วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี

ความคิดเห็น

แบบนี้ไม่ต้องจัดสอบหรอกครับ
อยากให้ใครเรียนก็ส่งไปเอาเถอะ
ตั้งใจไปไม่ได้อะไรเลยแต่พวกที่
ไม่ได้ตั้งใจดันได้เรียนสาธุครับ
อยากรู้ว่าสอบติดไหม ประกาศรายชื่อตอนไหนคะ
ผศ.ปราณี ให้คำปรึกษาในการทำซา
อาจารย์แม่ ปราณี วิพากษ์ sar วันท่ี่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๖๐
สัมมนา Sar วันที่ ๑๑-๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐
สถานที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนาที่นับวันจะแข็งแกร่งประเทืองปัญญาให้ใด้รับและเผยแพร่ทางศาสนาต่อองค์กรต่างๆในท้องถิ่นและมีคุณค่าทางจิตใจ.สำหรับ.ศาสนิกชน.ที่จะใด้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในทุกๆด้าน.ศูนย์รวมใจของคนสุพรรณบุรีและใกล้เคียง.กระผมมีความเห็น.ว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง.ครับ.สาาธุๆๆ

ธุรกิจส่วนบุคคล จำหน่ายเช่า บูชา พระบูชา พระเครื่อง

13/06/2023
17/03/2023

ขุนแผนกรุบ้านกร่าง

15/02/2023

เหรียญสมเด็จพระนเรศวร
เนื้อนวะคอ C ปี 2513

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 22/05/2022

ลัลาข้างเม็ด เนื้อกระเบื้องเคลือบ
ลพ.ถิร วัดป่าเลไลยก์

03/11/2021

ตะกรุดสาริกา หลวงพ่อเนีบม วัดน้อย

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 02/09/2021

🙏เหรียญบล็อคสามดาบ เนื้อทองแดงรมดำ สภาพสวยมากๆผิวเดิมๆ พิธียิ่งใหญ่ รวมสุดยอดเกจิอาจารย์ครับ
🙏เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังยุทธหัตถี หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า เหรียญยุทธหัตถี ปี ๒๕๑๓ โดยจัดสร้างตามสถานที่สมเด็จพระนเรศวรทรงศึกยุทธหัตถี ณ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ เหรียญรุ่นนี้เป็นที่นิยมมากในวงการนักสะสมพระเครื่องประเภทเหรียญ เพราะออกแบบได้งดงามลงตัว แถมยังเข้มขลังด้วยพุทธคุณเนื่องจากจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่โดยพระเกจิคณาจารย์เรืองเวทวิทยาคมในยุคนั้นมากถึง ๑๐๘ รูป เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๓ ตรงกับวันกองทัพไทย ภายในอุโบสถวัดป่าเลไลยก์ มีสมเด็จ พระสังฆราช วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานจุดเทียนชัย พระเกจิอาจารย์ดังแห่งยุคและพระเกจิอาจารย์ดังเมืองสุพรรณบุรีในยุคนั้นที่ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกล้วนสุดยอดทั้งสิ้น

#พระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกมีดังนี้
๑ พระราชสุพรรณาภรณ์ (เปลื้อง) สุวรรณภูมิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๒ พระราชธรรมาภรณ์ (เงิน) ดอนยายหอม เมือง นครปฐม
๓ พระราชปัญญาโสภณ (สุข) ราชนัดดา พระนคร กรุงเทพ ฯ
๔ พระราชพุทธิรังษี (เจียม) โสธรวราราม เมือง ฉะเชิงเทรา
๕ พระโพธิวรคุณ (ฑูรย์) โพธินิมิตร ธนบุรี ธนบุรี
๖ พระเมธีธรรมสาร (ไสว) บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
๗ พระพุทธมนต์วราจารย์ (สุพจน์) สุทัศน์ พระนคร กรุงเทพ ฯ
๘ พระรักขิตวันมุนี (ถิร) ป่าเลไลยก์วรวิหาร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๙ พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่) ใหม่หนองพะอง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
๑๐ พระครูประสาทวิทยาคม (นอ) กลาง ท่าเรือ อยุธยา
๑๑ พระครูศีลพรหมโสภิต (แพ) พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี
๑๒ พระครูภาวนากิตติคุณ (น้อย) ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
๑๓ พระครูสถาพรพุทธมนต์ (สำเนียง) เวฬุวนาราม บางเลน นครปฐม
๑๔ พระครูวิริยะกิตติ (โต๊ะ) ประดู่ฉิมพลี บางกอกน้อย ธนบุรี
๑๕ พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (สา) ราชนัดดา พระนคร กรุงเทพ ฯ
๑๖ พระครูโสภนกัลยาณวัตร (เส่ง) กัลยาณมิตร บางกอกใหญ่ ธนบุรี
๑๗ พระครูพินิจสมาจารย์ (โด่) นามตูม พนัสนิคม ชลบุรี
๑๘ พระครูปัญญาโชติวัตร (เจริญ) ทองนพคุณ เขาวัง เพชรบุรี
๑๙ พระครูประสาทพุทธิคุณ คุ้งวารี สวรรคโลก สุโขทัย
๒๐ พระครูเอนกคุณากร (แขก) หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
๒๑ พระครูสุวรรณวรคุณ (คำ) หน่อพุทธางกูร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๒๒ พระครูสุนทรานุกิจ (กริ่ง) สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี
๒๓ พระครูสุวรรณวิสุทธิ (เจริญ) ธัญญวารี ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
๒๔ พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (เพรียว) โพธิทองเจริญ อู่ทอง สุพรรณบุรี
๒๕ พระครูนนทกิจวิมล (ชื่น) ตำหนักเหนือ ปากเกร็ด นนทบุรี
๒๖ พระครูพินิจวิหารการ (เทียม) กษัตราธิราช เมือง อยุธยา
๒๗ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (โพธิ์) พระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๒๘ พระครูใบฎีกาเติม ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
๒๙ พระครูประภัศร์ธรรมาภรณ์ (แต้ม) พระลอย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๐ พระครูวิจิตรวิหารการ (เจิม) กุฎีทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๑ พระครูสุนทรธรรมจารี (อ๊อด) พระธาตุ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๒ พระครูอโศกสันติคุณ (สงัด) ดอนหอคอย อู่ทอง สุพรรณบุรี
๓๓ พระครูอุภัยภาดาทร (ขอม) ไผ่โรงวัว สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
๓๔ พระครูวิมลสังวร (สังวร) แค เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๓๕ พระครูสังฆรักษ์สัมฤทธิ์ อู่ทอง บางปลาม้า สุพรรณบุรี
๓๖ หลวงพ่อมิ สิงห์ บางกอกน้อย ธนบุรี
๓๗ พระครูปลัดสงัด พระเชตุพนวิมังคลาราม พระนคร กรุงเทพ ฯ
๓๘ พระอาจารย์ไสว ราชนัดดา พระนคร กรุงเทพ ฯ
๓๙ พระอาจารย์สมคิด เลา บางขุนเทียน ธนบุรี
๔๐ พระอาจารย์หลวงพ่อผ่อง จักรวรรดิ สัมพันธวงษ์ กรุงเทพ ฯ
๔๑ พระอาจารย์หลวงพ่อกก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
๔๒ พระอาจารย์หลวงพ่อเณร พรพระร่วง มีนบุรี กรุงเทพ ฯ
๔๓ พระอาจารย์หลวงพ่อหอม ซากหมาก บ้านค่าย ระยอง
๔๔ พระอาจารย์หลวงพ่อกี๋ หูช้าง บางกรวย นนทบุรี
๔๕ พระครูฉาย ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพ ฯ
๔๖ พระอาจารย์สร้อย เลียบราษฎร์บำรุง ดุสิต กรุงเทพ ฯ
๔๗ พระอธิการคำ พระรูป เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๔๘ พระอาจารย์เผื่อน พระรูป เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๔๙ พระธรรมธรทองดี(ดี) พระรูป เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๐ พระอาจารย์พล นิเวศน์ธรรมาราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๑ พระอธิการทอง ประตูสาร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๒ พระครูวิบูลย์คุณวัตร (หล่อ) น้อย วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๕๓ พระอาจารย์เกลื่อน รางสงวน วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๕๔ พระครูศีลโสภิต ทองพุ่มพวง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๕ ท่านองสรพจนสุนทร กุศลสมาคร - กรุงเทพ ฯ
๕๖ พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (มุ่ย) ดอนไร่ สามชุก สุพรรณบุรี
๕๗ พระครูปรีชาวุฒิคุณ (ฮวด) ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๕๘ พระครูประสาทวรคุณ (พริ้ง) โบสถ์ เมือง ลพบุรี
๕๙ พระสมุห์จำลอง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมือง อุดรธานี
๖๐ พระครูวิเศษมงคลกิจ(มิ่ง) กก บางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ
๖๑ พระมหาต่วน มเหยงคณ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๒ พระครูสุนทรวิริยานุวัตร กุฎีทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๓ พระครูศรีปทุมรักษ์ ศรีบัวบาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๔ พระครูอาทรศาสนกิจ วังพระนอน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๕ พระครูมงคลนิวิฐ นิเวศน์ธรรมาราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๖๖ พระอาจารย์นุรัตน์ นางพญา เมือง พิษณุโลก
๖๗ พระครูปลัดพวน ท่าพระยาจักร์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
๖๘ พระอาจารย์ธีระ ท่าพระยาจักร์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
๖๙ พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ พันอ้น เมือง เชียงใหม่
๗๐ พระครูศาสนกิจจาภิรมย์ ไผ่เดี่ยว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
๗๑ พระครูวาทีธรรมคุณ ลานคา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
๗๒ พระครูพินิตสุวรรณภูมิ ยุ้งทลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
๗๓ พระใบฎีกาทวน อุทุมพราราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๗๔ พระมหาบุญ พันตำลึง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๗๕ พระใบฎีกาบุญชู ไตรรัตนาราม เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
๗๖ พระครูสุนทรศีลคุณ นางในธรรมิการาม วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๗๗ พระครูวิเศษสุตกิจ สำโรง วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๗๘ พระครูถาวรธรรมนิเทศ หลวง วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๗๙ พระครูธรรมธรศรีรัตน์ วิเศษ วิเศษไชยชาญ อ่างทอง
๘๐ พระครูวรพรตศีลขันธ์ อรัญญิกาวาส เมือง ชลบุรี
ฯลฯ

