สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งห, Amphoe Warinjamrap
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยกา
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยกา
187 ม. 7 ต.แสนสุข, Amphoe Warinjamrap
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวา
46/2-3 หมู่ 8 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ, Amphoe Warin Chamrap
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
เทศบาลเมืองวารินชำราบ
1 ถนนประทุมเทพภักดี, Amphoe Warinjamrap
สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาล
สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาล
1 ถ.ประทุมเทพภักดี อ.วารินชำราบ
Ubon Ratchathani Province
Ubon Ratchathani Province
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธาน
สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
422 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำร
สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำร
ถนน ทหาร, Amphoe Warinjamrap
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธ
ถนน แจ้งสนิท
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต อำเภอบ
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต อำเภอบ
83 หมู่ 12 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุ, Phon Ngam
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
405 ม.11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท
ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
195/1 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31's post

Photos from กรมชลประทาน's post 23/05/2022

Photos from กรมชลประทาน's post

Photos from กรมชลประทาน's post 23/05/2022

Photos from กรมชลประทาน's post

23/05/2022

‘เจ้าพระยา’ ระดับน้ำยังคงสูงขึ้น หลังมีฝนตกหนักทางตอนบน

ฝนตกหนักทางตอนบนส่งผลให้น้ำท่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ใช้เขื่อนเจ้าพระยาบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำหลากทางตอนบน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่า ปัจจุบัน (22 พ.ค. 65) แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 781 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ลบ.ม./วินาที) สมทบกับแม่น้ำสะแกกรังอีกประมาณ 68 ลบ.ม./วินาที ก่อนจะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา โดยได้ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนประมาณ 469 ลบ.ม./วินาที คาดว่าปริมาณน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 600 – 700 ลบ.ม./วินาที จะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ไปจนถึงบริเวณ ต.กระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 50-75 เซนติเมตร

กรมชลประทาน ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะใช้ระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประขาชนให้ได้มากที่สุด จึงขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิดด้วย หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ 📞โทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

23/05/2022

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
#กรมชลประทาน #สถานการณ์น้ำ

Photos from โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3's post 23/05/2022

Photos from โครงการชลประทานพิษณุโลก สำนักงานชลประทานที่ 3's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7's post

Photos from กรมชลประทาน's post 23/05/2022

Photos from กรมชลประทาน's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินเเละจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินเเละจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post

23/05/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง “ ร่วมรณรงค์การแต่งกายของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตามนโยบายกรมชลประทาน “

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

23/05/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสกนธ์ นวลมีชื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 มอบหมายให้ นายพฤหัส วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลตามมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี กรณีเจ้าของที่ดินขออนุญาตแบ่งแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post

23/05/2022

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post 23/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

พีระมิดเเห่งความสุข " จัดรูปที่ดิน จัดรูปชีวิต"

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่
Ubon Ratchathani
33130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอ
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราช
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธา
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

บุญรักษา บุญรักษา
Ubon Ratchathani, 34160

คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับ "ความทุกข์" ก็ไม่ยอมสิ้นหวัง ที่จะได้ประสบ "ความสุข"

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิท
ราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานจรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรา

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลร
239/1 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน บริการด้วยรอยย

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท
ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
Ubon Ratchathani, 34000

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมส

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลรา
422 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานสัสดีจังหวัดอุบลราชธธานี (ทหาร)

Ubon Ratchathani Province Ubon Ratchathani Province
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธาน
Ubon Ratchathani, 34000

สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน
Ubon Ratchathani, 34000

ป่าในเมืองดงฟ้าห่วน ใกล้ตัวเมืองจั