การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง

ความคิดเห็น

เรียน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง
ด้วยท่อประปาบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 ต.ทุ่งคอก(หนองวัลย์เปรียง) อ.สองพี่น้อง รั่วแตกเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ำ จึงขอความกรุณาจากท่านส่งช่างไปดำเนินการซ่อมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนิการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายเสริม แสงอรุณ

โทร. 081-1985079 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
เรียน ผจก.การประปาฯสาขาอู่ทอง ทราบ
ด้วยท่อประปาบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 หนองวัลย์เปรียง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง แตกรั่ว ทำให้เสียน้ำลงใต้ดินโดยเปล่าประโยชน์ ขอให้ท่านแจ้งช่างได้ไปทำการซ่อมด้วยครับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายเสริม แสงอรุณ

โทร. 0811985079 1 กรกฎาคม 2564
เรียน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
ด้วยที่บ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 หนองวัลย์เปรียง ตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง ท่อส่งน้ำมีการแตกรั่ว ทำให้สูญเสียน้ำลงใต้ดิน จึงขอความกรุณาให้ท่านได้ส่งช่างไปแก้ไข ตามจุดดังกล่าวด้วยครับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายเสริม แสงอรุณ
โทร. 081-1985079 / 9 มิถุนายน 2564
ประปาอู่ทองครับชาวบ้านเดีอดร้อนท่อแตกโทรเป็นสิบแล้วบอกให้ช่างมาดูก็ไม่มามีเจ้าหน้าที่รับสายแล้วก็ไม่มีความคีบหน้าถนนจะพังใครรับผิดชอบครับเจ้านายหมู่12เนินพลับพลาอู่ทองช่วยตามเรื่องด้วยครับ
9 วันที่รอช่างมาแก้ไข แต่ถ้าไม่จ่ายค่าน้ำเกิน 1 วัน โดนตัดมิเตอร์ไปแล้ว สุดยอดของระบบการทำงาน
เรือง ท่อประปาแตกรั่ว
เรียน ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง(คุณราตรี อักษรอินทร์)

ด้วยท่อประปาบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 หนองวัลย์เปรียงแตกรั่ว ทำให้สูญเสียทรัพยากรน้ำ จึงขอให้ท่านได้ส่งช่างไปเพื่อซ่อมด้วย

ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายเสริม แสงอรุณ

โทร. 081-1985079 16 สิงหาคม 2563
เรื่อง ขอบคุณและแจ้งผลการดำเนินงาน
เรียน คุณราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง

ตามที่แจ้งเรื่องท่อประปารั่วของบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 ต.ทุ่งคอก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นั้น บัดนี้เจ้าหน้าที่การประปา ได้เข้าทำการซ่อมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการเอาใจใส่และเร่งรัดในการให้บริการอีกทั้งยังเป็นการรักษาทรัพยากรน้ำของท่านผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเสริม แสงอรุณ โทร. 081-1985079
9 กรกฎาคม 2563
เรื่อง แจ้งท่อประปาแตก
เรียน คุณราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง

ด้วยท่อประปาส่งน้ำบ้านเลขที่ 191 หมู่ 3 หนองวัลย์เปรียง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง แตกรั่วทำให้น้ำไหลเสียหาย จึงขอความกรุณาจากท่านได้ส่งช่างไปซ่อมแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรน้ำด้วยครับ

เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายเสริม แสงอรุณ โทร. 081-1985079
7 กรกฎาคม 2563
รบกวนหน่อยค่ะ แจ้งค่ะ น้ำประปาบริเวณ ม.๑ หลังวัดปทุมสราวาส(วัดนาลาว) คาดว่าท่อน่าจะแตก เพราะน้ำเอ่อท่วมมา ๓ วันแล้วค่ะ ชาวบ้านโทร.แจ้งไปแล้วแต่น้ำก็ยังไหล่อ่อท่วมบริเวณหน้าบ้านอยู่ค่ะ รบกวนมาตรวจสอบด้วยนะคะ เสียดายน้ำค่ะ
เทศบาลตำบลสระลงเรือขอขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทองที่สนับสนุนน้ำดื่มให้กับทางเทศบาลฯนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในตำบลสระลงเรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหาภัยแล้งที่ประชาชนได้รับในขณะนี้
ขอบคุณประปาอู่ทอง ครับ น้ำไหลแล้ว อย่าหยุดอีกนะ 555

แจ้งท่อแตก ท่อรั่ว โทร. 035-551905 , 094-6930915 หรื?

