โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

📣 เปิดให้บริการเช่าสถานที่ 📣
☎ 035 - 535116 , 114
แชทสนทนา ผ่าน LINE เท่านั้น

25/05/2024

โครงการจัดนิทรรศการพิเศษและจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง "เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม(Priceless Documents of Siam)"
กิจกรรม "อวดของสะสม" วันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.oo - ๑๖.oo น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Photos from โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี's post 23/05/2024

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิษณุ ไชยวงศ์คต หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายณัฐวัตร อุดปวง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอาคาร สถานที่ และพื้นที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มร่มเงาในทางสัญจรระหว่างแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ราชการกรมศิลปากร
โดยมี ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี และริมทางเดินบริเวณด้านหน้าหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑

#โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี

22/05/2024
กรมศิลป์ เตรียมการแสดงละคร “เลือดสุพรรณ” ที่โรงละครแห่งชาติสุพรรณบุรี 20/05/2024

กรมศิลป์ เตรียมการแสดงละคร “เลือดสุพรรณ” ที่โรงละครแห่งชาติสุพรรณบุรี กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

20/05/2024

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live
รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์
ตอน “ภาพจิตรกรรมการสถาปนาเทวดาจีนแห่งเดียวในประเทศไทย ณ เก๋งนุกิจราชบริหาร”

วิทยากร นางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.

ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง
Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ภาพจิตรกรรมการสถาปนาเทวดาจีนแห่งเดียวในประเทศไทย ณ เก๋งนุกิจราชบริหาร” วิทยากร นางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการ นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post 20/05/2024

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมศิลปากร เยี่ยมชมการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ (ฟิตติ้ง) การจัดการแสดงละคร เรื่อง เลือดสุพรรณ นำแสดงโดยนาฏศิลปินรุ่นใหม่ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งจะจัดแสดงในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from Thai Music Division สำนักการสังคีต กรมศิลปากร's post 17/05/2024

๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
___________________________________
บันทึกภาพฟิตติ้งและทำข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการแสดงละครเรื่อง “เลือดสุพรรณ” โดย ศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เนื่องในโครงการนาฏศิลป์สัญจรฯ ที่จะจัดแสดงในวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

#ละครกรมศิลปากร #เลือดสุพรรณ
#สำนักการสังคีต #กรมศิลปากร

15/05/2024

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live
รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์
ตอน “พรหม ๕ หน้า”

วิทยากร นายจรัญ พูลลาภ นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการพิเศษ สำนักการสังคีต

ผู้ดำเนินรายการ นายรัฐศาสตร์ จั่นเจริญ นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักการสังคีต พิธีกร นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.

ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง
Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “พรหม ๕ หน้า” วิทยากร นายจรัญ พูลลาภ นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการพิเศษ สำนักการสังคีต ผู้ดำเนินรายการ นายรัฐศาสตร์ จั่นเจริญ นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักการสังคีต พิธีกร นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

Photos from กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม's post 14/05/2024

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ : ๕๘ ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นิทรรศการภายในนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ กระทั่งเข้าสู่วัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมที่มีคุณค่าทางวิชาการจำนวนมาก เช่น เหรียญมีจารึก“ศฺรีทฺวารวตี ศฺวรปุณฺย” แผ่นดินเผารูปพระภิกษุอุ้มบาตร ธรรมจักรพร้อมแท่นและเสา เป็นต้น ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่จัดแสดงและเก็บรักษาโบราณวัตถุวัฒนธรรมทวารวดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรมศิลปากร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง สร้างขึ้นครั้งแรกเป็นอาคารชั่วคราว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุที่พบบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง ต่อมากรมศิลปากรดำเนินการสำรวจ ขุดแต่ง บูรณะโบราณสถานที่เมืองโบราณอู่ทอง พบโบราณวัตถุจำนวนมาก จึงมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารถาวรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๐๙ เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุได้จากการดำเนินการทางโบราณคดีที่เมืองโบราณอู่ทอง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๙
เป็นเวลาล่วงมา ๕๘ ปี นับตั้งแต่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เปิดให้บริการ กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อให้มีมาตรฐานตามแต่ละยุคสมัย กระทั่งปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ๕ ระยะ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) โดยได้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารจัดแสดงซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และปรับปรุงนิทรรศการถาวรภายในอาคารจัดแสดงให้มีความทันสมัย มีเทคนิคการจัดแสดงสมัยใหม่ที่น่าสนใจดึงดูดผู้เข้าชม และมีการเพิ่มเติม ปรับปรุงข้อมูลการจัดแสดงโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีมาตรฐานการจัดแสดงระดับสากล นำเสนอเรื่องราวของเมืองโบราณอู่ทองและวัฒนธรรมทวารวดีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทองเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติต่อไป
เอกสารอ้างอิง
พนมบุตร จันทรโชติ และคณะ. นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง และเรื่องราวสุวรรณภูมิ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๐.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
เปิดให้เข้าชมอาคารจัดแสดง ๒ ชั้นล่างและห้องนิทรรศการพิเศษตามปกติ
อาคารจัดแสดง ๒ ชั้นบนปิดปรับปรุง
อาคารจัดแสดง ๑ เปิดให้เข้าชมวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
เปิดทำการวันพุธ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

