องค์การบริหารส่วนตำบลวังให

องค์การบริหารส่วนตำบลวังให

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

Non Sila District
Non Sila District
Face:Tea Cha, Amphoe Ban Phai
อำเภอโนนศิลา
อำเภอโนนศิลา
Face:Tea Cha, Amphoe Ban Phai
โรงเรียนบ้านหัวนากลาง
โรงเรียนบ้านหัวนากลาง
บ้านหัวนากลาง, Amphoe Chonnabot
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน
121 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่, Amphoe Ban Phai
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึ
กม.ที่44-45, Amphoe Ban Phai
โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลแวงใหญ่, Waeng Yai
บ้านดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแว
บ้านดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแว
Waeng Yai 40330
สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด
84/3 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่, Ban Phai
กรุงไทยคลังไฟฟ้าเมืองพล
กรุงไทยคลังไฟฟ้าเมืองพล
ถนน มิตรภาพ, Amphoe Phon
สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น องค์กา
สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น องค์กา
232 หมู่ที่ 9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น, Amphoe Phon
ราชารีสอร์ท
ราชารีสอร์ท
326 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่, Ban Phai
เมืองพล
เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแก่น, Phon
โรงพยาบาลพล
โรงพยาบาลพล
215, ถนนมิตรภาพ, Phon
พละเมืองเหน่อ
พละเมืองเหน่อ
Amphoe Phon 40120
ตลาดเกษตรปลอดภัยอำเภอพล
ตลาดเกษตรปลอดภัยอำเภอพล
ที่ว่าการอำเภอพล, Phon

#ประกาศจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส
64000

ความคิดเห็น

อบต.วังใหญ่ รับบริจาคหนังสือ เพื่อร่วมกิจกรรม "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"

บริจาคได้ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.วังใหญ่ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

เปิดเหมือนปกติ

28/04/2022

สำนักพระราชวัง📣 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร"

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://royaloffice.th

ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565
ผ่านระบบออนไลน์
https://wellwishes.royaloffice.th/

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 28/04/2022

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ลงพื้นที่ วางท่อระบายน้ำ ทางเข้า ซอยหยวก หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 28/04/2022

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ร่วมกับ สนง.พมจ.สุโขทัย กระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้ง มอบถุงยังชีพ ให้แก่ นายเกียรติภัท ไตรวงษา ณ บ้านเลขที่ 30/4 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง ซึ่งประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ชนกับรถไถพ่วง และนายเกียรติภัท ไตรวงษา เป็นฝ่ายถูก และเป็นผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

26/04/2022

แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุ 12 - น้อยกว่า 18 ปี

#กรมควบคุมโรค
#แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

26/04/2022

แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

#กรมควบคุมโรค
#แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 22/04/2022

วันที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 21/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ นายสมาน สืบจันทร์ รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ นายณรงค์ สุวรรณโฉม เลขานุการฯ และนางสุนิสา ทองปากน้ำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ลงพื้นที่ พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน โดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 20/04/2022

วันที่ 20 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวของประชาชน ณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 20/04/2022

วันที่ 19 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ณ วัดวังใหญ่ และของประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 20/04/2022

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
ชื่อโครงการ ซ่อมแซมคันดินแม่น้ำยม หมู่ที่ 2
ปริมาณงาน จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายย้วน แซ่หาน ยาว 60.00 เมตร
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนางเกสร เสือกระจ่าง ยาว 80.00 เมตร
งบประมาณ 106,900 บาท ( หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน )
วันที่เริ่มสัญญา 8 เมษายน 2565 วันสิ้นสุดสัญญา 22 เมษายน 2565
ผู้รับจ้าง นายทวิช ผกามาศ
ผู้ควบคุมงาน นายชาญชัย มังละลี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร 055-912064
กรรมการตรวจรับพัสดุ
1.นายอาทิตย์ จิตรวิเศษ ประธานกรรมการ
2.นางธนพร อินผูก กรรมการ
3.นายมานะ พุทธรักษา กรรมการและเลขานุการ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 18/04/2022

วันที่ 18 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ณ วัดราษฎร์บำรุง วัดเตว็ดใน วัดโคกกะทือ สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัว

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 18/04/2022

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.
นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ มอบหมายให้กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ตามมาตรการป้องกันควบคุมและคัดกรองโควิด 19 หลังจากหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนผู้รับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ผลเป็นบวก จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ได้ส่งตัวผู้ที่ผลเป็นบวกให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังใหญ่/บ้านสระบัว อำเภอศรีสำโรง ดำเนินการตามมาตรการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ต่อไป

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 12/04/2022

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565
ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 12.00 น. เพื่อเป็นการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ในหมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ ณ ศาลา SML

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 12/04/2022

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565
ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 12.00 น. เพื่อเป็นการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ในหมู่ที่ 6 ตำบลวังใหญ่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 12/04/2022

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ จัดกิจกรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 08/04/2022

วันที่ 8 เมษายน 2565
ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 12.00 น. เพื่อเป็นการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ในหมู่ที่ 5 ตำบลวังใหญ่ ณ ศาลา SML

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 08/04/2022

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การตรวจ ATK ด้วยตนเอง การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว การใช้และซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน/ละอองฝอย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้อย่างทันท่วงที และเป็นการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลวังใหญ่

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 07/04/2022

วันที่ 7 เมษายน 2565
ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 12.00 น. เพื่อเป็นการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ในหมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ ณ ศาลา SML

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 07/04/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ขอความร่วมมือในการปฏิบัติราชการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) สำหรับประมวลผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีนายอภิชาต อุดมวงษ์ บุคลากรสนับสนุนการประเมิน ITA สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมิน EIT ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

05/04/2022

ขอเชิญชวนผู้นำทุกท่าน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมุ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลวังใหญ่ทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป ค่ะ
ในการอบรมฯ จะมีการสอนการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (ก่อนเข้าร่วมอบรมฯ ทุกคน) การสอนการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า การสอนการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน/เครื่องพ่นละอองฝอย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน 2565
ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 12.00 น. เพื่อเป็นการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ในหมู่ที่ 3 ตำบลวังใหญ่ ณ ศาลา SML

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 05/04/2022

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 12.00 น. เพื่อเป็นการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ในหมู่ที่ 2 ตำบลวังใหญ่ ณ ศาลา SML

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 04/04/2022

#ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 แบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ในหมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ ณ ศาลา SML ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 12.00 น.

