โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์

โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์

ความคิดเห็น

สมาคมโรงเรียนบริบาลทำสัญญาร่วมกันสมาคมส่งเสริมสุขภาพและบำบัดแผนไทย ร่วมกันพัฒนาบุคคลากรการดูแลผู้สูงอายุ

โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ ยินดีให้บริการครับ

โรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์
โรงเรียนอาชีวศึกษา 15(2) ระดับประกาศนียบัตร
เปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

24/07/2023

✅หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน
✅เรียนง่าย
✅เรียนจบมีงานทำ
#โรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์
#ดูแลผู้สูงอายุ
#ดูแลเด็กเล็ก

24/07/2023
Photos from โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์'s post 11/04/2022

การสอบปฏิบัติ objective structured clinical examination: OSCE
สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล (420 ชั่วโมง)
จำนวน 21 คน วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ จ. สุพรรณบุรี

Photos from โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์'s post 21/03/2022

โรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์เเคร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

11/03/2022

📢 เปิดรับสมัครเรียน 👨‍⚕👩‍⚕
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ เรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งหมด 420 ชม.
📢สมัครได้เเล้ววันนี้เริ่มเรียนได้ทันที เรียนออนไลน์ จัดสรรเวลาได้
มีทุนเรียน จบเเล้วมีงานทำ
#เรียนจบออกใบรับรองขึ้นทะเบียน สบส.ให้เลย❗❗
ติดต่อ 035552724-6 ต่อ 1113,1130 หรือโทร.089-2544591

Photos from โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์'s post 22/02/2022

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 องค์กรรับรองบริษัทโรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด ได้จัดการสอบ สมรรถนะประเมินมาตรฐานอาชีพผู้ดูเเลผู้สูงอายุ ระดับ 1 จำนวน 14 คน ณ ศูนย์สอบโรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์เเคร์

19/02/2022

📢 เปิดรับสมัครเรียน 👨‍⚕👩‍⚕
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ🩺
เรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งหมด 420 ชม.
#เรียนจบออกใบรับรองขึ้นทะเบียน สบส.ให้เลย❗❗
ติดต่อ 035552724-6 ต่อ 1113,1130 หรือโทร.089-2544591

Photos from โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์'s post 17/02/2022

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์กรรับรองบริษัทโรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด ได้จัดการสอบ สมรรถนะประเมินมาตรฐานอาชีพผู้ดูเเลผู้สูงอายุ ระดับ 3 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์เเคร์

Photos from โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์'s post 17/02/2022

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 องค์กรรับรองบริษัทโรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด ได้จัดการสอบ สมรรถนะประเมินมาตรฐานอาชีพผู้ดูเเลผู้สูงอายุ ระดับ 1 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์เเคร์

26/01/2022

📢 เปิดรับสมัครเรียน 👨‍⚕👩‍⚕
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ🩺
เรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งหมด 420 ชม.
#เปิดเรียนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
#เรียนจบออกใบรับรองขึ้นทะเบียน สบส.ให้เลย❗❗
ติดต่อ 035552724-6 ต่อ 1113,1130 หรือโทร.089-2544591

Photos from โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์'s post 21/01/2022

โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์📣
📣เปิดรับสมัครผู้เข้าทดสอบ ประเมินมาตรฐานอาชีพผู้ดูเเลผู้สูงอายุ👩‍⚕️
ระดับที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565👍
ระดับที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565👍
📣เปิดทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรรับรองผู้ดูเเลผู้สูงอายุมืออาชีพ👩‍⚕️
ระดับที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565👍
ระดับที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565👍
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 035-552724-7 ต่อ 1113 หรือ 089-2544591

19/01/2022

📢 เปิดรับสมัครเรียน 👨‍⚕👩‍⚕
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ🩺
เรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งหมด 420 ชม.
#เปิดเรียนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
#เรียนจบออกใบรับรองขึ้นทะเบียน สบส.ให้เลย❗❗
ติดต่อ 035552724-6 ต่อ 1113,1130 หรือโทร.089-2544591

Photos from โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์'s post 17/09/2021

วันที่ 15 กันยายน 2564 โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์เเคร์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมความรู้เพื่อช่วยเหลือดูเเลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระยะเริ่มต้น (ผู้ป่วยสีเขียว) กับโรงเรียนทั่วประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Photos from โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์'s post 15/09/2021

