วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล

ตำแหน่งใกล้เคียง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว

ลีลาวดี ฮิลล์ รีสอร์ท
ลีลาวดี ฮิลล์ รีสอร์ท
บ้านแม่ทุเลา 368 ม.2 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม, Amphoe Thung Saliam
กิน เที่ยว ทุ่งเสลี่ยม
กิน เที่ยว ทุ่งเสลี่ยม
ุ64150
พอใจโฮมสเตย์สุโขทัย
พอใจโฮมสเตย์สุโขทัย
144หมู่8ตำบลทุ่งเสลี่ยม
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโ
79 หมู่ 12บ้านคุกพัฒนา ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย, Amphoe Si Satchanalai
Welcome by Leksupalai - Office
Welcome by Leksupalai - Office
ที่พักศุภาลัย เพลส สวรรคโลก, Amphoe Sawankhalok
เที่ยวกลางดง
เที่ยวกลางดง
Amphoe Thung Saliam
ก้องปะเต๋อเว่อ
ก้องปะเต๋อเว่อ
นครท่าชุม, Amphoe Thung Saliam
Muangna slow life
Muangna slow life
Thung Saliam, Sukhothai, Thailand
Baan Mayura
Baan Mayura
Baan Mayura Khasemrat, Muang Sawankalauk
อำเภอศรีขุนไกร
อำเภอศรีขุนไกร
อ.ศรีขุนไกร จ.ศรีเสลี่ยม, Amphoe Thung Saliam
ทีมงานพลายน้อยสาร รับแห่นาค
ทีมงานพลายน้อยสาร รับแห่นาค
Si Satchanalai 64130
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโ
126 ม.6 ต.หนองอ้อ, Si Satchanalai
ฟาร์มสเตย์สุโขทัย บ้านไร่เบ
ฟาร์มสเตย์สุโขทัย บ้านไร่เบ
99/9 หมู่6 ต.วังลึก ถ.วังลึก-หนองสะแก, Si Samrong

เป็นโบราณสถาน เมืองบางขลัง ทวารวดี(1,300ปี)
ปัจจุบ้นอยู่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ตั้งอยู่บ้านกมลราษฎร์ หมู่ที่1 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

เปิดเหมือนปกติ

28/04/2021

"เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล" ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เจดีย์องค์นี้มีที่มาอย่างน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง...

เมืองบางขลัง

เป็นเมืองที่ร่วมสมัยกับศรีสัชนาลัยและัสุโขทัย (ก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์) โดยอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองแฝดทั้งสอง ปรากฏอยู่ในจารึกวัดศรีชุม ว่าเมืองบางขลัง "...พ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวนำไพร่พลจากเมืองบางยางกับเมืองราด พ่อขุนบางกลางหาวยึดเมืองศรีสัชนาลัยได้ และพ่อขุนผาเมืองยึดได้เมืองบางขลัง จากนั้นพ่อขุนบางกลางหาวใช้เมืองบางขลังเป็นฐานกำลัง สู้รบกับขอมสบาดโขลญลำพงตีเมืองสุโขทัยคืนแต่ไม่สำเร็จ จึงร้องขอให้พ่อขุนผาเมืองยกทัพไปตีสุโขทัย และขับไล่ขอมสบาดโขลญลำพงจนสำเร็จ ตั้งพ่อขุนบางกลางหาว เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ครองสุโขทัย.."

เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ประธานของวัดมหาธาตุแห่งเมืองบางขลังในยุคที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมืองมาประชุมพลเพื่อเข้าตีขอมสบาดโขลญลำพงนั่นเอง

รวมถึงจากตำนานการสร้างพระธาตุดอยสุเทพเล่าว่า พระมหาสุมนเถรเจ้าแห่งสุโขทัย เกิดนิมิตฝันอันประหลาดว่า พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระเจ้าอโศกราชให้อัญเชิญมาบรรจุไว้ ณ พระเจดีย์เมืองปางจานั้น (สันนิษฐานว่า เมืองบางจา คือ บางจาลัง หรือ เมืองบางฉลัง หรือ เมืองบางขลัง เพราะ คนเหนือ ออกเสียง ช เป็น จ ... ช้าง เป็น จ้าง)

บัดนี้พระเจดีย์นั้นหักพังเสียแล้ว ที่ข้างเจดีย์มีกอดอกเข็มกอหนึ่ง มีลักษณะเป็นรูปม้านั่ง เป็นที่สถิตของพระบรมธาตุ ขอให้ท่านไปขุดเอาพระบรมธาตุองค์นี้มาเสีย พระสุมนเถรเจ้า จึงให้ผู้จะขุดพระบรมธาตุที่ข้างกอเข็มนั้น

ต่อมาในสมัยพระเจ้ากือนา แห่งราชวงศ์มังรายที่ 6 ขึ้นครองนครเชียงใหม่ พ.ศ. 1910 พญาลิไทจึงได้ส่งพระสุมนเถรเจ้าอัญเชิญพระธาตุมาประดิษฐานที่เวียงเชียงใหม่ พร้อมกับมาประกาศศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ที่เมืองเชียงใหม่ เพราะมีพระวินัยดี โดยพระธาตุองค์หนึ่งบรรจุที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อีกองค์บรรจุที่วัดบุปผาราม หรือวัดสวนดอก

Photos from กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล's post 31/07/2019

Photos from กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล's post

โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล 13/07/2019

โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล

โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล ไร่ - งาน 130 ตารางวา ประวัติความเป็นมา จากการสำรวจตรวจค้นตามภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่ระหว่างสุโขทัย – ศรีสั...

วัดใหญ่ชัยมงคล ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 01/12/2016

วัดใหญ่ชัยมงคล ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

http://youtu.be/xejyPOKL5Y4

วัดใหญ่ชัยมงคล ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เมื่อท่านมา ขอให้ท่านได้เป็นใหญ่ เมื่อกลับไป ขอให้ได้ชัยมงคล

Untitled album 28/11/2016

Untitled album

22/06/2015

วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นส่วนหนึ่งของ"เมืองบางขลัง" ที่เคยรุ่งเรืองในยุคทวารวดี เมื่อกว่า1,300ปีมาแล้ว อย่าไปสับสนกับวัดใหญ่ชัยมงคล ที่อยุธยา ที่มีชื่อเดียวกัน

Timeline photos 25/02/2015

Timeline photos

ทวารวดี - GotoKnow 06/06/2014

ทวารวดี - GotoKnow

http://www.gotoknow.org/posts/554521
ลิงก์ข้อมูลเมืองทวารวดี เมืองที่เคยรุ่งเรืองของมอญ

ทวารวดี - GotoKnow สถูปพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองดุมหลี รัฐโอริสสา อินเดีย พ.ศ.311 ถ้ำสถูปอชันตา

Profile pictures 15/04/2014

Profile pictures

Untitled album 15/04/2014

Untitled album

Photos from วัดใหญ่ชัยมงคล's post 22/02/2014

Photos from วัดใหญ่ชัยมงคล's post

Untitled album 28/08/2013

Untitled album

21/8/56 22/08/2013

21/8/56

20/08/2013

21 สค. 2556 เวลา 06:30 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงเสด็จ มาที่ วัดใหญ่ชัยมงคล หมู่ที่1 ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64230

Timeline photos 24/04/2013

Timeline photos

... " http://www.psychedelicadventure.net/2009/08/graham-hancock-underworld-documentary.html "

In 1997 a chain of mountains almost 2000 kilometres long and more than 3000 metres high was discovered in the South Pacific. Nobody ever knew the mountains were there before because they are under water - as, in fact, is 70 per cent of the earth's surface. Marine archaeologists who are looking for targets much smaller than mountain-ranges under the sea can therefore be forgiven for finding just 100 submerged sites more than 3000 years old in the past half century. Even at the crude mapping level, it is one of the absurdities of scientific priorities that we now have a better map of the surface of Venus than we do of the 225 million square kilometres of our own planet's sea-floor.

