๑๐๐ ปี ร้อยรวมใจ ท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”, Tha Mai Videos

Videos by ๑๐๐ ปี ร้อยรวมใจ ท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” in Tha Mai. รำลึกครบรอบ 100 ปี โรงเรียนท่าใหม่"พูล

๑๐๐ ปี ร้อยรวมใจ ท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”'s broadcast w...

Other ๑๐๐ ปี ร้อยรวมใจ ท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” videos

๑๐๐ ปี ร้อยรวมใจ ท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”'s broadcast w...

บริเวณโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" ในปัจจุบัน