สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบค

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบค

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
405 ม.11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท
ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
34000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
189 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมป
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมป
145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
เลี่ยงเมือง
เทียนทองคำสามคนโอบ
เทียนทองคำสามคนโอบ
ตำบลกุดลาด
สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ถนน แจ้งสนิท
สถานธนานุบาลนครอุบลราชธานี 2
สถานธนานุบาลนครอุบลราชธานี 2
512 10 ถ.ชยาวกูช ต.ในเมือง อ.เมือง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบล
25/11 ซอยแจ้งสนิท 1 ถนนแจ้งสนิท ต
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
ราชธานี
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานช
3 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372
E-mail Address: [email protected]

02/09/2022
02/09/2022

🌏แบบรับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)🔥🌪💧🌫
👉 https://forms.gle/EZXtQwohdZ2ufU9r9 👈

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 01/09/2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยครอบคลุมถึง ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ รวมถึงการฝึกอบรม“จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร โดยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการ อปท. องค์กร เครือข่าย และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 100 คน ณ โรงแรมลายทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 26/08/2022

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย และส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม สคพ.12 เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของเรือนจำกลางอุบลราชธานี สืบเนื่องจากเรือนจำกลางอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคล ภายนอกตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวจะต้องมีกิจกรรมการจัดการน้ำเสียและบ่อดักไขมันที่มีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น จึงได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก สคพ.12 ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งในเรือนจำ เพื่อวางแผน พัฒนาการจัดการน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
ทั้งนี้ สคพ.12 ได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณปลายท่อขณะระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จำนวน 1 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ สคพ.12 และขณะตรวจสอบภายในเรือนจำได้ปฏิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 23/08/2022

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักตุลาการและบุคลากรศาลปกครองอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 2 อาคารศาลปกครองอุบลราชธานี โดยมี นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักตุลาการและบุคลากรศาลปกครองอุบลราชธานี จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักดังกล่าว ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 จุด โดยทำการเก็บน้ำดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาบาดาล จำนวน 1 ตัวอย่าง และน้ำประปาบาดาลที่ได้จากกระบวนการผลิต จำนวน 1 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ตัวอย่างน้ำดังกล่าวจะถูกนำกลับมาวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) เพื่อสนับสนุนข้อมูลว่าคุณภาพน้ำเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคมากน้อยเพียงใด และนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีคุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภค/บริโภค ที่สะอาดและปลอดภัย ต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 23/08/2022

นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ได้มอบหมายให้ นายองอาจ พิมสาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สคพ.12 เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกความร่วมมือ การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ ร่วมกับหอการค้า อบจ.อุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข เครือข่ายกินแล้วสบายใจ ทสจ.อุบลราชธานี และหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวม 34 หน่วยงาน ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ในการร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน ด้วยการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low.Carbon.Society) ของจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปลูกต้นกันเกรา โดย ผวจ. อุบลราชธานี รวมทั้งมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อนำไปปลูกและดูแลรักษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 90 ต้น

19/08/2022

📚📖แนะนำหนังสือน่าอ่าน📍

📙📖คู่มือการจัดการปัญหาฝุ่นละอองและเขม่าควัน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น📖📚
📍📍เนื้อหาประกอบด้วย📍📍
1️⃣ สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองและเขม่าควัน
2️⃣ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการตรวจวัดฝุ่นละอองและเขม่าควัน
3️⃣ การตรวจวัดฝุ่นละอองและการตรวจวัดความทึบแสง
4️⃣ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมฝุ่นละออง
👉สามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มได้ทาง QR Code หรือลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1bcjZ2E0phX_aPrG9IXJvIp0sYwy0rC7X?usp=sharing

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/08/2022

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ได้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการจัด กิจกรรมมอบผลผลิตภายในฟาร์ม ให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จํานวน 50 ชุด การปลูกต้นไม้ (ไม้ผล ไม้กินใบ) จํานวน 90 ต้น การหว่านปุ๋ยในแปลงนาสาธิต การปลูกผักสวนครัว และ ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า บริเวณโครงการฟาร์ม ตัวอย่างตามแนวพระราชดําริ บ้านยางน้อย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการ อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 400 คน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมการดําเนินกิจกรรม ฯ
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/08/2022

