สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานย

สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานย

ความคิดเห็น

สวัวดีวันทำงาน สถานตรวจสภาพรถ ปาริชาติ ยานยนต์ ยินดีต้อนรับคะ บริการ ตรวจสภาพรถ ยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รับฝากต่อภาษี รับทำ พรบ.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประเภท 1 ประเภท 3

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานย, 165/4 ม.6 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง, Thoen.

เปิดเหมือนปกติ

02/04/2020

กรมการขนส่งทางบกขยายระยะเวลาการดำเนินการทางทะเบียนรถทุกประเภท เฉพาะรถโดยสารและรถแท็กซี่ให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถและการเปรียบเทียบปรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถ
.
.
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้สั่งการให้งานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงาน พิจารณาผ่อนผันขยายระยะเวลา หรือ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบของกฎหมาย ไปจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อขยายระยะเวลาการดำเนินการทางด้านทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้ของรถทุกประเภท ทั้งรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เช่น การโอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ การส่งคืนแผ่นป้ายในกรณีทะเบียนระงับ หรือแจ้งครบอายุการใช้งาน (รถแท็กซี่) หรือแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น ออกไปอีก 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นอย่างอื่น โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดและจะได้รับการงดเว้นค่าปรับ ดังนั้น เจ้าของรถจึงไม่ต้องรีบเร่งมาดำเนินการในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ สำหรับรถโดยสารตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เฉพาะกลุ่มที่มีอายุภาษีสิ้นในงวดที่ 3 (30 กันยายน 2563) ที่ต้องนำรถตรวจสภาพระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 จะได้รับยกเว้นการตรวจสภาพรถ และการเปรียบเทียบปรับ เช่นเดียวกับกลุ่มรถแท็กซี่ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ครบกำหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษี และกลุ่มที่ครบกำหนดตรวจรอบทุก 4 หรือ 6 เดือน (แล้วแต่กรณี) ได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพรถ และการเปรียบเทียบปรับ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถ ทั้งนี้ ต้องหมั่นดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษารถให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับการใช้งานตลอดเวลาอยู่เสมอ
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th เลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิต/บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน กรณีรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด หรือเลือกใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น แอปพลิเคชัน Truemoney Wallet mPAY ที่ทำการไปรษณีย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

**หมายเหตุ ประกาศฉบับเต็มอยู่ในคอมเมนท์

Photos from สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง กรมการขนส่งทางบก's post 29/03/2020

ตามนี่นะคะ

media1.tenor.co 31/12/2019

media1.tenor.co

media1.tenor.co

30/12/2019

🙏🏻สวัสดีวันหวยออก🌻ร้านไม่ปิดนะคะ🌻สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์ ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน.
✔️บริการ รับตรวจสภาพรถยนต์🚕💨🚗💨
✔️รถจักรยานยนต์
✔️รับฝากต่อภาษี
✔️รับทำพรบประเภท 1 ,2+ ,3+
☎️ 087-0340563

Photos from สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์'s post 29/12/2019

#สาระน่ารู้เรื่องสีรถ🚗🚕🚙🚑

ตามกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ที่จดทะเบียนทุกคันต้องระบุสีของรถในคู่มือจดทะเบียนให้ชัดเจน ปัจจุบันสามารถระบุได้ 2 สีหลัก ดังนี้ กรณีตัวรถมีสีเดียวให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเพียงสีเดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน กรณีที่ตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนในบริเวณตัวถังส่วนที่สำคัญของรถ (ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู) ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถไม่เกิน 3 สี เช่น ตัวรถมีสีขาวแต่ส่วนของหลังคามีสีแดงให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง หรือตัวรถมี 3 สีคือ สีขาว สีแดง และสีดำ ให้กำหนดเป็นสีขาว-แดง-ดำ ส่วนกรณีตัวรถมีมากกว่า 3 สี หากสามารถกำหนดสีหลักของตัวรถได้ ให้กำหนดสีหลักไว้ 2 สี เช่น สีหลักเป็นสีขาวและสีแดง ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้ระบุเป็น สีขาว-แดง-หลายสี แต่หากไม่สามารถกำหนดสีหลักได้ให้ระบุในสมุดคู่มือประจำรถเป็น “หลายสี” ไม่ว่าจะเปลี่ยนสีรถโดยวิธีติดสติ๊กเกอร์ ฟิล์ม หรือคาร์บอนเคฟล่าหรือวัสดุอื่นใดก็ตาม ถ้าทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของรถแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วไทย

