เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง

เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง

สร้างขึ้นเพื่อสะสม แลกเปลี่ยน เช่า?

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 26/08/2023

เหรียญพระพุทธทีปังกร
อปฺ ปมาเทน สมฺปาเท ถ
จงถึงพร้อมซึ่งความพร้อมไม่ประมาท
สุรโยโธ นิราโวโธ
กองบิน ๖
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๑

คำบาลีเมือก่อนใช้ "สุรโยโธ นิราโวโธ"
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น "สุรโยโธ นิราวุโธ" เมื่อปี ๒๕๓๑
"ผู้กล้าหาญที่ปราศจากอาวุธ"

26/08/2023

เหรียญหล่อพระพุทธทีปังกร
รุ่นวันสถาปนากองทัพอากาศ
พิธีเสาร์ ๕ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๖
กองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ จ.นครราชสีมา
เนื้อนวะโลหะ อายุ ๓๐ ปี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 25/08/2023

พระพรหมบันดาลทรัพย์ ๒๕๖๖
ตะกรุดทองเหลือง เกศา

หลวงปู่อำคา อินทสาโร
วัดตำแย ต.ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 25/08/2023

พระพรหมบันดาลทรัพย์ ๒๕๖๖
ตะกรุดทองแดง เกษา

หลวงปู่อำคา อินทสาโร
วัดตำแย ต.ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 25/08/2023

พระพรหมบันดาลทรัพย์ ๒๕๖๖
ตะกรุดเงิน เกษา

หลวงปู่อำคา อินทสาโร
วัดตำแย ต.ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 25/08/2023

พระวิโรจน์รัตโนบล
(หลวงปู่เจ้าคุณจันทร์ จนฺทสโร)

สมณศักดิ์ขณะนั้นที่
พระครูโสภิตปริยัติการ

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 20/08/2023

เลี่ยมพร้อมใช้

พระผงคชสีห์หนุนดวง

หลวงปู่โทน ขนติโก
วัดบ้านพับ อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 24/07/2023

พระกริ่งโปร่งฟ้าชินบัญชร
รุ่นเจริญพร นำฤกษ์

พระครูมงคลคัมภีรคุณ
(หลวงตามหาคำแดง ฐานทตฺโต)
วัดคัมภีราวาส บ้านาพิน ต.นาพิน อ.ตระการพืชผลจ.อุบลราชธานี

สร้างจำนวน 1,108 องค์
มีโค๊ดและหมายเลขกำกับทุกองค์

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 16/07/2023

พระสมเด็จอกครุฑเศียรบาตร ปี ๒๕๓๗
ทรงพลังอิทธิมหาอำนาจ เหนือฟ้าเหนือดิน
ผสมผงเก่าวัดระฆัง และมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพียบ
นิตยสารศักดิ์สิทธิ์จัดสร้าง

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 16/07/2023

พระผงทุ่งเศรษฐี รุ่นมหาเศรษฐี
หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร ปลุกเสก
วัดเทพปราณี อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๓๙

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 04/07/2023

พระบัวเข็ม หรือ พระอุปคุต
พระผู้ขจัดภยันตรายและก่อให้เกิดลาภผล
พระผู้ปราบมารบันดาลโชคลาภร่ำรวย

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 12/06/2023

พระอุปคุตกลีบบัว
หมายเลข ๗๓๔

หลวงปู่เก่ง ธนวโร
วัดกิตติราชเจริญ(วัดบ้านนาแก)
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 12/06/2023

ท้าวเวสสุวรรณ มหาเศรษฐีมีอำนาจ
หมายเลข ๘๓๙

หลวงปู่เก่ง ธนวโร
วัดกิตติราชเจริญ(วัดบ้านนาแก)
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 11/06/2023

พระสมเด็จสมปรารถนา รุ่น ๑

พระครูวิมลสังวรคุณ
หลวงปู่ล้อม สีลสํวโร
วัดป่าเมตตาธรรม ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 11/06/2023

พระกริ่งทองพันชั่ง

พระครูวิมลสังวรคุณ
หลวงปู่ล้อม สีลสํวโร
วัดป่าเมตตาธรรม ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 06/06/2023

ล็อกเก็ตเจริญพร
มีจารด้านหลัง

หลวงปู่ผา โกสโล
วัดเดือยไก่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 04/06/2023

รูปหล่อโบราณฐานสูง เนื้อเงิน หมายเลข ๗
ทศบารมี (บารมีสิบ ) อายุ ๙๑ ปี ๒๕๕๖

หลวงปู่เก่ง ธนวโร
วัดกิตติราชเจริญศรี (บ้านนาแก) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 04/06/2023

เหรียญหล่อโบราณ เนื้อเงิน หมายเลข ๒
ทศบารมี (บารมีสิบ ) อายุ ๙๑ ปี ๒๕๕๖

หลวงปู่เก่ง ธนวโร
วัดกิตติราชเจริญศรี (บ้านนาแก) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 29/05/2023

พระปิดตามหาลาภรวยไม่เลิก
เนื้อว่านมงคล

หลวงพ่อลุน สุภาจาโร
วัดธรรมรัตน์โพธาราม ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 28/05/2023

รูปเหมือน รุ่นอายุยืนรวยทันใจ

พระครูโสภณจันทรังษี
(หลวงปู่เพ็ง จันทรังษี)
วัดโพธิ์ศรีละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 28/05/2023

#ปิดรายการนี้
พระพระผงรุ่งเรืองทรัพย์
ปัดทอง ปี ๒๕๕๕

หลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต
วัดกุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

พระผงรุ่งเรืองทรัพย์ รุ่นแรก
พระผงรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยใช้มวลสารหลักสำคัญมาเป็นส่วนผสมก็คือชานหมากหรือคำหมากที่หลวงปู่ท่านเคี้ยวจริงซึ่งในสมัยโบราณต่างเชื่อกันว่าคำหมากหรือชานหมากของพระเกจิอาจารย์นั้นเป็นของขลังดีเด่นในทุกท่านไม่ว่าจะด้านเมตตา มหานิยม พูดสิ่งใด เป็นไปตามนั้น มีคนเชื่อถือคล้อยตาม แคล้วคลาด ปลอดภัย จากอันตรายรวมไปถึงบรรดาว่านตระกูลกวักและตระกูลเศรษฐีนับสิบชนิดมาผสมผสานเพื่อให้วัตถุมงคลมีคุณเรื่องโชคลาภและเรียกทรัพย์

ด้านการอธิษฐานจิตปลุกเสกกระทำกันสองวาระคือหลวงปู่คำบุท่านเมตตาอธิษฐานจิตเดี่ยวอย่างเข้มขลังที่วัดของท่านและวาระที่สองคือปลุกเสก ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยครับว่าห้อยพระดี มีประสบการณ์จริงๆ

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 28/05/2023

พระผงมงคลบารมี ๘๙
เยือนอินเดีย ปี ๒๕๕๔

หลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต
วัดกุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 28/05/2023

พระปิดตาเมตตามหานิยม
รุ่นสร้างบารมี ๑๐๐ ปี วัดกุดชมภู พ.ศ.๒๕๕๖

หลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต
วัดกุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 27/05/2023

พระอุปคุตกลีบบัวรุ่นเจริญลาภปี2552
เนื้อทองแดง

#พิธีปลุกเสกเดี่ยววาระสุดท้าย
โดย หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต
วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑)