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลาประมาณ 14.08น.
🚨 รับแจ้งจากประชาชน มีอุบัติเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บริเวณ ม.9 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง เขตติดต่อ ม.4 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง
🛑(เตว็ดนอก) ทางเข้าหลังโรงแรมเซเว่นอิน ใกล้แยกท่าช้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังใหญ่ ออกตรวจสอบจึงได้นำรถดับเพลิง อบต.วังใหญ่ และ รถดับเพลิง อบต.ใกล้เคียง ร่วมที่เกิดเหตุ
🚨เบื้องต้นไฟไหม้เสียหาย จำนวน 4 หลัง ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ 2 ชั่วโมง ควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อย ทราบชื่อเจ้าของบ้านและความเสียหาย ณ เบื้องต้น

🔥หลังที่ 1 บ้านของนางรวม ตุ่มทอง บ้านเลขที่ 10/7 ม.4 ต.ตาลเตี้ย
🔥หลังที่ 2 บ้านของนายวีรชัย ชูจุ้ย บ้านเลขที่ 10/8 ม.4 ต.ตาลเตี้ย
🔥หลังที่ 3 บ้านของนายน้อย ฟุกฟัก บ้านเลขที่ 168/1 ม.9 ต.ทับผึ้ง + โรงยา
🔥หลังที่ 4 บ้านของนางวรรณณัง ฟุกฟัก บ้านเลขที่ 168/2 ม.9 ต.ทับผึ้ง + รถยนต์ 2 คัน + โรงยา

🛑ทุกภาพของเหตุการณ์ที่นำลงไปเป็นเพียงแค่อยากให้เป็นที่เตือนสติ และเป็นอุทาหรณ์ ในการใช้ชีวิตให้เกิดการระมัดระวัง และคำนึงถึงอุบัติเหตุ รวมถึงการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น มิได้มีเจตนาจะลบหลู่ แต่เพียงอย่างใด ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเรา ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ และการสูญเสีย ที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 01/04/2022

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ (RF21 : Precision Farming) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)
#องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 30/03/2022

แขวงทางหลวงสุโขทัย ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บริเวณทางโค้งหน้าวัดเตว็ดใน (ป่าปลา) หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ จำนวน 5 ดวง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน ไฟฟ้าแสงสว่างทำให้ผู้ขับขี่มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 30/03/2022

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565
นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ลงพื้นที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในพื้นที่การทำการเกษตร ณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง ผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 19 ราย พื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 300 ไร่

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 25/03/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565
นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 พร้อมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 24/03/2022

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่แก่เทศบาล /อบต. และคณะกรรมการกองทุนฯ จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

24/03/2022

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2565
ระหว่าง วันที่ 1-12 เมษายน 2565
ณ ศาลา SML หมู่บ้าน / ที่ทำกาารหมู่บ้าน
#กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 22/03/2022

วันที่ 22 มีนาคม 2565
นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ มอบหมายให้ นายปัญญารัตน์ กล่อมจาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ นายณรงค์ สุวรรณโฉม เลขานุการฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ลงพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์เส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 21/03/2022

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสำโรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ พร้อมทั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตำบลวังใหญ่ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาของประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนพัฒนาอำเภอและพัฒนาจังหวัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลตามแนวทางที่กำหนด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่'s post 21/03/2022

วันที่ 21 มีนาคม 2565
นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ มอบหมายให้ นายปัญญารัตน์ กล่อมจาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ นายณรงค์ สุวรรณโฉม เลขานุการฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ลงพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์เส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง

17/03/2022

วันที่ 17 มีนาคม 2565
นายแสนศักดิ์ อ่องคล้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ มอบหมายให้ นายวรชาติ กาวิลัย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย มอบถุงยังชีพ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง นายสมปอง นิลจันทร์ ณ บ้านเลขที่ 32/5 ม. 3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


30 หมู่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง
Sukhothai Thani
40110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Sukhothai Thani บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเ
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรท่าฉนว RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรท่าฉนว
Sukhothai Thani, 64170

แจ้งเหตุ​ สภ.ท่าฉนวน​ 055655225

Sukhothai Historical Park Sukhothai Historical Park
Sukhothai Thani, 64210

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาช V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาช
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
138/26 ถนนสิงหวัฒน์
Sukhothai Thani, 64000

การบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิ?

สสว. ศูนย์ OSS สุโขทัย สสว. ศูนย์ OSS สุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จั
Sukhothai Thani, 64000

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดสุโขทัย

สมานการไฟฟ้า สมานการไฟฟ้า
41 ม.8 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย
Sukhothai Thani

รับติดตั้งไฟฟ้าภายใน ภายนอก ปักเสาไฟ ติดตั้งหม้อแปลง รับเหมาระบบไฟฟ้าทุกชนิด

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข
Sukhothai Thani, 64000

http://sukhothai.moc.go.th/pv?64 ฝากประชาสัมพันธ์เวปไช?

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
21/4 หมู่ 14 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา?