โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

โรงเรียนประถมศึกษา

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 15/11/2023

👏👏👏 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
👉 🌱 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ ธนสิทธิกาญจน์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10
🎉 ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน“ วิชา คณิตศาสตร์ การสอบ โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 UXACT genius star 2

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 15/11/2023

👏👏👏 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
👉 🌱 เด็กหญิงอลิส คิมหะมานนท์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11
🎉 ได้รับเกียรติบัตร "เหรียญทอง" ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
👉 🌱 เด็กชายสุรกานต์ แว่นรัมย์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11
🎉 ได้รับเกียรติบัตร "เหรียญทอง" ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
👉 🌱 เด็กหญิงพัชรวลัย วัฒนศรีมงคล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11
🎉 ได้รับเกียรติบัตร "เหรียญเงิน" ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
👉 🌱 เด็กหญิงพิชญากร สีถาการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11
🎉 ได้รับเกียรติบัตร "เหรียญทองแดง" ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
โครงการ การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 15/11/2023

🌱 ด.ญ.วิชุดา ขันทะวัตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/14
🎉 ได้รับเกียรติบัตร 🥈เหรียญเงิน 🥈 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) โครงการ การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 14/11/2023

👏👏👏 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
👉 🌱 ด.ช.ปิยะคุณ จันทร์งาม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
🎉 ได้รับเกียรติบัตร 🥈เหรียญเงิน 🥈 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
โครงการ การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอนุบาลอุบล's post 14/11/2023
Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 14/11/2023

📍วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
🇹🇭กิจกรรมหน้าเสาธง ป.3
💗บรรยากาศการเข้าแถวเช้าวันอังคาร
👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫คุณครูผู้ให้การอบรม คุณครูพิชญา หมทอง, คุณครูธีรภัทร อร่ามโชติ
📷👨🏻‍🏫คุณครูผู้บันทึกภาพ คุณครูธีรภัทร อร่ามโชติ, คุณครูพงศธร ชาวตะโปน
👦🏻👧🏻ผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงคนเก่ง วันนี้มาจากห้อง ป.3/2

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 14/11/2023

👏👏👏 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Advanced program ทั้ง 3 คน 👉 🌱เด็กหญิง อัยดา พูลดี ป.5/10 ได้รับเกียรติบัติ "เหรียญทอง" ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ทำคะแนนเกิน 90 คะแนน 👉 🌱เด็กชายพงศพัศ เลติวานิช ป.5/11 ได้รับเกียรติบัติ "เหรียญเงิน" 👉 🌱เด็กหญิงรัญญริญญ์ ชนวัสส์ไกรกุล ป.5/12 ได้รับเกียรติบัติ "เหรียญทองแดง" ในการสอบของ“โครงการการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4“ Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 14/11/2023

👏👏👏 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
👉 🌱 ด.ช.จิรานัฏฐ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11
🎉 ได้รับเกียรติบัตร 🥈เหรียญเงิน 🥈 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
โครงการ การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 14/11/2023

🎉โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 🎉
ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัลอัจฉริยะจักรวาล uxacttest
ระดับภาคและระดับจังหวัด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
✨✨✨✨✨✨✨✨✨

ด.ญ.ปภาญาดา เนียมหอม ป2/5
✨รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอุบลราชธานี เหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์

จากการแข่งขันUXACT GENIUS STAR
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
ซึ่งจัดโดย. บริษัทยูนิเวิร์ส เอ็กเซลเล็นช์ จำกัด

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 14/11/2023

🎉โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 🎉
ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัลอัจฉริยะจักรวาล uxacttest
ระดับภาคและระดับจังหวัด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
✨✨✨✨✨✨✨✨✨
ด.ช พรหมพิริยะ สืบพรม ป5/10
✨รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์🥇

ด.ญ ดนิดา ศรีสุข ป.5/11
✨รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญทองวิชาวิทยศาสตร์🥇

ด.ญ.รัญญริญญ์ ชลวัสส์ไกรกุล 5/12
✨รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอุบลราชธานี เหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์🥈

ด.ญ.อัยดา พูลดี 5/10
✨รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอุบลราชธานี เหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์🥈
✨รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอุบลราชธานี เหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์🥈
✨รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอุบลราชธานี เหรียญเงินวิชาอังกฤษ🥈

จากการแข่งขันUXACT GENIUS STAR
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
ซึ่งจัดโดย. บริษัทยูนิเวิร์ส เอ็กเซลเล็นช์ จำกัด
https://www.facebook.com/100082577060216/posts/pfbid0zQ5sEQHmsNWo7jYykLyCY4yaDZutfCBRJ5iysuPohU9UbUVeaV2WdxTYPExTmRHKl/?mibextid=cr9u03
https://www.facebook.com/100082577060216/posts/pfbid0MTpShdmb8j56mek1xXP9p7P6GAz32nhoqnNFaPTupxAizjALVzZb4VpmAa6AvkLNl/?mibextid=cr9u03

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 14/11/2023

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัล
อัจฉริยะจักรวาล uxacttest
ระดับภาคและระดับจังหวัด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ด.ช.ชนกันต์ ธรรมศรี
ห้องป.3/10 AP
เหรียญทองคณิตศาสตร์🥇
✨รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญทองแดงวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลชมเชยภาษาอังกฤษ

เด็กชายกฤตธวัฒน์ ศรีสุข ป.3/10AP
คณิตศาสตร์ เหรียญทอง🥇
✨รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี

เด็กชายจอมทัพ เหล่าอยู่คง
ป3/11
เหรียญทองคณิตศาสตร์ 🥇
รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ✨
วิทยาศาสตร์ ชมเชย✨


จากการแข่งขันUXACT GENIUS STAR
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ซึ่งจัดโดย. บริษัทยูนิเวิร์ส เอ็กเซลเล็นช์ จำกัด
https://www.facebook.com/100082577060216/posts/pfbid06AVBQxYk8UK6pxEMg9J6nNBhvZLumxicLDsCrNdcp6VwA8Q9dzQbvAJiQobD4twDl/?mibextid=cr9u03

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 14/11/2023

📍วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566
🇹🇭กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โครงการ WP และ EP
💛 ภาพบรรยากาศการเข้าแถวของเด็กๆแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
👦🏻👧🏻ผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงคนเก่งเป็นตัวแทนนักเรียนจากชั้นป.2/1 ป.2/2 และป.2/3

คุณครูผู้ให้การอบรม: คุณครูวัชราภรณ์

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 14/11/2023

👏👏👏 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

🌷 เด็กชายชนัย จัยสิน 🌷
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

👉🏻 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 🏅🎉
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-ป.3)

โครงการ การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 13/11/2023

👏👏👏 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
👉 🌱 ด.ญ.วิชุดา ขันทะวัตร์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/14
🎉 ได้รับเกียรติบัตร 🥈เหรียญเงิน 🥈 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
โครงการ การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 13/11/2023

👏👏👏โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 👉
✏️💓 ด.ช.ชัชพงศ์ ปัญจกนกกุล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเหรียญทอง โครงการการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 13/11/2023

🎉🎉🎉 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
🥰👉 ด.ญ.ปัญญ์พุฒิภา พุฒิเปรมเดช
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 โครงการ AP
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 13/11/2023

🏫โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับด.ช. ณรงค์ชนน บุญประสม
นักเรียนชั้น ป.2/9
🥉🥉ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โครงการการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 13/11/2023

🎉🎉🎉 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
🥰👉 ด.ญ.ชิชญา บัวพันธ์
นักเรียนชั้น ป.2/10
โครงการ English Program
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดงโครงการการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 13/11/2023

🎉🎉🎉โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
🥰👉 ด.ญ.รัตนาภรณ์ ศิริรัตโนบล
นักเรียนชั้น ป.2/10
โครงการ English Program
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงินโครงการการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 13/11/2023

✍🏻👉โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง คือ เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์ สุขเกษม “น้องต้องตา” ชั้น ป.4/3 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน โครงการการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี👍🥰🎉

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 13/11/2023

🎉🎉🎉 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
🥰👉 เด็กหญิง รัตนมณี สาริบุตร นักเรียนชั้น ป.2/10
ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย "ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย)" สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 12/11/2023

✍🏻👍👉โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนคนเก่ง คือ ด.ญ.พรณัชชา สารีรัตน์ “น้องฟาง” ชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส “CHIANGMAI PINGPONG FOR FUN” 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 9 ปี ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเอราวัณ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่🥇🏆

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 12/11/2023
Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 12/11/2023

📍วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
🇹🇭กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โครงการ WP และ EP
💛 ภาพบรรยากาศการเข้าแถวของเด็กๆแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
👦🏻👧🏻ผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงคนเก่งเป็นตัวแทนนักเรียนจากชั้นป.1/1 ป.1/2 และป.1/3

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 11/11/2023

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ร้อยเอ็ด วิมานพญาแถน วังพญาคันคาก จังหวัดยโสธร และไหว้พระขอพระใหญ่เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อเป็นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และการอยู่ร่วมในสังคม เพื่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประตำวันต่อไป