#วัตถุประสงค์
1.เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างกุฏิกลางน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดกุดชมภู
#จำนวนการจัดสร้าง
1 เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง32องค์(ตอกโค๊ตและหมายเลข)
2เนื้อเงิน จำนวนสร้าง 108 องค์ (ตอกโค๊ตและหมายเลข)
3 เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง 227 องค์ (ตอกโค๊ตและหมายเลข)
4 เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง2,999 องค์ (ตอกโค๊ต)
5.เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ไม่ตัดปีก จำนวน108องค์


#รายนามพระเกจิอาจารย์ที่อธิฐานจิตปลุกเสก
1. หลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
2. หลวงพ่อมหาประดิษฐ์ อุตตโม วัดทุ่งเกษม จ.อุบลราชธานี
3. หลวงพ่อสุพัฒน์ เตชะพะโล วัดป่าประชานิมิต จ.อุบลราชธานี
4. หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมโม วัดบ้านโนนแกด จ.ศรีสะเกษ
5. หลวงพ่อเส็ง วิสุทธสิดล วัดปราสาทเยอร์ใต้ จ.ศรีสะเกษ
6. หลวงพ่อบุญหลาย อคคจิตโต วัดโนนทรายทอง จ.อำนาจเจริญ
7. หลวงพ่อจอม นาคเสโน วัดดอนดู่ จ.อำนาจเจริญ
8. หลวงปู่หงษ์ พรหมปญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์
9. หลวงปู่คีย์ กิตติญาโณ วัดศรีลำยอง จ.สุรินทร์

จากจำนวนการจัดสร้างถือว่าน้อยนิดมาก โดยเฉพาะเนื้อหลัก แทบจะไม่มีให้หมุนเวียนเลยครับ

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 26/05/2023

เหรียญไชยมงคล รักชาติ จารเต็มหน้าหลัง
หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต

จัดสร้างโดย กรมทหารราบที่ ๑๖
วัตถุประสงค์ เพื่อแจกทหารที่ลงปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัด ชายแดนใต้
พระเถราจารย์ร่วมอธิฐานจิตปลุกเสก หลายรูป อาทิ หลวงปู่บุญหลาย อคคฺตจิตโต วัดป่าโนนทรายทอง
หลวงปู่จอม นาคเสโน วัดป่าดอนดู่
หลวงปู่ดี ทีปโก วัดบ้านสร้างแก้วเหนือ
หลวงปู่อ่อง ฐิตธมฺโม วัดสิงหาญ
หลวงปู่ทองวัน จันทาโภ วัดบ้านปากโดม และอีกหลายรูปร่วมอธิฐานจิต โดยมี หลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตโต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๕๒

=> #จำนวนการจัดสร้าง เหรียญหลวงปู่คำบุ คุตฺตจิตฺโต รุ่น ไชยมงคล รักชาติ
1.เนื้อเงิน ๓๐๐ เหรียญ
2.เนื้อนวะฯ ๕๐๐ เหรียญ
3.เนื้อทองแดง ๓,๕๐๐ เหรียญ

=> #ประสบการณ์ พุทธคุณสูงมาก ด้านแคล้วคลาด จนเป็นที่กล่าวขาน ต้องการของทหาร และประชาชนในภาคใต้ ...
ที่สำคัญเป็นที่สุด คือ กองทัพ กรมทหารราบที่ ๑๖ ขอจัดสร้าง จำนวนสร้างไม่มาก วัตถุประสงค์ดี ชัดเจน ไม่มีพุทธพาณิชย์ มีแต่พุทธคุณล้วนๆ ถือได้ว่าเป็นของดีที่เบาๆ น่าบูชาติดตัวเป็นอย่างยิ่ง

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 26/05/2023

เสือ น.ส. ๑

หลวงพ่อภรังสี ฉนฺทโร
วัดภูพลานสูง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
เสือทุกรุ่นมีประสบการณ์

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 25/05/2023

#เปิด ตะกั่ว 450 ทองแดง 350 พร้อมส่ง
เหรียญเปิดโลกศิวิไลซ์ไชโย ฉลองอายุ 90 ปี
ด้านหน้า หลวงปู่คำบุ พิมพ์ครึ่งองค์
ด้านหลังหลวงพ่อแก่นเมือง ยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า
พิธีมหาพุทธาภิเษกเปิดบุญบารมีในพัทธสีมา
(สิมกลางน้ำ) วัดสระปทุมมาลัย วันที่ 19 สิงหาคม 2554

#หลวงพ่อแก่นเมือง 400 ปี หลวงพ่อแก่นเมือง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับการเสาะแสวงหา ที่ตั้ง เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช ภายหลังจากพระปทุมสุรราช (เจ้าคำผง) และ เจ้าทิดพรหม ได้นำไพร่พลเข้าพึ่งบรมโพธิสมภารเป็นขอบขัณฑสีมาแห่ง พระเจ้ากรุงธนบุรี หลังจากพระปทุมสุรราชได้ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดให้นายทหารผู้ใหญ่ คือ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และ เจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) ยกทัพไปช่วยเจ้าคำผงที่บ้านดู่บ้านแก เจ้าคำผงร่วมเป็นทัพหน้า ตีเมืองเวียงจันทร์จนแตกพ่าย ในครั้งนั้นได้อัญเชิญเอาพระแก้วมรกตและพระบางลงไปกรุงธนบุรี
พระปทุมสุรราช จึงได้อพยพไพร่พลกลับมาเพื่อไปอยู่ที่ค่ายบ้านดอนมดแดง พอมาถึงท่าข้ามน้ำบริเวณแก่งตะนะ จึงได้แยกออกเป็นสองฝ่าย เพื่อสำรวจ แม่น้ำมูลด้านทิศใต้ และเดินคู่ขนานขึ้นมา จนมาถึงบริเวณปากห้วยกว้างลำชะโด มีพื้นที่สูงเหมาะสำหรับการตั้งเมืองจึงหยุดพัก เพื่อสำรวจอย่างละเอียดพบว่าเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่เหมาะแก่การทำไร่นา แต่มีข้อเสียคือ มีลำห้วยน้อย ใหญ่ อยู่ระหว่าง ห้วยกว้าง กับ ลำชะโด หลายสาย จึงเกรงว่า เมื่อมีฝนตกหนักน้ำไหลหลาก อาจทำให้น้ำท่วมไร่นาเสียหายเป็นบริเวณกว้างได้
จึงได้ให้ไพร่พลที่ประสงค์จะได้สร้างหลักปักฐาน เป็นแนวระวังส่งข่าว เมืองจำปาศักดิ์ และหัวเมืองในละแวก จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจำนวนหลายองค์ ลงประดิษฐานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนกราบไหว้สักการบูชาและเก็บรักษาไว้ ก่อนเดินทางสู่ค่ายดอนมดแดงสถานที่จะตั้งเมือง และได้อัญเชิญหลวงพ่อเงิน พระชัยหลังช้างประจำกองทัพเก็บรักษา ไว้ที่ดงป่าพระพิฆเนศวรณ์ (ปัจจุบันขุดค้นพบและได้นำออกมาให้ประชาชนกราบไหว้สักการะที่วัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง) จังหวัดอุบลราชธานี)
หลวงพ่อแก่นเมืองผู้สักการะบูชากราบขอพรให้ชีวิตโชติช่วง เจริญรุ่งเรือง ดั่งนามองค์พระแก่นเมือง ให้ครอบครัวเป็นแก่นแน่นแฟ้นไม่สั่นคลอน

