สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

09/04/2024

ให้ทุกความคิดถึงส่งถึงกันเสมอ 🥰
ทั่วไทยแล้ววันนี้ สถานีชาร์จ EleX by EGAT ⚡️

07/04/2024

🩵 7 เมษายน | วันอนามัยโลก 🩵

กระทรวงพลังงานขอยืนหยัด เพื่อสิทธิ์ในสุขภาพของประชาชน สิทธิ์ที่จะหายใจในอากาศสะอาด และสิทธิ์ที่จะมีพลังงานสะอาด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า 👍

👩‍⚕️ ปี 2567 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้กำหนดธีมสำหรับวันอนามัยโลก ว่า My health, my right สุขภาพของเรา สิทธิ์ของเรา เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ สิทธิ์ในสุขภาพ ซึ่งปัจจุบัน มีหลายปัจจัยที่กระทบต่อสุขภาพของเรา เช่น โรค ภัยพิบัติ ความขัดแย้ง รวมถึงมลพิษต่างๆ

👨‍⚕️ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และข้อมูลที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน รวมถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย อากาศที่สะอาด และเสรีภาพจากการเลือกปฏิบัติอีกด้วย

🩵🩵 อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ/ครับ 👩‍⚕️👨‍⚕️

06/04/2024

6 เมษายน "วันจักรี” ของทุกปี ประชาชนชาวไทย ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ผู้ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี (เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325) ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์

05/04/2024

ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันประหยัดงาน ด้วยเทคนิค 5 ป.
1. ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น
2. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26 องศา หากยังร้อนอยู่ให้ใช้พัดลมช่วย
3. ปลดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน
4. เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
5. ปลูกต้นไม้ สร้างร่มเงา รักษาสิ่งแวดล้อม
#เมษานี้ #รวมใจ #คนละไม้ #คนละมือ
[ขอขอบคุณโพสต์จาก UTN Today]

05/04/2024

กกพ. ประกาศตรึงค่าเอฟที 39.72 สตางค์/หน่วย ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย 4.18 บาท/หน่วย ถึง ส.ค. 67
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 15/2567
(ครั้งที่ 900) วันที่ 27 มีนาคม 2567 มีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเรียกเก็บในงวดเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567 คงเดิมที่ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.7833 บาทต่อหน่วยแล้ว ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น 4.1805 บาทต่อหน่วย เท่ากับค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในงวดปัจจุบัน
ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้เปิดรับฟังความเห็นผลการคำนวณค่าเอฟทีสำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 มีนาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นจำนวนทั้งสิ้น 147 ความเห็น แบ่งเป็นการแสดงความเห็นต่อค่าเอฟทีตามกรณีศึกษาที่ กกพ. เสนอรวมทั้งสิ้น 61 ความเห็น แสดงความเห็นโดยเสนอค่าเอฟทีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีศึกษารวม 50 ความเห็น และความเห็นในลักษณะข้อซักถามหรือคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับค่าเอฟทีจำนวน 36 ความเห็น โดยสามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเป็นสัดส่วนร้อยละได้ ดังนี้
เห็นด้วยกับกรณีศึกษาที่ 1 (ค่าเอฟที 165.24 สตางค์ต่อหน่วย) จำนวนร้อยละ 4.1

เห็นด้วยกับกรณีศึกษาที่ 2 (ค่าเอฟที 55.72 สตางค์ต่อหน่วย) จำนวนร้อยละ 5.4

เห็นด้วยกับกรณีศึกษาที่ 3 (ค่าเอฟที 39.72 สตางค์ต่อหน่วย) จำนวนร้อยละ 32.0

ข้อเสนอค่าเอฟทีอื่นๆ นอกเหนือกรณีศึกษา จำนวนร้อยละ 34.0

ข้อซักถามหรือคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับค่าเอฟที จำนวนร้อยละ 24.5

นายคมกฤช ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้ไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องนำเข้า LNG เพื่อเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง สำนักงาน กกพ. จึงขอเชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ให้มีสภาพการใช้งานที่ดี เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศร้อน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ง่ายๆ 5 ป. ได้แก่ ปลด หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จ ปิด หรือดับไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 26 องศา เปลี่ยน มาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเพื่อลดอุณหภูมิภายในบ้าน ซึ่งทั้ง 5 ป. จะช่วยลดการนำเข้า LNG ลดการเกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรอบใหม่ (New Peak Demand) ในระบบไฟฟ้าและยังช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเองด้วย”
อ่านเพิ่มเติม... https://www.erc.or.th/th/news-release/3029

