ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.

ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.

ความคิดเห็น

"โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมน และควบคุมประชากรสุนัข-แมว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564 "
5 เมษายน 2564 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ ออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ และกำลังพลในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ณ อาคารเอนกประสงค์ตลาดทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน รวม 54 ตัว และให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 250 ตัว
โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากเทศบาลตำบลแสนสุข ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้

Photos from โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี's post 12/05/2022
Photos from มณฑลทหารบกที่ 22's post 01/05/2022
SelfIsolation รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 05/04/2022

คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างแยกรักษาตัวที่บ้าน

SelfIsolation รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ การปฎิบัติตัวของผู้ป่วยติด Covid-19 SelfIsolation รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Photos from โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี's post 01/04/2022

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการพัฒนาระบบคัดกรองโควิด 19 ในชุมชน

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 28/09/2021

วันที่ 28 ก.ย.64 เวลา 09.00-15.30 น. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นำโดย พ.ท.หญิง กฤตติกา จารุวัตร , ร.อ.หญิง วราภรณ์ พลพวก และทีมตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก ได้ลงตรวจ Antigen Test kit (ตรวจโควิด-19) แก่กำลังพลที่จะไปปฎิบัติราชการสนาม ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร ยอดตรวจจำนวน 287 นาย รายงานผลเป็นลบ (-) ทุกนาย ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 18/09/2021

วันที่ 15-17 ก.ย. 64 ร.ต.หญิงจุฬาลักษณ์ บุญศร พยาบาลวิชาชีพแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับกองสาธาธาณสุข เทศบาลตำบลแสนสุข และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2564 รอบที่ 3 (รอบตัดสิน) จำนวน 20 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน ในพื้น ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 17/09/2021

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 เวลา 09.00-15.30 น.แผนก สสวป.นำโดย ร.อ.หญิง วราภรณ์ พลพวก และทีม ได้ลงให้ความรู้ สถานที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ภาคเช้าเรื่อง Covid-19 และ การดูแลตัวเองเรื่องโรคระบาดในกลุ่มทหารใหม่ ผลัด 1/64 ก่อนลาพักกลับบ้าน ยอดผู้รับการอบรม 40 นาย ,ภาคบ่าย pre-deploy ให้ความรู้ เรื่องเวชกรรมสนาม,มาลาเรีย,การทำแผล และ ความรู้เรื่องโรคระบาด ในกลุ่มกำลังพลที่จะขึ้นปฎิบัติราชการสนามยอดเข้ารับการอบรม จำนวน 50 นาย ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 10/09/2021

​วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดย แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ได้เสริมสร้าง​ภูมิคุ้มกัน​แก่ทหารใหม่ในหน่วยฝึก ด้วยการ​ฉีดวัคซีน​ป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน​ ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทย​ ในกลุ่มผู้ใหญ่​อายุ​ 20-40​ ปี​ ให้แก่ทหารใหม่​ผลัด​ 1/64 หน่วย​ มทบ.22​, ป.6 พัน.6, ร.6 พัน.1 และ​ ร.6 พัน.​2 พร้อมทั้งให้ความรู้​ และประโยชน์​ของการรับวัคซีน​ อีกทั้งการดูแลสังเกตอาการตนเองภายหลังได้รับวัคซีน​ ผลการปฏิบัติ​เป็น​ไปด้วยความเรียบร้อย​ ทหารใหม่​ได้รับวัคซีน​ทั้งหมด​ 476 นาย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 21/08/2021

​วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดย แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ได้เสริมสร้าง​ภูมิคุ้มกัน​แก่ทหารใหม่ในหน่วยฝึก ด้วยการ​ฉีดวัคซีน​ป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และวัคซีนป้องโรคไข้หวัดใหญ่​ ให้แก่ทหารใหม่​ผลัด​ 1/64 หน่วย​ ป.6 พัน.6, ร.6 และ​ นขต.​ พร้อมทั้งให้ความรู้​ และประโยชน์​ของการรับวัคซีน​ อีกทั้งการดูแลสังเกตอาการตนเองภายหลังได้รับวัคซีน​ ผลการปฏิบัติ​เป็น​ไปด้วยความเรียบร้อย​ ทหารใหม่​ได้รับวัคซีน​ทั้งหมด​ 397 นาย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 20/08/2021

#ทหารใหม่ปลอดภัยจากโรคลมร้อน
​วันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน นำโดย ร.อ.หญิง วราภรณ์ พลพวก และทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ได้ลงนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ รอบที่ 2 ในห้วงขณะฝึก ผลัด 1/64 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ทั้ง 6 หน่วยฝึก ได้แก่
ร้อย มทบ.22,ร.6,ร.6/1,ร.6/2,ร.6/3 และหน่วย ป.6 พัน 6 และได้มอบถุงยางอนามัย,แอลกอฮอล์ล้างมือแห้ง และทรายอะเบท ในการนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลมร้อน รวมถึงซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดการบาดเจ็บจากความร้อน ผลการดำเนินงานทหารใหม่มีความรู้ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ในกรณีเกิดการบาดเจ็บจากความร้อน

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 11/08/2021

#เตรียมเพื่อให้พร้อม
วันที่ 11 ส.ค.64 แผนก สสวป. ร่วมกับคณะกรรมการ ESC โดย ส.อ.ภาษกร มังฉกรรจ์ ได้ทำการผสมคลอรีนในน้ำใช้ของ รพ.สนาม , ทำการตรวจหาค่าคลอรีนอิสระ ปรับค่าให้ได้ตามมาตรฐานและติดตามอย่างสม่ำเสมอต่อไป ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 05/08/2021

#ลับคมมีด
#เตรียมความพร้อมเพื่อประชาชน
วันที่ 5 ส.ค. 64 เวลา เวลา 09.00-12.00 น. ร.อ.หญิง วราภรณ์ พลพวก พยาบาลวิชาชีพ และ น.ส.อุไรรัตน์ เจริญสาร นักวิชาการสาธารณสุข แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายฯ่ ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ Covid-19 การสวม และถอด PPE ที่ถูกต้อง กับกำลังพลหน่วย ร.6 พัน.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเดินทางส่งผู้ป่วย Covid19 ณ กองร้อยอาวุธเบาที่ 3 หน่วย ร.6 พัน.2
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสามารถปฎิบัติได้ถูกต้อง

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 31/07/2021

#รู้เร็ว
#เคลื่อนที่ไว
#ควบคุมได้ Covid19
วันที่ 31 ก.ค. 64 เวลา 09.30-13.30 น.
ทีมสอบสวนโรค รพ.ค่ายสรรพาสิทธิประสงค์ นำโดย พ.ต.หญิงเกศแก้ว ภัทรอรรจน์ ลงพื้นที่สอบสวนโรคค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักโรคและตรวจหาเชื้อ ณ สนามกอล์ฟ มทบ.22 จากกรณีผู้มาใช้บริการติดเชื้อ Covid19 ได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง Covid19 แบบรู้ผลเร็ว (Antigen Test Kit :ATK) ทั้งหมดจำนวน 97 ราย และส่งตรวจแบบ RT-PCR อีก 9 ราย รวมส่งตรวจทั้งสิ้น 106 ราย ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติตัวระหว่างรอผลและระหว่างกักตัว 14 วันในกลุ่มเสี่ยง
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มเสี่ยงมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตัวระหว่างรอผลและกักตัว

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 24/07/2021

วันที่ 22-23 ก.ค.​ 64​ เวลา​ 08.30-16.30 น.​ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน โดย​ ร.อ.หญิงวราภรณ์​ พลพวก​ และคณะ​ ได้ทำการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ครั้งที่ 1 ในห้วงการฝึกผ่านทาง​ระบบ ระบบ zoom conference ซึ่งประกอบไปด้วย​ 2 ค่ายทหาร​ รวมทั้งหมด​ 8​ หน่วยฝึก​ ได้แก่​ค่ายสรรพสิทธิประสงค์​ หน่วย​ มทบ.22, ร.6 และ​ นขต.​, ป.6 พัน.6 ในส่วนของค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร หน่วย ร.16 พัน 2 และ​ ร.16​ พัน​ 3 ผู้ฝึก,ผช.ผู้ฝึก,ครูทหารใหม่ และน้องทหารใหม่ทุกนายให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในการรับการนิเทศ ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 22/07/2021

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ได้ทำการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ครั้งที่ 1 ในห้วงขณะการฝึก ในรูปแบบ Video conference ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ หน่วย ร้อย มทบ.22,ร.6 และ ร.6 พัน.3 ,ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร หน่วย ร.16 พัน 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30- 16.30 น. ผู้ฝึก,ผช.ผู้ฝึก,ครูทหารใหม่ และน้องทหารใหม่ทุกนายให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในการรับการนิเทศ ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 15/07/2021

วันที่ 14 ก.ค.64 เวลา 14.00 น. แผนก สสวป.ได้ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำประปาในหน่วยงานด้านคลินิกจำนวน 10 หน่วยงาน วัดค่าคลอรีนอิสระ เพื่อนำผลมาปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในรพ.ให้ได้คุณภาพต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับ

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 13/07/2021

เมื่อ 13 ก.ค.64 เวลา 15.00 น. แผนก สสวป. โดย ส.อ.ภาษกร มังฉกรรจ์ ดำเนินการกำจัดต่อแตนที่บ้านพักนายทหารสัญญาบัตร(หมู่บ้านนกแพนกวิน) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 12/07/2021

วันที่ 12 ก.ค. 64 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นำโดย ร.อ.หญิงวราภรณ์ พลพวก และ ทีม สสวป. ร่วมลงเยี่ยมผู้ป่วยที่กักตัว และรักษาหายด้วยโรคโควิด-19 หน่วย มทบ.22 ณ ศูนย์การเรียนรู้ และบ้านพัก ร.6 พัน 2 ณ สถานที่ที่หน่วยจัดให้กักตัว ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้กักตัวรับทราบการปฏิบัติ

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 08/07/2021

วันที่ 8 ก.ค. 64 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นำโดย ร.อ.หญิงวราภรณ์ พลพวก และ ทีม สสวป. ร่วมลงเยี่ยมผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำโควิด-19 หน่วย รพ.ค่ายฯ,ร้อยพลเสนารักษ์, หน่วย มทบ.22 ณ ศูนย์การเรียนรู้ และบ้านพัก ร.6 พัน 2 ณ สถานที่ที่หน่วยจัดให้กักตัว ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สัมผัสทุกกลุ่มเสี่ยงรับทราบการปฏิบัติตัวทุกราย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 01/07/2021

วันที่ 1 ก.ค. 64 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นำโดย พ.อ.ธนินศักดิ์ ทองดีแท้ และ ทีม สสวป. ร่วมดำเนินการคัดกรองโควิท-19 กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรในการรับทหารใหม่ ผลัด 1/64 พื้นที่ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีทหารใหม่เข้านับการคัดกรอง จำนวน 279 นาย

Photos from กรมแพทย์ทหารบก's post 15/06/2021
Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 15/06/2021

วันที่ 14-15​ มิ.ย.​64​ แผนก​ส่งเสริม​สุขภาพ​และ​เวชกรรม​ป้องกัน​ โรงพยาบาล​ค่าย​สรรพ​สิทธิ​ประสงค์​ ร่วมกับ​ อาสามัคร​สาธารณ​สุขประจำหมู่บ้านค่ายสรรพ​สิทธิ​ประสงค์​ ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์​ลูกน้ำยุงลาย​ พ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ เพื่อป้องกันและควบคุม​โรค​ไข้เลือดออก​ และโรคอื่นๆ​ ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ​ ภายในชุมชนค่ายทหาร​
#ชุมชนปลอดโรคคนปลอดภัย
#อนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 10/06/2021

วันที่ 10 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ พร้อม อสม.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในชุมชน และโรงเรียนงามจิตรวารินชำราบ 2 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทำให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ของบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาลและหน่วยทหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเฝ้าระวัง

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 10/06/2021

วันที่ 9 มิ.ย.4 เวลา 09.00 น. แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลในชุมชน ประจำปี 2564" และมอบแผ่นพับความรู้, ทรายอะเบท ให้กับ อสม.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ทั้ง 11 หน่วย วิทยากร จาก สสอ.วารินชำราบ และ รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ณ ศาลากลางบ้าน บ้านคำแสนราช หมู่ที่ 11 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
#ชุมชนปลอดโรค_คนปลอดภัย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 05/05/2021

วันที่ 5 พ.ค.64 เวลา 09.30-11.00 น. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ได้ออกรณรงค์ชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ความรู้ในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่(COVID-19) ให้กับตัวแทนอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,11,17และ หมู่ 19 ในการนี้ได้มอบหมายให้สำรวจประชากรที่มีต้องการรับวัคซีนในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โดยสามารถจองวัคซีนได้ในแอพหมอพร้อม V.2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 29/04/2021

วันที่ 29 เม.ย.64 เวลา 14.00 น.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นำโดย พ.อ.ธนินศักดิ์ ทองดีแท้ หก.กองส่งเสริมเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันตและทีม ร่วมกับสสอ.วารินชำราบ โดยท่าน ณัทกร วิทิตถิรานันท์ผช.สสอ.วารินชำราบ ร่วมประเมิน หน่วยฝึกทหารใหม่ในการเตรียมความพร้อมพื้นที่กักตัวรับทหารใหม่ พร้อมให้คำแนะนำ หน่วยฝึกร้อย มทบ.22 ประกอบด้วย โรงนอน โรงประกอบเลี้ยง ห้องน้ำ และห้องปฐมพยาบาล โดยมีผู้สังเกตการณ์จากหน่วยฝึกทหารใหม่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ทั้ง 6 หน่วยฝึกร่วมสังเกตการณ์ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 09/04/2021

7 เม.ย.64 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดย แผนก สสวป. จัด เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่สมาชิก กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือ โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ณ วัดแสนสุข ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 07/04/2021

"โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมน และควบคุมประชากรสุนัข-แมว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564 "
5 เมษายน 2564 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ ออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ และกำลังพลในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ณ อาคารเอนกประสงค์ตลาดทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน รวม 54 ตัว และให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 250 ตัว
โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากเทศบาลตำบลแสนสุข ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 12/03/2021

12 มี.ค.64 รพ.ค่ายฯ โดยแผนก สสวป. มอบหมาย ให้ จ.ส.อ.หญิง เดือนเพ็ญ ขวัญรักษ์ ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ระดับชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา (กตัญญูคลับ) ณ มรภ.อ.บ. อ.เมือง จว.อ.บ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

11/03/2021

#สุขกายสบายใจ🎉🎉🎉
วันที่ 9 มี.ค.64 เวลา0900 แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ พยาบาลผู้ดูแลแบบประคับประคอง ลงชุมชนหมู่ 11 และ หมู่ 19 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ ให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 10/03/2021

#ผู้เสพคือผู้ป่วย.. ติดยารักษาได้..
ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข!
วันที่ 9 มี.ค.64,0900 แผนก สสวป. จัด จนท. 2 นาย คือ ร.อ.หญิง วราภรณ์ พลพวก จ.ส.อ.หญิง เดือนเพ็ญ ขวัญรักษ์ เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมบุคลากรต้านภัยยาเสพติด หน่วย มทบ.22 ณ สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินฯ จว.อ.บ. ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 50 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 02/03/2021

#ลงเยี่ยมบ้านอีกครั้งหลังโควิด-19
วันที่ 2 มีนาคม 2564 หลังสถานการณ์ที่ดีขึ้นของโควิด19 ในจังหวัดอุบลราชธานี ทีมเยี่ยมบ้าน รพ.ค่ายฯ ได้ออกพื้นที่ลงเยี่ยมบ้านผู้บ้านผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ โดยความร่วมมือระหว่างทีม สหวิชาชีพ ทีมเยี่ยมบ้าน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์และทีม อสม. ในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลเป็นอย่างดี อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องและใส่ใจ นอกเหนือจากการออกเยี่ยมบ้าน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ยังมีบริการศูนย์ใกล้บ้านใกล้ใจสำหรับผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบที่มีความต้องการและจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
"ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่วงใย ดูแลคุณ"

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 23/02/2021

#รู้เท่าทันป้องกันโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-14.30 น. รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จัดวิทยากร 2 คน ได้แก่ รัอยเอกหญิงวราภรณ์ พลพวก พยาบาลวิชาชีพ และ นางสาวอุไรรัตน์ เจริญสาร นักวิชาการสาธารณสุข ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แนวทางการป้องกันโรคโดยใช้หลัก ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด รวมทั้งให้คำแนะนำช่องทางในการลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ของ กกร.มทบ.22 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 70 คน
ผลการปฏิบัติ : กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากกำลังพลที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 20/02/2021

20 ก.พ.64 เวลา 06.00 - 09.00 น. แผนก สสวป. รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ อสม.หมู่ 17 ออกให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ณ ศาลากลางบ้าน บ้านคำแสนราชเหนือ หมู่ 17 ต.แสนสุข อ.วารินฯ จว.อ.บ.
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ในเร็วๆ นี้ กิจกรรมดีๆ เช่นนี้จะมีในชุมชนบ้านพักค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นะคะ
#รู้เร็วป้องกัน_รักษาทันท่วงที!!

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 19/02/2021

“ติดอาวุธความรู้ สู่การเป็นทหารเสนารักษ์ เหล่าแพทย์”

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.
ร้อยเอกหญิง วราภรณ์ พลพวก พยาบาลแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน และนายสิบพยาบาล ได้อบรมพลทหารเสนารักษ์ เหล่าทหารแพทย์ หลักสูตร 8 สัปดาห์ ผลัด 2/63 เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ชุดปฐมพยาบาลประจำกาย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 22 นาย
ผลการอบรม :
พลทหารเสนารักษ์มีความรู้ความเข้าใจ สามารถฝึกปฏิบัติได้ถูกต้อง และมีความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้รับ ไปช่วยเหลือเพื่อนทหารและประชาชนต่อไป

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 15/02/2021

10 ก.พ.64 เวลา 14.00-15.30 น.แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ อสม.หน่วย ร. 6 พัน 2 ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก สำรวจลูกน้ำยุงลาย, ใส่ทรายอะเบท และพ่นหมอกควันในชุมชน ณ บ้านพักข้าราชการ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ซอย 19

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 12/02/2021

วันที่​ 5 ก.พ. 64 เวลา​ 13.30-15.30 น.​ โรงพยาบาล​ค่าย​สรรพ​สิทธิ​ประสงค์​ แผนก​ส่งเสริม​สุขภาพ​และ​เวชกรรม​ป้องกัน​ นำโดย​ พันตรี​หญิง​ภัทร์ธิตา โภคาพันธ์ และคณะ ลง​ฉีดวัคซีน​จำเป็นพื้นฐานในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ แรกเกิด-7​ปี​ ณ โรงเรียน​เทศบาล​แสน​สุข​ และ​โรงเรียน​งามจิตวารินชำ​ราบ​ 2 ทั้งหมด 23​ ราย​ ผลการดำ​เนิน​งาน​เป็นไป​ด้วย​ความเรียบ​ร้อย

Photos from ส่งเสริมรอบด้าน ป้องกันรอบทิศ By สสวป.ksp.'s post 06/02/2021

🎉🎉🎉รู้เร็ว ป้องกัน รักษาทันท่วงที🎉🎉
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00-09.00 น. แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดเจ้าหน้าที่ 3 คนได้แก่ น.ส.อุไรรัตน์เจริญสาร นักวิชาการสาธารณสุข,ส.อ.หญิงปวีณา แถลงสุข ผู้ช่วยพยาบาลและนายณัฐพงษ์ พิมพ์ทอง ผู้ช่วยพยาบาล จัดโครงการคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน รู้เร็ว ป้องกัน รักษาทันท่วงที ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านลือคำหาญ หมู่19 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย อสม. ประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการคัดกรองความเสี่ยงและค้นหากลุ่มเสี่ยง,เสี่ยงสูงในกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 35-74 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ผลการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจาก อสม.เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯและได้รับการคัดกรองทั้งสิ้น 37 คน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Ubon Ratchathani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

383หมู่ 2
Ubon Ratchathani
34190

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ubon Ratchathani (แสดงผลทั้งหมด)
Smilemint Smilemint
Ubon Ratchathani

everythings depending on your smile

โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital
Ubon Ratchathani, 34190

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธาร?

งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

"สายตรวจเมืองอุบล รวดเร็ว ดุจสายฟ้า"

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
45 หมู่ 4 ตำบล ธาตุ อำเภอวารินชำราบ
Ubon Ratchathani, 34190

เพจที่จะทำให้ท่านมีความสุข สุขภาพแ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16
ถนนอุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เขื่อนหัวนา บ้านกอก ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
Ubon Ratchathani, 33130

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ?

นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss นักศึกษาทุน ม.อุบลฯ -UBUss
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34190

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี สถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานี
532 ถ. ชยางกูร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
150 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

โรงเรียนประถมศึกษา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11
เลี่ยงเมือง
Ubon Ratchathani, 34000

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11

โรงพยาบาลน้ำขุ่น โรงพยาบาลน้ำขุ่น
245 ม. 5 ต. ขี้เหล็ก อ. น้ำขุ่น
Ubon Ratchathani, 34260

เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน บริการประทับใจ เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง โทร : 045-252890 , 045-252891

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani, 34000

โทรศัพท์ 045 210-371 โทรสาร 045- 210-372 E-mail Address: [email protected]

ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี
แจ้งสนิท กม. 9
Ubon Ratchathani, 34000