โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

เฟสบุ๊ก แฟนเพจ : โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

27/02/2024

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ในการมอบหมายเนื้อหารายวิชา ชั่วโมงสอน ระยะเวลาหนึ่งเดือน ได้พบปะกับ นายปิยวุฒิ ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา นายมานพ ยอดเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา และครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ณ ห้องประชุมเชียงชื่น

Photos from โรงเรียนเมืองด้งวิทยา's post 27/02/2024

📣โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ขอขอบคุณบริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ที่ดำเนินโครงการ Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้านบาท ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เป็นเงิน 35,000 บาท และมอบอุปกรณ์กีฬา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏💚💙

Photos from นักเรียน YC เพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนเมืองด้งวิทยา's post 24/02/2024

Yc เมืองด้งวิทยา 💚💙

23/02/2024

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๕๕ - ๑๕.๕๐ น. ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพิธีกรรมทางศาสนา นำโดย นายธนพล แก้วทิม และคณะครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ทางโรงเรียนจึงได้นำนักเรียนชั้น ม.๑, ๒ และ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดม่อนแก้ว

Photos from โรงเรียนเมืองด้งวิทยา's post 23/02/2024

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาได้จัดกิจกรรมการเสนอโครงงาน IS และโครงงานอาชีพ เพื่อเป็นโปรเจ็คจบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๔ และ ๕ ของนักเรียนโรงเรียนเมืองด้งวิทยา โดยมี นายปิยวุฒิ ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา นายมานพ ยอดเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ใต้ถุนอาคาร ก.

23/02/2024

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาได้จัดกิจกรรมมอบดอกไม้ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาของระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนเมืองด้งวิทยาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

20/02/2024

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาได้รับการประเมินจาก สำนักงานตรวจสอบภายในในด้านความครบถ้วนและความถูกต้องในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้รับคำชื่นชมจาก ตสน. ในการทำงานที่มีความครบถ้วนในทุกๆด้าน ณ ห้องประชุมเชียงชื่น โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

Photos from โรงเรียนเมืองด้งวิทยา's post 17/02/2024

โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
📌 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

14/02/2024
Photos from โรงเรียนเมืองด้งวิทยา's post 13/02/2024

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาได้รับเกียรติจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในการจัดเตรียมการถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน กลุ่มเพื่อนที่ปรึกษา YC นักเรียนที่ปรึกษา YC และนักเรียนทอผ้าพื้นเมือง ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

Photos from นักเรียน YC เพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนเมืองด้งวิทยา's post 10/02/2024
Photos from โรงเรียนเมืองด้งวิทยา's post 07/02/2024

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาได้รับเกียรติจากมูลนิธิบ้านสงเคราะห์เด็กครูอ๋อยฯ ร่วมกับสัมมนาเครือข่ายชุมชนด้านเด็กและเยาวชน ในการอบรมในหัวข้อ”จะดีแค่ไหน เด็กและเยาวชนเข้าใจโรคเอดส์” โดยมีนายมานพ ยอดเกตุ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร. ลำภู เปรมจิตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ณ ห้องประชุมเจ้าหมื่นด้ง

07/02/2024

ฝากเชียร์น้องฝ้ายกันด้วยนะคะ

ร่วมเป็นกำลังใจให้ตัวแทนโรงเรียนเมืองด้งวิทยา
ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL
ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ

Photos from โรงเรียนเมืองด้งวิทยา's post 01/02/2024

📣โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 💐ขอแสดงความยินดีกับ พี่ๆ ม.6 💚💙ในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ในรอบที่ 1 Portfolio ...ยินดีกับพี่ๆ ม.6 ทุกๆ คนนะคะ👍👍👍💐💐💐🥰

31/01/2024

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ทางโรงเรียนเมืองด้งได้รับเกียรติจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.ศรีสัชนาลัย ที่อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนักเรียน/เยาวชน ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ณ ใต้ถุนอาคาร ก. โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

27/01/2024

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ขอขอบคุณทางบริษัท แมสมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่ได้มอบยาสีฟันเทพไทย เพื่อแจกให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมไปถึงนักเรัยน โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ณ ใต้ถุนอาคาร ก.

