สะกิดมา พาเที่ยววัด

การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน ได้แก่ ศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 22/08/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยวโบราณสถานกรุงเก่า วัดที่เคยทรงผนวชของพระเพทราชา ๏๛

🛕วัดพระยาแมน หรือวัดพญาแมน เป็นวัดร้างตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาด้านทิศเหนือ ในพื้นที่บริเวณทุ่งขวัญที่ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวัดพระยาแมนได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานของชาติ แต่ไม่ได้กำหนดขอบเขต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 หลังจากนั้น จึงได้รับการขึ้นทะเบียนแบบกำหนดขอบเขตอีกครั้ง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2523

🛕วัดมีกำแพงแก้วล้อม มีพระอุโบสถเป็นประธานของวัด ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถมีพระปรางค์ 2 องค์ตั้งอยู่คู่กัน ลักษณะแผนผังดังกล่าวนิยมสร้างในอยุธยาตอนปลาย จากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปว่า วัดนี้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 22 - 22 ในสัมยอยุธยาตอนกลาง - ปลาย และมีการใช้งานเรื่อยมาจนกระทั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2310 จึงถูกทิ้งร้างไป.

🛕วัดพระยาแมนเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยไม่ปรากฏนามผู้สร้างและไม่ทราบว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยใด แต่ชื่อวัดพระยาแมนปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา กล่าวคือ ก่อนที่สมเด็จพระเพทราชาจะได้ครองราชสมบัตินั้น ผนวชอยู่ที่วัดพระยาแมน โดยพระอาจารย์อธิการได้ทำนายว่าพระองค์จะได้ขึ้นครองราชสมบัติ รวมทั้งยังได้ให้โอวาทานุสาสน์ในสมณะกิจทั้งปวง ดังนั้น เมื่อสมเด็จพระเพทราชาได้เสวยราชสมบัติแล้วจึงทรงพระราชดำริถึงคุณพระอาจารย์อธิการวัดพระยาแมน จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระยาแมนเพื่อถวายนมัสการพระอาจารย์ แล้วมีพระราชดำรัสให้ให้สร้างพระอารามให้ถาวรขึ้นกว่าเก่า เมื่อสร้างแล้วเสร็จทรงพระกรุณาให้มีการสมโภช 3 วัน (บางหลักฐานว่า 7 วัน 7 คืน) และทรงตั้งพระอาจารย์อธิการวัดพระยาแมน ชื่อ พระยาศรีสัจจญาณมุนี ราชาคณะ ฝ่ายคามวาสี พร้อมถวายเครื่องสมณบริขารพร้อมตามศักดิ์พระราชาคณะทุกประการ จากพงศาวดารแสดงให้เห็นว่าสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ล้วนเป็นฝีมือช่างคราวปฏิสังขรณ์ในครั้งนั้นทั้งสิ้น

🛕จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าพระอุโบสถเป็นที่ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระเพทราชาได้สร้างซ้อนทับพระอุโบสถหลังเดิมของวัดซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีการปฏิสังขรณ์ ดังนั้นที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ล้วนเป็นฝีมือช่างคราวปฏิสังขรณ์ในครั้งนั้นทั้งสิ้น

🛕สอดคล้องกับหลักฐานที่บันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารถ้าจะหาดูสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระเพทราชาอย่างแท้จริง นอกจากจะต้องไปดูที่วัดบรมพุทธารามในเกาะเมืองแล้ว ก็ยังมีที่วัดพระยาแมนแห่งนี้ โดยเฉพาะที่พระอุโบสถจะสังเกตเห็นว่ามีซุ้มประตูยอดราวกับถอดแบบพิมพ์เดียวกัน

🛕ซึ่งภายในอุโบสถของวัดพระยาแมนมีการเจาะซุ้มโค้งอันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะสมัยสมเด็จพระนารายณ์ส่วนที่ผนังพระอุโบสถมีการเจาะเป็นช่องเล็ก ๆ เรียงรายเป็นชั้น ๆ แปลกกว่าพระอุโบสถทั่วไปที่เคยเห็น นอกจากนี้ภายในวัดยังประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานฐานแปดเหลี่ยมอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถ เยื้องไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีย์ประธาน มีเจดีย์ย่อมุม 12 ตั้งอยู่คู่กันบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถมีปลายขนาดเล็ก

🛕ในบริเวณวัด พบสิ่งปลูกสร้างเป็นถังน้ำประปาโบราณ และแนวท่อส่งน้ำเข้าสู่ตัวพระอุโบสถ อยู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการนำน้ำประปาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

................................................
🚙 การเดินทาง 🚩 วัดพระยาแมน https://maps.app.goo.gl/1u42yL7F7KHLkwSN9................................................
ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #อยุธยา #เที่ยวกรุงเก่า
#วัดพระยาแมน #วัดสวยอยุธยา
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 09/08/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว วัดป่าท่ามะขาม ชมโบสถ์มหาอุตม์ ที่ทำจากกระเบื้องอิฐสี สวยงามตระการตา ๏๛

🛕วัดป่าท่ามะขาม ตั้งอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัด​ราชบุรี​ มีอุโบสถ​ที่วิจิตรตระการตา​ แกะสลักทั้งหมด
ตั้งสง่าโดดเด่นภายในวัด ซึ่ง​อยู่​บนเนินเขา ภายในอุโบสถ​มีองค์​พระ​ประทาน​องค์​ใหญ่​ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรเพื่อ​เป็น​สิริมงคล​แก่​ชีวิต เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นที่ประดิษฐานของพระมิ่งมงคลในโบสถ์มหาอุตม์ และมีรอยพระพุทธบาทจำลอง

