เซรามิกสุโขทัย

เซรามิกสุโขทัย

เซรามิกสุโขทัย ถนนคนเดินสุโขทัย สิ?

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 22/01/2015

# สินค้าเซรามิก คุณภาพเกรดลำปาง # มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 27/11/2014

สินค้าแก้วน้ำเซรามิกมีฝา เข้าใหม่จร้า

# สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง #มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้จร้า

รู้หรือไม่ ?? จานสีอะไร ทำให้อยากอาหารน้อยลง 13/11/2014

รู้หรือไม่ ?? จานสีอะไร ทำให้อยากอาหารน้อยลง

รู้หรือไม่ ?? จานสีอะไร ทำให้อยากอาหารน้อยลง รู้หรือไม่ ?? จานสีอะไร ทำให้อยากอาหารน้อยลง

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 12/11/2014

# สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง # มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้จร้า

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 07/11/2014

แก้วกาแฟ แก้วชา แก้วเซรามิก

# สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง # มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้จร้า

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 06/11/2014

ถ้วย ชาม ใบเล็ก ใบใหญ่ หลายขนาด

# สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง # มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้จร้า

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 06/11/2014

ถ้วย ชาม ใบเล็ก ใบใหญ่ หลายขนาด

# สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง # มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้จร้า

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 31/10/2014

ถ้วย ชาม ใบเล็ก ใบใหญ่ หลายขนาด

# สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง # มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้จร้า

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 31/10/2014

ชามใบใหญ่ ก้นไม่ลึกมาก สำหรับใส่ราดหน้า

# สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง # มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้จร้า

31/10/2014

หลังจากหายไปหลายวัน เพิ่งไปรับสินค้ามาใหม่ ลูกค้าที่เปิดร้านต้องใช้สินค้าเป็นจำนวนเยอะ สั่งล่วงหน้า รีบเข้าไปดูสินค้าก่อนได้นะค่ะ เพราะถ้ามาช้าสินค้าบางลายอาจจะเหลือไม่พอกับที่ต้องการคะ

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 18/10/2014

ได้เวลาเตรียมตัวขายของ ไปแวะชม แวะซื้อสินค้าเซรามิค จานชาม แก้วน้ำ ของฝาก ของชำร่วย กันได้นะจ๊ะ
#ถนนคนเดินสุโขทัย หน้าร้านก่อนถึงจวนผู้ว่าค่ะ #

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 16/10/2014

ชุดจาน ชาม แก้วน้ำ กาน้ำชา เซรามิก # สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง# มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้จร้า

Timeline photos 16/10/2014

วั น พ ฤ หั ส สี ส้ ม # ข อ ใ ห้ ถู ก กั น น ะ ค ร้ า (อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยล่ะ)

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 14/10/2014

ชุดจาน ชาม แก้วน้ำ กาน้ำชา เซรามิก # สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง# มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้นะจ๊ะ

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 14/10/2014

บ่ า ย ๆ แ บ บ นี้ ง่ ว ง น อ น จั ง เ ย ย

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 10/10/2014

ชุดจาน ชาม แก้วน้ำ กาน้ำชา เซรามิก # สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง# มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้นะจ๊ะ

Timeline photos 10/10/2014

ว ัน ศุ ก ร์ ที่ 10 เ ดื อ น 10 ข อ ใ ห้ สุข สุ้ข สุข กั น น ะ จ๊ ะ

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 07/10/2014

ออกพรรษานี้ทำบุญตักบาตรกันแล้ว มองหาสินค้าจาน ชาม สินค้าเซรามิก ชุดใหม่ไปใช้ เกรดดี คุณภาพลำปาง

แวะชมกันได้ที่ หน้าร้านบริเวณริมน้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า
หรือเข้าไปไปชมสินค้าตัวอย่างได้ที่ https://www.facebook.com/pages/เซรามิกสุโขทัย/504780249624831

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 02/10/2014

ชุดจาน ชาม แก้วน้ำ กาน้ำชา เซรามิก # สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง# มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า แวะชมสินค้ากันได้จร้า

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 29/09/2014

บริเวณหน้าร้านมีหลายคนถามมา
อยู่ริมแม่น้ำยมสุโขทัยก่อนถึงจวนผู้ว่า # วันธรรมดาป้ายหน้าร้านจะไม่มี # ในภาพเป็นวันเสาร์ที่ผ่านมาถนนคนเดินสุโขทัย แวะชมสินค้ากันได้จร้า

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 29/09/2014

ชุดจาน ชาม เซรามิก # สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง# มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 27/09/2014

ชุดจาน ชาม เซรามิก # สินค้ามีคุณภาพ เกรดลำปาง# มีหน้าร้าน ริมแม่น้ำยมก่อนถึงจวนผู้ว่า

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 25/09/2014

เซรามิก จาน ชาม แก้วน้ำ ถ้วย ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ แก้วชงชา งานดีมีคุณภาพ เกรดดีจากลำปาง

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 25/09/2014

เซรามิก จาน ชาม แก้วน้ำ ถ้วย ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ แก้วชงชา งานดีมีคุณภาพ เกรดดีจากลำปาง

ธนบัตรชำรุด ขาดวิ่น แมลงสัตว์กัดแทะ มีค่า อย่าทิ้ง 24/09/2014

ธนบัตรชำรุด ขาดวิ่น แมลงสัตว์กัดแทะ มีค่า อย่าทิ้ง

เ ก็ บ ไ ว้ ดี เ กิ น จ น ชำ รุ ด อย่าทิ้ง!