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 11/11/2023

วันเสาร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ร่วมกับ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Youth Chinese Test (YCT) สำหรับนักเรียน ประจำปี 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ซึ่งการสอบวัดระดับภาษาจีนในครั้งนี้ มีการวัดความรู้ทั้งหมด 3 ระดับ คือ Yct1,Yct2 และ Yct3 จำนวนผู้เข้าสอบระดับ Yct1 จำนวน 202 คน, ระดับYct2 จำนวน 98 คน และระดับ Yct 3 จำนวน 16 คน กำหนดประกาศผลสอบ วันที่11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งก่อนการทดสอบ ดร.เสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียน และพบปะผู้ปกครองที่นำนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 11/11/2023

วันเสาร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2566 ดร.เสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยโรงเรียน ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทุกสายชั้นทุกโครงการ ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดี จังหวัดอุบลราชธานี The Monument Of Merit Mother Ubon เวลา 11.00 น. วันที่ 11 เดือน 11 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 11/11/2023

วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี นำโดย ดร.เสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูและบุคลากร จัดทำโรงทาน (ขนมจีน) เพื่อร่วมสนับสนุนและให้บริการประชาชนที่มาร่วมในงานบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 10/11/2023

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในการแข่งขันตอบปัญหารอบรองชนะเลิศ ALTV quiz Challenge✨ผ่านทาง

🧡 FB Live: ThaiPBSKids, OBEC Channel
📆 Date: วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
⏰ Time: 10.00-13.30 น.

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3 คน
1.ด.ญ.อัยดา พลูดี ป.5/10
2.ด.ช.พรหมพิริยะ สืบพรหม ป.5/10
2.ด.ช.พงศพัส เลติวานิช ป.5/11


#โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

❤️🥰 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ สู้สู้🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 09/11/2023

📍วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566

🇹🇭กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสายชั้นปฐมวัยอ1.-อ.3 ทุกโครงการ
🧡บรรยากาศการเข้าแถวของนักเรียน ทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบงามตา
👨‍🎓👩‍🎓การแต่งกายด้วยชุดกีฬาสีและชุดอาชีพในฝัน
👨‍🎓👩‍🎓ผู้นำในการทำกิจกรรมชั้นอ.3/2

👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫คุณครูผู้ดำเนินกิจกรรมคือ คุณครูสว่างจิตร แก้วภักดี
👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫คุณครูผู้ให้การอบรมคือ คุณครูพรศิริลักษณ์ แก้วพิทักษ์
📷ถ่ายภาพโดย คุณครูอริสา ปัจศรี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 09/11/2023

📍วัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566

🇹🇭กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสายชั้น ป.4 ทุกโครงการ
💚บรรยากาศการเข้าแถวของนักเรียน ทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบงามตา
👨‍🎓👩‍🎓การแต่งกายด้วยชุดกีฬาประจำสี🎽🎽🎽

👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫คุณครูผู้ดูแลเชิญธงชาติคือ
คุณครูวิไลทอง สายเบาะ
👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫คุณครูผู้ให้การอบรมคือ
คุณครูช้องรัตน์ สุบรรณพงษ์
👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫คุณครูผู้ดูแลการจัดระเบียบแถวคือ
คุณครูปรวรรณ สีสังข์
📷ถ่ายภาพโดย
คุณครูณัฐพล ไชยเพชร
👦🏻👧🏻ผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงคนเก่ง เป็นนักเรียนตัวแทนจากชั้น ป.4/7

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 07/11/2023

📍วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
🇹🇭กิจกรรมหน้าเสาธง ป.3
💗บรรยากาศการเข้าแถวเช้าวันอังคาร
👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫คุณครูผู้ให้การอบรม คุณครูรัชนีกร สุพรรณโรจน์, คุณครูวิภา เขียนนอก
📷👨🏻‍🏫คุณครูผู้บันทึกภาพ คุณครูธีรภัทร อร่ามโชติ
👦🏻👧🏻ผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงคนเก่ง วันนี้มาจากห้อง ป.3/1

07/11/2023

📍📣 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://110.77.131.109/amssplus_2565/modules/bookregister/upload_files2/1698983625x1974543129_1.pdf

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 07/11/2023

📣📍 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

หมายเหตุ รายละเอียดประกาศรับสมัครนั้นรอต้นสังกัดเห็นชอบและโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครัอง

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 06/11/2023

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับคุณครูและนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัล
#ชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อนวัตกรรม การสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ (3 D Solar System Model )
นักเรียนเจ้าของนวัตกรรม
1.เด็กชายครองธรรม จุฑาเกตุ ป.4/11
2.เด็กชายกวิน อุ่นใจ ป.4/11
3.เด็กชายภาคิน กุลศิโรรัตน์ ป.4/12
4.เด็กชายอภิวัชร์ จีระประภากาญจน์ ป.4/11
5.เด็กชายพิพัฒนพร พริมาพรไพศาล ป.4/11
ครูผู้ฝึกสอน
นางเรวดี จันดอนแดง
#ในการประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียน แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ระดับภาคอีสานตอนล่าง เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566
ณ โรงแรมอัลวาเรซ จ.บุรีรัมย์
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีการพัฒนาต่อเนื่อง เป็น 3 ระยะ คือ ระยะต้นน้ำ ระยะกลางน้ำและระยะปลายน้ำ ซึ่งใช้ห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมจากห้องเรียน คือ “นวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียน เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ สำหรับเป็นต้นแบบการพัฒนา ต่อไป

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 06/11/2023

🩵 วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธง(ชั้นป.5 ทุกโครงการ)
🧒🏻👦🏻นักเรียนแต่งกายด้วยชุด พละ และชุดกาบบัว
ผู้นำกิจกรรมคนเก่ง: ตัวแทนนักเรียนจากสภานักเรียนตัวแทนชักธงจากนักเรียน ชั้นปีที่ 5/1

ครูผู้ดำเนินกิจกรรม : คุณครูประชาธิปไตย และคุณครูสายชั้น ป. 5
ครูผู้ให้การอบรมนักเรียนวันนี้ : คุณครูวราภร นาคมุจลินท์
และคุณครูศกุนตลา บัวหลวง

📸: คุณครูพิมลพรรณ อาษานอก

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 02/11/2023

👏🏻👏🏻 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เด็กชายชนัย จัยสิน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ได้เข้าร่วมการสอบ ASMO Thailand 2023: Asian Science and Mathematics Olympiad
ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ 🏅
รอบความเป็นเลิศระดับประเทศ 🇹🇭
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 02/11/2023

🇹🇭วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566
ภาพบรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล1-3 ทุกโครงการ) โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิช รองผู้รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีให้กำลังใจนักเรียนในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงและร่วมกิจกรรมกายบริหารในเช้าวันนี้

🧒🏻👦🏻นักเรียนแต่งกายด้วยชุดอาชีพในฝันและชุดนักเรียน

👦🏻🧒🏻ผู้นำกิจกรรมคนเก่ง: ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ห้องสีเหลือง

ครูผู้ดำเนินกิจกรรม :คุณครูนิภาพร สมปาน
📸 :คุณครูอริสา ปัจศรี

Photos from โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี's post 01/11/2023

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัล
อัจฉริยะจักรวาล uxacttest
ระดับชั้น ป.2

ด.ญ.ปภาญาดา เนียมหอม ป2/5
เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์
ชมเชยวิทยาศาสตร์

จากการแข่งขันUXACT GENIUS STAR
โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ซึ่งจัดโดย. บริษัทยูนิเวิร์ส เอ็กเซลเล็นช์ จำกัด

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 วิชาคณิตศาสตร์ คุณครูสุริยา ศรีคราม
ติวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 วิชาคณิตศาสตร์ คุณครูสุริยา ศรีคราม
สายใยผูกพัน บัวชมพูคุรุมุทิตา กสิณานุสรณ์ ประปี 2566 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สายใยผูกพัน บัวชมพูคุรุมุทิตา กสิณานุสรณ์ ประจำปี 2566 อนุบาลอุบลราชธานี
วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี … คุณความดีที่ยั่งยืน มุทิตาจิต … คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  คุณครูนงลักษณ์  อุษณีย์...
มอบรางวัลคนดีศรีอนุบาลอุบลฯ ครั้งที่ 2 /2566
โครงการค่ายภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 7 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)          จัดก...
กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ป.5
อบรมวิทยาศาสตร์พลังสิบ สายชั้นประถมศึกษาที่ ๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖
เข้าฐานกิจกรรม ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ป.5
การอบรมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๒

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani
34000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่อนหัวนา บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

โรงพยาบาลน้ำขุ่น โรงพยาบาลน้ำขุ่น
245 ม. 5 ต. ขี้เหล็ก อ. น้ำขุ่น
Ubon Ratchathani, 34260

เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน บริการประทับใจ เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง โทร : 045-252890 , 045-252891

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372 E-mail Address: [email protected]

ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี
แจ้งสนิท กม. 9
Ubon Ratchathani, 34000

Cacino and Srot Cacino and Srot
Ubon Ratchathani, 3400

ลูกค้าใหม่รับโบนัส 30% เต็มๆเลยคะ