បកប្រែនៅពេទ្យរដ្ឋឧបុន:UbonRatchathani Sunpasitthiprasong Hospital Thailand.

Pageនេះប្រឹក្សាFree អំពីការពិនិត្យ&ព្យាបាលជំងឺទូទៅ​/មហារីកគ្រប់ប្រភេទនៅពេទ្យរដ្ឋ​​​ខេត្តឧបុនប្រទេសថៃ។ More info >>>>>https://greenbodycare.theicongroup.co.th/

Healthy products/ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Boom Collagen+,Boom DNax,Room Coffee,Room Fiberry,Vitamin C+,Qluta Shots,Zip Whey, Zip Lock.)

Photos from បកប្រែនៅពេទ្យឧបុន : Ubon Sunpasitthiprasong Hospital Interpreter Info.'s post 23/04/2024
02/03/2024

វះរួច អស់លុយតិច ឡើងញញឹមទៅផ្ទះ

06/02/2024

ទីពឹងចុងក្រោយសម្រាប់ អ្នកជំងឺ ដែលនៅមានសង្ឃឹម។

14/01/2024

#មហារីកដោះពេទ្យមើលជាដាច់ណាបងប្អូន មានខ្មែរយើងអញ្ជើញមករាល់ថ្ងៃ
ពេទ្យរដ្ឋសាប់ផាសិទ្ធិឧបុន@ผู้ติดตาม

👉មើលវីឌីអូចុច https://youtu.be/KW9db93ZHqs?feature=shared

Photos from បកប្រែនៅពេទ្យរដ្ឋឧបុន:UbonRatchathani Sunpasitthiprasong Hospital Thailand.'s post 20/12/2023

ទោះអត់មានឈឺ ក៏មកពិនិត្យមួយឆ្នាំ1»2ដងដែរបងប្អូន ព្រោះជំងឺខ្លះយើងនឹងភ្នែកមិនឃើញទេ ។

13/12/2023

ពិនិត្យសុខភាពមួយតួខ្លួន 3190បាត
ពេលព្រឹក ម៉ោង 06:00 ដល់ម៉ោង 10 រួចហើយ
ពេលល្ងាច ម៉ោង 13:00 ដល់ម៉ោង 16 រួចបន្តើរៗហើយ ។

ចំណាយពេលចន្លោះ 4 ម៉ោង រួចហើយ។
មុនពិនិត្យឈាម ត្រូវអត់បាយទឹក 5»6 ម៉ោងទុកជាមុន។

ថ្នាំធូរថ្លៃតែមានគុណភាពខ្ពស់
មានពេទ្យជំនាញៗ ពូកែរៗ គ្រប់ឯកទេសទាំងអស់។

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមផ្ញើសារ ឬ
👉 https://t.me/ubon_telegram_here

12/11/2023

មកដើរលេងក៏ឈៀងចូលពិនិត្យបានដែរបងប្អូន
សុខភាពគឺសំខាន់បំផុត

#បកប្រែនៅពេទ្យឧបុន #បកប្រែនៅពេទ្យរដ្ឋឧបុន #ពេទ្យសាប់ផាសិទ្ធិប្រាសុងឧបុន #សួរពីការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទ

24/10/2023

នៅចាំជួយមើលថែរបងប្អូននៅពេទ្យបាទ

ទោះបីជាពេទ្យរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាជនគេក៏ពិតមែន។
ខ្មែរយើងអស់លុយដូចគ្នាតែក៏នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអាចទទួលយកបាននិងធូរថ្លៃជាងពេទ្យឯកជនឆ្ងាយដែរ។
ពិសេសគឺតម្លៃអាចទទួលយកបាន ទទួលបានគុណភាពពិត មិនចិញ្ចឹមជំងឺ ។ ទើបធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រាប់តគ្នា ហើយនៅតែបន្តមកព្យាបាលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់រយនាក់ដដែល ។

