Faxing)
• การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร (Photocopying)
• การแนะนำผลงาน (Presenting)

2.พูดอังกฤษธุรกิจ (หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCDs)
• Lesson 1 การทักทายและการแนะนำตัวเอง (Greeting & Introducing yourself)
• Lesson 2 การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน (Getting Them to Know Each Other)
• Lesson 3 การบอกตำแหน่งหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ (Position & Responsibilities)
• Lesson 4 แนะนำบริษัท (About your company)
• Lesson 5 การนัดหมาย (Appointment)
• Lesson 6 การเชื้อเชิญ (Invitation)
• Lesson 7 การรับประทานอาหารข้างนอกกับลูกค้า (Dining out with a client)
• Lesson 8 การแนะนำสินค้าตัวใหม่ (Introducing a new product)
• Lesson 9 การสั่งซื้อสินค้า (Making an order)
• Lesson 10 การต่อรองราคาสินค้า (Bagaining)
• Lesson 11 การจัดส่งและวิธีการชำระเงิน (Delivery and Payment)
• Lesson 12 การับข้อร้องเรียนเรื่องสินค้า (Complaints)
• Lesson 13 การนำเสนองาน (Presentation)
• Lesson 14 การสนทนาทางโทารศัพท์ (Telephone)
• Lesson 15 การต้อนรับบุคคล (Receiving a visitor)
• ประมวลศัพท์ธุรกิจ

3.ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (หนังสือ 1 เล่ม + 4CDs)
Unit 1 Hightway to A Job
• การเตรียมตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์งาน
Unit 2 The Firsh Coming Officer
• การทักทาย
• การแนะนำตัวเองแก่เพื่อนใหม่
• ทำความรู้จักกับบริษัท ตำแหน่งของสถานที่และสิ่งของต่างๆ
Unit 3 About A Job
• บอกคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของตน
• พูดถึงหน้าที่รับผิดชอบของตน
• กิจวัตรประจำวันในที่ทำงาน
Unit 4 Call Center
• รับโทรศัพท์
• รับฝากข้อความ
• บอกคู่สนทนาว่าคุณไม่สามารถคุยได้
• จบบทสนทนา
• ข้อความเสียง
Unit 5 Advice and Suggestions
• ขอคำแนะนำ
• ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า / เพื่อน
• ให้คำแนะนำแก่เจ้านาย / เพื่อนร่วมงาน
Unit 6 Permission and Help
• ร้องขอการกระทำ
• ขออนุญาต
• อนุญาตและไม่อนุญาต
• ร้องขอความช่วยเหลือ
• ให้และปฏิเสธความช่วยเหลือ
• เสนอการช่วยเหลือ
Unit 7 Everybody Makes Mistakes
• การร้องทุกข์และการขอโทษ
Unit 8 Appointment
• นัดหมาย
• ปฏิเสธการนัดหมาย
• ตกลงเรื่องเวลาที่สะดวก
• เลื่อนนัดหมาย
• ไปพบตามนัดหมาย
• ไปพบโดยไม่ได้นัดหมาย
Unit 9 Lost in Transportation
• ถามทางและอธิบายทาง
Unit 10 The Terminal
• การซื้อตั๋วเครื่องบิน
• การเช่ารถ
• การซื้อตั๋วรถไฟ
• การจองโรงแรม
• การเข้าพักโรงแรม
• การจ่ายค่าบริการต่างๆ
Unit 11 The Great Presentation
• เริ่มต้นการนำเสนอ
• ดำเนินการนำเสนอต่อ
• จัดการกับคำถามต่างๆ
• จัดการกับสิ่งที่ไม่คาดหมาย
• สรุปสิ่งที่นำเสนอ
• จบการนำเสนอ

ราคาพิเศษ 595 บาท
ราคาปกติ 699 บาท
ประหยัด 104 บาท

21/01/2016

หนังสือออนไลน์

จำหน่ายหนังสือออนไลน์ ทุกชนิด

20/01/2016

หนังสือออนไลน์

จำหน่ายหนังสือออนไลน์ ทุกชนิด

20/01/2016

http://www.plazacomplex.com/shopaff.asp?affid=10284&id=I-HOB-8

สื่อการสอนชุดนี้ได้แนะนำ และสาธิตการจัดสวนธรรมชาติ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด สำหรับทาวน์เฮ้าส์ และตึกแถว