🛕วัดแห่งนี้อยู่ตรงข้ามกับตลาดโอ๊ะป่อยสามารถนำรถมาจอดที่วัดได้ขึ้นไปบนอุโบสถสีน้ำตาลลวดลายสวยงามกราบพระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนไปตลาด
................................................
🚙 การเดินทาง 🚩 วัดป่าท่ามะขาม https://maps.app.goo.gl/SmbDRdG9esch9Mwj9................................................
ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวราชรี #สวนผึ้ง
#วัดป่าท่ามะขาม #วัดสวยราชบุรี #วัดสวยสวนผึ้ง
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 03/08/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว ชมโบราณสถาน วัดชัยภูมิ (ร้าง)
ว่ากันว่าเป็นวัดที่เจ้ายี่พระยามาตั้งทัพก่อนไปรบชิงราชสมบัติกับเจ้าอ้ายพระยาที่เชิงสะพานป่าถ่าน ๏๛

🛕วัดชัยภูมิอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสะพานถ่าน ในเขตตำบลประตูชัย ไม่ปรากฏหลักฐานทางด้านเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้าง มีเพียงข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงวัดชัยภูมิว่าเป็นวัดที่เจ้ายี่พระยามาตั้งทัพก่อนไปรบชิงราชสมบัติกับเจ้าอ้ายพระยาที่เชิงสะพานป่าถ่าน หลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนครินทราชา ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงกลมบนเรือนธาตุผัง 8 เหลี่ยม มีทางเข้าสู่ครรภคูหาด้านตะวันออก รูปแบบเจดีย์มีความคล้ายคลึงกับกับเจดีย์ประจำมุมบนฐานไพทีวัดราชบูรณะ ภายหลังการขุดแต่งโบราณสถานภายในวัดโดยกรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2538 พบว่าเป็นวัดที่ได้รับการสร้างขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
................................................
🚙การเดินทาง 🚩 วัดชัยภูมิ https://maps.app.goo.gl/L94gRuboYcoaHjA29................................................
ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวอยุธยา
#วัดชัยภูมิ #วัดสวยอยุธยา
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 19/07/2023

“ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร “
หรือ ที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า “วัดแจ้ง” หรือที่เรียกเป็นวัดโบราณ กรุงเทพมหานคร สร้างในสมัยอยุธยา


📍 158 ถนน วังเดิม แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
⏰ เวลาเปิด : 08.00 - 18.00 น.
🛥️ เรือข้ามฟากท่าเตียน
🚉 MRT อิสรภาพ ทางออก 2
🗺 แผนที่ : https://goo.gl/maps/yttpCfZLBav5YbxL9

ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวกรุงเทพ
#วัดอรุณฯ #วัดสวยกรุงเทพมหานคร
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 06/07/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว ชมโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นบนนิวาสสถานเดิม ของสมเด็จพระเพทราชา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ตั้งอยู่ริมคลองฉะไกรน้อย เดิมเรียก บ้านป่าตอง ๏๛

🛕วัดบรมพุทธาราม ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนศรีสรรเพชญ์ ตําบลประตูชัย สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเพทราชา ประมาณปี พ.ศ. 2231-2246 ณ บริเวณย่านป่าตอง อันเป็นนิวาสสถานเดิมของพระองค์ พื้นที่ของวัดถูกจํากัดโดยเส้นทางคมนาคมสมัยโบราณ คือ ด้านตะวันออกเป็นแนวคลองฉะไกรน้อย ด้านตะวันตกเป็นแนวถนนหลวง ชื่อถนนมหารัฐยา หรือถนนป่าตอง แนวถนนและคลองดังกล่าวบังคับแผนผังของวัดให้วางตัวตามแนวเหนือใต้ โดยหันหน้าวัดไปทางทิศเหนือ อุโบสถอยู่บนฐานโค้งคล้ายเรือสําเภา ตามศิลปะอยุธยาตอนปลาย ซุ้มประตูปูนปั้นเป็นรูปพระจุฬามณี ภายในมีพระประธานปางมารวิชัย ด้านหน้าอุโบสถเป็นปรางค์เจดีย์ ฐานล่างประดับลายสิงห์ วัดนี้แตกต่างจากวัดอื่นตรงที่โปรดให้ทํากระเบื้องเคลือบสีเหลืองแกมเขียวขึ้นมุงหลังคาพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ อีกทั้งใช้ประดับเจดีย์และซุ้มประตู จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกระเบื้องเคลือบ” ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง 2 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ และให้ทําบานประตูมุกงดงาม 3 คู่ ปัจจุบันบานประตูมุกนี้ คู่หนึ่งอยู่ที่หอพระมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม คู่หนึ่งอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และอีกคู่หนึ่งมีผู้ตัดไปทําตู้หนังสือ ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

✨เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ⏰ 08.00-16.00 น.
................................................
🚙การเดินทาง 🚩 วัดบรมพุทธาราม https://maps.app.goo.gl/rq9tgL9CxiwyiNvCA................................................
ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวอยุธยา
#วัดบรมพุทธาราม #วัดสวยอยุธยา
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 27/06/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว วัดสิงห์ ชมโบราณสถาน ไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคล ๔ ทิศ พระศักดิ์สิทธิ์ สมัยอยุธยา ๏๛

🛕วัดสิงห์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา การเดินทางใช้ถนนสายปทุมธานี-สามโคก ประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาเข้าวัด

