Hello Sukhothai

Hello Sukhothai

เป็นคนโขทัย รักโขทัย อยากให้สุโขทัยน่าอยู่ สวัสดีสุโขทัย .. ���

เปิดเหมือนปกติ

20/09/2021

ยามเย็น ณ โบราณสถานวัดเชตุพน

Photos from ภาพพ่อ's post 02/05/2021

❤️

Photos from ค น ห ล ง ท า ง's post 29/03/2021

Photos from ค น ห ล ง ท า ง's post

13/07/2020

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

การขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดหินตั้ง
โบราณสถานวัดหินตั้ง เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยดำเนินการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีภายใต้ “โครงการขุดแต่งทางโบราณคดี เพื่อออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานวัดไผ่ยายลิ้ม (ตอ.๑๘) – วัดหินตั้ง (น.๒๐) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” โดยโครงการนี้จะทำการศึกษาวิจัยทางโบราณคดี โบราณสถานทั้งหมดจำนวน ๕ แห่ง ประกอบไปด้วย โบราณสถานวัดไผ่ยายลิ้ม (ตอ.๑๘) , โบราณสถานวัดหินตั้ง (น.๒๐) , โบราณสถานร้าง ต.๓ , โบราณสถานร้าง ต.๖ (วัดตระพังนาค) และโบราณสถานร้าง ต.๘

โบราณสถานวัดหินตั้งหรือโบราณสถานร้าง น.๒๐ (*น = ทิศเหนือ) ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ ห่างจากประตูศาลหลวงทางทิศเหนือประมาณ ๓ กิโลเมตร โดยอยู่ริมฝั่งลำคลองแม่ลำพันด้านฝั่งตะวันออก ข้อมูลจากหนังสือทำเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ซึ่งได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลได้อธิบายลักษณะของโบราณสถานวัดหินตั้งก่อนการเข้าดำเนินการขุดค้น ขุดแต่งศึกษาวิจัยทางโบราณคดีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้
๑. ฐานเจดีย์ ก่ออิฐ ถูกขุดทำลายเหลือเพียงแนวฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๒ เมตร
๒. ฐานวิหาร มีสภาพเป็นเนินดินและเห็นแนวอิฐ ตั้งอยู่ด้านหน้าหรือตะวันออกของฐานเจดีย์
๓. กำแพงแก้วล้อมรอบโบราณสถานทั้งหมด ทำจากแท่งศิลาแลงขนาดใหญ่ ตั้งเป็นแนวรอบอยู่ในพื้นที่ด้านกว้างประมาณ ๓๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐ เมตร
๔. คูน้ำ กว้างประมาณ ๑๕ เมตร ล้อมรอบโบราณสถานอยู่ในพื้นที่กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ปัจจุบันคูน้ำบางส่วนตื้นเขินและเสื่อมสภาพ

นอกจากนี้วัดหินตั้งนี้ได้พบศิลาจารึกหลักที่ ๙๕ (ศิลาจารึกวัดหินตั้ง) อักษรภาษาไทย สมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป็นเรื่องราวการสร้างวัดหินตั้งและการสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ โดยพระมหาธรรมราชาผู้ปู่ ปัจจุบันศิลาจารึกวัดหินตั้งถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง หากท่านใดสนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร >>> https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/233?fbclid=IwAR19l84GqKtuSh-dUmMUElAm2EjskWI4Dq0j1fhYotSco8ppeU1nMK9LGUA