ราคาพิเศษ 76 บาท (ปกติ 89 บาท ประหยัด 13 บาท)


เนื้อหาภายใน:

จัดสวนธรรมชาติ สำหรับทาวเฮ้าส์ และตึกแถว เป็นสวนธรรมชาติที่จัดขึ้นเพื่อความสวยงาม เน้นความร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้ที่หลากหลาย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น หินประดับ กรวด อ่างน้ำ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื่น พันธุ์ไม้อาจมีหลายชนิดแต่คงความเป็นระเบียบน่ามอง สื่อการสอนชุดนี้ ได้แนะนำและสาธิตการจัดสวนธรรมชาติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด สำหรับทาวน์เฮ้าส์ และตึกแถว

ราคาพิเศษ 76 บาท
ราคาปกติ 89 บาท
ประหยัด 13 บาท

20/01/2016

http://www.plazacomplex.com/shopaff.asp?affid=10284&id=I-HEA-2

บรรยายและสาธิตอย่างละเอียด สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกโยคะ หนังสือพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม พร้อมวีดีโอซีดี 3 แผ่น สอนโดยครูเล็ก ผู้ชำนาญโยคะอาสนะอย่างแท้จริง
ราคาพิเศษ 213 บาท (ปกติ 250 บาท ประหยัด 37 บาท)

การออกกำลังกายตามแบบโยคะนั้น เพื่อที่จำให้เกิดความแข็งแรงแก่ร่างกาย และจิตใจเป็นสำคัญ สร้างความสมดุลระหว่างกายกับใจ ควบคุมสมาธิให้เกิดความมั่นคง ถือเป็นการดูแลรักษาสุขภาพไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทางด้านจิตใจ

เนื้อหาภายในหนังสือและวีซีดีชุดนี้ ได้บรรยายหลักสำคัญในการฝึกโยคะ และสาธิตอาสนะต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ที่เริ่มต้นสามารถปฏิบัติตามได้ทันที

เนื้อหาภายใน:

Disc 1
• แนะนำตัว
• หลักในการฝึกโยคะ
• การบริหารลมหายใจ
• ท่าออกกำลังกาย (โยคะอาสนะ)

Disc 2
• การฝึกโยคะอาสนะแบบต่อเนื่อง

Disc 3
เพลงบรรเลงประกอบการฝึกโยคะ

19/01/2016

หนังสือออนไลน์

จำหน่ายหนังสือออนไลน์ ทุกชนิด

19/01/2016

http://www.thaianimate.com/shopaff.asp?affid=10284&id=P-MSC-73
ใช้ได้กับเครื่องดนตรีสากลทุกประเภท

รูปแบบ : ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 80 หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
กว้าง x ยาว : 210 x 292 มิลลิเมตร
ผู้แต่ง : เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช

ราคาพิเศษ 42 บาท (ปกติ 49 บาท ประหยัด 7 บาท)

Open publication - Free publishing - More book

ใช้ได้กับเครื่องดนตรีสากลทุกประเภท

• ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
• ตัวโน้ต
• กุญแจเสียง
• การบันทึกโน้ต
• ตัวอย่างการใช้
• กุญแจเสียงในการบรรเลงเครื่องดนตรี
พร้อมบรรทัด 5 เส้นสำหรับฝึกเขียนโน้ตดนตรี

17/01/2016

หนังสือออนไลน์

จำหน่ายหนังสือออนไลน์ ทุกชนิด

16/01/2016

หนังสือออนไลน์

Link โฆษณาไปหน้ารวมสินค้าทุกหมวด http://www.plazacomplex.com/affiliate_link.asp?affid=10284

จำหน่ายหนังสือออนไลน์ ทุกชนิด

16/01/2016

http://www.plazacomplex.com/shopaff.asp?affid=10284&id=I-MSC-33
มาหัดเล่นกีต้าร์กัน . . . เล่นกีต้าร์โปร่งเป็นเร็ว เหมาะสำหรับผู้สนใจ ในการเล่นกีต้าร์โปร่ง

ราคาพิเศษ 102 บาท (ปกติ 120 บาท ประหยัด 18 บาท)


