บ้านไทยพวน พาว ปภานิธิสกุล

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก บ้านไทยพวน พาว ปภานิธิสกุล, พิพิธภัณฑ์, Suphan Buri.

Photos from บ้านไทยพวน พาว ปภานิธิสกุล's post 15/12/2016

ป้ายพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 3 วัฒนธรรม (ไทย-จีน-ไทยพวน)
เฉลิมพระเกียรติ
ตลาดโบราณบ้านเก้าห้อง และผลงานการก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ณ บ้านเลขที่ 141 หมู่ 2 ตลาดเก้าห้อง
ต./อ. บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ภาษาไทยพวน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกหลานไทยพวนคนหนึ่ง
เมตตาภาษาเขียนโดย คุณลุงพาว ปภาณิธิสกุล(จำเนียร)
ปูชนียบุคคลในหัวใจ ปราชญ์ชาวบ้านไทยพวน ที่รักเคารพยิ่ง.

ขอกราบคารวะแด่ ดวงวิญญาณคุณลุงพาว ฯ อันเป็นที่รักยิ่ง
ภูดิท สุรัติรางคกุล / เฉินผู่เต๋อ

วัดหลวง ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้ 12/03/2014

วัดหลวง ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้

สถานเอกอัครรัฐทูต สปป.ลาว ร่วมกับไทยพวนทัวร์ / จัดโปรแกรมพิเศษ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหลวง เส้นทางสู่.......อิสานบ้านเฮาลาวใต้ นครจำปาสัก สปป.ลาว (ปากเซ – ปราสาทหินวัดพู – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกตาดผาส้วม - น้ำตกตาดฟาน) วันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ภูดิท สุรัติรางคกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย


http://www.southlaostour.com/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7.html

วัดหลวง ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้ วัดลาว ตอนใต้ ไกล้ แม่น้ำเซโดน คือ วัดหลวง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2478 เป็น วัดเก่าแก่ เมืองปากเซ

04/10/2013

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยการประสานงาน ของท่านอาจารย์ ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน ที่ได้กรุณาให้เกียรติ มาเยี่ยมชม บ้านไทยพวน พาวปภานิธิสกุล ตลาดโบราณ ย่านเก้าห้อง ในครั้งนี้ หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในแง่มุมเกร็ดประวัติศาสตร์ อีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับการผสมผสานเชื้อชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่มากก็น้อย.

ภูดิทฯ Phudit (DJV)
ประธานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ๓ วัฒนธรรม (ไทย-จีน-ไทยพวน) ตลาดโบราณ ย่านเก้าห้อง
陈普德 เฉินผู่เต๋อ CHEN PU DE ( the man of merit always)
โทร. ๐๘-๑๙๓๙-๘๐๕๘
Line id : phudit999

01/10/2013

ขอแสดงความยินดี กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ แห่งกองทัพไทย ลูกหลานไทยพวนโดยแท้ ๒ ท่าน ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังนี้
๑.พล.ท.อักษรา เกิดผล ผช.เสธ.ทบ.ฝยก.(ตท.14) เป็น รองเสธ.ทบ. (กองทัพบก ๒๙๙.)
๒.พล.อ.ต.ปรีชา ประดับมุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็นผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กระทรวงกลาโหม ๑๘๕.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2556
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
บรรยายใต้ภาพ
พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก
พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง
พล.ท.ธีรชัย นาควานิช
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

นายภูดิท สุรัติรางคกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๘-๑๙๓๙-๘๐๕๘
Line id : phudit999

02/09/2013

ไทยพวนทัวร์ / โปรแกรมพิเศษ
ร่วมเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทาน ปี 2556 ณ วัดสีบุนเรือง เมืองซำเหนือ แขวงหัวหัน
เส้นทางสู่...อาณาจักรล้านช้าง – เชียงขวาง – ซำเหนือ –สปป.ลาว
กำหนดการเดินทาง 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 (8 วัน 7 คืน)
ไทยพวนทัวร์......ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรล้านช้าง สปป.ลาว เมืองปากซัน แขวงบริคำไซ เมืองคูณ เมืองโพนสะหวัน เมืองแปกแขวงเซียงขวาง เมืองเวียงไซ เมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน ตามรอยเผ่าไตบนเส้นทางผู้นำประชาชนปฎิวัติ
สะบายดีเวียงจันทน์............สัมผัสวัฒนธรรม สปป.ลาว อีสานบ้านเฮาลาวเหนือ เมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน มหัศจรรย์ทุ่งไหหิน โต้ลมหนาวที่ลาวเหนือ เมืองสวิสซีลาวสาวงาม เมืองพวนเชียงขวาง เมืองที่ไม่มีหน้าร้อนอากาศจะเย็นทั้งปี อดีตเป็นเมืองหน้าด่านในสมรภูมิรบ ณ ทุ่งไหหิน เมืองบรรพบุรุษของชาวไทยพวน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลาว - ไทย งานสินค้าโอท็อป - ประกวดผ้าทอพื้นเมืองซำเหนือ กับ ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย ชมถ้ำผู้นำประชาชนปฎิวัติท่านไกรสร พรมวิหาร ถ้ำท่านสุพานุวง ที่เมืองเวียงไซ กับ ไทยพวนทัวร์
อัตราค่าบริการ * พิเศษสุดปกติ 13,900 บาท เหลือเพียงท่านละ 11,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
สำรองที่นั่งได้ที่ * คุณวิรัตน์ ธรรมวงษ์ โทร. 08– 1806–1027 , 08–7970–4449
คุณภูดิทฯ Phudit (DJV) ผู้ช่วยเลขานุการ ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย
ประธานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ๓ วัฒนธรรม (ไทย-จีน-ไทยพวน) ตลาดโบราณ ย่านเก้าห้อง
陳普德 เฉินผู่เต๋อ CHEN PU DE
โทร. 08-1939-8058 , 08-9137-8858
Line id : phudit999