จากการดำเนินการขุดค้น ขุดแต่ง โบราณสถานวัดหินตั้ง ทำให้ทราบว่าเจดีย์ประธานของวัดฐานก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ ในแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดกว้างด้านละประมาณ ๑๑.๓๐ เมตร แต่ด้วยการลักลอบขุดหาของตั้งแต่ครั้งอดีตทำให้ด้านบนของเจดีย์ได้ทำความเสียจนไม่สามารถสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ นอกจากนี้ทิศทั้งสี่ของเจดีย์ประธานมีเจดีย์บริวารประจำทิศจำนวน ๔ องค์ หรือทิศละ ๑ องค์ (องค์ด้านทิศเหนือชำรุดเป็นอย่างมากจากการลักลอบขุดปรากฏร่องรอยเหลือเพียงเล็กน้อย) ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วทำจากแท่งศิลาแลงขนาดใหญ่ ปรากฏช่องประตูเข้า-ออกทางด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก (ซึ่งการก่อสร้างกำแพงแก้วด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่นี้ปรากฏหลักฐานการสร้างในลักษณะคล้าย ๆ กันกับโบราณสถานหลายแห่งตามแนวถนนพระร่วง อาทิเช่น โบราณสถานวัดโบสถ์เมืองบางขลัง ,โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคลเมืองบางขลัง รวมถึงโบราณสถานอีกหลายแห่งในเมืองศรีสัชนาลัยด้วย) ทางด้านทิศตะวันออกนอกกำแพงแก้ว ปรากฏแนวอาคารสันนิษฐานว่าเป็นวิหารผนังก่ออิฐพื้นอัดดินตามธรรมชาติ คูน้ำปัจจุบันบางส่วนตื้นเขินและเสื่อมสภาพจากการทำเกษตรกรรมทำให้ไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วคูน้ำที่ปรากฏนั้นเป็นคูน้ำที่ถูกขุดขึ้นใหม่เพื่อการเกษตรหรือคูน้ำที่มีมาแต่ครั้งโบราณกันแน่

ทั้งนี้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจะดำเนินการศึกษาวิจัยโบราณสถานวัดหินตั้งและโบราณสถานอื่น ๆ ในโครงการเดียวกันนี้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ออกมาในรูปแบบรายงานทางวิชาการและจะมีการเผยแพร่ทางหน้าเพจอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยต่อไป

23/06/2020

จริง!!.. ลองแล้ว สบายท้อง สบายกระเป๋า 😍😍

ธานี
-พ.ศ.๒๕๕๓-
คาเฟ่สายวินเทจ ที่สุดคลาสสิค ได้มาสักครั้งแล้วจะหลงรักไปตลอด ถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆ

คาเฟ่เปิดใหม่ ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองมาก ใครจะไปรู้ว่าสุโขทัยจะมีคาเฟ่สุดชิคขนาดนี้ #สุโขทัยเท่ ที่สำคัญอยู่ในตัวเมืองหาได้ไม่ยากเลยครับ

โครงสร้างอาคารเป็นตึกธรรมดาเมื่อมองจากข้างนอก แต่พอได้เดินเข้ามาภายในร้าน เหมือนได้หลุดเข้ามาในบาร์ยุค 80 ตกแต่งจากความชอบของพี่เจ้าของร้าน เป็นของเก่าที่พี่เจ้าของร้านเขาเก็บ เลยได้เอามาตกแต่งอย่าลงตัว สวยทุกมุม การเลือกสีของร้านและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ลงตัวเป็นที่สุด

ที่สำคัญอาหารอร่อยมากกกกกก ผมแนะนำเป็น แซนวิช เพราะขนมปังพี่เขาสุดพิเศษ อีกอย่างคือสลัด น้ำสลัดคือที่สุด มีให้เลือกได้ตามใจชอบครับ ในส่วนของเมนูน้ำอร่อยมากๆๆครับ ไปกินเหอะเชื่อผม !!!!

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือคาเฟ่ที่สุโขทัย เป็นอีก 1 ที่ ที่ผมชอบ ทั้งบรรยากาศร้าน การตกแต่งรวมไปถึงอาหาร เจ้าของร้านพี่เขาน่ารักมากครับ มีโอกาสได้ไปทัวร์ชั้นบนด้วย ขอบคุณมากๆครับ ใครได้ลองไปสักครั้งจะต้องกลับไปซ้ำอีกแน่นอน ใครไปมาบ้างแล้วขอมือหน่อยครับ 🤚🏻

🕹 : ตั้งอยู่ในตัวเมืองสุโขทัย เข้ามาในโต้รุ้ง อยู่ทางขวามือครับ อยู่ข้างร้านข้าวมันไก่โอเบ
🕐 : 10.00 - 20.00 น.
Tel : 086-2044713

#ชวนเพื่อนReview #memorialcafe #ธานี #thanibistro
#รีวิวคาเฟ่ #reviewcafe #cafesukhothai #sukhothai
#สุโขทัยเท่ #newnormal #คิดถึงสุโขทัย

20/03/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

📍⬇️⬇️⬇️📍
มาแล้ววววววววว !!!!!!!