เมืองบางขลัง 09/04/2013

เป็นเมืองสมัยทราวดี ก่อนสร้างกรุงสุโขทัยใหม่

ต้นมะขามที่ใหญ่ที่สุดใน ต.เมืองบางขลัง 09/04/2013

ต้นมะขามที่ใหญ่ที่สุดใน ต.เมืองบางขลัง

ต้นมะขามใหญ่ ในที่ดิน นายบุญช่วย หมื่นเข็ม ที่บ้านนากลาง ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก สุโขทัย

แหล่งตัดศิลาแลงโบราณ 09/04/2013

แหล่งตัดศิลาแลงโบราณ

แหล่งตัดศิลาแลงโบราณ เพื่อนำมาสร้างวัดในสมัยก่อนกรุงสุโขทัย ที่เมืองบางขลัง อยู่ในที่ดินของนายบุญ วรรณบุตร

ก้อนศิลาแลงโบราณ 09/04/2013

ก้อนศิลาแลงโบราณ

ก้อนศิลาแลงโบราณ ถูกตัดไว้เพื่อที่จะนำไปสร้างวัดในสมัยโบราณเมืองบางขลัง แต่ขนย้ายไปไม่หมด ปัจจุบันยังคงมีให้เห็นหลงเหลืออยู่ในที่ดิน นางแป้น ขุมเพชร์

แหล่งตัดศิลาแลงอีกแห่งหนึ่ง 09/04/2013

แหล่งตัดศิลาแลงอีกแห่งหนึ่ง

แหล่งตัดศิลาแลงอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งคนในสมัยตัดมาเพื่อมาสร้างวัดในสมัยโบราณ อยู่ไม่ไกลจากวัดโบสถ์เท่าไรนักประมาณ 2 กม. อยู่ในที่ดินของนายเต็ม

วัดโบสถ์เมืองบางขลัง 09/04/2013

วัดโบสถ์เมืองบางขลัง

วัดโบราณเก่าแก่กว่า๗๐๐ ปี ณ เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

วัดโบสถ์ช่วงที่กำลังบูรณะ 09/04/2013

วัดโบสถ์ช่วงที่กำลังบูรณะ

โบราณสถานวัดโบสถ์ช่วงที่กำลังบูรณะ สังเกตได้จากภาพสมัยโบราณก้อนศิลาแลงทับหลังจะหล่นอยู่ด้านหน้ามณฑป ไม่แน่ใจว่าหล่นลงมาจากทับหลัง หรือว่านำมาแล้วยังไม่ได้เอาขึ้นไปทับหลังซุ้มประตู แล้วเกิดบ้านเมืองต้องมีศึกสงครามทำให้มีอันเป็นไปเสียก่อนก็ไม่ทราบได้

Timeline photos 02/04/2013

Timeline photos

วันนี้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่อยู่ในบุญ ไปใส่บาตรกัน
https://www.facebook.com/ThanavuddhoStory

Timeline photos 02/04/2013

Timeline photos

จิตที่เป็นเดิมๆ ของมนุษย์นั้นมีลักษณะเป็นประภัสสร ประดุจน้ำใสบริสุทธิ์ แต่ได้สูญเสียความใสกระจ่างไป เพราะนิวรณ์ 5 ประการนิวรณ์ แปลว่า เครื่องห้าม หรือ เครื่องกั้น ในที่นี้หมายถึง เครื่องกั้นจิตใจมิให้บรรลุถึงธรรมที่สูงขึ้นไป

นิวรณ์ ได้เข้าไปแทรกแซงปรุงแต่งใน 5 สถานะ อันได้แก่
1.กามฉันทะ หมายถึง ความกลัดกลุ้มด้วยความพอใจกำหนัดในกาม จนมืดมัว ไม่แจ่มใส ไม่เห็นแจ้ง ในธรรมตามที่เป็นจริง ท่านเปรียบอุปมาเหมือน น้ำใสแต่มีสีต่างๆมาเจือปน จนหมดความใส