ឩជាក់ស្តែង
ដុំគីសតូចមួយ វះនៅនៅពេទ្យរដ្ឋសាប់ផាសិទ្ធិប្រាសុង រង់ចាំ3»5ថ្ងៃ 3500បាត
តែបើនៅឯកជនមួយនោះ 1»2ថ្ងៃ អស់50000បាត

#មហារីកគ្រប់ប្រភេទគ្រប់កម្រិត
#ពិនិត្យសុខភាពមួយតួខ្លួនអស់ជាង100ដុល្លារមួយព្រឹករួច
#បកប្រែនៅពេទ្យខេត្តឧបុនប្រទេសថៃ
#ជំងឺរោគស្រ្តីគ្រប់ប្រភេទមួយព្រឹករួច
#ជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទ
#សម្ភារឧបករណ៍គ្រូពេទ្យពេទ្យរដ្ឋល្អជាងគេ
#ពេទ្យឯកជនទីផ្សារខ្លាំងចេះលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលនាំអ្នកជំងឺទៅតែនៅស៊ូពេទ្យគុណភាពគុណតម្លៃពេទ្យរដ្ឋអត់បានទេ។

👉 #ពេទ្យរដ្ឋអត់ចាំបាច់ធ្វើទីផ្សារ #តែជាទីពឹងដ៏ល្អ។
#អាណិតអ្នកជំងឺខ្លះខំលក់ដីលក់ធ្លីមកព្យាបាលដល់ស្រុកគេ

@ผู้ติดตาม

16/08/2023

ដើម្បីអាចអញ្ជើញមកបាន អ្នកពិនិត្យត្រូវមាន:

✅ លិខិតឆ្លងដែនដែលនៅមានសុពលភាព។
✅ ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិជំងឺ (បើមាន)។
✅ បញ្ជាក់ពីជំងឺ​ដែលចង់ពិនិត្យ​ឬ​ចង់ព្យាបាល
✅ រៀបរាប់ពីអាការៈបច្ចុប្បន្នខ្លះៗ
✅ សូមណាត់ #ខ្ញុំមុន 1ថ្ងៃមុនអញ្ជើញមក។
✅ ថតលិខិតឆ្លងដែន ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ផ្ញើឲ្យខ្ញុំមុនដើម្បីណាត់ដុកទ័រជំនាញជូន
✅ មានឡាននៅចាំនៅសៀមរាបរាល់ថ្ងៃ
និងខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែនៅរង់ចាំនៅមន្ទីរពេទ្យ #រដ្ឋ សាប់ផាសិទ្ធិ។

15/08/2023

ជាពីមហារីកហើយ

Photos from បកប្រែនៅពេទ្យរដ្ឋឧបុន:UbonRatchathani Sunpasitthiprasong Hospital Thailand.'s post 23/06/2023

#សួរពីការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទ #បកប្រែនៅពេទ្យឧបុន

17/06/2023

Good morning from Sunpasitthiprasong Hospital.

Photos from បកប្រែនៅពេទ្យរដ្ឋឧបុន:UbonRatchathani Sunpasitthiprasong Hospital Thailand.'s post 16/06/2023

#បកប្រែនៅពេទ្យរដ្ឋឧបុន #ពេទ្យសាប់ផាសិទ្ធិប្រាសុងឧបុន #សួរពីការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទ #បកប្រែនៅពេទ្យឧបុន

16/06/2023

សម្រាប់បងប្អូនដែលកើតជំងឺមហារីកកុំទាន់អស់សង្ឃឹម មន្ទីរពេទ្យ Sunprasittiprasong ខេត្តឧបុន មានពេទ្យឯកទេសជំនាញមហារីកព្រមទាំងឯកទេសជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទដែលបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការមកពិនិត្យព្យាបាល ❤️

#បកប្រែនៅពេទ្យឧបុន #សួរពីការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទ

16/06/2023

មកច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះ ចេះតែល្បីៗតៗគ្នា។

14/06/2023

ហាងបាយឆ្ងាញ់ ធូរថ្លៃ បន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ បន្ទប់ទឹកស្អាត