14/05/2024

#ดนตรีนานาสาระ สาระน่ารู้จากบรรณารักษ์ #หอสมุดแห่งชาติ ที่จะนำความรู้เกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงต่าง ๆ มาแบ่งปันกันในทุกวันอังคาร
วันนี้ขอพาย้อนกลับไปชมการแสดงของกรมศิลปากรในอดีต กับรายการ มาลาภิรมย์ การแสดงชุด "รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง" ซึ่งเป็นการรำเบิกโรงละครไทยชุดหนึ่ง ถ่ายทอดท่ารำโดยของครูเฉลย ศุขะวณิช โดยได้รับการสืบทอดท่ารำจากเจ้าจอมละม้าย และเจ้าจอมมารดาสาย ในรัชกาลที่5
สามารถรับชมได้ตามลิงก์นี้เลยค่ะ

👉 https://vdo.nlt.go.th/videoall-create/detail/24986

#ดนตรีนานาสาระ สาระน่ารู้จากบรรณารักษ์ #หอสมุดแห่งชาติ ที่จะนำความรู้เกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงต่าง ๆ มาแบ่งปันกันในทุกวันอังคาร

วันนี้ขอพาย้อนกลับไปชมการแสดงของกรมศิลปากรในอดีต กับรายการ มาลาภิรมย์ การแสดงชุด "รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง" ซึ่งเป็นการรำเบิกโรงละครไทยชุดหนึ่ง ถ่ายทอดท่ารำโดยของครูเฉลย ศุขะวณิช โดยได้รับการสืบทอดท่ารำจากเจ้าจอมละม้าย และเจ้าจอมมารดาสาย ในรัชกาลที่5

สามารถรับชมได้ตามลิงก์นี้เลยค่ะ
👉 https://vdo.nlt.go.th/videoall-create/detail/24986

13/05/2024

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการเนื่องในโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง "เครื่องถ้วยโบราณกับงานพิพิธภัณฑ์"
ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom และ Facebook LIVE
วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
พร้อมเผยโฉมห้องนิทรรศการใหม่ล่าสุด
✨ห้องเครื่องถ้วยโบราณที่พบในนครศรีธรรมราช✨
🏺ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังผ่าน QR code บนโปสเตอร์
หรือคลิกที่นี่ 🖱https://forms.gle/WkvE1rsqY8rvsq2J9
พิเศษ! ผู้ลงทะเบียนและเข้ารับฟังผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะโครงการนี้

🚫ปิดรับลงทะเบียน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

📣 ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการเนื่องในโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง "เครื่องถ้วยโบราณกับงานพิพิธภัณฑ์"
ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom และ Facebook LIVE
วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
พร้อมเผยโฉมห้องนิทรรศการใหม่ล่าสุด
✨ห้องเครื่องถ้วยโบราณที่พบในนครศรีธรรมราช✨
🏺ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังผ่าน QR code บนโปสเตอร์
หรือคลิกที่นี่ 🖱https://forms.gle/WkvE1rsqY8rvsq2J9
พิเศษ! ผู้ลงทะเบียนและเข้ารับฟังผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะโครงการนี้
🚫ปิดรับลงทะเบียน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Photos from สำนักการสังคีต กรมศิลปากร's post 13/05/2024

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดเล่ห์รักยักขินี เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
ควบคุมการบรรเลง- ขับร้องโดย พงค์พันธ์ เพชรทอง
กำกับการแสดงโดย ธรรมนูญ แรงไม่ลด
อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

11/05/2024

โครงการเสวนาวิชาการ ภายใต้งานนิทรรศการพิเศษ เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม เนื่องในงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง "แผนภูมิของแผ่นดิน" วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Photos from สำนักการสังคีต กรมศิลปากร's post 09/05/2024

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
เนื่องในงานยลโขน มรดกโลกสัญจร เยือนนครประวัติศาสตร์ศรีเทพ ภายใต้โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวยามค่ำคืน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
กรมศิลปากร ณ โบราณสถานเขาคลังนอก
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย
​นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
และนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร
รายการแสดงประกอบด้วย
- ระบำศรีเทพ
- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์
ชุดลักสีดา ยกรบ
กำกับการแสดงโดย นายศิริพงษ์ ทวีทรัพย์
ควบคุมการบรรเลง-ขับร้องโดย นายวรศิลป์ สังจุ้ย
อำนวยการแสดงโดย นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

08/05/2024

#ชวนอ่าน ท่องโลกกว้าง สร้างความรู้
📍พิกัด : ห้องบริการหนังสือ1
📙บรรณานุกรม :
กิตติ โล่เพชรัตน์. กำเนิดนามสกุลคนไทย. กรุงเทพฯ: แอร์โรว์, ๒๕๖๖.

#ชวนอ่าน "ท่องโลกกว้าง สร้างความรู้"

📍พิกัด : ห้องบริการหนังสือ1
📙บรรณานุกรม :
กิตติ โล่เพชรัตน์. กำเนิดนามสกุลคนไทย. กรุงเทพฯ: แอร์โรว์, 2566.

#ชวนอ่านวันพฤหัสบดี

Photos from หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ's post 07/05/2024

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กลางในการส่งต่อหนังสือ และร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่าน 📚📖
ผู้ที่สนใจรับหนังสือสามารถเข้ามาเลือกหนังสือได้ที่ชั้นหนังสือเพื่อการแบ่งปัน บริเวณหน้าห้องหนังสือพิมพ์และวารสาร ได้ในวันและเวลาเปิดบริการนะคะ
#หนังสือเพื่อแบ่งปัน

07/05/2024

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live
รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์
ตอน “ยลโฉมภาพเขียนสีแหล่งใหม่แห่งสกลนคร”

วิทยากร นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

ผู้ดำเนินรายการ นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.

ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ยลโฉมภาพเขียนสีแหล่งใหม่แห่งสกลนคร” วิทยากร นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ผู้ดำเนินรายการ นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

07/05/2024

📢 🎉 พฤษภาคม ชมฟรี
การแสดงจากเยาวชนมากความสามารถ
เต็มอิ่มครบทุกอรรถรสทั้งนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ อาทิ
⭐ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พบกับการแสดงสุดพิเศษ ⭐
✨เพลงอีแซว ชุด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
✨มินิคอนเสิร์ต เปิดบันทึกเพลงแห่งสยาม
ครั้งที่ 5 ตอน “เพลินเพลงธรรมชาติ” โดย ชมรมเพลงแห่งสยาม
✨การแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ชุด นารายณ์ทรงครุฑ
โดย โรงเรียนทวีธาภิเศก
✨พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย
⭐ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน แสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพ สู่อนาคต

ชมฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 12.00 – 13.30 นาฬิกา
ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
✧ สอบถามเวทีการแสดงฯ โทร. 09 5476 5868
✧ สอบถามเข้าชมนิทรรศการ โทร. 0 2621 0044

#เทิดพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว #วันฉัตรมงคล #นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ #เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน #เพลงอีแซว #มินิคอนเสิร์ต #เปิดบันทึกเพลงแห่งสยาม #เพลินเพลงธรรมชาติ #ชมรมเพลงแห่งสยาม #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #นารายณ์ทรงครุฑ #โรงเรียนทวีธาภิเศก #พฤษภาคม #ชมฟรี