เรื่องราวศึกมหากาพย์โควิด
และชีวิตของมวลมนุษยชาติ
ผ่านการ์ตูน “I’m covid-19”

มาทำความรู้จักcorona virus
และวิธีป้องกันรับศึกครั้งนี้กัน

...รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

Cr. โลกมันก็แล้วแต่เรา

06/03/2020

Point of View

สนุกและมีสาระ ดูแล้วน่าไปเที่ยว 😊

เที่ยวสุโขทัยใน 1 วัน เปิดอุโมงค์ลับอายุร่วม 700 ปีที่สุโขทัย ต้นตำนานพระพุทธรูปพูดได้ เข้าไปดูกันเลยว่าข้างในมีอะไร #BangkokAirways #flytoSukhothai #BoutiquelyYours

14/09/2019

สวย

คี รี ม า ศ
สุโขทัย... เด็ดแค่ไหน ต้องลองไปจะได้รู้!!

------

นานๆทีผมจะมีโอกาส​ได้มาเยือนที่จังหวัด​สุโขทัย​กันสักครั้ง
คือถ้านึกถึงสุโขทัย​ก็คงจะนึกถึงโบราณ​สถานต่างๆใช่มั้ยครับ
เพราะสมัยเด็กๆ ตอนที่ยังเรียนก็ได้ยินครูพูดถึงบ่อยๆ
ภาพจำที่มีต่อสุโขทัย​ก็จะเป็นอารมณ์​ประมาณ​นั้น
.
.
แต่ในวันนี้ผมก็ได้มาตะลอนๆออกทริปกันที่ อ.คีรีมาศ
นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอย่าง 'เขาหลวง'​ แล้ว
เราก็อาจจะยังไม่เคยได้เห็นมุมมองใหม่ของที่คีรีมาศกันเท่าไหร่
เอาเป็นว่าผมจะขออาสาพาไปตามหามุมเด็ดของที่นี่กันดีมั้ยครับ
จะได้รู้​กันไปเลยว่าที่นี่ก็มีอะไรดีๆไม่แพ้ใคร
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางธรรมชาติ, วิถีชีวิต​ชุมชน
รวมไปถึงคาเฟ่ และร้านนั่งชิลล์น่ารักในตัวเมือง
.
.
ว่าแล้วก็ตามมาดู List จุดเช็คอิน​ที่น่าสนใจกันเลยดีกว่าครับบบ

+ อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน
+ เขาหลวง
+ Black White Cafe
+ OTOP บ้านหน้าวัดลาย
+ บึงบัวแดง บ้านหลังวัดลาย
+ โบราณสถานปรางค์เขาปู่จ่า
+ น้ำตกลำเกลียว
+ วัดป่าถ้ำพระแม่ย่า
+ ตลาดคีรีมาศ
+ ร้านโถนม
+ วัดใหม่เจริญผล

#คนหลงทาง #เที่ยวสุโขทัย
#เที่ยวคีรีมาศ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

27/08/2019

อพท.4

งาน "สุโขทยพัสตร์ : ร้อยดวงใจในผืนผ้า เทิดพระมหากรุณาธิคุณอุ่นเกล้าชาวสุโขทัย"

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ⏰ 16.00-21.00 น.
📍 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

16.00 น. ชมนิทรรศการผ้าลายอย่างจากอดีตถึงปัจจุบัน

ฟังการบรรยายผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ ตอน
เล่าเรื่องความเป็นมาของผ้าลายอย่าง ตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงสมัยอยุธยา โดยอาจารย์เผ่าทอง ทอง
เจือ นักประวัติศาสตร์ไทยและนักโบราณคดี
🛑 ผู้สนใจเข้าฟัง กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า ไม่จำกัดจำนวน

17.00 น. ผู้สั่งจองผ้า ลงทะเบียนรับผ้าพร้อมสูจิบัตร
(สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ชำระเงินครบถ้วนแล้ว)

19.00 -19.15 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุโขทัย ประกอบพิธีการเทิดพระเกียรติ

ชมการแสดงเทิดพระเกียรติ

19.15 -21.00 น. พิธีเปิดงาน
- ฟังการขับร้องเพลง จากศิลปิน มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด
- ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ สุโขทยพัสตร์ :
ผ้าลายอย่าง
- มอบรายได้จากการจำหน่ายผ้าลายอย่าง
เพื่อสาธารณกุศล
- ส่งมอบผ้าลายอย่างถวายแด่พระแม่ย่า
- ลบต้นแบบแม่พิมพ์ผ้าลายอย่าง
🛑 ผู้สนใจเข้าร่วม กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า จำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

👕👖👗การแต่งกาย : ผ้าไทย ผ้าลายอย่าง หรือผ้าไทย

📞 สำรองที่นั่ง โทร. 055 - 610481 - 2

20/08/2019

อพท.4

การประกวดออกแบบงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์สุโขทัย 2562
Sukhothai Creative Crafts Design Contest 2019

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ อบจ. สุโขทัย และ อพท. 4 เชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบงานหัตถศิลป์เชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Sukhothai Creative Craft ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท

🔶 งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดต้อใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่หาได้ในจังหวัดสุโขทัยเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
🔶 ผลิตภัณฑ์ต้องสื่อถึงจังหวัดสุโขทัย หรือ อัตลักษณ์ ด้านใดด้านหนึ่ง ของจังหวัดสุโขทัย
🔶 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบต้องสามารถนำมาผลิตและใช้งานได้จริง

ประเภทผลงาน การประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนางานหัตถศิลป์ สร้างสรรค์ จากงานหัตถกรรม พื้นบ้านสุโขทัย 5 แขนงหลักที่ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องในวิถีชีวิตท้องถิ่นประกอบด้วย
1. งานจักสาน
2. งานเครื่องปั้นดินเผา ทั้งแบบ เคลือบ และไม่เคลือบ
3. งานถักทอ
4. งานเครื่องเงินเครื่องทอง
5. งานหัตถศิลป์ประเภทอื่นๆ

ประเภทผู้สมัคร
ประเภทที่ 1 🔶 ระดับเยาวชน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีอายุ ไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันกำหนดส่งผลงานเข้าประกวด และไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นงานหัตถกรรมจำหน่ายเป็นอาชีพ
ประเภทที่ 2 🔶 ระดับประชาชนทั่วไป หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอายุเกิน 25 ปีขึ้นไป นับถึงวันกำหนดส่งผลงานเข้าประกวด

🔶 กำหนดระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562
🔶 กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด
วันนี้ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
🔶 กำหนดตัดสินงานประกวด
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สถานที่ส่งผลงาน
ที่ทำการชั่วคราว สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา
18/3 หมู่ 4 ถ. จรดวิถีถ่อง ต. บ้านกล้วย อ. เมือง จ. สุโขทัย 64000

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวด และแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/document/d/19YXh5szl4j4JLzvaqKLpdtPduoEMV2Ez/edit

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ 099-138-6635 อีเมล [email protected] Line id: 099-138-6635

12/03/2019

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

คืนนี้ เปิดทีวี รอชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "จังหวัดสุโขทัย" กันนะคะ ^0^

16/10/2018

มาเที่ยวกัน :)

ใครจะไปรู้ว่าคนธรรมดาอย่างเราๆ ก็สามารถพิมพ์พระได้ด้วย 🤔

จนกระทั่งได้เราได้มาที่นี่ "ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระพิมพ์ จ.สุโขทัย" ทำให้เราได้ทดลองทำพระพิมพ์ด้วยตนเอง และยังเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการทำพระพิมพ์อีกด้วย 🙏

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยว เยาวชน และผู้ที่สนใจ ได้มาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพิมพ์ พร้อมทั้งลงมือทำด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ตามคติความเชื่อโบราณของไทยอีกด้วย
.
เดินทางครั้งต่อไป อย่าลืมให้เราเป็น "เพื่อนร่วมทาง" ไปกับคุณ
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1672
.
Tourism Authority of Thailand [TAT]
Call Center 1672 (24 hr.)
Email: [email protected]
Facebook: tatcontactcenterเพื่อนร่วมทาง
IG: 1672travelbuddy
Twitter: tat1672