#เหรียญเปิดโลกหลวงปู่คำบุ เป็นเหรียญหนุนดวงแก่ผู้ที่สักกระกราบไว้ เป็นเหรียญหนุนดวง เพราะหลวงปู่ท่านได้อธิฐานจิต เมตตาพระคาถาสรรพวิชาที่เป็นมงคลลงในวัตถุมงคลรุ่นนี้และเหรียญรุ่นนี้เป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลนุสรณ์ของหลวงปู่คำบุ อายุครบ 90 ปี ท่านเลยเน้นพระคาถาหนุนธาตุ หนุนดวง ผู้คนที่กราบไว้ขอพรอธิฐานบารมีหนุนนำ รากฐานชีวิตให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองใน ยศฐษบรรณาศักดิ์ ไม่ให้ดวงตกต่ำ ลงไปสู่อบายทั้งปวง

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 20/05/2023

พระนาคปรกใบมะยม
เนื้อว่าน

พระครูธรรมทัศนคุณ
(หลวงปู่บรรยงค์ ทสฺสนธมฺโม)
วัดสว่างวารี บ้านตุงลุง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 20/05/2023

พระปิดตาหลังเตารีดรุ่นแรก
พระกริ่งปิดตาบัวเล็บช้าง
หลังยันต์สมปรารถนากลับดวง

พระครูธรรมทัศนคุณ
(หลวงปู่บรรยงค์ ทสฺสนธมฺโม)
วัดสว่างวารี บ้านตุงลุง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 19/05/2023

เหรียญพญานาค
หลังยันต์หุ่นพยนต์ มีรอยจาร

หลวงปู่เคน จรณธมฺโม
วัดแซอุดมสุข บ้านห้วยหมากใต้ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 19/05/2023

รูปหล่อ หลวงพ่อคำแพง
ที่ระลึกงานฝังลูกนิมิตวัดบุญญานุสรณ์๒๕๕๐

พระครูสันติวรคุณ
(หลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต)
วัดบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 16/05/2023

พระสมเด็จรุ่นแรกบูชาครู
รุ่นวิหารธรรมเจดีย์ศรีชมพู
เนื้อผงผสมว่าน ๑๐๘ แช่น้ำมนต์ ปี ๒๕๕๑

หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 16/05/2023

#ปิดรายการนี้
เหรียญเจริญธรรม
เนื้อทองดอกบวบ ปี ๒๕๕๗ หมายเลข ๘๘๘

หลวงปู่คำบุ คุตตจิตฺโต
วัดกุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 15/05/2023

#โชว์ เพื่อการศึกษาอนุรักษ์และเผยแผ่

" พระเกศชัยวัฒน์" หมายเลข ๙๐

พระครูเกษมธรรมานุวัตร
(ญาท่านเกษม,ญาท่านผาย ญาท่านบุญชู อตฺถกาโม)
วัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๔ เนื้อทองเหลือง ก้นอุดด้วยสีผึ้งผสมเส้นเกศา

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 13/05/2023

เหรียญพระพุทธมณีรัตน์ (หลวงพ่อยิ้ม)
พระประธานประจำอุโบสถ วัดมณีวนาราม (ป่าน้อย)
ปี ๒๕๑๙

พระพุทธมณีรัตน์
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประจำวัดณีวนาราม (วัดป่าน้อย) องค์พระแสดงปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๘ เชนติเมตร สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธ
รูปศิลปะลาว สกุลช่างอุบลราชธานี แต่เดิมเป็นพระพุทธรูปประจำสิม (อุโบสถ) หลังเก่าของวัดมณีวนาราม อันสร้างขึ้นแต่ครั้งปลายรัชกาลที่ ๓ เมื่อรื้อถอนสิมเก่าเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ได้อัญเชิญประดิษฐานในอุโบสถหลังปัจจุบันแทน แต่เดิมที่พระเกศโมลีองค์พระแก้วประดับแก้วผลึก แต่ถูกโจรกรรมไป จึงซ่อมแซมเป็นพระเกศโมลีทรงแหลมแทน ด้วยพระพักตร์ที่อิ่มเอิบจึงมีอีกพระนามว่า "หลวงพ่อยิ้ม" นับเป็น "ของเก่าศักดิ์สิทธิ์" ประจำวัดมณีวนารามที่สำคัญยิ่ง

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 13/05/2023

เหรียญเสมาที่ระลึกพิธีผูกพัทธสีมา
วัดน้ำคำแดงเหนือ ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ปี ๒๓/๔/๒๕๑๘
ด้านหน้า พระพุทธในซุ้มเสมา
ด้านหลัง พระสังกัจจายน์

วัดน้ำคำแดงเหนือ (พระสังกัจจายน์) หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดเก่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๘ โดยพ่อถ่านหอม และชาวบ้านเก่าแดง สมัยนั้นพ่อถ่านหอม ท่านเป็นพระธุดงค์ซึ่งเดินธุดงค์ข้ามมาจากฝั่งสปป.ลาว โดยท่านได้เดินธุดงค์ผ่านมาและได้มาปักกลดอาศัยปฎิบัติธรรมที่ใต้ต้นมะเกลือชายป่าท้ายหมู่บ้าน (ปัจจุบันต้นมะเกลืออยู่ทางทิศใต้ของโบสถ์) ต่อมาชาวบ้านคุ้มบ้านเก่าแดงเมื่อทราบข่าวว่ามีพระธุดงค์มาปักกลดอยู่ชายป่าท้ายหมู่บ้าน จึงได้ปรึกษากันและลงความเห็นนิมนต์ให้ท่านอยู่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้าน ต่อมาท่านจึงได้นำพาชาวบ้านสร้างวัดขึ้นมา นั้นก็คือวัดน้ำคำแดงเหนือ (พระสังกัจจายน์) ในปัจจุบัน.
พระสังกัจจายน์ ที่มาแห่งพระสังกัจจายน์ ในสมัยนั้นได้มีชาวบ้านออกหาปลา โดยการไปทอดแหในลำห้วยพระโรจน์ (วังมน). ชาวบ้านผู้นั้นก็ทอดแหหาปลาตามปกติ แต่เมื่อดำน้ำลงไปตามแหเพื่อหาปลาที่ติดอยู่ในแห ขณะที่ดำน้ำเพื่อจับปลาอยู่นั้น ก็ได้ไปคลำเจออะไรสักอย่างที่ติดอยู่ในแห ลักษณะคล้ายรูปปั้นพระ ชาวบ้านผู้นั้นพยายามจะนำขึ้นมา แต่ก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้ จึงได้ขึ้นจากลำห้วยโดยได้ปล่อยแหทิ้งไว้ในน้ำและเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อบอกกล่าวให้ผู้นำชาวบ้านทราบถึงเรื่องดังกล่าว หลังจากนั้นผู้นำชาวบ้านและชาวบ้านบางส่วนได้เดินทางลงไปที่ห้วยพระโรจน์ (วังมน) และได้ร่วมกันบอกกล่าวนิมนต์จึงสามารถนำขึ้นมาได้ จึงได้นำมาประดิษฐานไว้ที่โบสถ์วัดน้ำคำแดงเหนือ (พระสังกัจจายน์) จนถึงปัจจุบัน
พระสังกัจจายน์เป็นพระที่แกะสลักด้วยศิลาแดง (หินแดง)เคยโดนลักโขมยไปแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๕ แต่ก็สามารถนำกลับคืนมาได้ หลวงพ่อสังกัจจายณ์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้านน้ำคำแดง และหมู่บ้านใกล้เคียง ท่านมีอานุภาพมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ผู้ใดได้เข้าไปกราบไหว้หรือบนบานสานกล่าวอะไรก็มักจะประสบกลับความสำเร็จเสมอ ปัจจุบันหลวงพ่อพระสังกัจจายน์ ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ วัดน้ำคำแดงเหนือ (พระสังกัจจายน์) ชาวบ้านทั่วไปเรียก วัดเก่า
Cr.วัดน้ำคำแดงเหนือ

