Be Fresh Tour

Be Fresh Tour

เราคือธุกิจนำเที่ยวที่เน้นการท่อง?

Be Fresh Tour เป็นธุรกิจนำเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยที่มีความแปลกใหม่ เรามีมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยเฉพาะและผ่านการอบรมการเป็นมัคคุเทศก์โดยถูกต้องเป็นผู้บริการ รวมทั้งการได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนผู้ซึ่งได้ดำเนินการสืบสานแบบแผนการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น เป็นมรดกตกทอดที่นักท่องเที่ยวที่ทุกท่านจะได้สัมผัสไปกับโปรแกรมการเดินทางของเรา

งานศิลปกรรม วัดจามเทวี เมืองหริภุญชัย ลำพูน 19/05/2022

งานศิลปกรรม วัดจามเทวี เมืองหริภุญชัย ลำพูน
https://youtube.com/shorts/xgDywCXV58E?feature=share

งานศิลปกรรม วัดจามเทวี เมืองหริภุญชัย ลำพูน

Ep33. "ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย" ประวัติศาสตร์ ศรัทธาความเชื่อ และการท่องเที่ย 03/11/2021

“ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ประวัติศาสตร์ ศรัทธาความเชื่อ และการท่องเที่ยว

https://youtu.be/YLRyTq4AI4E

Ep33. "ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย" ประวัติศาสตร์ ศรัทธาความเชื่อ และการท่องเที่ย Ep33. "ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย" ประวัติศาสตร์ ศรัทธาความเชื่อ และการท่องเที่ยว

#เที่ยวสุโขทัย ตอน เที่ยว....วัดศรีสวาย เมืองสุโขทัย 25/04/2021

วัดศรีสวาย เมืองสุโขทัย

#เที่ยวสุโขทัย ตอน เที่ยว....วัดศรีสวาย เมืองสุโขทัย เรียนรู้ลักษณะงานศิลปกรรม วัดศรีสวาย เมืองสุโขทัย

#เที่ยวเมืองสุโขทัย ตอน วัดช้างล้อม เมืองสุโขทัย สถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงระฆังช้างล้อมที่ส 13/04/2021

#เที่ยวเมืองสุโขทัย ตอน วัดช้างล้อม เมืองสุโขทัย สถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงระฆังช้างล้อมที่ส วัดช้างล้อม เมืองสุโขทัย สถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงระฆังช้างล้อมที่สมบูรณ์แบบ

#เที่ยวสุโขทัย วัดมหาธาตุ....พระมหาธาตุแห่งเมืองสุโขทัย 09/04/2021

วัดมหาธาตุ......พระมหาธาตุแห่งเมืองสุโขทัย

#เที่ยวสุโขทัย วัดมหาธาตุ....พระมหาธาตุแห่งเมืองสุโขทัย วัดมหาธาตุ....พระมหาธาตุแห่งเมืองสุโขทัย

เจดีย์ทรงดอกบัวตูม เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมสุโขทัย 01/04/2021

พุ่มข้าวบิณฑ์หรือดอกบัวตูม สถาปัตยกรรมเจดีย์สุโขทัยอันงดงาม

เจดีย์ทรงดอกบัวตูม เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมสุโขทัย พุ่มข้าวบิณฑ์หรือดอกบัวตูม เอกลักษณ์เจดีย์สุโขทัยที่งดงาม

วัดพระสี่อิริยาบถ เขตอรัญวาสี เมืองกำแพงเพชร 24/03/2021

เที่ยววัด......พระสี่อิริยาบถ เมืองกำแพงเพชร
https://youtu.be/j-VuzQ1jQYs

วัดพระสี่อิริยาบถ เขตอรัญวาสี เมืองกำแพงเพชร วัดพระสี่อิริยาบถ เขตอรัญวาสี เมืองกำแพงเพชร

หลากหลายเรื่องราวที่......วัดพระบรมธาตุสวี ชุมพร 22/03/2021

หลากหลายเรื่องราวที่......วัดพระบรมธาตุสวี ชุมพร สักการะพระบรมธาตุสวีและเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมืองชุมพร ที่พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวี

เจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด วัดป่าสัก เมืองโบราณเชียงแสน 21/03/2021

เจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด วัดป่าสัก เมืองโบราณเชียงแสน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เมืองเชียงแสน

น้ำ กับ การตั้งชุมชนโบราณ (2) 16/03/2021

เมืองเชิงเขาอย่างสุโขทัยกับเมืองน้ำแบบอยุธยา
https://youtu.be/W2uW4cT34aY
ลองฟังกันดูนะครับ 🙏🙏

น้ำ กับ การตั้งชุมชนโบราณ (2) ทำเลที่ตั้งระหว่างเมืองสุโขทัยและอยุธยา

น้ำ กับ การตั้งชุมชนโบราณ 14/03/2021

น้ำ กับ การตั้งชุมชนโบราณ
https://youtu.be/BXHHvmmJroM

ถ้าท่านใดชอบ
**ฝากติดตาม / แสดงความคิดเห็น ได้เลยนะครับ ^_^

น้ำ กับ การตั้งชุมชนโบราณ น้ำ ปัจจัยที่ก่อเกิดอู่อารยธรรม

คุยเล่น....เมืองเชียงแสน กับ Be Fresh Tour 09/03/2021

YouTube : คุยเล่น....เมืองเชียงแสน https://youtu.be/okQ6kDU23m8 ลองฟังเล่นๆ กัน ฝากติดตามด้วยนะครับ

คุยเล่น....เมืองเชียงแสน กับ Be Fresh Tour

Photos from Be Fresh Tour's post 07/11/2020

ศาลาพระ / โขง หรือ ปราสาท ประดิษฐานพระพุทธรูป
พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก

ปราสาท เป็นสิ่งก่อสร้าง หมายถึง ที่อยู่ มักจะใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เทพ รวมถึงประดิษฐานพระพุทธรูป ทางภาคเหนือจะนิยมเรียกว่า”โขง” ถ้าโขงมีลักษณะเป็นปราสาทใหญ่ก็มักจะก่ออิฐถือปูน ประดิษฐานเป็นประธานกลางพระวิหารหรืออุโบสถภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ถ้ามีขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็ทำจากไม้ ด้านบนเป็นเรือนชั้นซ้อนหรือหลังคาขึ้นไป มีการประดับตกแต่ง อาทิ การลงรักปิดทองประดับกระจก การเขียนสี
หรือทาสีโดยเฉพาะการใช้ชาด เครื่องบนหลังคาประดับพญานาคแกะสลัก ยอดเป็นเรือนชั้นซ้อนหรือหลังคาซ้อนขึ้นไป 3-5 ชั้นในกรณีของศาลาพระ ก็จะมีการประดับเครื่องบนด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ชั้นด้านล่างประดับฐานบัวประดับกระจก เป็นฝีมือช่างท้องถิ่น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24-25

05/11/2020

วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

จากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่าวัดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองตากเก่าในสมัยสุโขทัย มีสิ่งก่อสร้างที่พบในบริเวณนี้ คือ พระเจดีย์ยุทธหัตถีซึ่งเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ก่อนที่จะย้ายลงมาทางใต้ในเขตตัวเมืองตากปัจจุบัน องค์พระเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ คล้ายคลึงกับรูปแบบพระเจดีย์ของเมืองเชียงแสนหลายที่ อาทิ วัดเจดีย์หลวง ซึ่งวัดนี้เป็นวัดหลวงประจำเมือง มีการบูรณะครั้งใหญ่โดยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ของล้านนาเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.๒๐๕๘