📢 🎉 พฤษภาคม ชมฟรี
การแสดงจากเยาวชนมากความสามารถ
เต็มอิ่มครบทุกอรรถรสทั้งนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ อาทิ

⭐ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พบกับการแสดงสุดพิเศษ ⭐

✨เพลงอีแซว ชุด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
✨มินิคอนเสิร์ต เปิดบันทึกเพลงแห่งสยาม
ครั้งที่ 5 ตอน “เพลินเพลงธรรมชาติ” โดย ชมรมเพลงแห่งสยาม
✨การแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ ชุด นารายณ์ทรงครุฑ
โดย โรงเรียนทวีธาภิเศก
✨พร้อมทั้งการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย

⭐ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน แสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาศักยภาพ สู่อนาคต

ชมฟรี ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 12.00 – 13.30 นาฬิกา
ณ เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หมายเหตุ : การแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
✧ สอบถามเวทีการแสดงฯ โทร. 09 5476 5868
✧ สอบถามเข้าชมนิทรรศการ โทร. 0 2621 0044

#เทิดพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว #วันฉัตรมงคล #นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ #เวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชน #เพลงอีแซว #มินิคอนเสิร์ต #เปิดบันทึกเพลงแห่งสยาม #เพลินเพลงธรรมชาติ #ชมรมเพลงแห่งสยาม #ดนตรีไทย #นาฏศิลป์ #นารายณ์ทรงครุฑ #โรงเรียนทวีธาภิเศก #พฤษภาคม #ชมฟรี

07/05/2024

#ดนตรีนานาสาระ สาระน่ารู้จากบรรณารักษ์ #หอสมุดแห่งชาติ ที่จะนำความรู้เกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงต่าง ๆ มาแบ่งปันกันในทุกวันอังคาร
วันนี้ขอพาย้อนกลับไปชมการแสดงของกรมศิลปากรในอดีต กับรายการ มาลาภิรมย์ การแสดงชุด "รำรจนาเสี่ยงพวงมาลัย" ซึ่งเป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากละครนอกเรื่อง สังข์ทอง ตอนเลือกคู่ โดยท่ารำของเจ้าเงาะสืบทอดจากครูลมุล ยมะคุปต์ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากครูหงิม ส่วนท่ารำของรจนา ครูเฉลย ศุขะวณิช ได้รับการถ่ายทอดจากครูนุ่ม
สามารถรับชมได้ตามลิงก์นี้เลยค่ะ

👉 https://vdo.nlt.go.th/videoall-create/detail/24973

#ดนตรีนานาสาระ สาระน่ารู้จากบรรณารักษ์ #หอสมุดแห่งชาติ ที่จะนำความรู้เกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงต่าง ๆ มาแบ่งปันกันในทุกวันอังคาร

วันนี้ขอพาย้อนกลับไปชมการแสดงของกรมศิลปากรในอดีต กับรายการ มาลาภิรมย์ การแสดงชุด "รำรจนาเสี่ยงพวงมาลัย" ซึ่งเป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากละครนอกเรื่อง สังข์ทอง ตอนเลือกคู่ โดยท่ารำของเจ้าเงาะสืบทอดจากครูลมุล ยมะคุปต์ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากครูหงิม ส่วนท่ารำของรจนา ครูเฉลย ศุขะวณิช ได้รับการถ่ายทอดจากครูนุ่ม

สามารถรับชมได้ตามลิงก์นี้เลยค่ะ
👉 https://vdo.nlt.go.th/videoall-create/detail/24973

Photos from Thai Music Division สำนักการสังคีต กรมศิลปากร's post 07/05/2024

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม…
การแสดงประกอบแสง สี เสียงจัดเต็ม
โขนการกุศล เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "เล่ห์รักยักขินี"
📆 วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
📍 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
🕕 เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

#สำนักการสังคีต
#กรมศิลปากร

05/05/2024

กรมศิลปากร ยินดีต้อนรับ
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post 05/05/2024

ชมฟรี!!! มหัศจรรย์แสงแห่งศรีเทพเฉิดฉายมหาปรากฏการณ์เมืองมรดกโลก ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2567 ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