สื่อการสอนชุด “เล่นกีต้าร์โปร่งเป็นเร็ว” มุ่งเน้นสำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดเล่นกีต้าร์ โดยที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่แนะนำการเล่นคอร์ดกีต้าร์ open form, close form การจับคอร์ดแบบง่ายๆ การเล่นคอร์ดเพื่อนำไปเล่นประกอบการร้องเพลง ไปจนถึงองค์ความรู้ทางด้านทักษะในการปฎิบัติ เพื่อให้เข้าใจต่อการเล่นในระดับสูงต่อไป

เนื้อหาภายใน:

• แนะนำตัว
• แนะนำการเล่นคอร์ดกีต้าร์ open form
• แนะนำการเล่นคอร์ดกีต้าร์ open form ต่อ
• แนะนำการเล่นคอร์ดกีต้าร์ close form
• แนะนำการเล่นคอร์ดกีต้าร์ close form ต่อ
• แนะนำการดีดคอร์ดกีต้าร์
• แนะนำการเล่นเพลง
• แนะนำการฝึกตีคอร์ดอย่างต่อเนื่อง
• สรุปการสอน

15/01/2016

หนังสือออนไลน์

http://www.plazacomplex.com/affiliate_link.asp?affid=10284

จำหน่ายหนังสือออนไลน์ ทุกชนิด

15/01/2016

http://www.plazacomplex.com/shopaff.asp?affid=10284&id=P-ENG-46
พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค

ราคาพิเศษ 169 บาท (ปกติ 199 บาท ประหยัด 30 บาท)

ภาษาอังฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก ยิ่งในปัจจุบันที่การสื่อสารไร้พรมแดนผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ก็มีโอกาสรับรู้ถึงความเป็นไป และมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น หรือแม้กระทั่งด้านการศึกษา การท่องเที่ยว ไปจนถึงการผูกมิตรกับเพื่อนต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยคสำเร็จรูปเพื่อการสื่อสารได้ทันที ไปจนถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นโดยในแต่ละบทประกอบได้ด้วยรูปประโยคพร้อมใช้ บทสนทนา และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อม CD สำหรับฝึกออกเสียงจากเจ้าของภาษา

Contents
• Chapter 1 การทักทาย Greeting
• Chapter 2 การแนะนำตัวเอง Introducing Oneself
• Chapter 3 การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน Introducing Each Other
• Chapter 4 การกล่าวลา Saying Goodbye
• Chapter 5 การกล่าวแสดงความขอบคุณ Saying Thank You
• Chapter 6 การกล่าวคำขอโทษ Apologizing
• Chapter 7 การขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือ Asking for Permission and Help
• Chapter 8 ฟังไม่เข้าใจ ทำไงดี? Pardon?
• Chapter 9 คำถามชวนคุย Asking Questions
• Chapter 10 เตรียมตัวเดินทางอย่างไรดี? Preparing Yourself to Travel
• Chapter 11 ได้เวลาเดินทางแล้ว It’s Time to Go
• Chapter 12 เมื่อถึงจุดหมาย Arriving
• Chapter 13 ที่โรงแรม At Hotel
• Chapter 14 ไปเที่ยวกันเถอะ Let’s Travel
• Chapter 15 ไปอย่างไรกันดี How to Go?
• Chapter 16 กองทัพเดินด้วยท้อง It’s Time to Eat
• Chapter 17 ได้เวลาชอปปิ้งแล้ว Let’s Go Shopping
• Chapter 18 เมื่อเจอกับปัญหา Getting into Trouble
• Chapter 19 วันและเวลา Dates and Times
• Chapter 20 การคุยเกี่ยวกับเทศกาล Talking about Festivals
• Chapter 21 ช่วงวันหยุดพักร้อนและปิดเทอม Vacations and Holidays
• Chapter 22 การคุยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว Talking about Tourist Places
• Chapter 23 สภาพอากาศโลก World Climates
• Chapter 24 การอธิบายลักษณะ Describing
• Chapter 25 การทำงาน Work
• Chapter 26 การศึกษา Studies
• Chapter 27 สถานภาพสมรสและครอบครัว Marital Status and Family
• Chapter 28 เวลาว่างและความสนใจ Free Times and Interests
• Chapter 29 การคุยเกี่ยวกับเรื่องอินเตอร์เน็ต Talking about the Internet
• Chapter 30 การขอยืม Borrowing
• Chapter 31 การโทรศัพท์ Telephone
• Chapter 32 การนัดหมาย Appointments
• Chapter 33 การเชื้อเชิญ Invitation
• Chapter 34 ที่ธนาคาร At the Bank
• Chapter 35 ที่ไปรษณีย์ At the Post office
• Chapter 36 ที่ร้านทำผมและสถานเสริมความงาม At the Barbershop and Beauty Shop
• Chapter 37 การชมและการตำหนิ Compliments and Complaints
• Chapter 38 ข้อห้ามและคำเตือน Prohibitions and Warnings
• Chapter 39 คำแนะนำและข้อเสนอแนะ Advice and Suggestions
• Chapter 40 ความชอบและความไม่ชอบ Likes and Dislikes
• Chapter 41 การเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย Agreements and Disagreements
• Chapter 42 ความสามารถ Ability
• Chapter 43 อารมณ์ความรู้สึก Emotions
• Chapter 44 การแสดงความปรารถนาดี Expressing Goodwill
• Chapter 45 ความถี่ Frequency
• Chapter 46 การไปพบทันตแพทย์ Visiting the Dentist
• Chapter 47 การเช่าอพาร์ทเมนท์ Renting an Apartment
• Chapter 48 ความแตกต่างทางด้านภาษา Language Differences