2.พยาบาท หมายถึง ความกลัดกลุ้ม อยู่ด้วยความไม่พอใจ โกรธแค้น เกลียดชัง ซึ่งทำความมืดมัว ในลักษณะหนึ่ง ซึ่งท่านเปรียบด้วยน้ำใสแต่ถูกทำให้เดือด พลุ่งพล่านอยู่ ไม่อาจทำให้ผู้มอง เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายใต้น้ำนั้นได้

3.ถีนมิทธะ ความที่จิตหดหู่ เคลิบเคลิ้ม ไม่ร่าเริง แจ่มใส ทำให้ จิต ไม่มีสมรรถภาพ ในการที่จะเห็นแจ้งในธรรม ท่านเปรียบเหมือน น้ำใสแต่มีตะไคร่เกิดอยู่เต็ม ก็ไม่อาจจะมองเห็นสิ่งต่างๆใต้น้ำได้เช่นเดียวกัน

4.อุทธัจจกุกกุจจะ หมายถึง ความฟุ้งซ่าน รำคาญ กระสับกระส่าย ในลักษณะที่ ตรงกันข้าม จากถีนมิทธะ ท่านเปรียบอุปมาไว้เหมือนน้ำใสแต่ถูกทำให้เป็นละลอกคลื่น หรือ กระเพื่อมอยู่เป็นนิจ ทำให้ไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งใต้น้ำ

5.วิจิกิจฉา ข้อสุดท้ายนั้น หมายถึง ความสงสัย เพราะไม่รู้ หรือ มีอะไร มารบกวน ความอยากรู้ ไม่มีความสงบลงได้ ทำให้เกิดความมืดมัวแก่จิต ไม่อาจจะเห็นแจ้ง ในสิ่งที่ควรเห็นแจ้ง ท่านเปรียบเหมือน น้ำใสแต่เกิดวังวน วกไปวนมาย่อมเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นสิ่งต่างๆ ในน้ำนั้นได้

ฉะนั้น ในวันพระนี้ เราจึงควรที่จะละนิวรณ์ ทำจิตให้ผ่องใส
เพราะการทำจิตให้ผ่องใส ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
ดังภาษาบาลีที่ว่า
จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฎิกงฺขา
จิตที่ผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป
บุคคลผู้ไม่ประมาท จึงควรเตรียมจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอ

ข้อมูลจาก http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=21818
เติมความสุข กำลังใจ สู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
ได้ทุกวันที่เพจ www.facebook.com/ThanavuddhoStory
(เพจนี้จัดทำโดยทีมงานการศึกษา)

พระเทพฯทรงเสด็จ 11/02/2013

พระเทพฯทรงเสด็จ

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งเสลี่ยม 11/02/2013

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งเสลี่ยม

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งเสลี่ยม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์

เป็นโบราณสถาน อายุมากกว่า 1,300ปี

ที่อยู่


บ้านกมลราษฎร์ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
Thung Saliam
64230

Thung Saliam สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยวอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Thungsaliam Homestay Thungsaliam Homestay
Sawankhalok-Thoen
Thung Saliam, 64150

Cuisine Lanna,Bouddhisme,Nature,Pacifique,Yoyage

Muangna slow life Muangna slow life
Thung Saliam, Sukhothai, Thailand
Thung Saliam, 64150

ชีวิตคือการเดินทาง

กิน เที่ยว ทุ่งเสลี่ยม กิน เที่ยว ทุ่งเสลี่ยม
Thung Saliam, ุ64150

กลางดง

พอใจโฮมสเตย์สุโขทัย พอใจโฮมสเตย์สุโขทัย
144หมู่8ตำบลทุ่งเสลี่ยม
Thung Saliam, 64150

ที่พัก อาหาร นำเที่ยวชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง