กศน.อำเภอด่านช้าง

กศน.อำเภอด่านช้าง

ตำแหน่งใกล้เคียง ร้านขายของ

ร้านเจ๊ซิ้ม สมุนไพรเพื่อสุข
ร้านเจ๊ซิ้ม สมุนไพรเพื่อสุข
738/1 หมู่ 19 ตลาดด่านช้าง ตำบอลหนองมะค่าโมง
ร้านปลามีโชค
ร้านปลามีโชค
560 หมู่5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
Hachi Cha
Hachi Cha
62-63, Dan Chang
๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกศร บิวตี้ by ลูกศร
๑,๐๐๐,๐๐๐ ลูกศร บิวตี้ by ลูกศร
ตลาดสดด่านช้าง
Mammothballoon
Mammothballoon
799/3-4, Dan Chang
Scholl Thai  by Ozone รองเท้าสกอลล์
Scholl Thai by Ozone รองเท้าสกอลล์
72180
อัมพรภัณฑ์ - อัมพรบุ๊คส์
อัมพรภัณฑ์ - อัมพรบุ๊คส์
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ Lady F
อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ Lady F
72180
พระเลี่ยมทองแท้
พระเลี่ยมทองแท้
Suphan Buri 72180
Pook Case
Pook Case
Dan Chang 72180
ร้าน. กุ๊กกิ๊ก
ร้าน. กุ๊กกิ๊ก
204 หมู่ 16 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง
ก๋วยเตี๋ยวป้าโย
ก๋วยเตี๋ยวป้าโย
ถนนด่านช้าง 8, Dan Chang
รองเท้าสุขภาพ แตะลำลอง รองเท
รองเท้าสุขภาพ แตะลำลอง รองเท
ตลาดด่านช้าง ซอย 2 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี, Supan
Walker จำหน่ายรองเท้าวอคเกอร์ By ร
Walker จำหน่ายรองเท้าวอคเกอร์ By ร
505 หมู่ 5 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช, Supan
Mobile Me (กั้งโฟน)
Mobile Me (กั้งโฟน)
895/13 ม.18 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง

ความคิดเห็น

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
ส่งเสริมการรู้หนังสือ
กศน.อำเภอด่านช้าง
จัดกิจกรรมดูแลสุขอนามัยสำหรับประชาชน
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอด่านช้าง จัดกิจกรรมสุขภาวะและสุขภาพอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ ณ ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอด่านช้างจัดกิจกรรม
การดูแลสุขภาพอนามัยในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังคัน
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
กศน.อำเภอด่านช้าง
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา ช่างมุงหลังคา
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือตำบลวังคัน
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือตำบลองค์พระ2/63
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือตำบลวังคัน
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทยพื้นที่ตำบลองค์พระ

รอยเท้าที่ก้าวผ่านก่อเกิดตำนานการเรียนรู้

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 28/03/2022

นางลมัย ทาสอนพันธ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ ในพืนที่ตำบลหนองมะค่าโมง

Google Forms - create and analyze surveys, for free. 17/03/2022

Google Forms - create and analyze surveys, for free.

รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565
ตั้งเเต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2565
ตามลิงค์นี้ได้เลย
https://docs.google.com/forms/d/17HVmaZm7DeT1nF3bb0ttPHqEoZjDSMqZbWErq_uUMDU/edit

Google Forms - create and analyze surveys, for free. Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

07/02/2022

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กศน.อำเภอด่านช้าง ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
และนางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกศน.สุพรรณบุรี พร้อมคณะนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศ สนามสอบ (N-NET) ของกศน. อำเภอด่านช้าง

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 24/01/2022

นางสาวนัดธิดา หล้าอามาตย์ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านช้าง มอบหมาย นางสาวสมจิตร์ สีนาค ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาวะอนามัยห่างไกลไวรัสโคโรนา(โควิด-19) สำหรับนักศึกษาผู้พิการ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ บ้านนักศึกษาผู้พิการ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 21/01/2022

นางสาวนัดธิดา หล้าอามาตย์ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านช้าง มอบหมาย นางสาวสมจิตร์ สีนาค ครูผู้สอนคนพิการมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษา สำหรับคนพิการ

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 04/01/2022

นางสาวนัดธิดา หล้าอามาตย์
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านช้าง พร้อมทั้ง คณะครู กศน. อำเภอด่านช้าง ร่วมสวัสดีปีใหม่ และ ขอพรจากท่านนายอำเภอด่านช้าง นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์

04/01/2022

🐘ข่าวประชาสัมพันธ์🐘
4 ธันวาคม 2565
นางสาวนัดธิดา หล้าอามาตย์ ตำแหน่งครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.ด่านช้าง และคณะประสานงาน กับโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ ในการจัดกิจกรรม ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้อง ปีที่ 3

28/12/2021

นางสาวนัดธิดา หล้าอามาตย์
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านช้าง พร้อมทั้ง คณะครู กศน. อำเภอด่านช้าง เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับจังหวัด 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับสถานศึกษา ระยะที่2 สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

21/03/2021

วันที่ 19 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอด่านช้าง ดำเนินการประเมินแฟ้มประสบการณ์ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในพิ้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 20/03/2021

นางสาวนัดธิดาหล้าอามาตย์ตำแหน่ง ครู คศ.๑ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านช้าง นำทีม บุคลากรครู นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนณ ชุมชนบ้านหนองกระโดนมน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มั่นคงตลอดไป

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 16/10/2020

นางสาวรัชนีพร คำปาน ครูอาสาสมัคร จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ พื้นที่ตำบลองค์พระ

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 16/10/2020

นางสาวรัชนีพร คำปาน ครูอาสาสมัคร จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ พื้นที่ตำบลวังคัน

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 15/10/2020

นางลมัย ทาสอนพันธ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ พื้นที่ตำบลวังยาว

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 15/10/2020

นางลมัย ทาสอนพันธ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 15/10/2020

นางสาวนัดธิดา หล้าอามาตย์ ตำแหน่ง ครู คศ.1 จัดการเรียนการสอนขั้นพื่นฐาน

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 24/09/2020

นายวิเชียร สุดตา ครูอาสาฯ กศน.อำเภอด่านช้างจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ณ ตำบลห้วยขมิ้น

สมัครเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอด่านช้าง ภาคเรียนที่ 1/2563 07/04/2020

สมัครเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอด่านช้าง ภาคเรียนที่ 1/2563

กศน.อำเภอด่านช้างเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 ออนไลน์ตามลิ้งค์นี้นะค่ะ....
https://forms.gle/1aZWr1WoXs51zMbUA

สมัครเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอด่านช้าง ภาคเรียนที่ 1/2563 คำชี้แจง ให้ผู้สม้ครกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมนำเอกสารประกอบการรับสมัครมายื่นด้วยตนเอง (สวมห.....

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 07/04/2020

นางสาวสมจิตร์ สีนาค ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ ระดับ ม.ปลาย

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 07/04/2020

นางสาวสมจิตร์ สีนาค ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ ระดับ ม.ต้น

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 07/04/2020

นางสาวสมจิตร์ สีนาค ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ ระดับประถม

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 07/04/2020

นางสาวรัชนีพร คำปาน ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ตำบลวังคัน

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 07/04/2020

นางสาวรัชนีพร คำปาน ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ตำบลองค์พระ

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 07/04/2020

นางสาวรัชนีพร คำปาน ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับชั้น ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2562

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 11/10/2019

นางสาวรัชนีพร คำปาน ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอน ในระดับชั้น ม.ต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 11/10/2019

นางธิดารัตน์ จันทร์ฉาย ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ในระดับ ม.ต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 11/10/2019

นางลมัย ทาสอนพันธ์ ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2562

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 09/10/2019

นายวิเชียร สุดตา ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ตำบลห้วยขมิ้น

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 09/10/2019

นางธิดารัตน์ จันทร์ฉาย ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ตำบลนิคมกระเสียว

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 09/10/2019

นางธิดารัตน์ จันทร์ฉาย ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ตำบลด่านช้าง

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 09/10/2019

นางลมัยทาสอนพันธ์ ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ตำบลหนองมะค่าโมง

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 09/10/2019

นางลมัย ทาสอนพันธ์ ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ตำบลวังยาว

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 07/10/2019

นางสาวรัชนีพร คำปาน ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง ตำบลองค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 07/10/2019

นางสาวรัชนีพร คำปาน ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

03/10/2019

กศน.อำเภอด่านช้างเปิดรับสมัครเเล้วจ้า
ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2562

Photos from กศน.อำเภอด่านช้าง's post 30/09/2019

กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช
Ban Dan Chang
72180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

Ban Dan Chang ร้านขายของอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Singer Danchang  ซิงเกอร์ด่านช้างจำหน่ Singer Danchang ซิงเกอร์ด่านช้างจำหน่
99/1-2 ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
Ban Dan Chang, 72180​

สนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด​ติดต่อ​063-2342856

A.COOL เอคูล ตู้แช่ถูกที่สุด #เจ๊ A.COOL เอคูล ตู้แช่ถูกที่สุด #เจ๊
131 ม.6 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
Ban Dan Chang, 72240

จำหน่ายตู้แช่เพื่อการค้าทุกชนิดในราคาถูกที่สุด จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ

อ.วานิช อิเลคทริค เซ็นเตอร์ ด อ.วานิช อิเลคทริค เซ็นเตอร์ ด
อ.วานิช อิเลคทริค เซ็นเตอร์ 131 ม.6 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ
Ban Dan Chang, 72240

ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ตู้แช่เพื่อการค้า ธุรกิจหยอดเหรียญ รับประกันความถูก บริการส่งฟรี

Mobile Me (กั้งโฟน) Mobile Me (กั้งโฟน)
895/13 ม.18 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง
Ban Dan Chang, 72180

ปรึกษาปันหามือถือ�w0839966299 แนะนำติดต่อด่วน F.Wanchai wan tapang

อัมพรภัณฑ์ - อัมพรบุ๊คส์ อัมพรภัณฑ์ - อัมพรบุ๊คส์
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
Ban Dan Chang, 72180

เครื่องเขียน แบบเรียน อุปกรณ์สำนักงาน : 035-595198

ร้านปลามีโชค ร้านปลามีโชค
560 หมู่5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
Ban Dan Chang, 72180

จำหน่ายปลาสวยงาม อุปกรณ์ตกแต่งบ้านต่างๆ กระถางต้นไม้ดินปลูก อุปกรณ์ไก่ชนฯลฯ

Scholl Thai  by Ozone รองเท้าสกอลล์ Scholl Thai by Ozone รองเท้าสกอลล์
Ban Dan Chang, 72180

โอโซน จำหน่ายรองเท้า Scholl สกอลล์ ของเเท้ มีหน้าร้านจริงเปิดบริการมากว่า 24 ปี

ที เจ รีสอร์ท ที เจ รีสอร์ท
9/11 หมู่21 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
Ban Dan Chang, 72180

ทีเจ รีสอร์ท วิวสวย อากาศดี พร้อมให้บริการแล้วค่ะ ติดต่อห้องพัก โทร.0863770495

ร้านกาแฟโบราณลาวครั่ง ร้านกาแฟโบราณลาวครั่ง
10หมู่7ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้
Ban Dan Chang, 72180

สำหรับคนคอกาแฟ บรรยากาศ ราคาย่อมเยาว์

ร้าน. กุ๊กกิ๊ก ร้าน. กุ๊กกิ๊ก
204 หมู่ 16 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง
Ban Dan Chang, 72180

ขายปืนอัดลม อัดแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ราคาปลีก-ส่ง

MPLUS Electricity & Banana Shopping สาขาด่านช้าง MPLUS Electricity & Banana Shopping สาขาด่านช้าง
ร้าน M Plus ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในด่านช้าง
Ban Dan Chang, 72240

ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ ตู้แช่ และสินค้าไอที Banana it