Photos from สำนักการสังคีต กรมศิลปากร's post 03/05/2024

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
จัดการแสดงเนื่องในงานยลโขน มรดกโลกสัญจร
เยือนนครประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร
ณ โบราณสถานเขาคลังนอก
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการแสดงประกอบด้วย
- ระบำศรีเทพ
- การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดลักสีดา ยกรบ

กำกับการแสดงโดย ศิริพงษ์ ทวีทรัพย์
ควบคุมการบรรเลง-ขับร้องโดย วรศิลป์ สังจุ้ย
อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

03/05/2024

สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม”
กิจกรรม Workshop : งานแกะภาพพิมพ์ไม้ พิมพ์ลายกระเป๋า รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 ที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
(*** ข้อกำหนด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุ 18 ปีขึ้นไป ***)
กิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีคณะวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการแกะสลักไม้ประณีตในงานพระราชพิธี จาก กลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีต กลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดกิจกรรม
โดยสามารถแสกน QR Code หรือเข้าไปที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
เพื่อลงทะเบียนสำรองที่นั่งทางระบบออนไลน์
-----------------------------------------------------
https://forms.gle/ekqYrQD3znP6gKHz8
-----------------------------------------------------
#สำนักช่างสิบหมู่ #กรมศิลปากร

สำนักช่างสิบหมู่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม”

กิจกรรม Workshop : งานแกะภาพพิมพ์ไม้ พิมพ์ลายกระเป๋า รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 ที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

(*** ข้อกำหนด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อายุ 18 ปีขึ้นไป ***)

กิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีคณะวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการแกะสลักไม้ประณีตในงานพระราชพิธี จาก กลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีต กลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดกิจกรรม

โดยสามารถแสกน QR Code หรือเข้าไปที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
เพื่อลงทะเบียนสำรองที่นั่งทางระบบออนไลน์
-----------------------------------------------------
https://forms.gle/ekqYrQD3znP6gKHz8
-----------------------------------------------------

#สำนักช่างสิบหมู่ #กรมศิลปากร

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Suphan Buri?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สุขสันต์วันสงกรานต์
สวัสดีค่า✨🙏🥰 วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ ประวัติโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับย่อ) กันค่า 🎉🎊——...
Happy New Year 2024 🎉 | สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ 🥳 ✨ ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย ขอให้ปีใหม่นี้เป็น 12 เดือนแห่งความสุขและความสำ...
🚫ปิดรับสมัคร🚫ประกาศ📢📢📢โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี รับอาสาสมัครที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่มีการแสดงรายละ...
ติดตามชมเรื่องราว "สุพรรณบุรี เมืองแห่งดนตรี" วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563  และวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 20.10 น....
ล้างมือแบบไหนให้ปลอดภัยจากโควิด-19
กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องระบบแสง สี เสียง ฉากการแสดง แก่นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


The Western National Theatre Of Suphanburi
Suphan Buri
72000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 17:00

Suphan Buri บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี : TAT Suphanburi Office ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี : TAT Suphanburi Office
91 ถ. พระพันวษา ต. ท่าพีเลี้ยง
Suphan Buri, 72000

บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี และอ่างทอง

Anh fdf Anh fdf
4/50
Suphan Buri, 72000

monkey

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช
ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนาบวช
Suphan Buri, 72120

ตั้งอยู่ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
257 ม. 1 ต. ท่าระหัด อ. เมือง
Suphan Buri, 72000

RTP Cyber village ชุมชนบ้านคันทด RTP Cyber village ชุมชนบ้านคันทด
Suphan Buri, 72000

จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุพรรณบุรี fanpage กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุพรรณบุรี fanpage
Suphan Buri

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุพรรณบุรี

เรือนจำชั่วคราวลาดสามร้อย สุพรรณบุรี เรือนจำชั่วคราวลาดสามร้อย สุพรรณบุรี
Suphan Buri, 72000

สถานที่ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังก่อนปล?

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri, 10,000,000,000฿

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri, 72000

รับปรึกษากฎหมาย จัดการมรดก ตั้งผู้?

เทศบาลตำบลต้นคราม เทศบาลตำบลต้นคราม
59 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
Suphan Buri, 72150

เทศบาลตำบลต้นคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ☎ โทร. 035440884 📠 FAX 035440883 📱 Line: @tonkram