🛕แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีขึ้นชื่ออีกแหน่งหนึ่งนั้นอยู่ที่วัดสิงห์ วัดเก่าแก่ที่มีพระพุทธรูปหลวงพ่อโตปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก 3 นิ้ว สูง 5 ศอก สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นที่นิยมแก่การสักการะของผู้คนที่มาวัดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีพระประธานในอุโบสถ พร้อมด้วยพระอู่ทองอีก 3 องค์ สร้างมาประมาณ 300 ปีเศษ พระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อเพชร) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง พระพุทธรูปหลวงพ่อดำสร้างจากศิลาทรายแดง โกศบรรจุอัฐิพ่อพญากราย พระมอญธุดงค์ที่มาจำพรรษาที่วัดสิงห์

🛕งานประติมากรรมลวดลายงามวิจิตรงดงาม เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองหน้าโบสถ์ 5 องค์ รอยพระพุทธบาทจำลองไม้สักลงรักปิดทองเป็นฝีมือช่างต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งบนกุฏิของวัดมีพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาของเก่า ได้แก่ ตุ่มสามโคก แท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสามโคก ใบลานอักษรมอญ ตู้พระธรรม และพระพุทธรูป ส่วนด้านหน้าวัดมีการขุดค้นพบโบราณสถานเตาโอ่งอ่าง หลักฐานการตั้งชุมชนมอญในสมัยแรก โดยมีตุ่มสามโคกเป็นภาชนะบรรจุที่ใหญ่ที่สุดซึ่งผลิตจากเตาแหล่งนี้ ต่อมาภายหลังชาวรามัญเมืองสามโคกได้เลิกผลิตและย้ายไปที่เกาะเกร็ด นนทบุรี นับได้ว่ามาที่วัดนี้ได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีไปพร้อมกัน

✨เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ⏰ 08.00-16.30 น.
................................................
🚙การเดินทาง 🚩 วัดสิงห์ https://maps.app.goo.gl/7aYKid2rHP4Ho6c5A................................................
ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวปทุมธานี
#วัดสิงห์ #วัดสวยปทุมธานี
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

19/06/2023

น้อมส่งหลวงปู่สู่แดนนิพพาน

หลวงปู่แสงจันทร์ จันดะโชโต (แสง ญาณวโร)

#งดใช่คำว่าสาธุ

น้อมกราบถวายความอาลัย
หลวงปู่แสง ญาณวโร
วัดป่าดงสว่างธรรม จังหวัดยโสธร

🖤 มรณภาพแล้วอย่างสงบ 🤍
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๓ น.

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 19/06/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว วัดไผ่เหลือง กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดโบราณนนทบุรี อายุกว่า 150 ปี ๏๛

🛕วัดไผ่เหลือง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านบางแพรก ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เดิมชื่อ “วัดป่าไผ่เหลือง “เป็นวัดร้างมานานกว่า 150 ปี ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง และไม่มีหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ไม่มีพระภิกษุอยู่พำนัก ศาสนสถานคงมีฐานเจดีย์ อันประกอบด้วยเนินดินและอิฐเก่าเพียง 1 แห่งเท่านั้น ตามหนังสือทำเนียบคณะสงฆ์ของกระทรวงธรรมาการ ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2448) ไม่ปรากฎมีชื่อวัดป่าไผ่เหลือง เล่ากันมาว่าแต่เดิมนั้นชื่อเรียกกันว่า “วัดป่าไผ่เหลือง” เพราะชาวบ้านไปอาศัยเก็บหน่อไผ่เหลืองหรือไม้ไผ่เหลืองมาทำประโยชน์ ต่อมาได้ลบคำนำหน้าชื่อวัด คำว่า “ป่า” ออกเสีย

🛕เจดีย์ หลังจาก พ.ศ. 2448 นายดำรงค์ อยู่สุข ผู้ใหญ่บ้านในตำบลบางรักใหญ่ในขณะนั้น ได้ชักชวนชาวบ้านช่วยกันพัฒนาวัดป่าไผ่เหลืองให้เป็นวัดขึ้นใหม่ เนื่องจากตำบลบางรักพัฒนาซึ่งได้จัดแยกพื้นที่จากตำบลบางรักใหญ่จัดตั้งเป็นตำบลนั้นมีวัดอยู่ในตำบลเพียงวัดเดียว คือ วัดบางไผ่ ชาวบ้านได้ร่วมใจจัดสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นก่อน โดยสร้างกุฏิด้วยไม้ไผ่มุงจากจำนวน 6 หลัง ราคาหลังละ 600 บาท และศาลาไม้ไผ่มุงจากอีก 1 หลัง ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเรือนไม้ จึงได้นำมาสร้างเป็นหอสวดมนต์และหอฉัน จากนั้นมีพระสงฆ์จากวัดโมลีมาอยู่จำพรรษาที่วัดจำนวน 5 รูป โดยมีพระสง่า เกาฎีระ เป็นประธานพระสงฆ์ชุดแรก และได้ใช้ชื่อวัดว่า “วัดไผ่เหลือง”

🛕ปัจจุบัน พระครูศรีสมณวัตร ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไผ่เหลือง ได้จัดทำ” โครงการบ้านไปถึงวัด วัดไปถึงบ้าน “อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและผ้าอ้อมผู้สูงอายุ ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาทำบุญถวายวัด โดยนำไปบริจาคและช่วยเหลือชาวบ้านตำบลบางรักพัฒนาต่อ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งยังร่วมอนุเคราะห์ในการจัดพิธีเผาศพผู้ป่วยโควิดอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติโยมที่ได้รับความลำบาก นับเป็นโครงการที่เกื้อหนุนชุมชนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้านเป็นอย่างดี