12/05/2023
Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 12/05/2023

สิริจนฺทมหาเถร
รูปหล่อ หลวงพ่อสิงห์

พระอุปัชฌาย์สิงห์ สิริจันโท
วัดเทพอำนวย บ้านสร้างมิ่ง ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

#สิริจันทานุสรณ์
ประวัติพระอุปัชฌาย์สิงห์ สิริจนฺโท
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพอำนวย บ้านสร้างมิ่ง ต.หนองเมือง อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

๑.ชาติภูมิ
พระอุปัชฌาย์สิงห์ สิริจนฺโท สถานะเดิมชื่อ สิงห์ นามสกุล มุสิกา เกิดวัน-ที่-เดือน- พ. ศ. ๒๔๑๒ ปีมะโรง เป็นบุตรของนายบุดดี นางผาง เกิด ณ บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีบุตรธิดาร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๗ คน คือ
๑.นางผาง มุสิกา
๒.นายผิว มุสิกา
๓. นายพรหมมา มุสิกา
๔. พระอุปัชฌาย์สิงห์ สิริจนโท
๕. นางบุญ มุสิกา
๖. นายหมูน มุสิกา
๗. นางลุน มุสิกา
บิดามารดามีอาชีพทำนาและประกอบสัมมาอาชีพ

๒. การศึกษาและอุปสมบท
พระอุปัชฌาย์สิงห์ สิริจนฺโท ชั้นแรกวัยเล็กยังไม่ได้เรียนหนังสือไทยเพราะไม่มีโรงเรียนจนอายุได้ ๑๖ ปีบิดามารดานำมาฝากวัดกับพระอุปัชฌาย์พัน พุทฺธสาโร เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้างมิ่ง ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนหนังสือทั้งทางโลกและทางธรรม การศึกษาภาษาไทยสมัยนั้น พออ่านออกเขียนได้ท่านเจ้าอาวาสเห็นสมควรจึงได้บรรพชาให้เป็นสามเณรเมื่อวันที่-เดือน-พ.ศ. ๒๔๒๘ เมื่อบรรพชาเสร็จแล้วได้ตั้งใจศึกษาปริยัติธรรมซึ่งเรียกว่ามูลกัจจายน์หรือมูลเดิมพอสมควร
เมื่ออายุ ๑๙ ปีได้ลาสิกขาบทไปพยาบาลตัว สุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นระยะเวลา ๑ ปีก็กลับบรรพชาอีก ขณะที่ลาสิกขาบทได้ตั้งใจศึกษาภาษาไทยเพิ่มเติมจนชำนาญแตกฉานในสมัยนั้น
เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ บิดามารดามีศรัทธาปสาทะได้อุปสมบทสามเณรสิงห์ มุสิกาเป็นพระภิกษุสิงห์ สิริจนโทในบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่-เดือน-พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยพระอุปัชฌาย์พัน พุทธสาโร เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้างมิ่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระอาจารย์อินทร์ เจ้าอาวาสวัดบ้านนาขาม เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์มี เจ้าอาวาสวัดบ้านสวนงัว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และพระอาจารย์บัว วัดบ้านนาขามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้วได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมูลกัจจาย์ต่อไป หลักจากอุปสมบทแล้ว ๑ ปีเดินทางไปศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร พักอาศัยชั่วคราวที่ วัดสามปลื้ม พระนคร และได้เดินทางไปศึกษาที่วัดหนองสีดา จ.สระบุรี ขณะที่อยู่วัดนี้เกิดอาพาธเป็นฝีที่ต้นขาจนขาพิการ ได้ย้ายไปจำพรรษารักษาตัวที่วัดป่าหวาย จ.ลพบุรี เป็นเวลาศึกษาและรักษาตัวอยู่วัดนี้ ๒ ปี จึงเดินทางกลับบ้าน
และได้ศึกษามูลกัจจายน์กับพระอาจารย์เฮ้า เจ้าอาวาสวัดเทพอำนวย บ้านสร้างมิ่ง ขณะนั้นพอสมควร

๓. หน้าที่และการปกครอง
พ.ศ.----ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเทพอำนวยบ้านสร้างมิ่ง
พ.ศ.๒๔๔๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ประจำตำบลหนองเมือง ตำบลดุมใหญ่ และตำบลใกล้เคียงในสมัยนั้น
พ.ศ.๒๔๕๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองเมือง
พ.ศ.---- ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักเรียนมูลกัจจายน์หรือมูลเดิมที่วัดบ้านสร้างมิ่ง ซึ่งมี พระอาจารย์ชม วัดบ้านโพนเมืองมะทัน ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ เป็นครูสอน
ขณะที่ได้รับตำแหน่งที่กล่าวมานี้ท่านได้เอาใจใส่ปรับปรุงกิจการ ทั้งศาสนกิจทั้งทางวัดและทางบ้านเป็นอย่างดีจนเป็นที่เจริญพัฒนาก้าวหน้าเป็นที่เคารพนับถือของ พระภิกษุสามเณรและทายกทายิกาทั่วไป

๔.การจัดการศึกษา
ปี พ.ศ.---- เป็นเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดเทพอำนวย บ้านสร้างมิ่ง ได้ขยายการสอนพระปริยัติธรรมออกไปจนทั่วถึงทุกหมู่บ้านและเขตตำบลของตนและใกล้เคียง
ท่านได้มีวิริยะ อุตสาหะ ส่งเสริมการศึกษาทั้งทางปริยัติธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร ในตำบลนั้นให้เจริญก้าวหน้าสืบจนถึงปัจจุบันและได้เทศนา สั่งสอนทายกทายิกา ให้รู้บาปบุญ คุณโทษตามหลักพระพุทธศาสนา ท่านได้สนับสนุนส่งเสริมและเทศนาอบรมครู นักเรียนโรงเรียนประชาบาลบ้านสร้างมิ่ง

๕.การเผยแผ่พระศาสนา
พระอุปัชฌาย์สิงห์ สิริจันโท ได้เทศนาอบรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนในท้องถิ่นตำบลนั้น และตำบลใกล้เคียงให้เข้าถึงพระรัตนตรัย
ท่านเป็นผู้พยายามฝึกฝน ศิษยานุศิษย์ให้เป็นครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายบ้านและฝ่ายวัด เช่นส่งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร

๖.ภาคสาธารณูปการ
โดยการนำพาของหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์สิงห์ สิริจนฺโท
๑. ปี พ.ศ ๒๔๗๓ ได้ปฏิสังขรณ์อุโบสถที่ชำรุดทรุดโทรมมากและรื้อหลังเก่าทำการปลูกสร้างหลังใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมและสวยงาม
๒.ปีพ.ศ ๒๔๗๘ ได้บูรณะพระประธานซึ่งชำรุดหักพังให้กลับคืนสภาพเดิมและเป็นที่สักการะบูชาแก่พระภิกษุสามเณรตลอดทั้งทายกทายิกา
๓.ปีพ.ศ ๒๔๘๕ ได้สร้างกุฏิ ๑ หลัง
๔. ปีพ.ศ ๒๔๘๖ ได้สร้างกุฏิ ๑ หลัง
๕. ปีพ.ศ ๒๔๘๗ ได้สร้างกุฏิ ๑ หลังร่วมมือกับทายกทายิกา
๖. ปีพ.ศ ๒๔๙๓ ได้สร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลังพร้อมด้วยทายกทายิกายาว ๒๑ เมตรกว้าง ๑๕ เมตรปี
๗.ปีพ.ศ ๒๕๐๑ ได้ขอรถแทรกเตอร์จากทางราชการปรับริเวณวัดให้สม่ำเสมอสวยงามควรแก่การทัศนา
๘. ปีพ.ศ ๒๕๐๓ ได้สร้างกุฏิ ๑ หลัง ๒ ชั้นยาว ๑๗ เมตรกว้าง ๙ เมตร
๙. ปีพ.ศ ๒๕๐๔ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรมให้ที่เจาะน้ำบาดาลในบริเวณวัด
๑๐.ปีพ.ศ ๒๕๐๕ ได้สร้างกุฏิ ๑ หลังโดยรื้อถอนกุฏิเก่าสร้างใหม่ยาว ๑๕ เมตรกว้าง ๙ เมตร
๑๑. ปีพ.ศ ๒๕๐๗ ได้รับความร่วมมือจากทายกทายิกาได้สร้างหอถังน้ำประปาบาดาลที่วัดสร้างมิ่ง
๑๒. ปีพ.ศ ๒๕๐๘ ได้สร้างส้วมถาวร ๑ หลังจำนวน ๓ ที่ และได้รับความร่วมมือจากทายกทายิกา

๗.ศีลาจารวัตร
ท่านพระอุปัชฌาย์สิงห์ สิริจันโท เป็นผู้มีศีลาจารวัตรเป็นที่น่าเลื่อมใส มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี สนับสนุนพระภิกษุสามเณรศิษย์ยานุศิษย์ และสงเคราะห์แก่สุภาพชนทั่วไป เป็นกรรมการพัฒนาการท้องถิ่นตำบลหนองเมืองจนได้ชื่อว่า บ้านสร้างมิ่งเป็นหมู่บ้านพัฒนาการตัวอย่างทุกวันนี้

๘ .มรณกรรม
หลวงปู่พระอุปัชฌาย์สิงห์ สิริจันโท มรณภาพเมื่อปีพ.ศ ๒๕๑๐ รวมอายุได้ ๘๘ ปี ๖๖ พรรษา

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 12/05/2023

พระครูโศภนธรรมาภรณ์
(หลวงปู่จูม โชติโก)

ชาติภูมิ
พระครูโศภธรรมาภรณ์ (จูม โชติโก)
นามเดิม จูม นามสกุล บุญพูล เกิดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๑ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่่า ปีจอ ที่บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ อ่าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

บรรพชาและอุปสมบท การศึกษา
พระครูโศภนธรรมาภรณ์
บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ และอุปสมบทวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่วัดสว่าง บ้านไผ่ใหญ่ อ่าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พักจำพรรษาอยู่วัดสว่าง ๒ ปี แล้วย้ายไปอยู่วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในหมู่บ้านไผ่ใหญ่ ต่อจากนั้นได้ย้ายไปอยู่วัดสร่างโศก จังหวัดยโสธร ๒ ปี เรียนนักธรรมและบาลี แต่ยังไม่ได้สอบ จึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ โดยเดินเท้าจากจังหวัดยโสธรถึงนครราชสีมา ใช้เวลา ๑๕ วัน แล้วขึ้นรถไฟที่สถานีนครราชสีมาเข้ากรุงเทพฯ ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ๓ ปี เรียนบาลีแต่ไม่ได้สอบเพราะอาพาธเป็นโรคเหน็บชา และไปจำพรรษาอยู่วัดใหม่อมตรส เป็นเวลา ๓ ปี ได้ตั้งใจศึกษาทั้งนักธรรมและบาลีอย่างหนัก จนสามารถสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และนักธรรมชั้นโทในสำนักเรียน วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