24/08/2023

🔍 เช็คค่าน้ำประปา ช่องทางไหนได้บ้าง ?
กปภ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

🔹 Website : www.pwa.co.th

🔹 PWA Line OA : https://line.me/ti/p/

🔹 แอปพลิเคชัน : PWA Plus Life+

ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง
#การประปาส่วนภูมิภาค
#ชำระค่าน้ำออนไลน์
่ายง่ายทุกบริการ

21/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไหลอ่อน " เนื่องจากล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายอู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915

17/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไหลอ่อน " เนื่องจากล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิตน้ำสระยายโสม
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915

15/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " เนื่องจาก ท่อ AC ขนาด 150 ม.ม. แตกบริเวณตลาดนัดวัยหวาน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

14/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " เนื่องจาก ท่อจ่ายน้ำ AC ขนาด 150 ม.ม. แตกบริเวณหน้าตลาดนัดวัยหวาน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

13/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " เนื่องจาก ท่อ HDPE ขนาด 225 ม.ม. แตกบริเวณหน้าร้าน ทองริมน้ำ ม.6 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

11/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " เนื่องจาก ท่อ PVC ขนาด 300 ม.ม. แตกบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

11/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " เนื่องจาก ท่อ HDPE ขนาด 225 ม.ม. แตกบริเวณหน้าธนาคารออมสิน ม.6 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

10/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ HDPE ขนาด 225 ม.ม. แตกบริเวณหน้าธนาคาร ม.6 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

10/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ PVC ขนาด 100 ม.ม. แตกบริเวณบ้านหนองน้ำเต้า ม.3 ต.สระพังลาน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

10/08/2023

🔵 กปภ. แจ้งปิดทำการเฉพาะส่วนสำนักงาน
วันที่ 14 สิงหาคม 2566
เนื่องในวันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้
🔹 PWA Line OA : https://line.me/ti/p/
🔹 Website : www.pwa.co.th
🔹 แอปพลิเคชัน : PWA Plus Life+
หากลูกค้าประสบปัญหาการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง
#การประปาส่วนภูมิภาค
#ชำระค่าน้ำออนไลน์
่ายง่ายทุกบริการ

08/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ PVC ขนาด 100 มม. ตัดประสานท่อบริเวณซอยเกษตร ม.5 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

07/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ PVC ขนาด 300 มม. แตกบริเวณหน้าแกรนด์สปอร์ต ม.6 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

04/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ PVC ขนาด 100 มม. ตัดประสานท่อบริเวณ ม.1 ต.กระจัน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

04/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล " เนื่องจากท่อส่งน้ำจากสถานีพนมทวน ขนาด 500 มม. แตกบริเวณหน้าร้านอาหารครัวไทไท
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

04/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. แตกบริเวณหน้าปั๊ม PT ม.6 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

03/08/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ PVC ขนาด 300 มม. แตกบริเวณหน้าโตโยต้าอู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

01/08/2023

⚠️ กปภ. แจ้งเตือนลูกค้า อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแฝงตัว

❌ เรียกเก็บค่าน้ำประปาตามบ้าน

❌ ให้โอนเงินผ่านบัญชีส่วนบุคคลและค่าธรรมเนียมในการติดตั้งประปา

🔔 ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินผ่านช่องทางที่ กปภ. แนะนำเท่านั้น! หรือติดต่อ กปภ.สาขา ที่ท่านใช้บริการอยู่
#การประปาส่วนภูมิภาค #เตือนภัย
#มิจฉาชีพ #ค่าน้ำประปา

28/07/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ AC ขนาด 100 มม. แตกบริเวณหน้าโกดังม้าขาว ม.10 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

28/07/2023

ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

27/07/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. ตัดประสานท่อบริเวณหน้าปั้ม PT ม.6 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

27/07/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ PVC ขนาด 300 มม. แตกบริเวณหน้าปั้ม PT ม.6 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

26/07/2023

📍 กปภ. แจ้งปิดทำการเฉพาะส่วนสำนักงาน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
วันที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้
🔹 PWA Line OA : https://line.me/ti/p/
🔹 Website : www.pwa.co.th
🔹 แอปพลิเคชัน : PWA Plus Life+
หากลูกค้าประสบปัญหาการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง
#การประปาส่วนภูมิภาค
#ชำระค่าน้ำออนไลน์
่ายง่ายทุกบริการ

20/07/2023

📌 รวมไว้เแล้ว ช่องทางชำระค่าน้ำประปาของ กปภ.
#การประปาส่วนภูมิภาค

#ชำระค่าน้ำออนไลน์
#ค่าน้ำประปา
่ายง่ายทุกบริการ

19/07/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. แตกบริเวณวัดช่องลม ม.6 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

19/07/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ PVC ขนาด 200 มม. แตกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข333กม.4+100 ม.10 ต.หนองโอ่ง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

17/07/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไหลอ่อน " เนื่องจากล้างถังตกตะกอน
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 094 6930915

12/07/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ PVC ขนาด 150 มม. แตกบริเวณข้างโรงพยาบาลอู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง's post 07/07/2023