15/01/2016

หนังสือออนไลน์

http://www.plazacomplex.com/affiliate_link.asp?affid=10284

จำหน่ายหนังสือออนไลน์ ทุกชนิด

15/01/2016

หนังสือออนไลน์

http://www.plazacomplex.com/affiliate_link.asp?affid=10284

จำหน่ายหนังสือออนไลน์ ทุกชนิด

15/01/2016

http://www.plazacomplex.com/shopaff.asp?affid=10284&id=I-JPN-14
รวม 4 สุดยอดสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณได้ความรู้ครบทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นพื้นฐานที่ดี ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงต่อไป

ชุดสุดคุ้ม สุดประหยัด SuperSAVE

ข้อควรระวัง: เพื่อเป็นการป้องกันการสั่งซื้อสินค้าซ้ำซ้อน กรุณาอ่านรายละเอียด ของสื่อการสอนชุดนี้ก่อนทำการสั่งซื้อ เนื่องจากสื่อการสอนชุดนี้ เป็นการรวมหลายๆ สื่อการสอนที่เกี่ยวข้องเอาไว้เป็นกล่องเดียวกันในราคาพิเศษ!!!

ราคาพิเศษ 720 บาท (ปกติ 799 บาท ประหยัด 79 บาท)


สื่อการสอนชุด 'ชุด ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญีปุ่น' จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่น โดยเนื้อหาจะเริ่มศึกษาตั้งแต่ตัวอักษรพร้อมๆ กับการเรียนไวยากรณ์พื้นฐานที่ควรรู้ ถ้าหากผู้เรียนสามารถจดจำ และศึกษาอย่างเข้าใจ จะทำให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นง่ายขึ้น ทั้งนี้ยังมีตัวอย่างบทสนทนากว่า 100 สถานการณ์ ซึ่งเป็นสำนวนที่นิยมใช้กับในชีวิตประจำวันให้ฝึกพูดไปพร้อมๆ กันกับอาจารย์เจ้าของภาษา จะทำให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญยังเป็นพื้นฐานที่ดี ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงต่อไป

15/01/2016

http://www.plazacomplex.com/shopaff.asp?affid=10284&id=I-ENG-35
เหมาะสำหรับผู้ที่จะเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษก่อนเริ่มงาน เพิ่มทักษะสำหรับพนักงานที่มีเจ้านายเป็นฝรั่ง

ราคาพิเศษ 85 บาท (ปกติ 99 บาท ประหยัด 14 บาท)

สื่อการเรียนการสอนชุด "พูดอังกฤษเป็นเร็ว สำหรับคนเริ่มทำงาน"
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำงานในองค์กร หากผู้ทำงานมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษนั้นย่อมมีผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่ค่อนข้างมาก สื่อการสอนชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่เริ่มทำงาน และเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้นสำหรับคนทำงานที่มีเจ้านายเป็นฝรั่งเติมเต็มคุณสมบัติข้อดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจมากขึ้น ทำงานได้อย่างราบรื่นและพร้อมอยู่เสมอ