หน้าที่การงาน
ด้านการศึกษา
พ.ศ. ๒๔๗๕ ครูสอนปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร โดยได้รับแต่งตั้งจากพระพรหมมุนี (ปลด กิตฺติโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ต่อมาได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช
การที่ได้ศึกษาภาษาบาลีแบบดั้งเดิมที่สำนักเรียนวัดเวฬุวัน บ้านไผ่ใหญ่ และที่สำนักเรียน วัดสร่างโศกมาก่อนทำให้มีความรู้แตกฉานบาลีไวยากรณ์เป็นอันมาก สามารถสอนการแปลธรรมบทโดยพยัญชนะและโดยอรรถ ตลอดทั้งการสัมพันธ์เนื้อหาประโยคได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชอบของศิษยานุศิษย์เป็นอันมาก
พ.ศ. ๒๔๗๖ พระพรหมมุนี ในฐานะเจ้าคณะภาคเหนือมีความรับผิดชอบการศึกษาของ พระภิกษุสามเณรในภาคเหนือทั้งหมด ได้ขอร้องให้ไปเป็นครูสอนที่สำนักเรียนวัดเมืองชุมแม่ต๋ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบัน คือ จังหวัดพะเยา) เป็นเวลา ๒ ปี
พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ตัดสินใจปรับปรุงการศึกษาสงฆ์และพัฒนาชุมชนบ้านไผ่ใหญ่ให้มั่นคง เพราะมีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก โดยจะไม่ย้ายไปที่ใดอีก ได้เปิดสอนบาลีและมูลกัจจายน์ รวมทั้งนักธรรมไปพร้อมกัน นักเรียนชอบแผนกใดก็เรียนแผนกนั้น ซึ่งมีครูสอนเพียงพอทุกแผนก
เมื่อตั้งใจกลับมาอยู่ที่ถิ่นกำเนิด ก็ได้ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังมันสมองพัฒนาการศึกษาสำนักเรียนวัดเวฬุวันให้เจริญรุ่งเรืองทุกวิถีทาง จนกิตติศัพท์ระบือไปทั่วคณะสงฆ์ไทย เป็นยุคที่สำนักเรียน วัดเวฬุวันเจริญรุ่งเรืองสูงสุด แต่ละปีมีพระภิกษุสามเณรแทบทุกจังหวัด โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมุ่งหน้ามาบ้านไผ่ใหญ่เพื่อศึกษาบาลีมูลกัจจายน์ และนักธรรมปีละหลายร้อยรูป โดยแยกพำนักอยู่ที่วัดเวฬุวัน วัดสิงห์ทอง และวัดสว่าง ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านไผ่ใหญ่ทั้งสามวัด ตั้งแต่เช้าจรดเย็น จะเห็นพระภิกษุสามเณร
ครองจีวรเหลืองอร่ามอยู่ทั่วไป เวลากลางคืนก็จะเห็นแสงไฟตะเกียงสำหรับดูหนังสือ ระคนกับเสียงท่องบ่นสาธยายตำราของพระภิกษุหนุ่ม สามเณรน้อยก้องกังวานอยู่ทั่วอาราม นับเป็นภาพแห่งความสุข สงบร่มเย็นแห่งพระพุทธศาสนา บางปีมีพระภิกษุสามเณรเดินทางมาศึกษามากเกินความสามารถของชาวบ้านไผ่ใหญ่ ที่จะให้ความอุปถัมภ์ได้ พระภิกษุสามเณรผู้ใครต่อการศึกษาเหล่านั้นได้แยกย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดในหมู่บ้านใกล้เคียงก็มีมาก เช่นที่วัดบ้านเหล่าค้อ วัดบ้านเหล่าสูง วัดบ้านหนองมะทอ เป็นต้น แล้วเดินทางมาเรียนร่วมกันที่วัดเวฬุวันบ้านไผ่ใหญ่
ผลงานที่ท่านได้บากบั่นทุ่มเทให้กับการศึกษาที่สำนักเรียนวัดเวฬุวันโดยใช้ระบบการศึกษาแบบพี่สอนน้อง ทำให้สำนักเรียนไม่ขาดแคลนครูสอน นอกจากนี้ศิษย์สำนักเรียนวัดเวฬุวัน ยังได้ไปตั้งสำนักเรียนหรือเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์เป็นจำนวนมาก จะขอยกตัวอย่าง ๒ รูป คือ
พระมหาพรหมา ญาณจารี วิทยฐานะนักธรรมเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค มาตุภูมิบ้านเหล่าเสือโก้ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะที่ พระเขมราฐเมธี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระเถระรูปนี้ได้เปิดสำนักเรียนที่ วัดเหนืออำเภอเขมราฐ เปิดการสอนบาลีนักธรรมมาตลอด
พระมหาบุญเพ็ง สุจิตโต วิทยฐานะนักธรรมเอก เปรียญธรรม ๖ ประโยค มาตุภูมิบ้านโนนรังใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ และได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างมาก จัดทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่เรียนดี มีความตั้งใจเรียน ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระครูสุจิตธรรมาจารย์
ด้านการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๘๐ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน บ้านไผ่ใหญ่
พ.ศ. ๒๔๘๑ พระอุปัชฌาย์ในเขตตำบลไผ่ใหญ่ ตำบลจิกดู่ และตำบลสร้างถ่อน้อย
พ.ศ. ๒๔๘๔ เจ้าคณะตำบลไผ่ใหญ่ ตำบลจิกดู่ ตำบลสร้างถ่อน้อย
พ.ศ. ๒๔๙๕ กรรมการสงฆ์ ตำแหน่ง องค์การบริหารอำเภอม่วงสามสิบ
ด้านการเผยแผ่และการทำประโยชน์เพื่อสังคม
๑) หลักประสานสามัคคีมีกิจกรรมร่วมกัน
พระครูโศภนธรรมาภรณ์ ได้นำหลักประสานสามัคคีมีกิจกรรมร่วมกันนี้มาใช้ในชุมชนบ้านไผ่ใหญ่ คือให้แต่ละครัวเรือนในหมู่บ้านไผ่ใหญ่รับภาระเป็นโยมอุปัฏฐากพระภิกษุหรือสามเณรครัวเรือนละ ๑ รูป บางครัวเรือนมีศรัทธามากก็อุปัฏฐาก ๒ รูป (โยมอุปัฏฐาก ชาวบ้านเรียกว่า พ่อออกค้ำ แม่ออกค้ำ ส่วนพระภิกษุสามเณรจะเรียกว่าลูกค้ำ) โยมอุปัฏฐากจะรับถวายภัตตาหารจังหันและเพลตราบเท่าเวลาที่พระภิกษุสามเณร ลูกค้ำของตนอยู่จำพรรษา ส่วนพระภิกษุสามเณรลูกค้ำ เมื่อถึงวันโกนหรือวันพระก็จะไปให้ศีลโยมอุปัฏฐากที่บ้าน เสร็จแล้วก็จะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นนิตย์ หากพระภิกษุสามเณรลูกค้ำเกียจคร้านก็จะได้รับการตักเตือน พฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นหลักสาคัญในการสร้างสามัคคีสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัดเป็นแบบอย่างที่ดีหลายหมู่บ้านหลายจังหวัดได้นารูปแบบนี้ไปใช้
๒) การจัดตั้งมูลนิธิโศภนธรรมาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะศิษยานุศิษย์ ญาติโยมชาวบ้านไผ่ใหญ่และบ้านใกล้เคียงตลอดจน ท่านผู้มีศรัทธาทั่วไป ได้ร่วมกันจัดหาทุนดำเนินงานจัดตั้งมูลนิธิ ชื่อมูลนิธิโศภนธรรมาภรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มียอดเงินรวมดอกผล ๒๗๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้มูลนิธิโศภนธรรมาภรณ์ก็ยังดำเนินการอยู่
๓) พัฒนาด้านสาธารณประโยชน์
พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้พร้อมกับชาวบ้านขุดลอกสระเซียงเมี่ยงหรือสระศรีธนญชัย ซึ่งเป็นสระน้ำโบราณที่สำคัญของหมู่บ้าน และทำกังหันขนาดใหญ่วิดน้ำเข้า - ออก
สระเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ (สอนการใช้เทคโนโลยีให้ชุมชน)
พ.ศ. ๒๔๙๖ พัฒนาหนองสวนซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำ ใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาอีกด้วย
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นประธานชักชวนชาวบ้านร่วมกับพระภิกษุสามเณรสร้างถนนสาย บ้านหนองขุ่น-บ้านสร้างถ่อน้อย ความยาว ๒๔ กิโลเมตร เป็นการรวมพลังบ้านกับวัดอย่างเข้มแข็ง โดยจะพักค้างแรมตามจุดที่สร้างถนนไปถึงแต่ละแห่ง คณะญาติโยมจากหมู่บ้านต่าง ๆ นำภัตตาหารไปถวาย เมื่อ พระสงฆ์ฉันเสร็จชาวบ้านก็เลี้ยงอาหารผู้คนที่มาช่วยงาน ต่อจากนั้นก็ร่วมแรงร่วมใจสร้างถนนต่อจนเสร็จสิ้นสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกทุกฤดูกาล
โอวาทบางตอนของพระครูโศภนธรรมาภรณ์
วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่านได้ให้โอวาทแก่คณะกรรมการและสมาชิกชมรมไผ่ใหญ่อุบลราชธานี เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งอาจารย์วิจิตร ยิ่งยืน ผู้เป็นศิษย์ได้บันทึกไว้ ดังนี้ ..ที่มากันวันนี้ ล้วนแต่ลูก ๆ หลาน ๆ ที่อาตมาภาพให้ความไว้วางใจให้ความรักนับถือ อันสังขารของคนเรานี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแน่นอน ย่อมมีการเกิด แก่ เจ็บ และตายไปเป็นธรรมดา ดูตัวอาตมานี้ก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นจริง นับวันเวลาที่มีความร่วงโรยหมดเรี่ยวหมดแรง และในที่สุดก็จะตายไป สิ่งทั้งหลายที่พวกเราคิดว่าเป็นของเรามันไม่จริงแล้ว อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเลย ไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราแท้จริง นอกจากความเสื่อมสลายเท่านั้น พวกเราส่วนมากยังยึดมั่นอยู่กับความโลภ โกรธ หลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นรากเหง้าแห่งอกุศลธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตนั้น ขอให้ยึดหลักศีล ๕ และมรรค ๘ จะทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยสันติสุข เจริญรุ่งเรือง ขอให้พวกเราทุกคนจงตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมของพระศาสดา ตั้งจิตอธิษฐานปฏิบัติจริง คิด พูด ทำ ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการพิจารณาจากเหตุและผลเป็นสาคัญ... (วิจิตร ยิ่งยืน, ๒๕๓๐)