07/08/2021

เม็ดกระดุมขวัญถุง เนื้อทองฝาบาตร
พระครูสุวรรณวิสัทธิ์ (หลวงพ่อเจริญ) วัดหนองนา ปี 2541

04/08/2021

เหรียญหลวงพ่อโต หลังย่ำศึก หรือเรียกสั้นๆ ว่า เหรียญย่ำศึก ปี 2517 หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์..ปลุกเสก

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 01/08/2021

ขุนแผนไข่ผ่าซีก
ยุคต้น 2483-2510
หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 28/07/2021

สมเด็จขาโต๊ะหลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ หลังยันต์ยอดขุนพล ปี 2513

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 27/07/2021

ขุนแผนกรุบ้านกร่าง พรายคู่ตัด พิมพ์หน้ากลมนักล้าม

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 14/07/2021

พระเนื้อชินเงิน พิมพ์สมาธิแขนกาง บรรจุกรุ วัดวรจันทร์ พ.ศ.2467
มหาพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ โดย สมเด็จพระสังฆราชแพ ,หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน,หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว,หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์,หลวงพ่ออ่ำวัดชีปะขาว,หลวงปู่นาค วัดหัวหิน ,หลวงพ่อทอง วัดสะท้อน ,หลวงพ่ออ้น วัดดอนบุบผาราม,หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อพริ้ง วัดวรจันทร์ หลวงพ่อทอง วัดลานคา ฯลฯ

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 01/06/2021

หลวงพ่อโต เนื้อนวะหน้ากากเงิน
ปี 2539 เลขโค๊ต ๑๑๐๒

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 24/05/2021

หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์
เนื้อผงสีแเดง ปี 2515

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 10/05/2021

ขุนช้าง หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 07/05/2021

พระเทริดขนนก เนื้อชินสนิมแดง
แตกกรุออกมาจากเจดีย์หน้าพระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ เป็นพระศิลปะลพบุรียุคต้น เป็นพระซึ่งขอมเป็นผู้สร้างไว้ พระจะเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดง มีไขขาวเคลือบทั้งองค์ แตกกรุออกมาไม่เกิน 100 องค์ ราคาเช่าหาจัดว่าอยู่ในราคาที่สูง พุทธคุณยอดเยี่ยมทางด้านคงกระพันขนาดองค์จริงสูงประมาณ 4 ซม. กว้างประมาณ 3 ซม. เอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้ คือ หลังองค์พระจะเว้ามาก และพระจะมีขนาดบาง

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 10/11/2020

เหรียญสมเด็จพระนเรศวร เนื้อนวะ คอซี ปี 2513

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 20/10/2020

สิงห์หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 02/10/2020
Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 20/08/2020

แหวนหลวงพ่อโต เนื้อทองเหลือง รุ่นสมโภชน์พระอารามหลวงครบ 100 ปี 21 เมษายน 2562 เบอร์ 58 ราคา 350 บาท มีค่าจัดส่ง 50 บาท

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 11/05/2020

ขุนแผนกรุบ้านกร่าง พรายคู่ตัดเดี่ยว หน้ามงคลใหญ่

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 23/08/2019

ขุนแผนหลวงพ่อถิร...ไม่มีตราประทับ ยุคต้นๆ

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 16/05/2019

แหวนหลวงพ่อถิร.อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ อาจารย์ของเสือใบ เสือในตำนาน

Photos from วัตถุมงคล เครื่องราง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 08/05/2019

ปี 2515

05/05/2019

ทรงพระเจริญ

18/04/2019

แจ้งข่าวสารงานบุญ
สมโภชพระอารามหลวงครบ ๑๐๐ ปี
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
วันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
เริ่มเวลา ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท โฆษณาและการตลาด ใน Suphan Buri?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Suphan Buri
72000

Suphan Buri บริษัท โฆษณาและการตลาดอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ออกแบบโลโก้ เสริมกิจการตามหลักธาตุมงคล by Art Dudee ออกแบบโลโก้ เสริมกิจการตามหลักธาตุมงคล by Art Dudee
Muang Suphan Buri
Suphan Buri, 7200

รับออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย แบนเน

Mammie.Style - แหม่มมี่.สไตล์ Mammie.Style - แหม่มมี่.สไตล์
69 ถ. ราษฎร์สำราญ ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี
Suphan Buri, 72110

Mammie.Style (แหม่มมี่.สไตล์)����

สมัครตัวแทนจำหน่าย อาหารเสริม เพื่อสุขภาพ บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ปจำกัด สมัครตัวแทนจำหน่าย อาหารเสริม เพื่อสุขภาพ บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ปจำกัด
394ม. 7ต. ปลายนา อ. ศรีประจันต์
Suphan Buri, 72140

สนใจสมัคร0945258998

Heng.onlike Heng.onlike
Suphan Buri, 72000

ปั้มฟอล&ไลค์ ทุกโซเชียล❤️

ผิวสวยสุขภาพดี-รับตัวแทนจำหน่าย แบบไม่สต๊อคสินค้า ผิวสวยสุขภาพดี-รับตัวแทนจำหน่าย แบบไม่สต๊อคสินค้า
ปลายนา
Suphan Buri, 72140

รับตัวแทนจำหน่ายขายปลีก-ขายส่ง แบบไม่ต้องสต๊อคสินค้า

ร้านป้ายซีพี มีเดีย cp media by auy ร้านป้ายซีพี มีเดีย cp media by auy
99/303 หมู่ 5 ต. ท่าระหัด อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี
Suphan Buri, 72000

รับออกแบบ ป้ายโฆษณา-สติ๊กเกอร์-ตราย?

หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
วัดหนองสาหร่าย อ. ดอนเจดียฺ
Suphan Buri

ครีมนวดผม ยี่ห้อไหนดี pantip ครีมนวดผม ผู้ชาย ครีมนวดผมแก้ผมร่วง ครีมนวดผม ครีมนวดผม ยี่ห้อไหนดี pantip ครีมนวดผม ผู้ชาย ครีมนวดผมแก้ผมร่วง ครีมนวดผม
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri, 72000

นานาสาระ ดูแลสุขภาพ อาหารเสริม ความ?

Suphanprinting หนังสือพิมพ์คนสุพรรณ Suphanprinting หนังสือพิมพ์คนสุพรรณ
22/2 ถ. นางเทพทอง ต. ท่าพี่เลี้ยง
Suphan Buri, 72000

ผลิตสือสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร การ์ด บิลเงินสด ใบเสร็จ ฉลากสินค้า

GFdev GFdev
Suphan Buri

รับทำเว็บไซต์หลายรูปแบบ พร้อมดูแลร

ขายปลีก ขายส่ง BoomCollgen BoomGlutashot RoomFiberry Vitamin C ขายปลีก ขายส่ง BoomCollgen BoomGlutashot RoomFiberry Vitamin C
41 ม 3 ต. ยางนอน อ. เดิมบางนางบวช
Suphan Buri, 72120

The iCon Group สถาบันการสอน ขึ้นชื่อในการสร้

ADS Shortcut สูตรลัดยิงแอดสร้างเงินล้าน D0072 ADS Shortcut สูตรลัดยิงแอดสร้างเงินล้าน D0072
Suphan Buri, 72000

ADS Shortcut สูตรลัดยิงแอดสร้างเงินล้าน ให?