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย ฐานเขียงเตี้ย รองรับชุดฐานบัวในผังแปดเหลี่ยมหลายชั้น บัวปากระฆังในผังแปดเหลี่ยม องค์ระฆังขนาดเล็ก บัลลังก์ในผังกลม บัวทรงคลุ่มชั้นที่ ๑ ปล้องไฉน บัวทรงคลุ่มชั้นที่ ๒ ปลียอดซึ่งรูปแบบนี้เคยพบมาแล้วในเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด เช่นที่ วัดป่าสัก เมืองเชียงแสน และสุดท้ายคือ ฉัตร องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอาณาจักรล้านนาที่แผ่ลงมาผสมกับช่างท้องถิ่นที่มีกลิ่นอายความเป็นศิลปะพม่าที่เพิ่มเข้ามาในระยะหลัง อาทิ มณฑปขนาดเล็กประดิษฐานพระพุทธรูป ลวดลายปูนปั้นอิทธิพลศิลปะพม่าแบบมัณฑะเลย์ ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นั่นเองครับ

05/11/2020

ภูมิสัณฐานแม่น้ำปิง อ.บ้านตาก จ.ตาก

จังหวัดตาก ตั้งอยู่ในเขตลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือและภาคตะวันตกตอนบน (Northern and Upper Western Regions) มีแม่น้ำสายสำคัญใหลผ่าน นั่นคือ แม่น้ำปิง ต้นกำเนิดอยู่ที่ดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย ใหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ความยาวประมาณ 658 กิโลเมตร

ลักษณะทางน้ำของแม่น้ำปิง ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาก เป็นแม่น้ำที่มีลักษณะค่อนข้างตรง มีลานตะพักลำน้ำ มีการตกตะกอนภายในลำน้ำโดยเฉพาะทราย จนทำให้เกิด “ที่ลอนคลื่นแม่น้ำหรือหาดสันดอน”( Meander scroll ) กลางแม่น้ำหลายจุด Meander scroll เป็นสัณฐานที่เกิดจากการทับถมของหาดจนมีความสูงหรือบางครั้งมีต้นไม้ขึ้นเต็มและอยู่เหนือระดับน้ำตลอดเวลา สัณฐานแบบนี้จะพบไล่ไปตั้งแต่จังหวัดตากไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ นั่นแสดงให้เห็นถึงวัตถุต้นกำเนิดดินที่ตกตะกอน อาทิ หินแกรนิต หินควอร์ตไซต์ หินทราย หินปูน ในยุคต่างๆ ที่ผุพังสลายตัวได้เป็นพวกแร่ควอรตซ์ เฟลสปาร์ ไมก้า และแร่ดินเหนียว

การใช้ประโยชน์พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ดินส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายปนดินเหนียว ระบายน้ำได้ดี พื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง บางส่วนปลูกข้าว ตรงบริเวณพื้นที่ราบลุ่มต่ำ พื้นที่ตั้งแต่ด้านใต้ของอำเภอบ้านตากไปจนถึงอำเภอเมืองตาก ดังนั้นพื้นที่ตรงบริเวณนี้จึงกลายเป็นแหล่งชุมชนโบราณมาอย่างน้อยก็ตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย ดังปรากฎหลักฐาน อาทิ พระบรมธาตุยุทธหัตถี ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่อำเภอบ้านตาก ใกล้ๆกับวัดพระบรมธาตุบ้านตาก สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของเมืองตากเก่า มาจนถึงชุมชนเมืองตากปัจจุบันที่มีการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ธนบุรี จนถึงปัจจุบัน นั่นเองครับ

Photos from Be Fresh Tour's post 04/11/2020
04/11/2020

มองไปข้างหน้า....โดยมีประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐาน

03/11/2020

Super Typhoon Goni

หลังจากที่พายุใต้ฝุ่นโมลาเบ (Typhoon Molave) พัดถล่มฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว และประเทศไทยไม่ถึงอาทิตย์ พายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 19 และลูกที่ 20 กำลังจ่อถล่มซ้ำทั้ง 4 ประเทศนี้และรุนแรงมากกว่าโมลาเบด้วย

ชื่อพายุลูกที่ 19 นี้ส่งเข้าประกวดโดยประเทศเกาหลีใต้ ชื่อว่า โคนี ( Goni) แปลว่า หงส์ มีความรุนแรงเป็นพายุระดับที่ 5 คือพายุใต้ฝุ่น และมีความรุนแรงเป็นซุปเปอร์ใต้ฝุ่น มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางตอนนี้เกือบ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นั่นหมายถึงจะเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดของปี 2020 นั่นเอง ขนาดของหงส์ตัวนี้เท่ากับเกาะลูซอนทั้งเกาะเลยทีเดียว ไม่ธรรมดา !

อีกหนึ่งลูก สายฟ้า จากประเทศไทย นั่นคือ “อัสนี (Atsani) ตอนนี้พัฒนาเป็นพายุโซนร้อน และคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกต่อไป

ทั้งฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว ไทย คงต้องลุ้น ว่าความเสียหายจะหนักกว่าพายุใต้ฝุ่นโมลาเบ มากแค่ไหน......
**เพราะถ้าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาพอดีก็จะทำให้พายุอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว ผลกระทบก็จะลดลงตามไปด้วย

03/11/2020

วัดปทุมวนาราม
พ.ศ.๒๓๙๖

21/10/2020

ศิลปะกับการท่องเที่ยว

21/10/2020

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม พระสมุทรเจดีย์

21/10/2020

พระสมุทรเจดีย์
เจดีย์ช้างล้อมแห่งเดียวในสมัยรัตนโกสินทร์

เจดีย์ทรงพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็น “รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกา” พระองค์ทรงมีพระประสงค์หลายประการที่จะสืบทอด ย้อนกลับไปเมื่อครั้งพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนอินเดียและลังกา หรือในเชิงการแสดงถึงดินแดนสยามในครั้งยุคล่าอาณานิคม

ดังนั้น เจดีย์ทรงลังกา จึงปรากฏอยู่ในหลายๆ สถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล และตามหัวเมืองที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทั้งหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกและภาคใต้

พระสมุทรเจดีย์ เมืองเขื่อนขันธ์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีต้นแบบมาจากศิลปะอยุธยาตอนต้นและตอนกลาง สร้างขึ้นครอบทับเจดีย์เพิ่มมุมที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๓ ในปี พ.ศ.๒๔๐๓ กล่าวคือ มีต้นแบบมาจากรูปทรงของเจดีย์แปดเหลี่ยมในสมัยอยุธยาตอนต้น ดังเช่นที่ วัดใหญ่ชัยมงคล หรือรูปแบบจากวัดมเหยงค์ ซึ่งเป็นเจดีย์ช้างล้อม อิทธิพลศิลปะสุโขทัย สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) เมื่อปี พ.ศ.๑๙๘๑ อีกรูปแบบนึงก็สะท้อนถึงอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาตอนกลาง นั่นคือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ อาทิ มาลัยเถา เสาหาร นั่นเอง

19/10/2020

เปียกปอน

19/10/2020

ถ้ำกระแซ
พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๘๖

06/10/2020

พระพุทธรูปตามแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔ หรือ แนวสัจนิยม

“พระสัมพุทธพรรณี (จำลอง) วัดราชาธิวาส “ ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ หล่อขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามแบบพระพระราชนิยมของพระราชบิดา

ส่วนองค์จริงนั้นหล่อขึ้นในปี พ.ศ.๒๓๗๓ เมื่อครั้งพระวชิรญาณภิกขุ (รัชกาลที่ ๔ )ทรงผนวช ปัจจุบันประดิษฐานบนฐานชุกชี ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จุดเด่นของพระพุทธรูปตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4
ประกอบด้วย
1.เหนือพระเศียรไม่มีอุษณีษะหรือเกตุมาลา
2.จีวร เป็นริ้ว แสดงความเป็นธรรมชาติ
3. มีพุทธลักษณะคล้ายมนุษย์ทั่วไป

01/10/2020

เจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียว
วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่