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูโศภนธรรมาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามเดิม

เกียรติคุณที่ได้รับ
สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) เสด็จตรวจงานคณะสงฆ์ภาคอีสาน พระครูโศภนธรรมาภรณ์ได้ไปรับเสด็จและโปรดให้เข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่า "ท่านจูมยังอยู่หรือ ไปอยู่ด้วยกันไหม?" แสดงถึงพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชที่มีต่อพระครูโศภนธรรมาภรณ์ และแสดงถึงคุณงามความดีที่ได้กระท่าเมื่อครั้งอยู่วัดเบญจมบพิตรส่วนจะเป็นเหตุการณ์ในวัน เดือน ปีใด ไม่สามารถสืบค้นได้
มีเจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ๒ พระองค์ คือ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระองค์เจ้าธานีนิวัตรเคยเสด็จเยี่ยมวัดเวฬุวันและบ้านไผ่ใหญ่และได้เข้านมัสการถวายสักการะในครั้งนั้นด้วย ส่วนวัน เดือน ปีใดไม่สามารถสืบค้นได้

มรณภาพ
บั้นปลายแห่งชีวิตของพระครูโศภนธรรมาภรณ์ ได้หันมาบำเพ็ญวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างจริงจัง โดยให้สร้างกุฏิกลางน้ำหลังเล็ก ๆ ขึ้นหนึ่งหลังที่หนองสวน เพื่อเป็นที่พำนักและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ได้นิมนต์พระอาจารย์พันธ์จากจังหวัดสกลนครมาเป็นพระพี่เลี้ยง (พระอาจารย์พันธ์ เคยเป็นลูกศิษย์ของพระครูโศภนธรรมาภรณ์มาก่อน) เนื่องจากเป็นผู้เคร่งครัดไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรม โดยถือว่าทุกอย่างจะต้องมีครูทั้ง ๆ ที่เป็นผู้คงแก่เรียน อาศัยจำพรรษาที่กุฏิหลังเล็กกลางน้ำมาตลอด เป็นพระสมถะสันโดษ ไม่สั่งสมอามิสใด ๆ เป็นพระที่ขยัน ต้องทำงานตลอดไม่อยู่นิ่ง เมื่อว่างเว้นจากการปฏิบัติจะปัดกวาดทำความสะอาดกุฏิ ลานโบสถ์เสมอ แม้กระทั่งเวลากลางคืน มักชอบนั่งใช้ผ้าอาบน้ำฝนคลุมศรีษะอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงเล็กๆ ดายหญ้ารอบบริเวณโบสถ์โดยไม่เรียกใช้หรือบังคับใครๆ มาช่วยเหลือ เป็นการทำงานด้วยศรัทธาของตนเอง
ต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. หลังฉันจังหันมื้อสุดท้ายก็มรณภาพด้วยอาการสงบ รวมอายุได้ ๘๙ ปี ๖๘ พรรษา
พระครูโศภนธรรมาภรณ์ ที่สานุศิษย์ผู้เคารพศรัทธาส่วนใหญ่นิยมเรียกนามท่านว่า หลวงปู่จูม นับเป็นเถระผู้นำภาระธุระทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ควบคู่กันอย่างเข้มข้นเต็มความสามารถโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาสงฆ์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนการบ่าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างใหญ่หลวง เป็นแบบอย่างของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และทรงไว้ซึ่ง ภูมิธรรม ภูมิปัญญา อย่างแท้จริง สมควรที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป
หนังสืออ้างอิง
คณะกรรมการจัดทำหนังสืออุบลราชธานี ๒๐๐ ปี. กรุงเทพฯ , ชวนการพิมพ์ ๒๕๓๕
พระดีบ้านไผ่ใหญ่ หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ พระครูโศภณธรรมาภรณ์ (จูม โชติโก เปรียญธรรม ๓ ประโยค) วัดเวฬุวัน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from เมตตามหานิยม เครื่องรางของขลัง's post 12/05/2023

เหรียญพระครูวจีสุนทร
เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ

พระครูวจีสุนทร ฉายา ญาณวโร
เจ้าคณะอําเภอม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ ตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ชาติภูมิ
พระครูวจีสุนทร สถานะเดิมชื่อ ทอง นามสกุล เสลารักษ์
เกิดเมื่อวันที่ -- เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๕ เป็นบุตรนายท้าว นางหล้า เสลารักษ์ เกิด ณ บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ ๗ ตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เป็นบุตรคนแรก บิดามารดามีอาชีพเป็นชาวนา

การศึกษาและการอุปสมบท
พระครูวจีสุนทร(ทอง) ชั้นแรกเมื่ออายุได้ ๑๗ ปี บิดาได้นํามาฝากกับท่าน พระอาจารย์สิงห์ เจ้าอาวาสวัดม่วงสามสิบ เพื่อเข้าศึกษาเล่าเรียนหนังสือทั้งทางโลกและทางธรรม การเรียนในระยะนี้พออ่านออกเขียนได้ แล้วท่านพระอาจารย์สิงห์เห็นสมควรที่จะบรรพชาเป็นสามเณร จึงได้บรรพชาให้เป็นสามเณร เมื่อวันที่ -- เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ครั้นบรรพชาเสร็จแล้วก็ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นอย่างดี
เมื่อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ บิดามารดาได้มีศรัทธานําไปอุปสมบทเป็น พระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ -- เดือนมิถุนายน ๒๔๔๕ โดยมีพระอุปัชฌาย์บุดดา วัดเลียบ บ้านโพนเมืองมะทัน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระชัย เจ้าอธิการวัดบ้านหนองหล่ม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอินทร์ เจ้าอธิการวัดบ้านนาขาม ต.หนองเมือง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้รับการศึกษาเล่าเรียนจากสถานที่ต่างๆ ดังนี้
๑. ได้รับการศึกษาทางบาลีจากพระอาจารย์สิงห์ เจ้าอาวาสวัดม่วงสามสิบ
๒. ได้รับการศึกษาเล่าเรียน ทางบาลีมูลกัจจายน์ในสํานักพระอาจารย์โหล่น เจ้าอธิการวัดเวฬุวัน บ้านไผ่ใหญ่
๓. ได้รับการศึกษาจากอาจารย์ชม คนบ้านโพนเมืองมะทัน ต.หนองเหล่า อําเภอม่วงสามสิบซึ่งเป็นครูสอนบาลีและมูลกัจจายน์ ในสํานักวัดม่วงสามสิบเป็นเวลา ๔ ปี
๔. ได้ตามอาจารย์สอนบาลีและมูลกัจจายน์วัดบ้านโพนเมืองมะทัน เพื่อทบทวน ความรู้ ที่ได้ศึกษามาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี
๕. พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้ไปรับการศึกษานักธรรมชั้นตรี ที่สํานักวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา ๒ ปี แต่ไม่มีการสอบเทียบความรู้
๖. พ.ศ. ๒๔๖๕ ทางการประกาศให้มีการสอบความรู้ชั้นตรี จึงได้ไปสอบและสอบได้

งานการปกครอง
พ.ศ. ---- เป็นเจ้าอาวาสวัดม่วงสามสิบ
พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็นเจ้าคณะตําบลม่วงสามสิบ
พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็นผู้รักษาการแทน ในตําแหน่งเจ้าคณะแขวงอําเภอม่วงสามสิบ
พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นเจ้าคณะแขวงอําเภอม่วงสามสิบ
พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็นพระอุปัชฌาย์ ตําบลม่วงสามสิบ, หนองเหล่าและหนองฮาง

งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็นครูสอนปริยัติธรรมแก่ภิกษุสามเณรที่วัดม่วงสามสิบ และได้ขยับขยายการสอนออกไปในท้องที่ตําบลต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมในสนามหลวงตลอดมา
ท่านได้มีวิริยะอุตสาหะส่งเสริมการศึกษาทางวัดและทางบ้าน เช่นการจัดหาครู มาสอนความรู้ให้แก่พระภิกษุสามเณร และทายกทายิกา จนการศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมและฝ่ายโลกเจริญก้าวหน้าตามลําดับ

งานเผยแพร่ศาสนา
พระครูวจีสุนทร เป็นผู้ขวนขวายอบรมสั่งสอนแสดงธรรม เพื่อยกฐานะจิตใจ ของประชาชนในท้องที่อําเภอให้สูงขึ้น โดยการถือโอกาสไปตรวจเยี่ยมราชการคณะสงฆ์ และเยี่ยมเยือนประชาชนเสมอและได้เป็นผู้ขวนขวายฝึกฝนศิษยานุศิษย์ จนได้เป็นครูอาจารย์ทั้งฝ่ายบ้าน และฝ่ายวัดให้มีความรู้ความสามารถแสดงพระธรรมเทศนาได้ เพื่อช่วยกันอบรมทายกทายิกา โดยทั่วกัน

งานสาธารณูปการ
พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้เป็นประธานเชิญชวนทายกทายิกาซ่อมแซมพระอุโบสถหลังเก่า
พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้เป็นประธานซ่อมแซมศาลาการเปรียญที่ชํารุดทรุดโทรม เพื่อให้เป็นสถานที่เล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร
พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็นประธานสร้างกุฏิ ๑ หลัง โดยขอความร่วมมือจากทายกทายกิาบ้านม่วงๆ
พ.ศ.๒๔๖๔ เป็นประธานหล่อพระพุทธรูปเป็นองค์ประธานด้วยทอง หน้าตักกว้าง ๓ ฟุต สูง ๔ ฟุตกับ ๓ นิ้ว ๑ องค์
พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นประธานสร้างกุฏิ ๑ หลัง หลังคามุงด้วยกระดานไม้แก่น กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร มีจํานวน ๕ ห้อง
พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ขยายอาณาเขตวัดออกไป โดยมีญาติโยมได้ถวายที่ดินแก่วัด
พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็นประธานสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ กว้าง ๑๓ เมตรยาว ๒๑ เมตร
พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นประธานสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร ฝาผนังก่อด้วยอิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง มีกำแพงสูง ๑ เมตร ล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน พร้อมด้วยประตูโขง เป็นเงิน ๙๔,๐๐๐ บาท โดยรัฐบาลสมทบ ๕,๐๐๐ บาท ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ โดยท่านเจ้าประคุณพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) สังฆมนตรีองค์การปกครอง วัดมหาธาตุเป็นประธาน
พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นประธานปรับปรุงกำแพงบริเวณวัดด้านหน้าพร้อมด้วยประตูโขงใช้อิฐก่อปูน
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นประธานสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑ หลัง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สองชั้นมีมุขกลาง เป็นเงินหลายหมื่นบาท

ศึลาจารวัตร
พระครูจีสุนทร เป็นผู้มีศีลาจาวัตรน่าเลื่อมใส มีอัยยาศัยโอบอ้อมอารี สนับสนุนสงเคราะห์แก่ศิษยานุศิษย์และบุคคลทั่วไปปรับปรุง ส่งเสริมท้องถิ่นของตนให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูจีสุนทร เจ้าคณะแขวงอำเภอม่วงสามสิบ
พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมแศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามเดิม

มรณภาพ
พระครูวจีสุนทร (ทอง ญาณวโร) มรณภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ รวมอายุได้ ๙๑ ปี ๗๑ พรรษา

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

Ubon Ratchathani
34000

วัดพุทธ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
พระอาจารย์น้ำ ฌานรโต พระอาจารย์น้ำ ฌานรโต
สวนพระพุทธบูชา ป่าเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 173 หมู่ 11 ต. กองโพน อ. นาตาล
Ubon Ratchathani, 34170

ติดต่อ: m.me/praarjannam.face สวนพระพุทธบูชา ป่าเฉ

วัดรวมไทย วัดรวมไทย
Ubon Ratchathani, 34270

Larn Xang Style Larn Xang Style
Ubon Ratchathani, 34000

งานภาพถ่าย พระพุทธรูปโบราณ พุทธศิลป์ล้านช้าง โปรดอย่าลบชื่อเครดิต

สำนักสงฆ์คลองแสงจันทร์ Khlong Saeng Chan Monk 's Abode สำนักสงฆ์คลองแสงจันทร์ Khlong Saeng Chan Monk 's Abode
บ้านคลองแสงจันทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร
Ubon Ratchathani, 34110

วัดหนองป่าพง Wat Nong Pah Pong วัดหนองป่าพง Wat Nong Pah Pong
บ้านพงสว่าง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

วัดป่ากรรมฐานดำเนินรอยตามปฏิปทาในพระเดชพระคุณ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

จิตอาสา อารยา จิตอาสา อารยา
Ubon Ratchathani

เพจนี้สร้างขึ้นมาเพื่อบันทึกบุญ

วัดกุดคูณ เพจหลัก วัดกุดคูณ เพจหลัก
ต. ในเมือง อ. เมือง
Ubon Ratchathani, 34000

เลขที่ 6 ซ.พโลชัย7 ถนนพโลชัย ต.ในเมือง ?

วัดป่าอุบลแก้ว วัดป่าอุบลแก้ว
222 หมู่ 3 บ้านดอนชาด ต. บุ่งหวาย
Ubon Ratchathani, 34310

สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดี

CHEE TUM KHOR            มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี  จีตัมเกาะ CHEE TUM KHOR มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตัมเกาะ
42 ถ. ราชวงค์ ต. ในเมือง อ. เมือง
Ubon Ratchathani, 34000

มูลนิธิการกุศลอุบลราชราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ จีตัมเกาะ

English For Beginner English For Beginner
Ubon Ratchathani, 34190

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ อย่างง่ายๆ

วัดหลวง อุบลราชธานี วัดหลวง อุบลราชธานี
วัดหลวง 95 ถนนพรหมเทพ ต. ในเมือง อ. เมือง
Ubon Ratchathani, 34000

วัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (วัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี)

วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
370 Sapphasit Road
Ubon Ratchathani, 34000

สักการะ ขอพร พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง