สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข

ความคิดเห็น

ฝากแอดมินด้วยครับ

ใครสนใจอยากทำธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง เข้ามาปรึกษากับเราได้

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

https://www.facebook.com/osssukhothai/

- บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจ

- รวบรวมข้อมูลความต้องการของ SMEs เพื่อการพัฒนา

ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย

สำนักงานตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 (หลังเก่า) ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055 610 100

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 05/06/2022

จ.สุโขทัย จัดเดินขบวนพาเหรดแฟนตาซีกลางเมือง ประกาศ "จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ"
======================================
วันที่ 5 มิถุนายน 2565 หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทุกอำเภอในจังหวัดสุโขทัย ได้จัดขบวนพาเหรด ขบวนแฟนตาซี แบ่งออกเป็น 3 สาย เดินไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รณรงค์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ และไปรวมพลังกันอย่างพร้อมเพียงที่บริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใจกลางเมืองสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประกาศ "จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ" ซึ่งสามารถขับเคลื่อน และบริหารจัดการขยะให้สัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้ พร้อมขอให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาขยะที่จะกระทบต่อการดำรงชีวิต ซึ่งการปลอดขยะนั้นไม่ได้หมายความว่า ไม่มีขยะ แต่ขยะที่เกิดขึ้นได้มีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีและขอให้ช่วยกันรักษาผลการดำเนินงาน "จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ" ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
ในการนี้นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองท้องถิ่น รวม 74 หน่วยงาน ในการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ด้วยหลัก 3 Rs คือ Reduce การลดปริมาณ Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่ และ Recycle การนำไปแปรรูป โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า จะประกาศให้ "จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ" ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 03/06/2022

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
======================
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 03/05/2022

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสรศักดิ์ ท่าใหญ่ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่แจกแผ่นประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนะเกี่ยวกับโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565) ณ จุดบริการรับ-ส่งผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ และสถานีบริการน้ำมัน ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 29/04/2022

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ บริเวณคูเมืองประตูอ้อ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนได้นำอุปกรณ์เครื่องมือ ร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่บริเวณคูเมืองประตูอ้อ เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงได้รับการปลูกฝังจากพระราชบิดาในเรื่องจิตอาสาและการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และทรงเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 29/04/2022

วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ วัดราชธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 18 รูป ถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 18.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจิตรลดา และทรงได้รับการปลูกฝังจากพระราชบิดาในเรื่องจิตอาสาและการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และทรงเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

29/04/2022

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
มีพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า
นายวรชาติ พวงเงิน
พลังงานจังหวัดสุโขทัย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 22/04/2022

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายวรชาติ พวงเงิน ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมาย นายสรศักดิ์ ท่าใหญ่ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ณ วัดปัจจันตคารามวาสี ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Photos from กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน's post 22/04/2022

Photos from กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน's post

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 22/04/2022

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565 ซึ่งมีข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้นำกล่าวขอขมาในสิ่งที่เคยล่วงเกิน และเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดไป พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองสุโขทัย ให้ช่วยปกปักษ์รักษาชาวจังหวัดสุโขทัย ให้มีความสุข ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว

สำหรับพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น นับเป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดสุโขทัย จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อขอพรจากพ่อเมือง และเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีต่อไป

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 22/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี2565 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสรสักดิ์ ท่าใหญ่วิศวกรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นำกล่าวขอขมาในสิ่งที่เคยล่วงเกิน และเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดไป พร้อมกันนี้ พลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองสุโขทัย ให้ช่วยปกปักษ์รักษาข้าราชการ พนักราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้มีความสุข ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 08/04/2022

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565
เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างแผนปฎิบัติราชการด้านพลังงานของจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 06/04/2022

#เพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสุโขทัย
#ขอรับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
#ทีมงานสู้ๆ

30/03/2022

ในยุคก๊าซหุงต้มราคาแพง เปลี่ยนมาใช้เตาประหยัดพลังงานกันดีกว่า “อาสาช่วยซื้อ อาสาช่วยขาย” เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน ในราคาพิเศษ 250 บาท เท่านั้น แถมฟรี ถ่านไม้มูลค่า 50 บาท

ผลิตภัณฑ์จาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นเตาบ้านประดู่เฒ่า อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
สามารถสั่งจองสินค้าใต้โพสต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และสามารถรับสินค้าได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย (ใกล้สี่แยกกระชงค์)

#สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย
#ตลาดนัดพลังงาน
#เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 28/03/2022

"สัปดาห์ตลาดนัดจิตอาสากระทรวงพลังงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อประชาชน"
#สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ขอประชาสัมพันธ์การขายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565
#ตลาดนัดพลังงาน
**เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ 062-9695897 นางสาววาสนา จ๊อกจ๋อง นักวิชาการพลังงาน และหมายเลขโทรศัพท์ 055-612410
หรือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รายละเอียดตามด้านล่างนี้

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 03/02/2022

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานได้นำไปปรับใช้ในไร่นาและสวนของตนเอง โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 1 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 17/01/2022

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น.
นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ และพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจภูธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมในพิธี โดยก่อนหน้านี้ ได้จัดพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ วัดตระพังเงิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อีกด้วย
ทั้งนี้ วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรกรุงสุโขทัย พระองค์ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการฑูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญ เห็นได้จากการกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด และทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชน พระองค์ทรงจัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานี รวมทั้งทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยในกาลต่อมา

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 14/01/2022

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายวรชาติ พวงเงิน ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ณ วัดหางตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมบูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยแล้งจังหวัดสุโขทัย บูรณาการเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และภัยแล้งในพื้นที่นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่ห้องประชุมกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลเมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งปล่อยขบวนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้บูรณาการการทำงาน ร่วมกัน เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยแล้ง และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบในพื้นที่ รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕ และภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ขาดความชุ่มชื้น ซึ่งเป็น ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ได้ง่าย ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็น อันตรายต่อร่างกาย รวมทั้งส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรใน หลายพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เน้นย้ำว่า หากไม่ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ภาวะขาดแคลนน้ำและไฟป่าหมอกควันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และก่อผลเสียหายแก่ทุกชีวิตและประเทศชาติโดยส่วนรวม ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และภัยแล้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 10/01/2022

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการมอบของขวัญปีใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และปล่อยขบวนรถลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และปล่อยขบวนรถลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งนายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุโขทัย (CSR) และคณะกรรมการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 27/12/2021

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๔ นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการและพนักงานราขการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดปัจจันตคารามวาสี อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยโดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ

Photos from สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน's post 09/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุโขทัย ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตว่า จะพฤติปฏิบัติตน ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต ไม่กระทำการทุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทินทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดน้อยถอยลง และหมดสิ้นไป ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Test solar cell ##Cr.นายช่างแมน&นายช่างเบนซ์

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น
Sukhothai Thani
64000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเ
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรท่าฉนว RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรท่าฉนว
Sukhothai Thani, 64170

แจ้งเหตุ​ สภ.ท่าฉนวน​ 055655225

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาช V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาช
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
138/26 ถนนสิงหวัฒน์
Sukhothai Thani, 64000

การบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิ?

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข
Sukhothai Thani, 64000

http://sukhothai.moc.go.th/pv?64 ฝากประชาสัมพันธ์เวปไช?

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา?

อนุบาลศรีสำโรง อนุบาลศรีสำโรง
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64120

สพป.สท 2

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุ
Sukhothai Thani, 64000

ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
49 ถ.ศรีอินทราทิตย์
Sukhothai Thani, 64000

49 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุ?

กศน.ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง กศน.ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
245 หมู่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สถานศึกษา กศน.