#กกพ #สำนักงานกกพ
#ค่าเอฟที #ค่าไฟ #ค่าไฟฟ้า

04/04/2024

📌แนวทางปฏิบัติหากสงสัยหรือพบว่า มีก๊าซรั่วภายในบ้าน
หากได้กลิ่นก๊าซ
1. ให้ปิดวาล์วหรือตรวจสอบวาล์วก๊าซว่าปิดสนิทหรือไม่
2. ห้าม เปิด - ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ
3. เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
4. วาล์วก๊าซปิดสนิท แต่ยังพบกลิ่นไอก๊าซให้ติดต่อร้านจำหน่ายก๊าซหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหา
5. ออกจากสถานที่เกิดเหตุโดยใช้ทิศทางเหนือลมโดยทันที

📍โปรดจำไว้ว่า...อุบัติเหตุจากการรั่วไหลของก๊าซเป็นอันตราย
* หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งานเสมอ
* ตั้งถังก๊าซหุงต้มในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

#ร้านจำหน่ายก๊าซ
#วาล์วก๊าซ #ก๊าซรั่วไหล
#กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
#กรมธุรกิจพลังงาน

04/04/2024

“รัฐบาล และ ก.พลังงานในยุคของผม ไม่มีการทุจริตเชิงนโยบาย มีแต่หาทางลดภาระประชาชนให้มากที่สุด หากฝ่ายค้านมีหลักฐาน ยื่น ปปช.ได้เลย ผมยินดีให้ความร่วมมือด้วยอีกแรง”

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

[ที่มา : UTN Today]

04/04/2024

สถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ทำไมจึงติดลบ? 🛢️

📊ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงผันผวน จากปัจจัยความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียด ในขณะที่กลุ่มโอเปกพลัสขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิต ตลอดจนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เริ่มจะมีการลงทุนมากขึ้น ส่งผลให้ราคาขายปลีกราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศสูงขึ้นตามไปด้วยเพราะประเทศไทยยังต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นหลัก

⚖️เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่เหมาะสม และไม่กระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนจนมากเกินไป คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการชดเชย
ให้ราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และราคาก๊าซ LPG ไม่เกิน 25.87 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้สภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายจ่ายมากกว่ารายรับมาโดยตลอด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2567 ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ 98,220 ล้านบาท ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 51,136 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 47,084 ล้านบาท

🏢อย่างไรก็ตาม แม้ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะติดลบ แต่ยังเป็นกลไกที่สำคัญในการพยุงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงเตรียมจัดหาแนวทางบริหารสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อการดำรงชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงสามารถดำเนินการรักษาเสถียรภาพด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
ในประเทศให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤต ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

🚙ทั้งนี้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของทุกท่านและลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งทุกท่านก็สามารถมีส่วนช่วยได้เพียงใช้พลังงานอย่างถูกวิธี
ผ่าน 3 ข้อแนะนำนี้

1️⃣หมั่นตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

2️⃣ขับรถด้วยความเร็วคงที่ 80 กม/ชม.

3️⃣ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือใช้รถโดยสารสาธารณะ

📚ที่มา: เว็บไซต์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง https://www.offo.or.th/th/home

#สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง #สกนช #เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้
#มั่นคงเป็นธรรมยั่งยืน
…………………………………………………

02/04/2024

ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปี 2567

กระทรวงพลังงานได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน” ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567

โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ และกรมธุรกิจพลังงาน ขยายเวลาให้บริการ (นอกเวลาราชการ) ในวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567 โดยเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.00 น.