01/10/2020

สนุกสนาน

Photos from Be Fresh Tour's post 22/09/2020

โบราณคดีล้านนา

20/09/2020

ศิลปะสุโขทัย

19/09/2020

ลุยๆ

19/09/2020

สงบ

01/09/2020

พระมหาเจดีย์ “วัดใหญ่ชัยมงคล”

Photos from Be Fresh Tour's post 31/08/2020

เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม วัดมหาธาตุ

Photos from Be Fresh Tour's post 31/08/2020

ศิลปะอยุธยาตอนปลาย ที่ “วัดไชยวัฒนาราม”

24/08/2020

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

Photos from Be Fresh Tour's post 21/08/2020

การได้ให้ คือ ความสุขใจ
ลองแบ่งปัน ลองให้ แล้วเราจะมีความสุข จริงๆ ครับ
ไม่จำเป็นต้องให้เป็นเงินทอง อีกมากมายหลายอย่างที่เราสามารถจะให้คนอื่นได้ ทั้งความรู้ ประสบการณ์

**รักทุกท่านครับ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Sukhothai Thani
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 21:00
อังคาร 09:00 - 21:00
พุธ 09:00 - 21:00
พฤหัสบดี 09:00 - 21:00
ศุกร์ 09:00 - 21:00
เสาร์ 09:00 - 21:00
อาทิตย์ 09:00 - 21:00

Sukhothai Thani สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยวอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Ctg Air Ticket Ctg Air Ticket
Sukhothai Thani, 64000

Hello Sukhothai Hello Sukhothai
Sukhothai Thani, 64000

เป็นคนโขทัย รักโขทัย อยากให้สุโขทั?

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ถนนจรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64210

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร/ Fax.055-697527 เปิดให้เข้าชมท

Cycling  Sukhothai  Thailand bicycle tour Cycling Sukhothai Thailand bicycle tour
74/7 Moo 13 Jarodvithi Thong Road
Sukhothai Thani, 64000

Sukhothai Bicycle Tour

แคนา รีสอร์ท สุโขทัย แคนา รีสอร์ท สุโขทัย
สุโขทัย ตาก
Sukhothai Thani, 64210

ห้องพักสะอาด​ ธรรมชาติล้อมรอบ เครื่องอำนวยความสะดวกพร้อม​ .... แอร์​ ตู้เย็น​ wifi.​ โทรทัศน์​

Tourism Thailand Tourism Thailand
Sukhothai And Kanjanaburi
Sukhothai Thani, 64110

Tour Sukhothai and Kanjanaburi. Are you ready to see something new.

รีสอร์ท อรวรรณ บ้านไร่ รีสอร์ท อรวรรณ บ้านไร่
60/9 หมู่ 7 ต. เมืองเก่า อ. เมือง สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

Wat Sichum, Sukhothai Historical Park Wat Sichum, Sukhothai Historical Park
Mueng
Sukhothai Thani, 64170

Sabaidee House Sukhothai Sabaidee House Sukhothai
จรถวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64000

ที่พักเล็กๆบรรยากาศสบายๆ ในตัวสุโข

My Way Sukhothai Bicycle Tour My Way Sukhothai Bicycle Tour
Sukhothai Thani, 64000

My way Sukhothai bicycle tour is a small business promoting eco-tourism. The company operates cyclin

รถตู้เช่าวีไอพีสุโขทัย ทัวร์ทั่วไทย Sinvanvip Travel: 083-6293411 รถตู้เช่าวีไอพีสุโขทัย ทัวร์ทั่วไทย Sinvanvip Travel: 083-6293411
ต. ธานี อ. เมือง จ. สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

รถเช่านำเที่ยววีไอพีสุโขทัย รับ-ส่?

RueangSrisiri Guest House RueangSrisiri Guest House
118/20 M. 1 T. Pak Kawe A
Sukhothai Thani, 64000

Close to Sukhothai bus station, chape, clean, convenien, frendly staff, enjoy to stay.