🛕อุโบสถ เป็นอุโบสถขนาด 5 ห้อง หลังคาลดซ้อน 3 ชั้น มีตับหลังคา 3 ตับ ด้านหน้าและด้านหลังชักออกมาเป็นมุข หลังคามุงกระเบื้องเกล็ดเต่า สีส้มออกแดง เครื่องลำยองเป็นปูน หน้าบันด้านหน้า ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว องค์พระพุทธรูปปั้นแบบพระพุทธรูปมอญ สังฆาฏิทับกันเป็นชั้น ปลายสังฆาฏิวางทับซ้อนเป็นริ้วสวยงาม มีเทวดา 2 องค์ อยู่ทางขวาและซ้ายของพระพุทธรูป องค์หนึ่งถือพัดโบก อีกองค์หนึ่งถือแส้จามรีคอยปรนนิบัติพระพุทธเจ้า เหนือซุ้มเรือนแก้วเป็นลายกระหนกก้านขดออกลายหัวโต หน้าบันด้านหลัง ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง ท้าวมหาชมพูปางประทานพรประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านขวาและด้านซ้ายมีพระพรหมและเทวดาด้านละองค์ นั่งถวายอภิวาทแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว เหนือซุ้มเรือนแก้วมีลายกระหนกออกลายช่อหัวโต

🛕ศาลาการเปรียญ เป็นหลังคาทรงไทยไม่มีลดชั้น มีเครื่องลำยองประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ แต่ทำรวยระกาแบบมอญ ไม่มีนาคสะดุ้ง หน้าบันด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยล้อมด้วยลายกระหนกก้านขด หน้าบันด้านหลังเป็นรูปพระสีวลีล้อมด้วยลายพรรณพฤกษา

🛕นอกจากนี้ทางวัดยังจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณ บริเวณหน้าองค์เจดีย์ไปเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ให้ศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้บูชา และยังเป็นที่ประดิษฐาน องค์ท้าวพยายม ที่เลื่องลือพุทธคุณด้านแคล้วคลาดอีกด้วย
................................................
🚙การเดินทาง 🚩 วัดไผ่เหลือง https://maps.app.goo.gl/NMDnRJ5FV4QbstRK8................................................
ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวนนทบุรี
#วัดไผ่เหลือง #วัดสวยนนทบุรี
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 12/06/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว โบราณสถานเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดโตนดหลาย ๏๛

🛕วัดโตนดหลาย เป็นวัดร้าง สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวเป็นศิลปะทรงสุโขทัย เจดีย์มีลักษณะทรงสูงย่อมุมคล้ายกับพระปรางค์ตั้งอยู่บนฐานซ้อนเรียงกันเป็นชั้น พ้นจากฐานเป็นหน้ากระดานฐานบังคว่ำบัวหงายรองรับแท่งสี่เหลี่ยมย่อมุมตรงกลาง
🛕ส่วนบนเป็นรูปกลมคล้ายระฆังกลม ส่วนองค์ระฆังทำเป็นกระพุ่มกลุ่มมีลักษณะคล้ายดอกบัวหลวง ส่วนล่างรอบกระพุ่มมีรูปกลีบขนุนของปรางค์ประดับอยู่ด้านหน้าของเจดีย์ สำนักโบราณคดีที่ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บูรณปฏิสังขรณ์ให้อยู่ ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม เมื่อปี พ.ศ. 2538

ที่มา :https://culturalenvi.onep.go.th/site/detail/5295
................................................
🚙การเดินทาง 🚩 วัดโตนดหลาย
https://maps.app.goo.gl/iKYK4n8byhxtEYvWA................................................
ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวชัยนาท
#วัดโตนดหลาย #วัดสวยสรรคบุรี
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

วัดบางกุ้ง จ.สมุทรสงคราม 01/06/2023
Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 31/05/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว วัดส้ม ราชินีแห่งปรางค์ โบราณสถานสมัยอยุธยาตอนต้น ๏๛

🛕วัดส้มเป็นวัดขนาดเล็กตั้งอยู่ติดกับคลองท่อ (คลองฉะไกรใหญ่) ทางด้านทิศตะวันตก ไม่ปรากฏหลักฐานทางด้านเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างวัด สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ ปรางค์ประธาน วิหาร และเจดีย์ราย จากการศึกษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่เป็นปรางค์ก่ออิฐและมีการทำทับหลัง รวมทั้งลวดลายปูนปั้นประดับองค์ปรางค์

🛕วัดส้ม พบว่ามีวิวัฒนาการมาจากโครงสร้างและลวดลายในสถาปัตยกรรมเขมรซึ่งมีอายุการสร้างอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 แสดงให้เห็นว่าปรางค์ประธานวัดส้มนั้นน่าจะได้รับการสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาโดยมีอายุเก่ากว่าปรางค์องค์อื่นๆ ในสมัยอยุธยาตอนต้น เช่น พระปรางค์องค์เล็กที่วัดมหาธาตุ (พ.ศ. 1917) และวัดราชบูรณะ (พ.ศ. 1967) เล็กน้อย

🛕ลักษณะเป็นปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้นเนื่องจากยังมีลักษณะเตี้ยป้อม และมีการประดับลวดลายอยู่มาก โดยตั้งอยู่บนฐานบัวลูกฟัก แล้วจึงเป็นเรือนธาตุที่มีการเจาะซุ้มจระนำ 3 ด้าน ส่วนด้านทิศตะวันออกสามารถเข้าไปภายในคูหาได้ มีการประดับบัวเชิงและบัวรัดเกล้าที่เรือนธาตุ เหนือขึ้นนไปเป็นชั้นซ้อน 5 ชั้น ที่มีการประดับลวดลายปูนปั้นบริเวณกลีบขนุนและบันแถลง

