วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, Suphan Buri Videos

Videos by วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร in Suphan Buri. ติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพัน?

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างห้องสุขา
สร้างบุญปลดทุกข์ รับกุศลบุญใหญ่
ได้อานิสงส์บุญแรง
เพื่อสาธารณประโยชน์ในกิจการคณะสงฆ์
ถวายวัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณอาศรมพรมเวที

ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างห้องสุขา
จำนวน 20 ห้อง ตามกำลังศรัทธา
หรือเป็นเจ้าภาพ กองบุญห้องละ 25000 บาท
เชิญร่วมบริจาคทำบุญได้ที่.....

- พระครูโสภณวีรานุวัตรผศ,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ 092-5909595
- พระครูใบฎีกาศักดิ์นัย สนฺตจิตโต เลขานุการ วัดป่าเลไลยก์ โทร.083-6187830
อนิสงส์แห่งการสร้างห้องสุขาถวายวัด ผู้ที่สร้าง...ชีวิตจะพบแต่ความสุข หลุดพ้นความทุกข์
โรคภัยไม่มาเบียดเบียนและมากไปด้วยโภคทรัพย์ เมื่อสิ้นบุญไปแล้ว จะได้ไปเสวยสุขในโลกสวรรค์

Other วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร videos

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างห้องสุขา สร้างบุญปลดทุกข์ รับกุศลบุญใหญ่ ได้อานิสงส์บุญแรง เพื่อสาธารณประโยชน์ในกิจการคณะสงฆ์ ถวายวัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สถานที่ก่อสร้าง ณ บริเวณอาศรมพรมเวที ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างห้องสุขา จำนวน 20 ห้อง ตามกำลังศรัทธา หรือเป็นเจ้าภาพ กองบุญห้องละ 25000 บาท เชิญร่วมบริจาคทำบุญได้ที่..... - พระครูโสภณวีรานุวัตรผศ,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ 092-5909595 - พระครูใบฎีกาศักดิ์นัย สนฺตจิตโต เลขานุการ วัดป่าเลไลยก์ โทร.083-6187830 อนิสงส์แห่งการสร้างห้องสุขาถวายวัด ผู้ที่สร้าง...ชีวิตจะพบแต่ความสุข หลุดพ้นความทุกข์ โรคภัยไม่มาเบียดเบียนและมากไปด้วยโภคทรัพย์ เมื่อสิ้นบุญไปแล้ว จะได้ไปเสวยสุขในโลกสวรรค์

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรทางน้ำถวายเป็นพระราชกุศล
งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรรณบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี คณะสงฆ์วัดป่าเลไลยก์วรวิหารและพุทธศานิกชน ตักบาตรนำถุงยังชีพ มอบให้กาชาดจังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมสุพรรณบุรี ที่ยังคงน้ำท่วมขัง ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พุทธศานิกชนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะที่ผ่านมา เพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยพระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ได้กล่าวว่า ช่วงออกพรรษาปีนี้จังหวัดสุพรรณบุรี วัดและชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนอย่างหนักจากภาวะน้ำท่วมหลายพื้นที่ ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งทุกปีวัดป่าเลไลยก์จะมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญตักบาตรเทโวเป็นจำนวนมาก จึงนำสิ่งของที่ได้ ไปช่วยผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม โดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร วัดป่าเลไลยก์วรวิหารและช

Big Cleaning Day คณะสงฆ์ สามเณร พนักงาน เจ้าหน้าที่ แม่ค้า พ่อค้า วัดป่าเลไลยก์ ช่วยกันล้างทำความสะอาด พระวิหารหลวงพ่อโต และบริเวณโดยรอบพระวิหาร ขออนุโมทนา กับ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลบางกุ้ง เทศบาลตำบลสวนแตง ที่ได้ส่งรถฉีดน้ำมาอำนวยความสะดวก ในการทำความสะอาด และ ทีมงานพิทักษ์สุพรรณ มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 2 กรกฎาคม 2564

หลวงพ่อโตองค์เท่าไหนในอดีต? หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี สูงแค่ไหน? ใหญ่แค่ไหน? เป็นคำถามที่มีมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน องค์หลวงพ่อโตในอดีตเคยถูกบูรณะมาก่อน แต่ไม่มีใครทราบได้ว่าการบูรณะมีกี่ครั้งและในแต่ละครั้งมีผลให้ขนาดเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนทั้งนี้เพราะไม่เคยมีเอกสารระบุไว้ในเรื่องนี้เลย อย่างไรก็ตามในอดีตมีผู้สนใจในเรื่องขนาดขององค์หลวงพ่อโตได้ทำการบันทึกไว้อย่างน้อยสามครั้ง

แปลกยามเช้า

นักท่องเที่ยวห่มผ้าขอพรหลวงพ่อโต หลวงพ่อเงินโบสถ์มอญวัดป่าเลไลยก์ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

ช่องTNN นักท่องเที่ยวห่มผ้าขอพรหลวงพ่อโต หลวงพ่อเงินโบสถ์มอญวัดป่าเลไลยก์คับ