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการ ได้ที่
☎️ สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ และ
☎️ กรมธุรกิจพลังงาน

02/04/2024

ทรงพระเจริญ
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงพลังงาน ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน

31/03/2024

📌3 ขั้นตอนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว
วิธีการดูบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน ผ่านะบบ e-Fuelcard
1. เข้าสู่ระบบ e-Fuelcard ผ่านเว็บไซต์ efuelcard.doeb.go.th เลือก ข้อมูลบัตรประจำตัว

2. กรอกข้อมูล
ชื่อผู้ใช้งาน เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด (ตัวอย่างการกรอก 01/11/2520)

3. ระบบข้อมูลบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
- บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลรายละเอียดผู้ปฏิบัติงาน
- เปลี่ยนที่อยู่อีเมล ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลเพื่อรับการตอบกลับจากกรมธุรกิจพลังงานในกรณีต่างๆ
- เปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้

📍📍 ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
วิธีการ reset password ส่ง email มาที่ [email protected]
โดยมีรายละเอียดผู้ปฎิบัติงาน (ที่จำเป็นต้องระบุใน email) มีดังนี้
- ชื่อ - สกุล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (แนบไฟล์)
- สำเนาบัตรผู้ปฎิบัติงาน (แนบไฟล์)
- ไฟล์รูปถ่าย (jpg , jpeg)
📧ส่งรายละเอียดตามที่ระบุ ไปยัง email ข้างต้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ reset password และตอบกลับไปยัง email ท่าน

🖊ผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลให้ครบถ้วน
🖊 ผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องกรอกข้อมูลสถานที่ทำงาน
(ตามใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3)

เข้าสู่ระบบ e-Fuelcard (efuelcard.doeb.go.th) https://efuelcard.doeb.go.th/

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน โทร. 02 794 4602 และ 038 196 938 ต่อ 118
#บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
#วิธีการดูบัตรประจำตัวผู้ปฎิบัติงาน #สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
#กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน
........................................................................

รมว.พลังงาน มอบนโยบาย กฟผ. ค่าไฟเป็นธรรม แนะเร่งแก้กฎหมายรองรับธุรกิจพลังงาน 29/03/2024

รมว.พลังงาน มอบนโยบาย กฟผ. ค่าไฟเป็นธรรม แนะเร่งแก้กฎหมายรองรับธุรกิจพลังงาน

รมว.พลังงาน มอบนโยบาย กฟผ. ค่าไฟเป็นธรรม แนะเร่งแก้กฎหมายรองรับธุรกิจพลังงาน นายพีระพันธุ์​ สาลีรัฐ​วิภาค​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประชุมมอบนโยบายให้การไฟฟ้...

29/03/2024

📣3ขั้นตอนในการใช้สิทธิที่ร้านค้าถุงเงิน (ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)
1. แสดงบัตรประชาชน
2. ผู้ได้รับสิทธิกดรหัสคู่บัตร PIN 6 หลัก
3. ให้ร้านค้าสแกนใบหน้า

คู่มือการรับชำระสิทธิสวัสดิการรูปแบบใหม่ (ยืนยันใช้สิทธิด้วยรหัส PIN และใบหน้า)https://www.doeb.go.th/data/guideline_tung-gnern_kbs070367.pdf

#สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ #การใช้สิทธิ #ร้านค้าถุงเงิน
#กรมธุรกิจพลังงาน

29/03/2024

การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กับสิ่งที่ได้มากกว่าพลังงาน

การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นอกจากจะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และสร้างรายได้ของแผ่นดินในรูปแบบของค่าภาคหลวง และภาษีปิโตรเลียม เพื่อนำไปพัฒนาประเทศแล้ว กลุ่มผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเน้นการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้มุ่งเน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งในเรื่องการศึกษานั้น ผู้ประกอบการได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษา ควบคู่ไปกับการยกระดับการศึกษาอย่างบูรณาการ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย กิจกรรมทัศนศึกษา รวมทั้งจัดทำศูนย์การเรียนรู้นอกตำรา เพื่อเสริมสร้างความรู้รอบตัวให้กับน้อง ๆ เยาวชน ด้านการประกอบอาชีพนั้น ได้เข้าไปส่งเสริม สนับสนุนการสร้างรายได้ในท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐาน ครอบครัว สามารถอยู่กันอย่างอบอุ่นลดปัญหาสังคมไปอีกทางหนึ่ง ส่วนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีทั้งการสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพกายและใจ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อสร้างให้เป็นชุมชนเข้มแข็งทั้งกายและใจ

ส่วนในด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้ประกอบการได้สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลดภาวะโลกร้อน และก่อให้เกิดชุมชนสีเขียวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

และอีกด้านนั้น ได้สนับสนุนให้เกิดการตระหนักถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาของทุกศาสนา เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนสถานต่าง ๆ ให้คงอยู่กับชุมชน