ที่มา : กรมศิลปากร
................................................
🚙การเดินทาง 🚩วัดส้ม
https://maps.app.goo.gl/KZNaNhqt4QAhBHFs8................................................
ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวกรุงเก่าอยุธยา
#วัดส้ม #วัดสวยอยุธยา
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 22/05/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว วัดถ้ำรงค์ สักการะหลวงพ่อดำ พระแกะสลักบนผนังถ้ำ อายุกว่า ๑๐๐๐ ปี ๏๛

🛕วัดถ้ำรงค์ เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อดำและหลวงพ่อขาว เป็นสถานที่่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีเรื่องราวเล่าขานและเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านถ้ำรงค์ให้ความเคารพและนับถือ

🛕หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ เป็นรูปหล่อสีดำทั้งองค์ หลวงพ่อดำมีอายุประมาณ 1,000 ปีแล้ว บริเวณเท้าของหลวงพ่อดำมีโซ่ล่ามอยู่ มีตำนานเล่าว่าหลวงพ่อดำเป็นพระเจ้าชู้เวลาพลบค่ำ เมื่อสาวชาวบ้านเสร็จจากการทำไร่ทำนาต่างพากันเดินกลับบ้าน หลวงพ่อดำก็จะเข้าไปพูดจาเกี้ยวพาราสี ชาวบ้านทนพฤติกรรมของท่านไม่ได้ จึงนำโซ่มาล่ามที่ขาไม่ให้ท่านออกไปพบปะพูดคุยกับใคร

🛕บริเวณหน้าถ้ำหลวงพ่อดำมีเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ฐานกว้าง 160 เซนติเมตร สูง 240 เซนติเมตร ชั้น1 มีพระพุทธรูป 4 ด้าน พระพุทธรูปด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปด้านทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ทุกองค์มีความกว้างหน้าตัก 69 เซนติเมตร ความสูงจากฐานเกศา 82 เซนติเมตร ชั้นที่ 2 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติทั้ง 4 ด้านหน้าตัก 30 เซนติเมตร ยอดเกศาถึงหัวเข่า 41 เซนติเมตร ฐานพระเป็นกลีบบัว และเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม กว้างเหลี่ยมละ 50 เซนติเมตร ความสูงจากยอดถึงฐาน 210 เซนติเมตร เป็นเจดีย์ย่อมุม 4 ด้าน 3 ชั้น รวมจากฐานถึงยอดมี 5 ชั้น ส่วนยอดของเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ

🛕หลวงพ่อขาว ประดิษฐานอยู่ในถ้ำคนละด้านกับเขาถ้ำรงค์ แต่ตอนหลังถ้ำของหลวงพ่อขาวพังทลายลง ชาวบ้านจึงอัญเชิญหลวงพ่อขาวมาบูรณะซ่อมแซมใหม่ จึงนำมาประดิษฐานเคียงคู่กับหลวงพ่อดำ มีความเชื่อกันว่า หลวงพ่อขาวน่าจะเป็นพระสงฆ์ที่มีตัวตนมาก่อน เป็นพระที่บวชเรียนมานานชาวบ้านเคารพนับถือจึงสร้างรูปหล่อขึ้นมา มีตำนานเล่าว่าหลวงพ่อขาวมีลูกสาวคนหนึ่ง แต่หลวงพ่อดำลักพาตัวไปไว้ในถ้ำ หลวงพ่อดำและหลวงพ่อขาวจึงไม่ถูกกัน ชาวบ้านบางคนเชื่อว่า หลวงพ่อดำเป็นรูปหล่อแกะสลักธรรมดา แต่มีวิญญาณมาสิงสถิตอยู่ตอนพลบค่ำ วิญญาณมักจะออกมาหาหญิงสาวตามหมู่บ้านต่างๆ ชาวบ้านจึงนำโซ่ล่ามไว้ไม่ให้วิญญาณออกมาเพ่นพ่าน
................................................
🚙การเดินทาง 🚩วัดถ้ำรงค์
https://maps.app.goo.gl/jM1wkDDRR8fGhoTs8................................................
ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวเพชรบุรี
#วัดถ้ำรงค์ #วัดเพชรบุรี
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 16/05/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว วัดกำแพงแลง โบราณสถานขอมเก่าแก่แห่งเมืองเพชรบุรี ๏๛

🛕 วัดกำแพงแลง ตั้งอยู่ที่ถนนพระทรง ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 2 กิโลเมตร วัดนี้เดิมเป็นเทวสถานในสมัยขอม สร้างตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ ต่อมาได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธแผ่ขยายเข้ามาในบริเวณนั้น

🛕น่าจะเป็นวัดเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบุรีที่มีโบราณสถานสมัยลพบุรีในยุคขอมเรืองอำนาจ โดยสันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นเทวสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ราว พ.ศ. 1700-1750 ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่สามารถแผ่อิทธิพลของขอมเข้ามาถึงดินแดนแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอดีต ครั้นลัทธิพราหมณ์เสื่อมถอยที่นี่จึงกลายเป็นวัดในพุทธศาสนาไป แต่ก็กลายเป็นวัดร้าง

🛕ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการบูรณะและเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนาที่ใช้ชื่อว่า วัดกำแพงแลง ทว่าก็ยังคงปรากฏร่องรอยของอารยธรรมขอมผ่านกำแพงศิลาแลง ซุ้มประตูทางเข้าปราสาทตามศิลปะแบบบายน โดยภายในปราสาทนั้นจะพบปรางค์ 5 องค์ ที่มีปรางค์ประธานตั้งอยู่ตรงกลางและมีปรางค์อีก 4 องค์วางตัวอยู่ทั้งสี่ทิศ ประดับด้วยลวดลายในแบบศาสนาพราหมณ์ เช่น กนก เทวรูป สิงห์ และครุฑ เป็นต้น