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมายสคพ.12 ร่วมกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ทสจ.อุบลราชธานี สอจ.อุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานี กษจ.อุบลราชธานี อบต.หัวเรือ ผู้ประกอบการ ตัวแทนผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่ ประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติ ร่วมกันและลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเรื่องร้องเรียนว่า สถานประกอบกิจการทําหนังปลากรอบของบริษัท ซามอล โอชิ ฟูด โปรดักส์ จํากัด ปล่อยน้ําเสียลงสู่ ไร่นาของประชาชนข้างเคียง

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/08/2022

11 สิงหาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและ ควบคุมมลพิษที่ 12 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของส่วนจัดการกากของเสียและสารอันตราย ลงพื้นที่ติดตามความยั่งยืนในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ ทต.เปือย อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ อบต.น้ําคํา อ.ไทยเจริญ และ อบต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร จากการติดตาม อปท. ทั้ง 3 แห่ง ได้ดําเนินการจัดส่งรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณและรายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการฯ ส่งให้กรมบัญชีกลาง และกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามระยะเวลาที่กําหนดแล้ว สําหรับการดําเนินงาน ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายยังคงมีการดําเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมขยะ แลกแต้มของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดขยายผลกิจกรรมทําปุ๋ยน้ําหมักจาก ขยะอินทรีย์ไปยังสถานศึกษาในพื้นที่ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตในพื้นที่แปลงสาธิตการเกษตรได้ดี

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/08/2022

วันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ส่วน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บ ตัวอย่างน้ําจากระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วน ตําบลคลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ และ องค์การบริหารส่วนตําบลละเอาะ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําประปาที่ได้ จากกระบวนการผลิต ทั้งสิ้น 12 จุด พร้อมตรวจวัด คุณภาพน้ําภาคสนาม ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนําไฟฟ้าของน้ํา (Electrical Conductivity of Water :EC) และค่าอุณภูมิ (Temperature :Temp) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําภาคสนาม พบว่า คุณภาพน้ํา โดยภาพรวมเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําประปาดื่มได้
ทั้งนี้ ตัวอย่างน้ําดังกล่าวจะถูกนํามาวิเคราะห์ยัง ห้องปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ในพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ตามเกณฑ์ คุณภาพน้ําประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนข้อมูลว่าคุณภาพน้ําเหมาะสมสําหรับการ อุปโภคบริโภคมากน้อยเพียงใด และนําไปสู่แนวทางการ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําประปาที่สะอาดและปลอดภัย ให้กับประชาชน ต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/08/2022

10 สิงหาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการกากของเสียและสารอันตราย เข้าร่วม ประชุมและตรวจสอบพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําเสียของเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมสําหรับการจ้างบริษัท ที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการ ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เป็นตามกรอบระยะเวลาที่ สผ. กําหนด และเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จังหวัดศรีสะเกษและเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องเร่งดําเนินการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/08/2022

9 สิงหาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุม มลพิษที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการกากของเสียและสารอันตราย เข้าร่วมประชุมรับฟัง ความเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste To Energy (WTE) จัดโดยเทศบาลตําบลไก่คํา ณ วัดแมดใน ตําบลแมด อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ นายศิริพันธ์ ชุ่มด้วง เป็นประธานเปิดการประชุม และ รศ.ดร.สุรพล ผดุงทน ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวบรรยายรายละเอียดและแนวทางการดําเนินงานของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ ด้วยประชาชนในตําบลแมดซึ่งเป็นพื้นที่ดําเนินการจัดตั้งโครงการฯ จํานวน 1,000 คน พร้อม ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ เห็นชอบกับแนวทางการดําเนินโครงการฯ ซึ่งจะช่วยแก้ไข ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลไก่คําและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในจังหวัดอํานาจเจริญ ทั้งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระยะยาวอย่างยั่งยืน ส่วนจัดการกากของเสียและสารอันตราย

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 18/08/2022

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯ ต้อนรับ รศ.ดร.วิภาดา เดชะปัญญา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทําการนิเทศงานสหกิจศึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 คน ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยร่วมรับฟังผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการจัดทํางานวิจัย และการแลกเปลี่ยน ความเห็นการทํางานระหว่าง สคพ.12 และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ ผอ.สคพ.12 ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ในเรื่องการเสริมองค์ความรู้หรือให้ความสําคัญที่เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษาต่างประเทศ การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงาน รวมถึงกิจกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามาก ที่สุดตามหลัก BCG Model เป็นต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะได้เชิญ ผอ.สคพ.12 เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น นําไปพัฒนาและปรับปรุงเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 15/08/2022