16/08/2018

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ททท.สุโขทัย #จัดทริปเที่ยวฟรี!!!
วันที่ 24 ส.ค.61
ภายใต้ชื่อกิจกรรม #ไหว้พระใหญ่กรุงสุโขทัย กับ #ททท.
ออกเดินทางจากสุโขทัย ช่วงบ่าย โปรแกรมไหว้พระที่วัดสว่างอารมณ์ อ.สวรรคโลก แวะไหว้พระที่วัดเชิงคีรี วัดตลิ่งชัน อ.ศรีสัชนาลัย และสุดปลายทางไหว้พระที่วัดพระปรางค์ พร้อมกับเที่ยวตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า ทานมื้อเย็นชมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ รำวงย้อนยุค เล่นชิงช้าสวรรค์ ปาเป้า ยิงปืน ชมลิเก ดูหนังกลางแปลง ชมวิถีชีวิตและบ้านจำลองกลุ่มชาติพันธ์ปกาเกอะญอ ถ่ายภาพเก๋ ๆ กับบรรยากาศงานวัด ยามพระอาทิตย์ตกดินที่ตลาดโบราณค่ะ
ใครมีเพื่อนอยู่สุโขทัย ศรีสำโรง สวรรคโลก ชวนนั่งรถฟรี ไหว้พระ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเที่ยวตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้าได้นะคะ
ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ ททท.สุโขทัย 055-616228-9
รับจำนวนจำกัด 80 คน
(ขอบคุณข้อมูลจาก พัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผอ.ททท.สุโขทัย)

15/08/2018

น ว ล

- ปั้น พิมพ์ เขียน ทอ -
ARTs OF SUKHOTHAI
" ศิลปะแห่งสุโขทัย "

มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย
เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ
สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

รู้ไหมครับ...นอกจากสุโขทัยจะเป็นเมืองเก่า ที่มีโบราณสถานที่งดงามอย่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัจิศาสตร์ศรีสัชนาลัย ที่องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้ว สุโขทัยยังเป็นเมืองแห่งศิลปะหัตถกรรมที่เลื่องชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นดินเผาบ้านทุ่งหลวงแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่ที่ส่งไปขายทั่วประเทศ พาไปทำพระพิมพ์นางพญาแบบโบราณ ณ บ้านพระพิมพ์ แล้วไปหัดเขียนลายสังคโลก เครื่องปั้นดินเผาเลื่องชื่อของสุโขทัย ที่ กะเณชา โดยกิจกรรมทั้งหมดเนี้ยะ แฟนจ๋าสามารถมาเรียนรู้ภูมิปัญญาแห่งศิลปะของคนสุโขทัยได้แบบนวลด้วยนะครับ เดี๋ยวนวลจะแปะข้อมูลติดต่อของแต่ละที่ไว้ให้ในโพสเลย

อ้อลืมบอก...เดี๋ยวนี้บินไปสุโขทัยก็ง่ายนิดเดียวนะครับ เพราะตอนนี้บางกอกแอร์เวย์ ทีเที่ยวบินจากสุวรรณภูมิถึงสุโขทัยแล้ว นะครับ ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bangkokair.com/tha

#สุโขทัย #Sukhothai #ArtsOfSukhothai
#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
#บางกอกแอร์เวย์ #BangkokAirways
#AmazingThailandGoLocal
#GoLocalSukhothai
#ผู้ชายนวลๆ #IAmNuan

11/08/2018

Amazing ไทยแลนด์

เท่ๆ แบบคุณเที่ยวภาคไหนดี?

วันนี้เราจะพาไปค้นหาแรงบันดาลใจกันที่ “ภาคเหนือ” กับหนุ่มหล่อ “ณอห์ณ จินดาโชติ” ที่จะพาคุณเดินทางไปถึง จ.สุโขทัย สัมผัสเรื่องราวความสวยงามของเมืองเชลียง และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพียบ! ไม่ว่าจะลองทำเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก เรียนรู้การทำทองสุโขทัย หรือจะลิ้มลองข้าวเปิ๊ปสูตรต้นตำรับ #รักมากกก

ไปติดตามชมในคลิปกัน แล้วจะรู้ว่าแรงบันดาลใจรอให้เราออกไปค้นหาที่ภาคเหนือ…

#amazingไทยเท่ #เหนือ #แรงบันดาลใจ #สุโขทัย #รอไรไปกัน

09/08/2018

รุ่งอรุณแห่งความสุข

"พิพิธภัณฑ์บ้านไทครั่ง" อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ชุมชมไทครั่งที่ยึดถือและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไว้อย่างเหนียวแน่น อาทิเช่น การแต่งกาย ภาษาที่ใช้ ประเพณีการบวชพระ และประเพณีการแห่ธง รวมถึงความสนุกสนานรื่นเริงในการฟ้อนรำ
📍โดย นายอนุน เทียนสัน ได้ใช้บ้านของตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์บ้านไทครั่ง ให้เป็นสถานที่บอกเล่าความเป็นมาของตำนานเรื่องเล่าของชุมชนไทครั่ง เก็บสะสมผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์ด้วยลวดลายและสีสันตามแบบฉบับของไทครั่งไว้หลากหลายผืน อีกทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ
#สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