🛕ในปรางค์แต่ละองค์นั้นเป็นเทวลัยที่ประดิษฐานเทวรูปเคารพ คือ พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ พระลักษมี และพระขันธกุมาร ซึ่งจากเดิมที่มีอยู่ 5 องค์ ปัจจุบันเหลือปรางค์อยู่เพียง 3 องค์เท่านั้น
................................................
🚙การเดินทาง 🚩วัดกำแพงแลง
https://maps.app.goo.gl/kJpjM5CMQFzgm3Aq7................................................
ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวเพชรบุรี
#วัดกำแพงแลง #วัดสวยเพชรบุรี
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 09/05/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว ถ้ำสวย พระงดงาม unseen แห่งเพชรบุรี ๏๛

🛕 ถ้ำเขาหลวง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ภายในมีปล่องที่แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาภายในถ้ำได้ทำให้สวยงามยิ่งขึ้น ถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร

🛕จังหวัดเพชรบุรีนอกจากเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกเรื่องราวมาเป็นมาต่าง ๆ มากมาย อันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเพชรบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วยังมีศาสนสถานสำคัญ ๆ เช่น วัดวาอาราม โดยเฉพาะวัดถ้ำที่สร้างอยู่บนภูเขาน้อยใหญ่ทั่วจังหวัดเพชรบุรี ภูเขาลูกเล็ก ๆ ที่มีความสูงเพียง 92 เมตร คือสถานที่ตั้งของถ้ำเขาหลวงที่ไม่เพียงมีความสวยงามในยามต้องแสงแดดที่สาดส่องเข้ามากระทบผนังถ้ำ

🛕ภายในที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยเท่านั้น หากยังมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 อันเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ด้วยสายพระเนตรถึงความงามภายในถ้ำ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดฯ ให้สร้างบันไดคอนกรีตยาว 10 เมตรทอดตัวตั้งแต่เชิงเขาไปสู่เบื้องล่างของถ้ำและโปรดฯ ให้บูรณะ พระพุทธรูปโบราณที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำนี้มาอย่างยาวนานและสันนิษฐานว่า พระพุทธรูปโบราณเหล่านี้น่าจะมาจากนักจาริกแสวงบุญที่นำพระมาจากสถานที่ต่าง ๆ แล้วมาประดิษฐานไว้ที่นี่

🛕ครั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระราชประสงค์สร้างอาราม ขึ้นภายใน ถ้ำเขาหลวงเพื่อแถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระชนก โดยโปรดฯ ให้สร้างพระพุทธรูปเพิ่มเติมและหนึ่งในนั้นมี การประทับตราประจำรัชกาลที่ 1-5 ไว้ที่ฐานพระ ปัจจุบันถ้ำเขาหลวงได้รับการบูรณะและพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวพร้อมกับมีการจัดวิทยากรคอยบรรยายสำหรับหมู่คณะที่สนใจ
................................................
🚙การเดินทาง 🚩ถ้ำเขาหลวง
https://maps.app.goo.gl/2iuDpGQcLcfLLo58A................................................
ช่างภาพ - 📸
#ถ่ายโดยโทรศัพท์ Xiaomi 13 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวเพชรบุรี
#ถ้ำเขาหลวง #วัดสวยเพชรบุรี
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 26/04/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว โบราณสถาน วัดพระแก้ว ชมเจดีย์เก่าแก่ และความงดงาม ๏๛

🛕 วัดพระแก้ว (จังหวัดชัยนาท) เป็นวัดที่เก่าแก่ เดิมเรียกว่าวัดแก้วหรือวัดพบแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่รุ่นเดียวกับวัดมหาธาตุ เมืองสรรคบุรี ภายในวัดมี "ราชินีแห่งเจดีย์ในเอเชียอาคเนย์"

🛕ซึ่งเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับศิลปะทวารวดี ตอนปลายฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้เนศิลปะสุโขทัยและศรีวิชัยผสมกัน บริเวณหน้าเจดีย์มีวิหารหลวงพ่อฉาย ซึ่งที่ด้านหลังของพระพุทธรูปมีทับหลังแกะสลักติดอยู่ โดยสันนิษฐานว่าน่าจะขนย้ายมาจากปราสาทแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา วัดนี้จึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดสำคัญของจังหวัดชัยนาท ที่วัดมีหลวงพ่อฉาย เป็นพระประธานที่อยู่ในวิหารทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน ถูกบูรณะโดย หลวงสรรค์บุรานุรักษณ์ (ฉาย อัมพศวตร) ในสมัยรัชกาลที่5

🛕ด้านหลังของหลวงพ่อฉาย พบว่ามีทับหลังหินทรายติดกลับหัวอยู่ที่ข้างหลังองค์พระ มีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหนือหน้ากาลหม่อมเจ้าสุภัทรดิศดิศกุลได้ทรงจัดทับหลังชิ้นนี้อยู่ในศิลปะเขมรสมัยบาปวนมีอายุราวปี พ.ศ. 1550 ถึง1650 เข้าใจว่าเป็นทับหลังที่ย้ายมาจากปราสาทเขมรที่เคยตั้งอยู่ในบริเวณวัดหรือบริเวณใกล้เคียง
ที่ตั้ง : ตำบล แพรกศรีราชา อำเภอ สรรคบุรี ชัยนาท
................................................
🚙การเดินทาง 🚩วัดพระแก้ว ชัยนาท
https://maps.app.goo.gl/mPeHCGw4JdGgyT4o7................................................
ช่างภาพ - 📸
#โทรศัพท์ธรรมดา 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวชัยนาท
#วัดพระแก้ว #วัดสวยชัยนาท
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 19/04/2023

