โรงพยาบาลน้ำขุ่น

โรงพยาบาลน้ำขุ่น

เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน บริการประทับใจ เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง
โทร : 045-252890 , 045-252891

16/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ทีมสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลน้ำขุ่น นำทีมโดยแพทย์หญิงชุติมา สอาดวงษ์ ได้ออกหน่วยให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม(PCU) โรงพยาบาลน้ำขุ่น มีผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด 7 ราย
- ค่าระดับน้ำตาลมากกว่าหรือเท่ากับ 183 ขึ้นไปจำนวน 0 ราย
- ค่าน้ำตาล155-182 จำนวน 2 ราย
- ค่าน้ำตาล 126-154 จำนวน 1 ราย
- ค่าน้ำตาลน้อยกว่า หรือเท่า125 จำนวน 2 ราย
- ญาติมารับยาแทน 1 ราย
- ผู้ป่วย HT จำนวน 1 ราย
ในการออกมาดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

Photos from โรงพยาบาลน้ำขุ่น's post 25/10/2023

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. กลุ่มงาน OPD พร้อมบุคลากรจากทุกฝ่าย โรงพยาบาลน้ำขุ่น ร่วมใจ จัดกิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวกสะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย (Big cleaning day) เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงาน โดยรอบ ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขององค์การ ในการนี้ นายแพทย์จิรายุ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำขุ่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันลงมือ ปฏิบัติในการทำกิจกรรม 5 ส. โดยการทำความสะอาดบริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ห้องทำงานและรอบๆบริเวณอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน้ำขุ่น

23/10/2023

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายแพทย์จิรายุ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำขุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำขุ่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะพระบรมราชนุเสาวรีย์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชนุเสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ ๕ ลานหน้าที่ว่าการ อำเภอน้ำขุ่น โดยมีนางใจทิพย์ ภาษีผล เป็นประทานในพิธี

วันปิยมหาราช ๒๓ ต.ค.ของทุกปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งเลิกทาส และทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความทันสมัยในด้านสังคม การศึกษา การคมนาคม

Photos from โรงพยาบาลน้ำขุ่น's post 17/10/2023

13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำขุ่นได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น

13/10/2023

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายแพทย์จิรายุ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำขุ่น ได้มอบหมายให้ นายปัณณธร นาวัน เภสัชกรชำราญการ เป็นตัวแทนพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำขุ่น ได้เข้าร่วมพิธีสวดพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น

Photos from โรงพยาบาลน้ำขุ่น's post 09/10/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลน้ำขุ่น ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2566

เจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลน้ำขุ่น จัดกิจกรรม 5 ส.
(สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ภายในหน่วยงาน

เวลา 08.00 น. นางสาวรุ่งงามดี เอี่ยมสะอาด หัวหน้างานผู้ป่วยใน (IPD) พร้อมเจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลน้ำขุ่น จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด น่าอยู่ พร้อมให้บริการ และคัดแยกวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน

อ่านข่าวอื่นๆได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาล : https://namkhunhospital.in.th/ข่าวสาร/

จัดทำโดย : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

Photos from โรงพยาบาลน้ำขุ่น's post 29/09/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลน้ำขุ่น : นายแพทย์ จิรายุ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำขุ่น เป็นประธานเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพ ผู้รับปิดชอบงานผู้สูงอายุ และสรุปผลการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และในชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมพิมานดุสิต โรงพยาบาลน้ำขุ่น

Photos from โรงพยาบาลน้ำขุ่น's post 20/09/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลน้ำขุ่น วันที่ 20 กันยายน 2566 : เจ้าหน้าที่ทีม IMC โรงพยาบาลน้ำขุ่น ออกหน่วยไปติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่ม intermediate care (ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง) เพื่อลงเยี่ยม และติดตามผู้ป่วย พร้อมประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ของผู้ป่วยและสอนวิธีการฟื้นฟูที่บ้านให้แก่ผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแล ให้สามารถดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและ ปลอดภัย ในเขตบ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ราย

Photos from โรงพยาบาลน้ำขุ่น's post 15/09/2023

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. โรงพยาบาลน้ำขุ่นร่วมกับ ทีม รพ.สต. โนนยาง ได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งให้กำลังใจและดูแลประชาชนในเขตพื้นที่บ้านโนนทับทิมและบ้านโนนยาง ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

14/09/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลน้ำขุ่น วันที่ 14 กันยายน 2566 : แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้นำทีมออกเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลในเครือข่ายสุขภาพสาธารณสุขโซน 4 โรงพยาบาลน้ำขุ่น และ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม โดยได้ทบทวนปัญหาการดำเนินงาน ระบบส่งต่อในโซน 4 รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งได้ลงเยี่ยมหน่วยงาน ER ,IPD ,LR และ ระบบยา โดยมีนายแพทย์จิรายุ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำขุ่น นำเยี่ยมชมหน่วยงาน