03/07/2018

น ว ล

>>|| เขาหลวง สุโขทัย ||

mgronline.com 24/01/2018

เคยกินยัง!? “ราดหน้าซอสพริก”วิถีร้อยปีคนสุโขทัย-ไม่มีไม่อร่อย - Manager Online

อร่อย~

mgronline.com สุโขทัย – เปิดตำนานจานเด็ด “ราดหน้าซอสพริก” วิถีร้อยปีคนสุโขทัย คนต่างถิ่นเห็นครั้งแรกเป็นต้องถาม กินได้...

mgronline.com 20/01/2018

มหัศจรรย์มหาราชชาติไทย! กว่า ๗๐๐ ปีแล้วพระเกียรติยังกึกก้อง ยูเนสโกว่าหลายรัฐในโลกทุกว

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000005959

mgronline.com วันที่ ๑๗ มกราคมนี้ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง ถือเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” มหาราชพระอ...

21/07/2017

Sukhothai Kingdom Tour Application

ครั้งแรกในโลก ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กับประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สุด exclusive

นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันใช้บริการสุดยอดแอพพลิเคชั่นนำชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบนไอแพด ควบคู่กับการปั่นจักรยานนำชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย #SukhothaiKingdomTourApplication

What our customers say?
"Great new service in Sukhothai Historical Park"
"Don't miss if you go to Sukhothai"
"Cycling thru history by visiting the ancient ruins!"
"Best info!"

Sukhothai Kingdom Tour Application 📲 (First in the world of personal guide service for outdoor tour in world heritage)

What is Sukhothai Kingdom Tour Application?
The touring application software that provides the in-depth and complete information about Sukhothai Historical Park, the world heritage, via the greatly virtual display and more interactive features.

This is an application of Siam (Thailand) that will take you back to the beginning of Thailand which happened more than 700 years ago. It is the time when Sukhothai Kingdom reached its peak of prosperity. With its rich culture, Sukhothai expanded its power covering a vast area of land. In those days, number of valuable cultural heritages was created and has been passed along from the past to the present days.

Opening Hours : Wed-Sun 8.00am -16.30pm

Thank you

12/07/2017

Sukhothai Kingdom Tour Application

ผมลองแล้วสนุกใช้ง่ายได้สาระจริงๆนะ ^^

Application นำชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

29/06/2017

ตะวันลับฟ้าาาา .. เมื่อตอนเย็นๆ .. ^^ #hellosukhothai #iseesukhothai

14/06/2017

#hellosukhothai

07/06/2017

TAT Sukhothai fanpage

😉สุโขทัย แบบ Hip Hip

สุโขทัย ไม่ได้มีแค่เมืองเก่า เที่ยวสุโขทัยแบบ "สุโขทัย สไตล์ฮิป" เก๋า เก๋ เท่ จัดเต็ม!! Sukhothai Hip Story

tnews.co.th 30/05/2017

สุโขทัยเปิดแหล่งเที่ยวใหม่! “หาดเจ้าราม” ชมค้างคาวเท้าแช่น้ำ นทท.ยกนิ้วให้-วิวสวยมาก

http://m.tnews.co.th/contents/323176

tnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

26/04/2017

จะมาอีกเรื่อยๆครับ สวยงามสงบสบาย.. #hellosukhothai #iseesukhothai

tnews.co.th 10/04/2017

ได้ใจคนทั้งจังหวัด!!! ปิดเมืองเล่นสงกรานต์ ใส่เสื้อดอก ถนนข้าวตอก กลางเมืองสุโขทัย

http://m.tnews.co.th/contents/309759

tnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Sukhothai Thani
64000
การท่องเที่ยวและท่องชมทิวทัศน์ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
Tourism Thailand Tourism Thailand
Sukhothai And Kanjanaburi
Sukhothai Thani, 64110

Tour Sukhothai and Kanjanaburi. Are you ready to see something new.