#สะกิดมา จะพาเที่ยว วัดมหาธาตุ แหล่งโบราณสถานที่อันเก่าแก่ ๏๛

🛕ความเก่าแก่ที่ยังคงมีกลิ่นอายของดินแดนประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่น่าเรียนรู้ของ “วัดมหาธาตุ” วัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรก

🛕“วัดมหาธาตุ” ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรค์บุรี โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพระธาตุ หรือ วัดหัวเมือง” ที่ก่อสร้างขึ้นมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา

🛕โบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระปรางค์กลีบมะเฟือง สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลื่ยม เป็นศิลปะสมัยลพบุรี นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรีและแบบอยุธยาตอนต้น และยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บรักษาสิ่งของโบราณต่าง ๆ มากมายไว้อีกด้วย
................................................
🚙การเดินทาง 🚩วัดมหาธาตุ ชัยนาท
https://maps.app.goo.gl/Qx9EgSNPdKEJ2VLp9................................................
ช่างภาพ - 📸
#โทรศัพท์ธรรมดา 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวชัยนาท
#วัดมหาธาตุ #วัดสวยชัยนาท
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

11/04/2023

🚩รวมพิกัด ที่เที่ยวสุพรรณบุรี ขับรถเที่ยวชิลๆ 🚗
✨ไหว้พระ ทำบุญ เสริมบารมี ไปเช้าเย็นกลับก็สนุกได้ ต้อนรับวันหยุดสงกรานต์ 💦🎉

🛕 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จ.สุพรรรณบุรี
https://maps.google.com/?cid=17812422340800767508&entry=gps

🛕 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
https://maps.google.com/?cid=5751415070238838542&entry=gps

🛕วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี
https://maps.app.goo.gl/2QqqpxVFH4Ywwyxb9

🛕พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
https://maps.app.goo.gl/vaSoSEsX7p2wwQG97

🛕วัดเขาทำเทียม สุพรรณบุรี
https://maps.app.goo.gl/5nbthyEgbsDddiDf9

🛕วัดไผ่โรงวัว
https://maps.app.goo.gl/3UutHQC4rzTqdgJf7..............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวสุพรรณบุรี
#วัดสวยสุพรรณบุรี #เที่ยวชิลๆสุพรรณบุรี
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

สะกิดมา พาเที่ยววัด การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน ได้แก่ ศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 10/04/2023

#สะกิดมา จะพาไหว้พระ กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดพระปรางค์มุนี วัดนี้มีแต่สีเหลืองทอง ๏๛

🛕วัดพระปรางค์มุนี วัดที่คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายแห่งนี้ และเหตุที่ชื่อวัดพระปรางค์มุนีน่าจะสืบเนื่อง จากพระปรางค์องค์ใหญ่สีทองอร่ามตาที่แลดูโดดเด่นเป็นสง่าเมื่อมองมาแต่ไกล อย่างไรก็ตาม นอกจาก พระปรางค์องค์ใหญ่แล้ว ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนน่าแวะไปเยี่ยมเยือนหากมีโอกาส

🛕ได้แก่ วิหารหลวงพ่อเย็น พระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่ หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อนาก ซึ่งมีเรื่องเล่ากันมาว่า มีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดภาวนาอยู่ในวัดและได้อาราธนาขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อเย็นซึ่งขณะนั้นมีแต่เศียร ท่านได้นำน้ำนี้ไปรักษาโรคภัยต่าง ๆ ให้ชาวบ้าน ดังนั้นชาวบ้านที่เลื่อมใสจึงพากันเรียก ติดปากว่าหลวงพ่อเย็น ซึ่งหมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเอง พระประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถสีทองอร่ามนามว่า พระภูเขาทอง หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล หรือ พระพุทธนิมิตพิชิตมารมหาจักรพรรดิ์ ประดิษฐานบนศาลาการเปรียญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และต้นนารีผลจำลอง ซึ่งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง

🛕ด้านหลังวิหารยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งบริเวณโคนต้นมีพระผุด ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ที่สวยงามซึ่งเป็นฝีมือของนายเพ็ง คนลาว ที่วาดไว้เมื่อปี พ.ศ. 2462 เล่าเรื่องเกี่ยวกับนรก สวรรค์ พุทธประวัติและพุทธชาดก

🛕เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00-16.30 น.
................................................
🚙การเดินทาง 🚩วัดพระปรางค์มุนี สิงห์บุรี
089 239 0228
https://maps.app.goo.gl/n8vrWg7cMYQc2nei8................................................
ช่างภาพ - 📸
#โทรศัพท์ธรรมดา 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวสิงห์บุรี
#วัดพระปรางค์มุนี #วัดสวยสิงห์บุรี
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 04/04/2023

#สะกิดมา จะพาไหว้พระ กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุโบสถงาม ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ๏๛

🛕วัดพระงาม ตั้งอยู่ที่ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ตามประวัติเล่าต่อกันมา ว่ากล่าวว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๑๑๒ สมัยอยุธยาตอนกลางและภายหลังจากเสียกรุงครั้งที่ ๒ จึงได้ถูกทิ้งร้างไป ต่อมาจึงได้บูรณะอีกครั้งในสมัยกรุงธนบุรี และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๑ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่๔) เลยตั้งชื่อวัดตามลักษณะของพระประธานในพระอุโบสถที่มีความงดงาม

🛕ภายในวัดพระงามมีโบราณสถานสำคัญ ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม อาทิ อุโบสถ ๑ หลัง และเจดีย์ ๑ องค์ มณฑป วิหารจตุรมุข เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายภายในอุโบสถ และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในมณฑป ที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของขรัวอินโข่ง