27/12/2019

สวัสดีเช้าวัน ศุกร์ วันทำงานสุดท้ายของปี2562
🌺สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์ ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน

✔️บริการ รับตรวจสภาพรถยนต์🚕💨✔️รถจักรยานยนต์🛵
✔️รับฝากต่อภาษี
✔️รับทำพรบประเภท 1 ,2+ ,3+

☎️ 087-0340563

03/09/2019

#หลักเกญฑ์
#ต่อใบขับขี่ ล่าสุด
#ใบขับขี่หมดอายุต้องไปต่อภายในกี่วัน?

▶️ใบขับขี่ขาดการต่ออายุไม่เกิน 1 ปี
- นำใบขับขี่ไปขอต่ออายุใหม่ได้ทันที + เสียค่าธรรมเนียม

▶️ใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
- สอบข้อเขียนใหม่ (มี 50 ข้อ ต้องทำถูก 45 ข้อ จึงจะผ่านเกณฑ์ )

▶️ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี
- สอบใหม่ทั้งหมด ทั้งข้อเขียน+สอบปฏิบัติ

**สามารถต่ออายุใบขับขี่ได้ทันทีก่อนวันหมดอายุ 90 วัน โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันหมดอายุ

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่ รวมอยู่ที่ 505 บาท โดยเป็นค่าคำขอ 5 บาท และค่าใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 500 บาท

▪️เอกสารที่ต้องใช้ คือ
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
- ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง
- บัตรประชาชนตัวจริง

▪️ส่วนขั้นตอนการต่อใบขับขี่ มีดังนี้
1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2.ยื่นเอกสารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
- ทดสอบสายตาทางลึก
- ทดสอบสายตาทางกว้าง
- ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
3.อบรม 1 ชั่วโมง
4.ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก ( https://www.dlt.go.th/th/driving-license/view.php…)

Timeline photos 06/04/2017

ตามนี้นะคะ

Timeline photos 14/06/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งคุมเข้มพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน

Timeline photos 14/06/2016

สาระน่ารู้

Mobile uploads 08/10/2015

🙏🏻สวัสดีเช้า🌸วันทำงาน🌸สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์ ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน. ✔️บริการ รับตรวจสภาพรถยนต์🚕💨🚗💨✔️รถจักรยานยนต์ ✔️รับฝากต่อภาษี ✔️รับทำพรบประเภท 1 ,2+ ,3+ ✔️บริการคาร์แคร์ ล้างอัดฉีด บริการรับรถนอกสถานที่ ✔️ บรอการรถตู้🚐💨 VIP ให้เช่า ราคากันเอง ติดต่อสอบถาม
☎️ 087-0340563 ☎️080-8514801
# วางใจเมื่อเรียกใช้ ปาริชาติยานยนต์ #

Photos from สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์'s post 02/10/2015

ยินดีต้อนรับคะ

Photos from สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์'s post 02/10/2015

🙏🏻สวัสดีเช้า🌺วันทำงาน🌺สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์ ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน. ✔️บริการ รับตรวจสภาพรถยนต์🚕💨🚗💨✔️รถจักรยานยนต์ ✔️รับฝากต่อภาษี ✔️รับทำพรบประเภท 1 ,2+ ,3+ ✔️บริการคาร์แคร์ ล้างอัดฉีด บริการรับรถนอกสถานที่ ✔️ บรอการรถตู้🚐💨 VIP ให้เช่า ราคากันเอง ติดต่อสอบถาม
☎️ 087-0340563 ☎️080-8514801
# วางใจเมื่อเรียกใช้ ปาริชาติยานยนต์ #

Mobile uploads 01/10/2015

🙏🏻สวัสดีเช้า🌸หวยออก🌸สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์ ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน. ✔️บริการ รับตรวจสภาพรถยนต์🚕💨🚗💨✔️รถจักรยานยนต์ ✔️รับฝากต่อภาษี ✔️รับทำพรบประเภท 1 ,2+ ,3+ ✔️บริการคาร์แคร์ ล้างอัดฉีด บริการรับรถนอกสถานที่ ✔️ บรอการรถตู้🚐💨 VIP ให้เช่า ราคากันเอง ติดต่อสอบถาม
☎️ 087-0340563 ☎️080-8514801
# วางใจเมื่อเรียกใช้ ปาริชาติยานยนต์ #