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สคพ.12 จํานวน 32 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) จัดโดยคณะทํางานเสริมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 12 ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนตามระเบียบของ EPU การแก้ไขปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) การจัดองค์ประกอบของหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การฝึกวินัยขั้นพื้นฐาน และการใช้ เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 15/08/2022

วันที่ 2-4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ส่วน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บ ตัวอย่างน้ําจากระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของเทศบาลตําบลศรีแก้ว อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนตําบลสร้างมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร และองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยทําการเก็บตัวอย่างน้ําประปาที่ได้จาก กระบวนการผลิต ทั้งสิ้น 11 จุด พร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ํา ภาคสนาม ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนํา ไฟฟ้าของน้ํา (Electrical Conductivity of Water :EC) และค่าอุณภูมิ (Temperature :Temp) ผลการตรวจวัด คุณภาพน้ําภาคสนาม พบว่า คุณภาพน้ําโดยภาพรวม เบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ําประปาดื่มได้
ทั้งนี้ ตัวอย่างน้ําดังกล่าวจะถูกนํามาวิเคราะห์ยัง ห้องปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ในพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ตามเกณฑ์คุณภาพ น้ําประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 เพื่อสนับสนุนข้อมูล ว่าคุณภาพน้ําเหมาะสมสําหรับการอุปโภคบริโภคมากน้อย เพียงใด และนําไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพ น้ําประปาที่สะอาดและปลอดภัยให้กับประชาชน ต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 09/08/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๒ (อุบลราชธานี) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ จัดการคุณภาพน้ำห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมการใช้น้ำหมักชีวภาพและอีเอ็มบอลฟื้นฟูคุณภาพน้ำร่วมกับการใช้กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กิจกรรมเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติห้วยสำราญ กิจกรรมนิทรรศการด้านการจัดการคุณภาพน้ำ การให้คำปรึกษา ในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการจัดการ คุณภาพน้ำห้วยสำราญ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งแนวทางการบำบัดน้ำเสีย ในครัวเรือนให้กับเครือข่ายภาคประชาชน ทำให้เกิดการลดของเสียตั้งแต่ต้นทาง และภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา คุณภาพน้ำในห้วยสำราญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 09/08/2022

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน มีการดำเนินกิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ณ ห้วยคลองนาควาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 09/08/2022

นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๒ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สคพ. ๑๒ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม ๓๗ คน ได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณด้านหน้า สำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 09/08/2022

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วน ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประสานติดตามและร่วมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียชุมชน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา สำนักการช่าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 01/08/2022

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุม มลพิษที่ 12 เข้าร่วมประชุมการจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโครงการการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งเทิง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ สากุลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนากระแซง เป็นประธาน มีอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทํางาน และมีคณะทํางานทั้งจากภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และ ภาคเอกชน โดยในภาคเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวันฉาย โพธิ์หอม อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาคบ่ายเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตําบลทุ่งเทิง และตําบลนากระแซง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไป

Photos from สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี's post 01/08/2022

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พื้นที่จังหวัดยโสธร ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ หอประชุม วิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกตามโครงการ “จังหวัดสะอาด” ในการนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดยโสธร ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาค ประชาสังคม สถานศึกษา และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ และนําเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจประเมิน ทั้งนี้ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดที่ผ่าน การกลั่นกรองเข้ามารับการตรวจประเมินเพื่อรับรางวัล จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัด ศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี (พื้นที่รับผิดชอบของเสคพ. 12) และจังหวัดสกลนคร

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

🌏แบบรับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)🔥🌪💧🌫👉 https://f...
รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เว็บไซต์

ที่อยู่


Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ ตำบ
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราช
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

บุญรักษา บุญรักษา
Ubon Ratchathani, 34160

คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับ "ความทุกข์" ก็ไม่ยอมสิ้นหวัง ที่จะได้ประสบ "ความสุข"

Cacino and Srot Cacino and Srot
Ubon Ratchathani, 3400

ลูกค้าใหม่รับโบนัส 30% เต็มๆเลยคะ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
ราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานจรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรา

ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธาน ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธาน
สถิตย์นิมานกาล
Ubon Ratchathani, 34190

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหก

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากร ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากร
Ubon Ratchathani, 34000

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการร?

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน บริการด้วยรอยย