🛕กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๓๗ หน้า ๙ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๔๑ มีพื้นที่โบราณสถาน ๙ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา
................................................
🚙การเดินทาง 🚩วัดพระงาม
https://maps.app.goo.gl/kZmJ7vYGEUVEwbZL7................................................
ช่างภาพ - 📸
#โทรศัพท์ธรรมดา 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวอยุธยา
#วัดพระงาม #วัดสวยอยุธยา
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 20/03/2023

✨🎡ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี ไหว้พระขอพร ปิดทอง หลวงพ่อแสง - หลวงพ่อทันใจ 🎪🎠
ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2566

📢 #พบกับสินค้า #ชมลิเก #นักร้องดัง #สวนสนุกชุดใหญ่ #การละเล่นมากมาย #มหรสพชมฟรี
🎡🎪🪅🎈🎊

Photos from สะกิดมา พาเที่ยววัด's post 15/03/2023

#สะกิดมา จะพาท่านไหว้พระ กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุโบสถงาม พระอารามหลวง ๏๛

🛕วัดบัวขวัญ ตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมา ตั้งแต่สมัยเป็นสำนักสงฆ์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็กลายมาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ โดยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นจะเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์กลางนา พอเริ่มมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ก็เริ่มพัฒนามาเป็นวัด

🛕ยุคสมัยแรกๆ มี พระครูปรีชาเฉลิม หรือ หลวงปู่แฉ่ง วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น และได้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ พัฒนาวัดเจริญเรื่อยมาจนมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินวัดเพิ่ม คือ นายบัว ฉุนเฉียว เป็นผู้บริจาคที่ดิน ซึ่งก็ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีพ.ศ.2435 นั่นเอง

🛕เมื่อก่อนนั้นวัดจะชื่อว่า วัดสระแก ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นชื่อ วัดบัวขวัญ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ นายบัว ฉุนเฉียว และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม ปีพ.ศ. 2506 จนวัดได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆ จนกลายมาเป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งที่ 1 และได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฏรขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551

🛕ส่วน พระอุโบสถจตุรมุข ของ วัดบัวขวัญ นั้น จะเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2546 มีองค์ พระพุทธเมตตา เป็นพระประธาน โดยจำลองมาจากพระพุทธเมตตา ในเจดีย์พุทธคยา ของประเทศอินเดีย และบริเวณด้านนอกรอบอุโบสถ ก็จะมีปูนปั้นรูปเทวดาและมีระฆังอยู่รอบๆ รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระราหู พระตรีมูรติ พระมหาเศรษฐีวนโกฏิ พระพิฆเนศ เป็นต้น

⏲️เปิดให้เข้าชม : 08.30-17.30 น.
................................................
🚙การเดินทาง 🚩วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
https://maps.app.goo.gl/RwPArjXwAYy4mEsS7................................................
ช่างภาพ - 📸
#โทรศัพท์ธรรมดา 📲
#ติดต่อโฆษณาได้ inbox 📮 ...............................................
#สะกิดมาพาเที่ยววัด🛕 #เที่ยวนนทบุรี
#วัดบัวขวัญ #วัดสวยนนทบุรี
#มรดกทางพระพุทธศาสนา
👉🏻✅กดLike ✅กดShare ✅ กดติดตาม

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Suphan Buri?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี
วัดป่าหนองไผ่เขมโก แหล่งท่องเที่ยงเชิงปฏิบัติธรรม 🙏🏻

ประเภท

ที่อยู่

Suphan Buri
72000

วัดพุทธ อื่นๆใน Suphan Buri (แสดงผลทั้งหมด)
Breez_Sp ปาสาทิโก Breez_Sp ปาสาทิโก
มาลัยแมน
Suphan Buri, 72000

รับเช่าจัดหาวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยทุ?

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
ถนนสมภารคง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
Suphan Buri, 72000

เพจประชาสัมพันธ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เผยแพร่ความรู้และกิจกรรมสู่สาธุชน

วัดหนองแขมพัฒนา วัดหนองแขมพัฒนา
วัดหนองแขมพัฒนา เลขที่ 192 หมู่ที่ 11 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
Suphan Buri, 72250

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทะเลบก วัดประชารัฐสร้างสุข

วัดทับกระดาษ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วัดทับกระดาษ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
199 หมู่1 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
Suphan Buri, 72180

วัดทับกระดาษตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทับกระดาษ ต. นิคมกระเสียว อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี

วัดจำปี จังหวัดสุพรรณบุรี วัดจำปี จังหวัดสุพรรณบุรี
452 หมุ่ 2 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri, 72000

วัดวังพระนอน ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 วัดวังพระนอน ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
วัดวังพระนอน 225 หมู่ 4 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
Suphan Buri, 72000

เผยแผ่ธรรมะ

มงคลบารมี ๓๐ ทัศ มงคลบารมี ๓๐ ทัศ
Suphan Buri, 72000

ให้เช่าบูชาพระกรุแท้วัดต่างๆของหลวงปู่ศุขและเกจิท่านอื่น

วัดพระธาตุโพธิ์ทอง วัดพระธาตุโพธิ์ทอง
79 หมู่ที่ 12 ต. จรเข้สามพัน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
Suphan Buri, 71170

Temple /Buddha /Non-Profit Organize /วัดธรรมยุต/ สถานปฏิบัต?

ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำ วัดเดิมบาง ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำ วัดเดิมบาง
Https://map. Longdo. Com/mobile/p/A00127480/
Suphan Buri, 00127

วัดคีรีเจริญผล  สุพรรณบุรี วัดคีรีเจริญผล สุพรรณบุรี
เลขที่1 หมู่5
Suphan Buri, 72160

วัดจนๆ แถวๆ ชนบท