โดยในทุกด้านของการพัฒนา คือความสำคัญของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน และร่วมพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คู่ขนานกันไปกับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ให้สามารถเดินร่วมไปด้วยกัน

“พีระพันธุ์” ออกกฎกระทรวงฯ ให้ผู้ค้าน้ำมันสำแดงราคาต้นทุน | ทัวร์มาลง 27/03/2024

https://www.youtube.com/watch?v=DlXL0H5jKpw

“พีระพันธุ์” ออกกฎกระทรวงฯ ให้ผู้ค้าน้ำมันสำแดงราคาต้นทุน | ทัวร์มาลง “พีระพันธุ์” ออกกฎกระทรวงฯ ให้ผู้ค้าน้ำมันสำแดงราคาต้นทุน #พีระพันธุ์ #กระทรวงฯ #น้ำมัน #ทัวร์มาลง #รายกา.....

27/03/2024

ทำความรู้จัก... 3 ประเภทของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและจำนวนแห่งที่ได้รับอนุญาต (ทั่วประเทศ)

“สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือใบอนุญาต ให้ใช้เป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตลอดจนสิ่งก่อสร้าง ถัง ท่อ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จากแนวท่อก๊าซ จำนวน 827 แห่ง
2. สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จากถังเก็บและจ่ายก๊าซ จำนวน 19 แห่ง
3. สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว จำนวน 77 แห่ง
(ข้อมูลจำนวนสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ณ เดือนมีนาคม 2567)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
https://bit.ly/3VlspUm

"พลังงาน" เตรียม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26/03/2024

พลังงาน เตรียม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

"พลังงาน" เตรียม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลังงาน เตรียม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ...

25/03/2024

"คู่มือ รู้จัก เข้าใจใช้พลังงาน" วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้ ไม่ใช่เพื่อรณรงค์หรือพยายามบังคับให้ท่านลดใช้พลังงานแบบสุดตัว แต่ต้องการเพียงจุดประกายความตระหนักรู้ถึงเคล็ดลับการทำให้ "พลังงาน" ยังคงมีใช้อยู่อย่างเพียงพอและยังอำนวยความสุขสบายให้ทุกท่าน ได้ตราบชั่วลูกชั่วหลาน
คู่มือนี้ จะเป็นอย่างไรได้โปรดตามพี่พอพอ และน้องดีดี ที่จะมาบอกต่อให้รู้จัก เข้าใจใช้พลังงาน กันได้เลย
สแกนQr Code หรือ ดาว์นโหลดได้ที่
รูปแบบ E-Book : https://online.anyflip.com/ynhuy/lvyl/mobile/index.html
รูปแบบ PDF : https://drive.usercontent.google.com/download?id=1bLGk-EcDqznO-aONx2GOh6CYzRgvR7Ri&export=download
#พพ.
#พลังงานDEDE
#พลังงานมั่นคงเป็นธรรมยั่งยืน........................................................................................................................................
ช่องทางในการติดตามข่าวสาร พพ.
Website : https://www.dede.go.th
YouTube : https://www.youtube.com/user/dedefanpage

24/03/2024

👍🏻มั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่ จาก กฟผ. เพราะ นอกจากจะเป็นทางเลือกในการประหยัดไฟแล้ว ยังมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย !!! 🥰

#ฉลากเบอร์5แบบใหม่ #ฉลากเบอร์5แบบใหม่5ดาว #ประหยัดไฟ #ใส่ใจสิ่งแวดล้อม #ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 #กฟผ

23/03/2024

🌍 1 ชั่วโมง ร่วมใจ ปิดไฟ เพื่อโลกของเรา 🌎

------------------------------------------------

23 มีนาคมนี้ กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Earth Hour ปิดไฟ ลดโลกร้อน

🕣 เพียงปิดไฟ 1 ชั่วโมง เวลา 20.30 - 21.30 น. 🕤
และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น 🔌

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุหลักของโลกร้อน
และประหยัดพลังงาน ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