Photos from បកប្រែនៅពេទ្យរដ្ឋឧបុន:UbonRatchathani Sunpasitthiprasong Hospital Thailand.'s post 10/06/2023

បរិយាកាសពេលល្ងាចមុខពេទ្យ។

10/06/2023
Photos from បកប្រែនៅពេទ្យរដ្ឋឧបុន:UbonRatchathani Sunpasitthiprasong Hospital Thailand.'s post 09/06/2023

ថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ជើញមកពិនិតត្យនិងព្យាបាលជំងឺច្រើនណាស់។

07/06/2023

🏥នៅមន្ទីរពេទ្យមានទទួលព្យាបាលជំងឺ គ្រប់ប្រភេទ គ្រប់កម្រិត ជាពិសេស ដូចជា»
#ជំងឺទូទៅ ពិនិត្យសុខភាពមួយតួខ្លួន​( កញ្ចប់ទូទៅ​ x, # # #បាត)

✅​ ក្រពះ ពោះវៀន តម្រងនោម ថ្លើមបេសេ បេះដូង សួត
✅​ លើសឈាម ទឹកនោមផ្អែម​ គ្រប់ឈាម​ ខ្លាញ់​ អាស៊ីត
✅​ សន្លាក់គ្រប់ប្រភេទ ឆ្អឹង សរសៃ សាច់ដុំ ប្រូស្តាត ជាតិពុល
✅​ រោគស្រ្តីគ្រប់ប្រភេទ កោសិកាមហារីក ដុំគិស ដុះសាច់ (កញ្ចប់បន្ថែម)
✅​ មហារីកគ្រប់ប្រភេទ ដូចជា មហារីកដោះ មហារីកថ្លើម (កញ្ចប់បន្ថែម)
✅ ថ្លឹងកំហាប់ឆ្អឹង ស្កែនគ្រប់មុខ ខួរក្បាល​ សុងពោះវៀន​ (កញ្ចប់បន្ថែម)
✅ មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអុីត និងមហារីកស្បូនគ្រប់ប្រភេទ ល។ល (កញ្ចប់បន្ថែម)
✅ ✅✅ មានពិនិត្យនិងព្យាបាល​ជំងឺគ្រប់មុខ គ្រប់កម្រិត។

06/06/2023

ជិតដល់បុណ្យហែរទៀនទៀតហើយបងប្អូន។

06/06/2023

បងប្អូនខ្មែរមកពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺច្រើនណាស់ 100នាក់ជាង។

03/06/2023

កាលពីមុនលឺថាជំងឺ #មហារីក នាំគ្នាអស់សង្ឃឹម តែឥលូវមានមន្ទីរពេទ្យដែលព្យាបាលជាហើយបងប្អូន។
ព័ត៌មានបន្ថែម👉តេលេក្រាម: https://t.me/ubonhospital_telegram_here

Photos from បកប្រែនៅពេទ្យរដ្ឋឧបុន:UbonRatchathani Sunpasitthiprasong Hospital Thailand.'s post 03/06/2023

ដូចស្ងាត់ ព្រោះរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ ពេទ្យរដ្ឋ ធ្វើការ តែកន្លះថ្ងៃទេបងប្អូន។

Photos from បកប្រែនៅពេទ្យរដ្ឋឧបុន:UbonRatchathani Sunpasitthiprasong Hospital Thailand.'s post 03/06/2023

តារាងពេទ្យតាមឯកទេស

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ การปฏิบัติ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง คลินิก ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

មកច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះ ចេះតែល្បីៗតៗគ្នា។
ហាងបាយឆ្ងាញ់ ធូរថ្លៃ បន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ បន្ទប់ទឹកស្អាត
បងប្អូនខ្មែរមកពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺច្រើនណាស់ 100នាក់ជាង។

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Rd Sapasit Nai Mueang, Mueang
Ubon Ratchathani
34000
การแพทย์และสุขภาพ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
ปวดสะโพกร้าวลงขา By Dcal ปวดสะโพกร้าวลงขา By Dcal
89/1
Ubon Ratchathani, 34000

D-Cal ดูแล ข้อต่อ+กระดูก ทั้งภายในและภา?