Photos from สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์'s post 22/09/2015

ยินดีให้บริการคะ

Photos from สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์'s post 22/09/2015

🙏🏻สวัสดีเช้าวันอังคารสีชมพู🌺สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์ ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน. ✔️บริการ รับตรวจสภาพรถยนต์🚕💨🚗💨✔️รถจักรยานยนต์ ✔️รับฝากต่อภาษี ✔️รับทำพรบประเภท 1 ,2+ ,3+ ✔️บริการคาร์แคร์ ล้างอัดฉีด บริการรับรถนอกสถานที่ ✔️ บรอการรถตู้🚐💨 VIP ให้เช่า ราคากันเอง ติดต่อสอบถาม
☎️ 087-0340563 ☎️080-8514801
# วางใจเมื่อเรียกใช้ ปาริชาติยานยนต์ #

Timeline photos 18/09/2015

สวัสดีวันศุกร์ วันฝนตก สถานตรวจสภาพรถ ปาริชาติยายนต์ บริการ ตรวจสภาพรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ - รับทำ พรบ -ประเภท 1 , 2+,3+ รับฝากต่อภาษี รับโอน รถยนต์รถจักรยานยนต์ทั่วไทย บริการ ล้าง อัด ฉีด รถยนต์รถจักรยานยนต์ ยินดีรับรถนอกสถานที่คะ และมีบริการ รถตู้ V I P ให้เช่า ติดต่อ
ใหญ่&มัส 🚐💨 รถตู้ V I P บริการให้เช่า ทั่วราชอาณาจักร ราคากันเอง ติดต่อสอบถาม📞☎087-0340563. & 080-8514801 ยินดีให้บริการทุกท่านคะ.

Photos from สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์'s post 16/09/2015

ขอขอบคุณ ลูกค้าที่น่ารัก มาใช้บริการ ที่ สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์นะคะ

Mobile uploads 16/09/2015

สวัสดีวันหวยออกนะคะ สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์. ยินดีต้อนรับคะ

Photos from สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์'s post 14/09/2015

สถานตรวจสภาพรถ ปาริชาติยายนต์ บริการ ตรวจสภาพรถยนต์ - รถจักรยานยนต์ - รับทำ พรบ -ประเภท 1 , 2+,3+ รับฝากต่อภาษี รับโอน รถยนต์รถจักรยานยนต์ทั่วไทย บริการ ล้าง อัด ฉีด รถยนต์รถจักรยานยนต์ ยินดีรับรถนอกสถานที่คะ และมีบริการ รถตู้ V I P ให้เช่า ติดต่อ
ใหญ่&มัส 🚐💨 รถตู้ V I P บริการให้เช่า ทั่วราชอาณาจักร ราคากันเอง ติดต่อสอบถาม📞☎087-0340563. & 080-8514801 ยินดีให้บริการทุกท่านคะ.

Mobile uploads 14/09/2015

ฝนตกก็จะอาบน้ำ

ถึงฝนจะตกพี่ก็จะอาบน้ำ

Mobile uploads 14/09/2015

ถึงฝนจะตกพี่ก็จะอาบน้ำ

Photos from สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์'s post 14/09/2015

หลังจากฝนตกมาหลายวันเรามาอาบน้ำให้รถกันเถอะ.

Photos from สถานตรวจสภาพรถปาริชาติยานยนต์'s post 13/11/2014

รวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


165/4 ม.6 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
Thoen
52160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

Thoen สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยวอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
94 Bakery 94 Bakery
163/2 หมู่ 12
Thoen, 52160

Bakery

แม่วะท่าช้างโฮมสเตย์ แม่วะท่าช้างโฮมสเตย์
แม่วะท่าช้าง
Thoen, 52160

Mae Hong Classic Mae Hong Classic
Thoen, 52160

เปนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ตั้งด้วยความรักรถคลาสสิค .. ของ ชาวคลาสสิค

กาแฟหนา กาแฟหนา
ถนน พหลโยธิน
Thoen, 52160

ร้านกาแฟสด บริการดี บรรยากาศดี แวะพักผ่อนเติมพลัง

Home stay ban Tachang - โฮมสเตย์บ้านท่าช้า Home stay ban Tachang - โฮมสเตย์บ้านท่าช้า
บ้านท่าช้าง
Thoen, 52230

ยินดีต้อนรับนักเดินทางทุกท่าน