อบต.พลับพลาไชย

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

หนังสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
http://online.anyflip.com/yclhv/boqa/mobile/index.html

05/01/2024

🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 5 มกราคม 2567 🔔

05/01/2024

🚗 ถ้าดื่มแล้วขับ ปีใหม่ 2567 อาจเป็นปีสุดท้ายของคุณ
⚠️ แอลกอฮอล์ทำให้ความสามารถในการตอบสนองช้าลงถึง 40%

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage
👉 กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#สวัสดีปีใหม่2567
#สคร3นครสวรรค์
#แชร์บอกต่อ
#กรมควบคุมโรค

Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 04/01/2024

🔔 เมื่อเวลา 09.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 04/01/67 📌
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 4,6,9
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเก็บขยะมูลฝอย ลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1,4,7,9,10,13
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร. ☎️ 035-495053📞☎️ ☎️ 092-2681599 ☎️📞

04/01/2024

📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ประจำปี2567 โดยมีกิจกรรมนิทรรศการ เล่นเกมส์ รับของรางวัล ของขวัญ และชมการแสดงของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
จึงขอเชิญชวนผู้มีอุปการะคุณร่วมเลี้ยงอาหารและมอบความสุขให้เด็กๆ🙏
ณ ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

04/01/2024

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 องค์การบริหารตำบลพลับพลาไชย ได้ทำการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ เวลา 9.00 น.

Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 03/01/2024

🔔 เมื่อเวลา 09.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 03/01/67 📌
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 6,7 และซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 1,6
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเก็บขยะมูลฝอย ลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 8,14
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ส่งน้ำ บริเวณ วัดโพธิ์ทองเจริญ
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร. ☎️ 035-495053📞☎️ ☎️ 092-2681599 ☎️📞

31/12/2023
Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 27/12/2023

🔔 เมื่อเวลา 09.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 27/12/66 📌
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 1,13
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเก็บขยะมูลฝอย ลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 3,7,9,11,12
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ลงพื้นที่ออกชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ เวลา 10.00-15.00 น. บริเวณหมู่ที่ 2,8
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ส่งน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4,ฝ.20
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร. ☎️ 035-495053📞☎️ ☎️ 092-2681599 ☎️📞

27/12/2023

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารตำบลพลับพลาไชย ได้ทำการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ เวลา 9.00 น.

Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 26/12/2023

🔔 เมื่อเวลา 09.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 26/12/66 📌
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ลงพื้นที่ติดตั้งมิเตอร์ผู้ขอใช้น้ำรายใหม่บริเวณหมู่ที่ 6,10 และซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 10
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเก็บขยะมูลฝอย ลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 2,8,10,12,14
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ลงพื้นที่ออกชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ เวลา 10.00-12.00 น. บริเวณหมู่ที่ 13
เวลา 13.00-15.00 น.บริเวณหมู่ที่ 14
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร. ☎️ 035-495053📞☎️ ☎️ 092-2681599 ☎️📞

Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 26/12/2023

🔔 เมื่อเวลา 09.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 26/12/66 📌
กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตำบลพลับพลาไชย จัดพิธีมอบโค จำนวน 15 ตัว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตำบลพลับพลาไชย ณ ที่ทำการกลุ่มธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริตำบลพลับพลาไชย หมู่ที่ 7
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร.035-495053📞☎☎092-2681599☎☎📞

Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 26/12/2023

🔔 เมื่อเวลา 09.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 26/12/66 📌
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง ประกอบด้วย ตำบลพลับพลาไชย ตำบลบ้านโข้ง ตำบลดอนคา ตำบลจรเข้สามพัน ตำบลสระยายโสม และตำบลสระพังลาน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง การเสริมสร้างความปลอดภัย มีวินัยจราจร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน การขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย และความรู้ที่มากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ณ เมืองจราจรจำลององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร. ☎️ 035-495053📞☎️ ☎️ 092-2681599 ☎️📞

Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 22/12/2023

🔔 เมื่อเวลา 09.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 22/12/66 📌
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณหมู่ 6 และซ่อมแซมท่อซัพเมอร์สบริเวณหมู่ที่ 4
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเก็บขยะมูลฝอย ลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4,6,12
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ลงพื้นที่ออกชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ เวลา 10.00-12.00 น. บริเวณหมู่ที่ 1
เวลา 13.00-15.00 น.บริเวณหมู่ที่ 9
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร. ☎️ 035-495053📞☎️ ☎️ 092-2681599 ☎️📞

22/12/2023

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารตำบลพลับพลาไชย ได้ทำการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ เวลา 9.00 น.

Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 21/12/2023

🔔 เมื่อเวลา 09.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 21/12/66 📌
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย โดยนายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการทำงานในการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ (นักวิชาการอิสระ) วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการให้บริการประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย และร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย กับศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(UDIH)สำนักงานที่ปรึกษาภูมิศาสตร์สารสนเทศ GISMANS ASIA โดยได้รับเกียรติจาก นายเสรี ขำสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร. ☎️ 035-495053📞☎️ ☎️ 092-2681599 ☎️📞

20/12/2023

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารตำบลพลับพลาไชย ได้ทำการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ เวลา 9.00 น.

Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 19/12/2023

🔔 เมื่อเวลา 09.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 19/12/66 📌
กลุ่มผู้ใช้น้ำขอขอบพระคุณ โรงโม่ศิลามาตรศรี โดย ท่านกำนันอดิศักดิ์ มาตรศรี,นายก พีระศักดิ์ มาตรศรี ได้อนุเคราะห์ หินฝุ่น ให้กับทางกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อที่มากั้น ในคลองมะขามเฒ่า ที่จะสูบน้ำในครั้งนี้ ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร. ☎️ 035-495053📞☎️ ☎️ 092-2681599 ☎️📞

19/12/2023

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารตำบลพลับพลาไชย ได้ทำการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ เวลา 9.00 น.

Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 18/12/2023

🔔 เมื่อเวลา 09.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 18/12/66 📌
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำตำบลพลับพลาไชย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำพลับพลาไชย
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร. ☎️ 035-495053📞☎️ ☎️ 092-2681599 ☎️📞

Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 18/12/2023

🔔 เมื่อเวลา 09.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 15/12/66 📌
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เข้ารับ "รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 " ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จากสถาบันพระปกเกล้า โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร. ☎️ 035-495053📞☎️ ☎️ 092-2681599 ☎️📞

15/12/2023

🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2566 🔔

15/12/2023
15/12/2023

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารตำบลพลับพลาไชย ได้ทำการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ เวลา 9.00 น.

Photos from อบต.พลับพลาไชย's post 14/12/2023

🔔 เมื่อเวลา 10.00 น. ⏰ 🗓 วันที่ 14/12/66 📌
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำพลับพลาไชย
://www.plubplachai.go.th👈📧
#โทร. ☎️ 035-495053📞☎️ ☎️ 092-2681599 ☎️📞

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน U Thong?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 5 มกราคม 2567 🔔
🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2566 🔔
🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2566 🔔
🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 🔔
🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2566 🔔
🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 18 กันยายน 2566 🔔
🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2566 🔔
🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 28 กันยายน 2566 🔔
🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566 🔔
🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2566 🔔
🔔 ข่าว อบต พลับพลาไชย ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2566 🔔

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


222 ม. 14 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0922681599
U Thong
72160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน U Thong (แสดงผลทั้งหมด)
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่2 อู่ทอง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่2 อู่ทอง
228 ม. 11 ต. จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
U Thong, 72160

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น. Tel. 035-552000 FAX. 035-552123

ที่ว่าการอำเภออู่ทอง ที่ว่าการอำเภออู่ทอง
หมู่ที่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
U Thong, 72160

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง PEA U-Thong การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง PEA U-Thong
638 ม. 1 ต. อู่ทอง
U Thong, 72160

Brightness for Life Quality ... สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภา?

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ม. 6
U Thong, 72160

สสอ.อู่ทอง,สนับสนุนบริการสาธารณสุข

พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง สุพรรณบุรี พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง สุพรรณบุรี
เลขที่ 789 อาคารโตโลโปตี้ ชั้น2 หมู่ ​ ตำบล​อู่ทอง​ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
U Thong, 72160

การท่องเที่ยวโดยชุมชน