กปภ. เตือนภัย‼️ระวังโจรขโมยมาตรวัดน้ำ
📣 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตือนภัยลูกค้าทั่วประเทศ เหตุโจรกรรมมาตรวัดน้ำสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรวัดน้ำอย่างสม่ำเสมอหากพบเห็นหรือทราบเบาะแสของโจรโปรดแจ้ง กปภ. หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยเร็ว
📌 นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีโจรตระเวนก่อเหตุโจรกรรมมาตรวัดน้ำตามบ้านของลูกค้า ซึ่งกำลังระบาดหนักในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.สงขลา สร้างความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าของ กปภ. เป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือจากประชาชนโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบดูแลมาตรวัดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนร้านรับซื้อของเก่าที่รับซื้อมาตรวัดน้ำ ขอให้สังเกตความผิดปกติของผู้ที่นำมาตรวัดน้ำมาขาย ซึ่งหากเป็นมาตรวัดน้ำที่ถูกโจรกรรมมา ผู้ซื้อจะมีความผิดฐานรับซื้อของโจร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บ้านของลูกค้าถูกโจรกรรมมาตรวัดน้ำ กปภ. แนะนำให้ลูกค้าดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำเอกสารหลักฐานในการยืนยันการถูกโจรกรรมมาตรวัดน้ำไปติดต่อ กปภ.สาขา ที่ท่านใช้บริการ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ลูกค้า
📱 ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นหรือทราบเบาะแสของโจรโปรดแจ้งตามช่องทาง ดังนี้ (1) PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง (2) PWA Line Official (3) แอปพลิเคชัน PWA Plus Life (4) กปภ.สาขา ที่ท่านใช้บริการ หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยเร็ว
#การประปาส่วนภูมิภาค #เตือนภัย
#โจร #ขโมย #มาตรวัดน้ำ

07/07/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ PVC ขนาด 300 มม. แตกบริเวณหน้าอู่ทองคว้านเจีย ม.1 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

06/07/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ PVC ขนาด 150 มม. แตกบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

05/07/2023

PWA Plus Life สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
บริการครบ จบในแอปเดียว💦💦

05/07/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. แตกบริเวณสี่แยกท่าพระ ม.6 ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

03/07/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ท่อ AC ขนาด 100 มม. แตกบริเวณสระพานข้ามคลองชลประทานทางไปบ้านดงเย็น
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

30/06/2023

📣📣ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 📣📣
เรื่อง “น้ำไม่ไหล " ตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณสี่แยกท่าพระ ต.อู่ทอง
🙏🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
# #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035 551905 หรือ 0946930915

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน U Thong?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

⚜️ ทรงพระเจริญ ⚜️๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ..สำนักพระราชวัง ขอเชิ...
📍  วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนและการปักหมุด PWA Line Official เพื่อความรวดเร็วในการรับข่าวสารและเพิ่มความสะดวกในการใช้บริ...
ช่องทางออนไลน์ กปภ.
การประปาส่วนภูมิภาค
✨ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประ...
📌 กปภ.สาขาอู่ทอง แจ้งเพื่อทราบ ท่อ ขนาด300 มม. แตก บริเวณ เมืองไทย ลิสซิ่ง   จึงส่งผลให้ตั้งแต่บริเวณ  ฝั่งตลาดโซนเขาพระ...
วิธีขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ> โดย กปภ. คืนเงินประกันการใช้น้ำให้ผู้ใช้น้ำประเภท 1 ที่อยู่อาศัย> เริ่มลงทะเบียนทางระบบออน...
ช่องทางจ่ายชำระเงินระบบออนไลน์
ขั้นตอนการใช้งาน PWA LINE OFFICIAL

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


U Thong
72160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

U Thong บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Sammie Hindiye Sammie Hindiye
8539 Wehner Hills Suite 937
U Thong, 02765

I am from Moscow

โรงโม่หินศิลาเพชรพลอยดี โรงโม่หินศิลาเพชรพลอยดี
515 หมู่14 ต. จรเข้สามพัน
U Thong, 71170

โรงโม่หินศิลาเพชรพลอยดี

ที่ว่าการอำเภออู่ทอง ที่ว่าการอำเภออู่ทอง
หมู่ที่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
U Thong, 72160

UT TO BENUMBER ONE UT TO BENUMBER ONE
โรงเรียนอู่ทอง
U Thong, 72160

จัดและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการ?

โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ โรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์
1618/1 หมู่ 6, ถนนอู่ทอง-ด่านช้าง
U Thong, 72160

โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ เปิดบริ?

อบต.พลับพลาไชย อบต.พลับพลาไชย
222 ม. 14 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0922681599
U Thong, 72160

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย

โรงปูนแสงอรุณ จำหน่าย ศาลพระภูมิเจ้าที่ เจย์ดี วัสดุก่อสร้าง โรงปูนแสงอรุณ จำหน่าย ศาลพระภูมิเจ้าที่ เจย์ดี วัสดุก่อสร้าง
324
U Thong, จรเข้สามพัน71170

โรงปูนแสงอรุณ จำหน่าย ศาลพระภูมิเจ?