#ปิดไฟเพื่อโลกของเรา

พลังงานระดมทีม รื้อระบบสำรองน้ำมัน-ก๊าซ ศึกษาโมเดลสหรัฐ 22/03/2024

มอนิเตอร์ข่าว ก.พลังงาน ระดมทีม รื้อระบบสำรองน้ำมันและก๊าซ สร้างระบบใหม่เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานของชาติ
1. https://www.prachachat.net/economy/news-1526386
2. https://www.facebook.com/share/p/qyq2j9xpqJpkJmKd/?mibextid=WC7FNe
3. https://www.innnews.co.th/news/politics/news_692788/
4. https://mgronline.com/business/detail/9670000024935

พลังงานระดมทีม รื้อระบบสำรองน้ำมัน-ก๊าซ ศึกษาโมเดลสหรัฐ กระทรวงพลังงาน ระดมทีมรื้อระบบสำรองน้ำมันและก๊าซ ศึกษาโมเดลสหรัฐ เตรียมสร้างระบบใหม่เพื่อความยั่งยืนด้...

กระทรวงพลังงานดันแหล่ง 'เอราวัณ' ผลิตก๊าซ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า | เดลินิวส์ 21/03/2024

มอนิเตอร์ข่าว พลังงานดัน แหล่ง “เอราวัณ” ผลิตก๊าซได้ตามเป้าก่อนกำหนด เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเพื่อประชาชน
1. https://siamrath.co.th/n/522871
2. https://www.dailynews.co.th/news/3273430/
3. https://tna.mcot.net/business-1337839
4. https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1109067
5. https://www.banmuang.co.th/mobile/news/economy/373830
6. https://www.energytimeonline.com/content/15480/กระทรวงพลังงาน
7. https://www.thansettakij.com/sustainable/energy/591360
8. https://mgronline.com/business/detail/9670000024602

กระทรวงพลังงานดันแหล่ง 'เอราวัณ' ผลิตก๊าซ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า | เดลินิวส์ กระทรวงพลังงาน ดันแหล่ง “เอราวัณ” ผลิตก๊าซได้ตามเป้าก่อนกำหนด เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเพื่อประชาชน

16/03/2024

รื้อ - ลด - ปลด - สร้าง “พีระพันธุ์” เริ่มแล้ว นำรองประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2567

ไฟเขียวผู้ค้าน้ำมัน ม.7 แจ้งข้อมูลต้นทุนน้ำมัน ป้องกันการค้ากำไรเกินควร 15/03/2024

มอนิเตอร์ข่าว มีผลแล้ว! ‘พีระพันธุ์’ เร่ง รื้อ-ลด-ปลด-สร้าง ออกประกาศให้ผู้ค้าน้ำมันแจ้งข้อมูลต้นทุนน้ำมัน ป้องกันการค้ากำไรเกินควร มุ่งเน้นความเป็นธรรมและความมั่นคงทางพลังงาน
1. https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1117731
2. https://www.prachachat.net/economy/news-1522254
3. https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/80249
4. http://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=emxpQmRNakhnVzA9
5. https://today.line.me/th/v2/article/l2j3kov
6. https://www.infoquest.co.th/2024/383508

ไฟเขียวผู้ค้าน้ำมัน ม.7 แจ้งข้อมูลต้นทุนน้ำมัน ป้องกันการค้ากำไรเกินควร มีผลแล้ว ! "พีระพันธุ์" เร่งรื้อ-ลด-ปลด-สร้าง ออกประกาศให้ผู้ค้าน้ำมันแจ้งข้อมูลต้นทุนน้ำมันทุกวันที่ 15 ของเ....

`พีระพันธุ์` เร่งสรุปรูปแบบสำรองน้ำมัน-ก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 14/03/2024

มอนิเตอร์ข่าว พีระพันธุ์ เร่งสรุปรูปแบบการสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ เน้นสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันให้ยั่งยืน
1. https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&id=bnpaa3B3Y0JGY3c9
2. https://www.banmuang.co.th/mobile/news/economy/372676
3. https://www.prachachat.net/economy/news-1521018
4. https://siamrath.co.th/n/521024
5. https://www.prd.go.th/th/page/item/index/id/1
6. https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/80249
7. https://mgronline.com/politics/detail/9670000022360
8. https://moneyandbanking.co.th/2024/96602/
9. http://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=bnpaa3B3Y0JGY3c

`พีระพันธุ์` เร่งสรุปรูปแบบสำรองน้ำมัน-ก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 มี.ค. 67 9:42: น. "พีระพันธุ์" เร่งสรุปรูปแบบการสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ เน้นสร้า...

12/03/2024

"รื้อ-ลด-ปลด-สร้าง" พลังงานไทย
6 เดือนเข้ม ผลงานเต็ม "พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค"
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

11/03/2024

คนไทย ต้องได้ใช้พลังงานที่ “ราคาเป็นธรรม”
ตรึง - ฉุด - อุดหนุน

คนไทย ต้องได้ใช้พลังงานที่ “ราคาเป็นธรรม”

10/03/2024

📣📣 ฤดูร้อนมาเร็ว "พีรพันธุ์" มั่นใจ ไฟไม่ดับ!
รับร้อน ด้วย 5 ป. ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ปลูก
#กระทรวงพลังงาน
#พีระพันธุ์FC

ร้อนมาเร็ว ! พีระพันธุ์ มั่นใจไฟไม่ดับ ใช้นโยบาย 5 ป. เซฟพลังงาน 09/03/2024

“พลังงาน” มั่นใจ ไฟไม่ดับ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดช่วงฤดูร้อนวอนประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดรณรงค์นโยบาย 5ป. : ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ปลูก ย้ำไฟฟ้ามีใช้เพียงพอไม่ดับแน่นอน

ร้อนมาเร็ว ! พีระพันธุ์ มั่นใจไฟไม่ดับ ใช้นโยบาย 5 ป. เซฟพลังงาน รมว.พลังงาน เผยฤดูร้อนมาเร็ว วอนประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รณรงค์นโยบาย 5ป. : ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ปลูก ย้ำไฟ...

“พีระพันธุ์” มั่นใจ ค่าไฟเดือน พ.ค.-ส.ค. ไม่สูงไปกว่าปัจจุบัน 08/03/2024

มอนิเตอร์ข่าว “พีระพันธุ์”มั่นใจ ราคาค่าไฟช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.ไม่สูงกว่าปัจจุบัน หลังลงพื้นที่ตรวจการผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย พร้อมหารือ กฟผ.ให้ช่วยกันดูแล ปชช.เต็มที่ ไม่ให้มีภาระค่าไฟฟ้ามากเกินไป
1. https://www.thaipost.net/economy-news/548109/
2. https://www.pptvhd36.com/news/เศรษฐกิจ/218807
3. https://www.banmuang.co.th/mobile/news/economy/371921
4. https://www.khaosod.co.th/economics/news_8128507
5. https://tna.mcot.net/business-1331201
6. https://today.line.me/th/v2/article/rmanqg0
7. https://www.thansettakij.com/sustainable/energy/590283
8. https://www.prachachat.net/economy
9. https://aec10news.com/contents/editor-talk/245429/
10. https://www.thainewsonline.co/news/economy-business/867916

“พีระพันธุ์” มั่นใจ ค่าไฟเดือน พ.ค.-ส.ค. ไม่สูงไปกว่าปัจจุบัน “พีระพันธุ์” มั่นใจราคาค่าไฟช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. นี้ จะไม่สูงกว่าปัจจุบัน หลังลงพื้นที่ตรวจการผลิตก๊าซกลางอ.....

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

.พลังงานคือรากฐานความมั่นคงวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2567) ผมออกเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อไปตรวจราชการกิจการน้ำมันฝาง ศูนย์พัฒน...
ในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปี 2567 นี้ ผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ทุกครอบครัว มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ธุรกิจการค้าเจริญรุ่ง...
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัยฝากกดไลค์ กดแชร์ คลิปวีดีโอโครงการ “สืบสาน ต่อยอดพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”...
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัยฝากกดไลค์ กดแชร์ คลิปวีดีโอโครงการ “สืบสาน ต่อยอดพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”...
ขอเชิญชม คลิป “ โครงการทำความดี เพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง”ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ...
Test solar cell ##Cr.นายช่างแมน&นายช่างเบนซ์

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Sukhothai Thani

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

Sukhothai immigration Sukhothai immigration
Sukhothai Thani, 64000

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร?

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๙
Sukhothai Thani, ๖๔๒๒๐

เชิญกด Like ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ตำบลธานี
Sukhothai Thani, 64000

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารได้ที่ ... https://sukhothai.moc.go.th/pv?64

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุบาลศรีสำโรง อนุบาลศรีสำโรง
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64120

สพป.สท 2