24/08/2013

สะบายดียามบ่าย ขอขอบพระคุณ เพื่อนสมาชิทุกท่าน ที่กรุณาเข้าเยี่ยมชมครับ ยินดีรับใช้บริการ และน้อมรับคำติชมทุกประการ ขอบพระคุณ มาณ โอกาสนี้ครับผม.
Khobjai laay laay der ขอขอบคุณเจ้าหลายๆเด้อ.
ภูดิทฯ Phudit (DJV) ประธานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ๓ วัฒนธรรม (ไทย-จีน-ไทยพวน) ตลาดโบราณ ย่านเก้าห้อง
陈普德 เฉินผู่เต๋อ CHEN PU DE ( the man of merit always) Line phudit999

sac.or.th 17/08/2013

ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย : Thai Museums Database

http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/

sac.or.th ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ทุกประเภททั่วประเทศไทย ได้แก่ ชื่อ ที่ตั้ง ข้อมูลสำหรับการเข้าชม ประวัติความเป็นมา สิ่งของที่จัดแสดง วัตถุชิ้นสำคัญ ภาพถ่าย แผนที่ พร้อมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการพิพิธภัณฑ์ บทความวิชาการ ความรู้ที่เป...

17/06/2013

กำหนดการ กิจกรรมสมาคมไทย-ลาว และลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ
วันอังคาร ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. ฯพณฯทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)
ฯพณฯศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีแถลงข่าวและการท่องเที่ยว สปป.ลาว
ออกเดินทางจาก นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
เวลา ๑๙.๐๐ น. งานเลี้ยงอาหารค่ำ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๒๐ ปี แห่งความร่วมมือสมาคมไทย-ลาว และสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับ

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี สองสมาคม และพิธีวางศิลาฤกษ์หอระฆัง
สมาคมไทย-ลาว และสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ
ณ วัดบ้านสูตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. ชาวไทยพวน-ไทยเวียง-ไทยทรงดำ ผู้นำองค์กรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน มาพร้อมกัน ณ วัดบ้านสูตร
เวลา ๐๙.๓๐ น. ฯพณฯทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)
ฯพณฯศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีแถลงข่าวและการท่องเที่ยว สปป.ลาว
ออกเดินทางจาก นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ พร้อมคณะ เดินทางมาถึงวัดบ้านสูตร
นายประพันธ์ บุญคุ้ม นายอำเภอบางปลาม้า กล่าวให้การต้อนรับ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่า
เวลา ๑๐.๔๕ น. พิธีวางศิลาฤกษ์ หอระฆัง วัดบ้านสูตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์
ฯพณฯทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)
ฯพณฯศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีแถลงข่าวและการท่องเที่ยว สปป.ลาว
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึก ๓ ต้น คือ ต้นจำปา ต้นไม้ประจำชาติลาว ๒ ต้น
และต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติไทย ๑ ต้น ณ วัดบ้านสูตร
เวลา ๑๑.๓๐ น. ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๑.๔๕ น. ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึก ๓ ต้น คือ ต้นจำปา ต้นไม้ประจำชาติลาว ๒ ต้น
และต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติไทย ๑ ต้น ณ พิพิธภัณฑ์ไทยพวน บ้านหมี่ อำเภอบางปลาม้า
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมคลองเฮ้าส์ ไทยพวน บางปลาม้า
เวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางไปยังศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
เวลา ๑๖.๓๐ น. เยี่ยมชมหอเกียรติยศฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ และเยี่ยมชม สถานที่สำคัญ วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา ๑๘.๐๐ น. เปิดการแสดงคณะกายกรรม และคณะนักร้อง จากสปป.ลาว
ณ โรงละครแห่งชาติตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา ๑๙.๐๐ น. อาหารค่ำ
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสร็จพิธี เดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ภูดิท สุรัติรางคกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ ชมรมไทยพวนแห่งปะเทศไทย
ประธานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ๓ วัฒนธรรม (ไทย-จีน-ไทยพวน) ตลาดโบราณ ย่านเก้าห้อง
陳普德 เฉินผู่เต๋อ CHEN PU DE ( the man of merit always)

10/04/2013

เฮียนเชิญชวน หมู่เฮาไทยพวนทั่วประเทศ ทั้งที่สังกัดชมรม และยังบ่ได้ตั้งชมรม ส่งบุตรหลาน เข้าฮ่วมสัมมนา ในครั้งนี้....

การจัดสัมมนาสืบสานตำนานไทยพวน ประจำปี ๒๕๕๖
ผู้อำนวยการสัมมนา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ
กำหนดการ วันศุกร์ที่ ๑๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ผู้เข้าร่วมสัมมนา เยาวชนจากชมรมไทยพวน ๒๐ จังหวัด อายุ ๑๔-๒๕ ปี

ภูดิทฯ ผู้ช่วยเลขานุการชมรมฯ
โทร. ๐๘-๑๙๓๙-๘๐๕๘

08/04/2013

รายงานการประชุม คณะกรรมการชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖
ณ สำนักงานชมรมฯ วัดอมรินทราราม วรวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โดยสรุปผลการประชุม คร่าวๆ ดังนี้
๑. วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ชมรมฯได้รับเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในพิธีบายศรี สู่ขวัญ วันสงกรานต์ ณ สถานเอกอัครรัฐทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
- ชมรมฯ เข้าร่วมงาน พิธีมอบทุนการศึกษา ๓๕๐ ทุน ชมรมไทยพวน บ้านหมี่ จ.ลพบุรี วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
๒. วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๓. วาระที่ ๓ การจัดสัมมนาสืบสานตำนานไทยพวน ประจำปี ๒๕๕๖
ผู้อำนวยการสัมมนา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ
กำหนดการ วันศุกร์ที่ ๑๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ผู้เข้าร่วมสัมมนา เยาวชนจากชมรมไทยพวน ๒๐ จังหวัด อายุ ๑๔-๒๕ ปี
๔. วาระที่ ๔ การทำบุญทอดผ้าป่าทำบุญอุทิศส่วนกุศล
วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ช่วงเช้า)
๕ วาระที่ ๕ การจัดงานสังสรรค์ ร้อยใจไทยพวน ครั้งที่ ๒๙ ปี พ.ศ.๒๕๕๖
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.
ณ สโมสรกองพล ปตอ.(สี่แยกเกียกกาย)

ภูดิทฯ ผู้ช่วยเลขานุการชมรมฯ ผู้รายงาน
โทร. ๐๘-๑๙๓๙-๘๐๕๘

08/04/2013

ชมรม ไทยพวนแห่งประเทศไทย

ภูดิทฯ Phudit (DJV)
ประธานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ๓ วัฒนธรรม (ไทย-จีน-ไทยพวน) ตลาดเก้าห้องร้อยปี
陈普德 เฉินผู่เต๋อ CHEN PU DE ( the man of merit always)
http://www.facebook.com/thaipuansoceity

Education

02/04/2013

บ้านไทยพวน พาว ปภานิธิสกุล's cover photo

Untitled Album 02/04/2013

Untitled Album

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


Suphan Buri
72150

Suphan Buri พิพิธภัณฑ์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
JAMES KAIJU Studio JAMES KAIJU Studio
มาลัยเเมน
Suphan Buri, ึ72000

งานปั้นสัตว์ประหลาดและของสะสมเกี่?

WatPhrarup Museum WatPhrarup Museum
112/1 ถ. ขุนช้าง ต. ท่าพี่เลี้ยง อ.
Suphan Buri

Janasilp Koi Arts Fanpage Janasilp Koi Arts Fanpage
259/2 หมู่5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง
Suphan Buri, 72000

Janasilp Koi Arts จำหน่ายภาพวาดปลาคาร์ฟสวยๆ

แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร
แหล่งโบราณคดีหนองเปล้า ม. 5 ต.
Suphan Buri, 72240

แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ยุคหินใหม่) Neolithic Archaeological Site

ลักษณ์ ลาวเวียง ลักษณ์ ลาวเวียง
บ้านดอนคา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Suphan Buri, 72160

เผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ของชาวลาวเวียงบ้านดอนคา

สุพรรณเรซิ่น2 สุพรรณเรซิ่น2
128/2 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
Suphan Buri, 72140

หุ่นโชว์ไฟเบอร์

มิวเซียมติดล้อ สุพรรณบุรี มิวเซียมติดล้อ สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
Suphan Buri, 72000