ธนบัตรชำรุด ขาดวิ่น แมลงสัตว์กัดแทะ มีค่า อย่าทิ้ง ธนบัตรชำรุด ขาดวิ่น แมลงสัตว์กัดแทะ มีค่า อย่าทิ้ง

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 24/09/2014

เซรามิก จาน ชาม แก้วน้ำ ถ้วย ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ แก้วชงชา งานดีมีคุณภาพ เกรดดีจากลำปาง

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 24/09/2014

มี อา หาร เช้า มา เสริฟ จ้า # สวัส ดี เช้า วัน พุธ #

20/09/2014

วันนี้ร้านขอหยุด 1 วันนะค่ะ ติดธุระด่วน รอพบกับโปรโมชั่นทางร้านได้อาทิตหน้านะค่ะ
https://m.facebook.com/profile.php?id=504780249624831

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 19/09/2014

เซรามิก จาน ชาม แก้วน้ำ ถ้วย ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ แก้วชงชา งานดีมีคุณภาพ เกรดดีจากลำปาง

Timeline photos 19/09/2014

มื้อเช้าถือว่าเป็นมื้อสำคัญของวัน กาแฟร้อนๆ ขนมปังสักชุด เพื่อสุขภาพกันนะคร้าบ

Timeline photos 18/09/2014

เซรามิก จาน ชาม แก้วน้ำ ถ้วย ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ แก้วชงชา งานดีมีคุณภาพ เกรดดีจากลำปาง

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 18/09/2014

เซรามิก จาน ชาม แก้วน้ำ ถ้วย ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ แก้วชงชา งานดีมีคุณภาพ เกรดดีจากลำปาง

Timeline photos 18/09/2014

Timeline photos

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 17/09/2014

เซรามิก จาน ชาม แก้วน้ำ ถ้วย ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ แก้วชงชา งานดีมีคุณภาพ เกรดดีจากลำปาง

Photos from เซรามิกสุโขทัย's post 17/09/2014

ชุดน้ำชา
เซรามิก จาน ชาม แก้วน้ำ ถ้วย ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ แก้วชงชา งานดีมีคุณภาพ เกรดดีจากลำปาง

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Sukhothai Thani
64000

โรงแรม อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
Sila Resort Sukhothai Sila Resort Sukhothai
3/49 M. 1 Wat Khooha Suwan Road T. Pakkaew A. Muang
Sukhothai Thani, 64000

We offer free internet, free Wi-Fi in your room, free bike rental and free pickup from the bus stati

Toonห้องพัก ใกล้อุทยานประวัติศ Toonห้องพัก ใกล้อุทยานประวัติศ
356/5 หมุู่3 ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ
Sukhothai Thani, 64000

History of toon Guest House started more than 50 years ago, tourists that visited Sukhothai sometimes missed the ride back to the city. After dark, there was no place for them to s...

Ban Thai Guesthouse Ban Thai Guesthouse
38 Pravet Nakhorn Road
Sukhothai Thani, 64000

Ban Thai Guesthouse, your Thai house when you visit Sukhothai.

Sabai Sabai Sukhothai Sabai Sabai Sukhothai
99/9 M. 2 T. Tlongkrajong A. Sawankaloke
Sukhothai Thani, 64110

Sukhothai Guest House Sukhothai Guest House
68 Vicheanchumnong Road
Sukhothai Thani, 64000

วัฒนาวรรณ รีสอร์ท สุโขทัย / Wattan วัฒนาวรรณ รีสอร์ท สุโขทัย / Wattan
เมืองเก่า สุโขทัย / Sukhothai Historical Park
Sukhothai Thani, 64210

วัฒนาวรรณ รีสอร์ท สุโขทัย / Wattanawan resort sukhotha

MountainView Guesthouse MountainView Guesthouse
23/3 Moo8, Mueangkao , Mueang, Jarodwithethong Road
Sukhothai Thani, 64210

far from Sukhothai Historical Park 3 Km.

โรงแรมสวรรคบุรี บูติก โรงแรมสวรรคบุรี บูติก
15/31 ถนนศรีสัชนาลัย เมืองสวรรค
Sukhothai Thani, 64110

โรงแรมสวย สะอาด สำหรับท่าน ใน อ.สวรร?

Lotus Village Sukhothai Lotus Village Sukhothai
170 Ratchathanee Street
Sukhothai Thani, 64000

Boutique-hôtel situé dans un vaste jardin tropical dans le centre de Sukhothaï. Bungalow en bois

Chuanchom Resort Sukhothai Chuanchom Resort Sukhothai
Charodvitheetong Road
Sukhothai Thani, 64000

ห้องพักราคาถูกสะอาด บริการเป็นกัน?

EZ House & Café Sukhothai EZ House & Café Sukhothai
240/4 Moo 7 Jarodvithi Thong Road
Sukhothai Thani, 64000

The finest and most comfortable place. Located in the heart of Sukhothai, next to attractions in Suk

Mango House Sukhothai Mango House Sukhothai
60/10 ถนนประเวศนคร ตำบลธานี อำเภ
Sukhothai Thani, 64000

ที่พักพร้อมอาหารเช้า