27/01/2024

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ นำโดย นายปิยวุฒิ ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา คุณครูธารารัตน์ ใจดี และคุณครูวัชรกาญจน์ เพ็ชรไทย ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันในงาน “เมืองเชลียงปริทรรศน์ ๖๖” ณ โรงเรียนเมืองเชลียง

25/01/2024

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. นำโดย นายปิยวุฒิ ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา นายมานพ ยอดเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและุคลากรทางการศึกษา ได้ทำการประชุมครู และบุคลากรโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเจ้าหมื่นด้ง

24/01/2024

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ทางโรงเรียนเมืองด้งวิทยาได้รับการบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านตึก ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนทางดิจิทอลในเเอพลิเคชั่นหมอพร้อม ให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ณ ใต้ถุนอาคาร ก. โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

Photos from โรงเรียนเมืองด้งวิทยา's post 19/01/2024

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นำโดย นายปิยวุฒิ ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา นายมานพ ยอดเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ทุกนาย ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเป็นการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการเข้าค่าย รู้จักเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

Photos from โรงเรียนเมืองด้งวิทยา's post 18/01/2024

💙💚ค่าย ICT และ ค่ายคุณธรรม ชวนเพื่อนทำดีกับนักเรียน Yc โรงเรียนเมืองด้งวิทยา❤️ สำหรับนักเรัยน ม.ปลายโรงเรียนเมืองด้งวิทยา🥰
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูวิทยากร วิทยากรภายนอกทุกท่าน และ PJ Mok ขวัญใจน้องๆ ด้วยค่ะ 🙏🙏🙏

18/01/2024

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ นำโดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองด้ง ในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ และค่ายคุณธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ณ ห้องประชุมเจ้าหมื่นด้ง โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

18/01/2024

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นำโดยนายปิยวุฒิ ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา นายธนพล แก้วทิม และนายชานนท์ ภาคภูมิพงค์ พร้อมด้วยนักเรียนตัวแทน ในการเข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วันพ่อขุนรามคำแหง จ. สุโขทัย

18/01/2024

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ นำโดยนายปิยวุฒิ ล่องชูผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา นายมานพ ยอดเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธิกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลีย จ.สุโขทัย

18/01/2024

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นำโดยคุณครูเนตรนภา ไพรสณฑ์ คุณครูเกตุมณี หลักฐาน และคุณครูวัชรกาญจน์ เพ็ชรไทย พร้อมด้วยนักเรียนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ด.ช.ภรัณยู คำจ้อน ด.ญ.พิชชญารักษ์ ลาดกุดลิง น.ส.ลัดดา แสวงลาภ น.ส.ชวัลลักษณ์ ลาดกุดลิง และ น.ส.มิลินชญาดา พ้นพาล ในการแข่งขัน To be number one ในระดับภาค จังหวัด เชียงใหม่

18/01/2024

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ ของวันที่ ๑๑ ถึงเวลาประมาน ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๑๒ นำโดยคณะครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ที่เป็นผู้ควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๕ ให้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ จังหวัดเชียงราย

18/01/2024

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นำโดยคณะครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ที่เป็นผู้ควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ให้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ จังหวัดสุโขทัย

18/01/2024

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นำโดยคณะครูโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ที่เป็นผู้ควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ให้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

คลิปวีโอให้ความรู้เพื่อการเตรียมตัวและความเข้าใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง "การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
Sukhothai Thani
64130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 15:00
อาทิตย์ 09:00 - 15:00

Sukhothai Thani บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ Byร้านจิราวรรณการค้า ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ Byร้านจิราวรรณการค้า
Sukhothai Thani

-ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ ราคาส่ง -ส่งฟรี -มีเอกสารสำหรับหน่วยงานราชการ โทร0887350567

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

Sukhothai immigration Sukhothai immigration
Sukhothai Thani, 64000

Banmeaw Sukhothai  Catterry Banmeaw Sukhothai Catterry
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64210

ฝากกดถูกใจและติดตามเพจไว้ด้วยนะคร?

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร?

Sukhothai Immigration Sukhothai Immigration
เลขที่ 109 หมู่ 10 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

Thai Immigration news, information and service for local foreigners who live in the province.

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๙
Sukhothai Thani, ๖๔๒๒๐

เชิญกด Like ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000