I AMP clinic ที่ปรึกษาความงามอุบลฯ by:เซลล์เบส I AMP clinic ที่ปรึกษาความงามอุบลฯ by:เซลล์เบส
949/24 ถนนยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

รับปรึกษาปัญหาความงาม Botox ,ร้อยไหม,ฟิลเลอร์,แฟตสลายไขมัน ทุกๆความสวยๆที่ I AMP clinic อุบลราชธานี

โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล By.ครูแนน โรงเรียนเอเชียอินเตอร์ การบริบาล By.ครูแนน
Ubon Ratchathani, 34000

เรียนง่าย จบไว ไม่ใช้เกรดเฉลี่ยก่อ?

NPraya Thailand NPraya Thailand
87/12 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ
Ubon Ratchathani, 34000

ตัวช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆ ของร่างกาย

Dr.AI By call me Market Dr.AI By call me Market
85 Sathonlamak Road, Mueang Si Khai, Warin Chamrap District
Ubon Ratchathani, 34190

องค์กรของเราจัดตั้ง Dr.AI ขึ้นเพื่อนำเสนอนวัตกรรมการจัดการระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

คลินิกหมออัศวิน ประสาทศัลยแพทย์ อุบลฯ Dr. Asawin Clinic Ubon Neurosurgery คลินิกหมออัศวิน ประสาทศัลยแพทย์ อุบลฯ Dr. Asawin Clinic Ubon Neurosurgery
198/2 ม. 25 ต. ขามใหญ่ อ. เมือง
Ubon Ratchathani, 34000

ประสาทศัลยแพทย์ ปรึกษา รักษาโรคทาง?

UBON  Thai Med-ศูนย์รวมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อุบลราชธานี UBON Thai Med-ศูนย์รวมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อุบลราชธานี
351 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

จำหน่าย สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

LunarX ลูนาร์ เอ็กซ์ วิตามินรวม บำรุงดวงตานำเข้าจากเยอรมัน LunarX ลูนาร์ เอ็กซ์ วิตามินรวม บำรุงดวงตานำเข้าจากเยอรมัน
Ubon Ratchathani, 34000

อาหารเสริมอาหารเม็ดฟู่ ช่วยดูแลและถนอมดวงตามองชัด ด้วย วิตามินและแร่ธาตุ 19 ชนิดGoodhelthy

กระดูกทับเส้น ข้อเข่าเสื่อม ฟื้นฟูได้ ไม่ต้องผ่า U-Profex & Uni-Oil กระดูกทับเส้น ข้อเข่าเสื่อม ฟื้นฟูได้ ไม่ต้องผ่า U-Profex & Uni-Oil
Ubon Ratchathani

สารอาหารฟื้นฟูหมอนรองกระดูกทับเส้น กระดูกเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม ปวดเอว ปวดหลัง ร้าวลงขา สลักเพชรจม

สาขาวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน:Wisdom For Community สาขาวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน:Wisdom For Community
Ubon Ratchathani, 34000

สถาบันแห่งการสร้างคน สร้างความรู้ สร้างนวตกรรม โดยชุมชน เพื่อชุมชน Wisdom For Community

เดอ ไดม่อนด์ คลินิกเวชกรรม อุบล -  De Diamond Clinic Ubon เดอ ไดม่อนด์ คลินิกเวชกรรม อุบล - De Diamond Clinic Ubon
371 ถ. สรรพสิทธิ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ความงาม โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ร้อยไหม หัตถการโดยแพทย์ประจำคลินิก

Daily Home Care Daily Home Care
496 หมู่ 11
Ubon Ratchathani, 34000

- บริการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ - บริการ กายภาพบำบัด ฟื้นฟู - บริการ ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก - บริการ แม่บ้านประจำบ้าน - บริการ ทำความสะอาด