เนื้อหาภายใน:

Unit 1 Greeting and Introducing
• การทักทายและการแนะนำตัว

Unit 2 Making an Appointment
• การนัดหมาย

Unit 3 Receiving a Visitor
• การต้อนรับผู้ที่มาติดต่องานกับบริษัท

Unit 4 Requesting and Giving Help
• การขอร้องและการเสนอความช่วยเหลือ

Unit 5 Apologizing
• การกล่าวขอโทษ

Unit 6 Taking Time Off
• การลาหยุด

Unit 7 Accepting an Instruction
• การรับคำสั่งจากเจ้านาย

Unit 8 Confirming an Air Ticket
• การยืนยันการเชิญ

Unit 9 Reserving an Air Ticket
• การจองตั๋วเครื่องบิน

Unit 10 Faxing
• การใช้เครื่องโทรสาร

13/01/2016

http://www.plazacomplex.com/shopaff.asp?affid=10284&id=S-YOU-003
เหมาะสำหรับวัย 2 ขวบ

รวบรวมคำศัพท์น่ารู้สำหรับเด็ก
• เรียนรู้คำศัพท์
• ฝึกการสังเกต
• พัฒนาความคิด

หนังสือ : 2 เล่ม
รูปแบบ : 4 สีทั้งเล่ม
รูปแบบปก : BoardBook
MP3 : - แผ่น
จำนวนหน้า : - หน้า
น้ำหนัก : 1380 กรัม
ขนาดรูปเล่ม : 228 X 266 มิลลิเมตร

ราคาพิเศษ 560 บาท (ปกติ 700 บาท ประหยัด 140 บาท)

เนื้อหาภายใน:

เปิดสนุกสัตว์โลกน่ารัก
มาเรียนรู้คำศัพท์กันเถอะ

• รู้จักชื่อเรียก สัตว์ป่า
• สัตว์ทะเล
• สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม รวมแล้วมากถึง 74 ชนิด
• เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้โดยพลิกเปิดกระดาษขึ้นเพื่อดูคำศัพท์หรือรูปภาพ
• มีประโยคสั้นๆ ช่วยบรรยายลักษณะของส่ิงต่างๆ
• รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เป็นชื่อเรียกของสัตว์

ที่อยู่


Ubon Ratchathani
34000
Ubon Ratchathani ร้านหนังสืออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ร้านหนังสือเจริญภัณฑ์ Ubon & Warin ร้านหนังสือเจริญภัณฑ์ Ubon & Warin
95 ยุทธภัณฑ์
Ubon Ratchathani, 34000

ร้านการ์ตูน เพื่อคนรักการ์ตูน มี 2 สาขาใน จ.อุบล สาขา1 อ.เมือง และสาขา2 อ.วารินชำราบ

ร้านประสิทธิ์ก๊อปปี้เซ็นเต ร้านประสิทธิ์ก๊อปปี้เซ็นเต
275/14 บ.ข้าวปุ้น อ.ข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34270

แหล่งรวมแนวข้อสอบเก่า ข่าวส แหล่งรวมแนวข้อสอบเก่า ข่าวส
Ubon Ratchathani, 34000

แหล่งรวมแนวข้อสอบเก่า งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ก.พ. อบต. ครู ทหาร ตำรวจ ธนาคาร ธกส.

ร้านหนังสือ มายบิเลิฟส์ My Beloved's ร้านหนังสือ มายบิเลิฟส์ My Beloved's
Ubon Ratchathani, 34000

หนังสือมือสอง หนังสือหายาก วรรณกรรม ทั่วไป ฯลฯ

NinJa Fortnite NinJa Fortnite
33 Moo 6 Rasrisalai District Srisaket Province
Ubon Ratchathani, 33160

Our Page Will Be Sharing The Best Video Around The World For All You Guy Please Help Me Ask Share Like and Comment Thank You.

เคๆ หนังสือราคาถูก ลด50-70% เคๆ หนังสือราคาถูก ลด50-70%
12/2 Chayangkul11 Chayangkul Road Nai-Muang District
Ubon Ratchathani, 34000