สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย, Sukhothai Thani Videos

Videos by สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย in Sukhothai Thani. สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารได้ที่ ... https://sukhothai.moc.go.th/pv?64

พระยาพาณิชย์พาทัวร์

Other สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย videos

พระยาพาณิชย์พาทัวร์

VTR ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กิจกรรมการจัดประชุมนานาชาติ LIMEC

รายการห้องนั่งเล่า "การกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ" NBT North

รองนายกฯ และรมว.พณ. เปิดตลาดต้องชม ตลาดริมยม ๒๔​๓​๗​ ที่จ.สุโขทัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ชุมชน

กรมการค้าภายในจับมือร้านสะดวกซื้อช่วยเกษตกรขายส้ม

ชาวนาเฮ!! เงินส่วนต่างประกันรายได้เข้า

ร้านไพศาลเวชภัณฑ์

ร้านฟิวส์แฟชั่น

ร้านอัจฉยาเภสัช

สวัสดีพาณิชย์