วันที่ 15 กันยายน 2564 โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ ฉีดวัคซีนทางเลือก
ท่านใดที่สนใจ วัคซีนทางเลือก ลงทะเบียนจองได้เลย
ซิโนฟาร์ม จองทางลิ้งค์ https://forms.gle/c8uLkjGjgdcCwzBGA
โมเดอร์นา จองทางลิ้งค์ https://forms.gle/az23ekDZR8Nfx6fu5
หรือโทรติดต่อเบอร์ 035-552724-6 ต่อ1104 , 1105 , 089-2544594

07/09/2021

📢 เปิดรับสมัครเรียน 👨‍⚕👩‍⚕
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ🩺
เรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งหมด 420 ชม.
#เรียนจบออกใบรับรองขึ้นทะเบียน สบส.ให้เลย❗❗
สามารถสมัครเรียนในเว็บเพจทางโรงเรียน
ได้ที่นี้ https://forms.gle/7UjArGT4Ufzgunbz8
ติดต่อ 035552724-6 ต่อ 1113,1130 หรือโทร.089-2544591

04/09/2021

📢 ประกาศ โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ 🎉🎉
ท่านใดที่สนใจ วัคซีน โมเดอร์นา
สามารถติดต่อ ช่องทางออนไลน์ (QR Codeในภาพ)
หรือโทรติดต่อเบอร์ 035-552724-6 ต่อ1104 , 1105 , 089-2544594

04/09/2021

📢 ประกาศ โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ 🎉🎉
ท่านใดที่สนใจ วัคซีน ซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา
สามารถติดต่อ ช่องทางออนไลน์ (QR Codeในภาพ)
หรือโทรติดต่อเบอร์ 035-552724-6 ต่อ1104 , 1105 , 089-2544594

27/08/2021

📢 ประกาศ 🎉🎉
ท่านใดที่สนใจ วัคซีนซิโนฟาร์ม หรือ โมเดอร์นา
สามารถติดต่อ ช่องทางออนไลน์ (QR Codeในภาพ)
หรือโทรติดต่อเบอร์ 035-552724-6 ต่อ1104 , 1105 , 089-2544594

21/08/2021

📢ประกาศ ❗❗ 🎉🎉
ท่านใดที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุพรรณบุรี
(มีครอบครัว พ่อเเม่ ญาติพี่น้อง ที่พักอาศัยในจังหวัดสุพรรณบุรี)
มีผลตรวจการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 RT-PCR เป็นบวก
#เเละต้องการมารักษาที่สุพรรณบุรี
สนใจติดต่อ 035-552724-6 ต่อ 1102,1109
081-9461131 , 089-2544594 , 035-522555

29/06/2021

📣โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ #ปิดรับจองวัคซีนทางเลือก Covid-19
เนื่องจากยอดจองเต็มแล้ว ขอบคุณครับ
ติดต่อ Line ID :: songkitviph

03/03/2021

สนใจติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 035-552724-6 ต่อ 1131ฝ่ายบุคคล

16/02/2021

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 035-552724-6 ต่อ 1104

27/01/2021

สำหรับท่านใดที่สนใจฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถติดต่อได้ที่ รพ.วิภาวดี ปิยราษฎร์
- ภายในวันที่ 29 ม.ค. 64 -

Photos from สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)'s post 26/01/2021

อบรมออนไลน์ฟรี 🎉

13/01/2021

ขอนำเสนออีกหนึ่งบริการจากทางโรงพยาบาลของเรา
#แผนกกายภาพบำบัด

Photos from นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี's post 06/01/2021
04/01/2021

#สรุปพรกฉุกเฉิน #โควิด19

Photos from โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์'s post 31/10/2020

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางมาคุมสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) จำนวน 11 คน ณ โรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์ 🥰🥰😘🥰🥰

Photos from โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์'s post 28/10/2020

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 แนะแนวการศึกษา
โรงเรียนวัดทับกระดาน
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

Photos from โรงเรียนปิยราษฏร์อินเตอร์แคร์'s post 28/10/2020

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 แนะแนวการศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแสลบ
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน U Thong?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

Our Story

โรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์
เปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


1618/1 หมู่ 6 ถ. อู่ทอง/ด่านช้าง ต. อู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
U Thong
72160

Schools อื่นๆใน U Thong (แสดงผลทั้งหมด)
UT TO BENUMBER ONE UT TO BENUMBER ONE
โรงเรียนอู่ทอง
U Thong, 72160

จัดและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการ?

Lingual Up - School of Languages Lingual Up - School of Languages
1971/9 Moo 6
U Thong, 72160

เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ระดับป.โท

สมาคมนิยมเด็กม.ต้น สมาคมนิยมเด็กม.ต้น
U Thong, 72160

ฝากรูปมาได้น่ะคับ admin tae love