13/09/2023

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ทีมสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลน้ำขุ่น นำทีมโดยแพทย์หญิงชุติมา สอาดวงษ์ ได้ออกหน่วยให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโมกข์ ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี มีผู้ป่วยรับบริการทั้งหมด 65 ราย ค่าระดับน้ำตาลมากกว่า 183 ขึ้นไปจำนวน 5 ราย , ค่าน้ำตาล153-182 จำนวน 8 ราย , ค่าน้ำตาล 126-152 จำนวน 12 ราย ,ค่าน้ำตาลน้อยกว่า 126 จำนวน 40 ราย ในการออกดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

12/09/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลน้ำขุ่น ประจำวันที่ 12 กันยายน 2566
นายแพทย์ จิรายุ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำขุ่น เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาวะเด็ก ป้องกันภาวะโลหิตจาง สำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โครงการส่งเสิมสุขภาพแม่และเด็ก ตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ปกครองเด็กปฐมวัย อสม. ทีม CFCT อำเภอน้ำขุ่น รวม 100 คน ณ ห้องประชุมพิมานดุสิต โรงพยาบาลน้ำขุ่น

07/09/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ : 6 กันยายน 2566
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ทีมสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลน้ำขุ่น นำทีมโดยนายแพทย์พงศ์พัทธ์ วิชาธรณ์ ได้ออกหน่วยให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามแยกวังเสือ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี มีผู้ป่วยรับบริการทั้งหมด 55 ราย รับบริการโรค HT =28 ราย
รับบริการโรค DM = 27 ราย
เข้ารับบริการทั้งหมด 55 ราย
ค่าระดับน้ำตาลมากกว่า 182 ขึ้นไปจำนวน 2 ราย , ค่าน้ำตาล153-182 จำนวน 5 ราย , ค่าน้ำตาลที่ต่ำกว่า 152 จำนวน 20 ราย ควบคุมความดันและน้ำตาลได้ดีร้อยละ 80% ของการรับบริการครั้งนี้ ในการออกดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

07/09/2023

ข่าวประชาสัมธ์ : โรงพยาบาลน้ำขุ่น งานสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายสุขภาพจิตในโรงเรียนให้ความรู้ แกนนำครู นักเรียน ในการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือ ส่งต่อและการให้คำปรึกษาเด็กนักเรียน โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

30/08/2023

เวลา 09.00 น. ทีมสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลน้ำขุ่น นำทีมโดยแพทย์หญิงชุติมา สอาดวงษ์ ได้ออกหน่วยให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี มีผู้ป่วยรับบริการทั้งหมด 28 ราย ค่าระดับน้ำตาลมากกว่า 183 ขึ้นไปจำนวน 2 ราย , ค่าน้ำตาล153-182 จำนวน 6 ราย , ค่าน้ำตาลที่ต่ำกว่า 152 จำนวน 20 ราย ในการออกดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

23/08/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลน้ำขุ่น นำทีมโดย นายแพทย์พงศ์พัทธ์ วิชาธรณ์ ออกหน่วยให้บริการ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยาง มีผู้ป่วยมารับบริการ 36 ราย

22/08/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ : 22 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลน้ำขุ่นร่วมกับทีม รพ.สต. โคกสะอาด ได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้าน และติดตามการรักษาพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วย บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

17/08/2023

ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยผู้ป่วยไข้ วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น

17/08/2023
16/08/2023

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 🅰️🆎
บริจาคอวัยวะ บริจาคร่างกาย🫀👁️🧠🫁

🗓️ วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566
⏰ เวลา 08.30 - 12.00 น.
🏢 สถานที่: หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น (ด้านข้างที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น) ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ

🌐 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
เฟสบุ๊ค: ฮักน้ำขุ่น, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น

#ขอเชิญร่วม #บริจาคโลหิต #บริจาคอวัยวะ
#บริจาคร่างกาย #หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น #ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น #ฮักน้ำขุ่น #สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น #โลหิต #เลือดเลือด #กาชาด #โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ #อำเภอน้ำขุ่น #อุบลราชธานี #หน่วยเคลื่อนที่

12/08/2023

โรงพยาบาลน้ำขุ่น ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลงนามผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ : https://namkhunhospital.in.th/ลงนามถวายพระพร

09/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ทีมสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลน้ำขุ่น นำทีมโดยแพทย์หญิงชุติมา สอาดวงษ์ ได้ออกหน่วยให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโมกข์ ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

Photos from โรงพยาบาลน้ำขุ่น's post 13/07/2023

โรงพยาบาลน้ำขุ่น ขอขอบพระคุณ คุณหนูหล่ำ ไชยภักดี ที่ได้บริจากบริจาคน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลน้ำขุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


245 ม. 5 ต. ขี้เหล็ก อ. น้ำขุ่น
Ubon Ratchathani
34260

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่อนหัวนา บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

โรงเรียนประถมศึกษา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372 E-mail Address: [email protected]

ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี
แจ้งสนิท กม. 9
Ubon Ratchathani, 34000

Cacino and Srot Cacino and Srot
Ubon Ratchathani, 3400

ลูกค้าใหม่รับโบนัส 30% เต็มๆเลยคะ