อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย

เชิญกด Like ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน แชร์ประสบการณ์ คำคม ข้อคิด ธรรมะ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กร

06/12/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566
กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน( ประจำเดือน ธันวาคม 2566)
-ศพด.อบต.บ้านสวน(วัดจันทร์)
-ศพด.อบต.บ้านสวน(คลองตะเคียน)
-ศพด.บ้านไผ่ขวาง

05/12/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
องค์การบริหารส่วนบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ โดย นายแบน เขียวแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน มอบหมายให้ นายบัณฑิต อ้นเล่ห์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 09/08/2023

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 นำโดยนายแบน เขียวแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบลบ้านสวน หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกับกองพันทหารเสนารักษ์ที่23 นำโดยพันเอกวิโรจน์ ชนม์สูงเนิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12สิงหาคม2566 ณ วัดคลองตะเคียน หมู่ที่๖ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และได้มีการบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการ ระหว่าง คณะสงฆ์วัดคลองตะเคียน และคณะสงฆ์วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ส่วนราชการ ชุมชนและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเอาแนวคิดและหลักการของระบบ 5ส. มาพัฒนาพื้นที่ต่างๆภายในวัด ให้เป็นสถานที่สัปปายะ

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 26/07/2023

อบต.บ้านสวน จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

26/07/2023

🥬กิจกรรม"หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย
🌱เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด “อาหารก่อกำเนิดจากดิน” (Soils,where food begins) เนื่องในโอกาสวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
#วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #หนูน้อยปลูกผักสวนครัว #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 20/07/2023

👶ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวนทั้ง3แห่ง ได้ดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566
👉คณะครูร่วมกันประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)📝🍽️🏫⚽👕🖌️

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 04/07/2023

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2566
🏫ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ทั้ง 3 แห่ง
นำโดย…นางธัญญารัตน์ จันทร์สว่าง รองปลัดอบต.บ้านสวน, นางนรินทร์ สายสอน ผอ.กองการศึกษาฯ และ น.ส.วรรณิศา จันทร์หอม นักวิชาการศึกษา
👪จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

19/05/2023

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
นำโดย ผอ.กองการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านสวน ทั้ง 3 แห่ง

14/03/2023

ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.บ้านสวน ทั้ง 3 ศูนย์
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
เด็กเล็กมีอายุ 2-4 ปี
(เกิดระหว่างวันที่17 พ.ค. 2561 ถึง 16 พ.ค. 2564)
➡️รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2566
➡️หลักฐานการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดาผู้ปกครองและเด็กเล็ก 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาผู้ปกครองและเด็กเล็ก 1 ชุด
-สมุดประจำตัวเด็กเล่มสีชมพู
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 09/03/2023

อบต.บ้านสวน ตำบลบ้านสวน บึงใหญ่ เราประกาศ/และยืนยันมาตลอดเวลาว่าเรา อบต.บ้านสวนไม่ยินยอมให้ผู้ใดเข้ามาปลูกพืชหรือทำการปลูกสิ่งก่อสร้างใดๆในที่สาธารณะบึงใหญ่ในเขตความรับผิดชอบของอบต บ้านสวน ส่วนที่ท่านได้ทำสัญญาหรือได้รับสิทธิ์ในกาารปลูกพืชจากอบต.อื่นนั้นทางอบต.บ้านสวนไม่ก้าวล่วงการบริหารงานของท้องถิ่นอื่นแต่ขอให้ท่านปลูกหรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามในเขตท้องถิ่นที่ท่านได้รับอนุญาตเท่านั้นห้ามมิให้ท่านข้ามเขตมาในเขตความรับชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวนโดยเด็ดขาด #เราติดทั้งป้ายทั้งฝห้ผู้ใหญ่เอิ้นเป็นประจะ

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 08/03/2023

อำเภอเมืองสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ความคิด พลังสามัคคีอำเภอเมืองสุโขทัย” จัดประชุม อปท. สัญจร ครั้งที่ 6/2566 เพื่อแชร์ความคิด รับทราบข้อราชการ และชี้แจงตอบข้อซักถาม ข้อราชการต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมสัญจรในครั้งนี้ อบต.บ้านสวน ได้เป็นเจ้าภาพ

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 14/01/2023

#ทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 อบต.บ้านสวน ได้นำทุนการศึกษา ของขวัญ ของรางวัลไปแจกให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสวน ทั้ง 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง นำทีมโดย ท่านนายกแบน เขียวแก้ว ท่านปลัดณกานต์ รอดมุ้ย หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ พร้อมประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.บ้านสวน และขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ของขวัญ และของรางวัลเป็นอย่างสูง #สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ2566 13/01/66👶🤍🎈

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 14/01/2023

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 อบต.บ้านสวน ได้นำทุนการศึกษา ของขวัญ ของรางวัลไปแจกให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสวน ทั้ง 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง นำทีมโดย ท่านนายกแบน เขียวแก้ว ท่านปลัดณกานต์ รอดมุ้ย หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ พร้อมประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.บ้านสวน และขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ของขวัญ และของรางวัลเป็นอย่างสูง #สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ2566 13/01/66👶🤍🎈

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 22/12/2022

วันที่ 22/12/65 อบต.บ้านสวนร่วมกับกำนันตำบลบ้านสวน และผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาศ ในสังคมฯ

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 06/09/2022

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ อบต.บ้านสวน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น”

05/09/2022

📢 กำหนดการออกบริการประชาชนในการรับลงทะเบียน #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
✅เอกสารที่ต้องเตรียมมา คือ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของตัวเอง ของคู่สมรส และของบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปีค่ะ

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 11/08/2022

11 สิงหาคม 2565 อบต.บ้านสวน จัดโครงการปลูกป่า และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบึงใหญ่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย's post 28/07/2022
Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 22/07/2022

อบต.บ้านสวน จัดโครงการอบรมและสาธิตการเพาะเห็ดฟาง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ ให้ประชาชนสามารถเพาะเห็ดฟางไว้บริโภคเอง หรือจะนำออกจำหน่ายสร้างเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 21/06/2022

กิจกรรม Kick Off Smart Life Project ออกกำลังกายวิถีชีวิตแนวใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนอำเภอเมืองสุโขทัย โดย อำเภอ TO BE NUMBER ONE เมืองสุโขทัย

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 10/06/2022

อบต.บ้านสวน ได้ดำเนินจัดทำโครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา และจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เพื่อเป็นแกนนำการดำเนินงาน

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 05/06/2022

อบต.บ้านสวน นำโดยท่านนายกแบน เขียนแก้ว ร่วมเดินขบวนพาเหรดกิจกรรม “การประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕” ณ วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

26/05/2022

ประชาสัมพันธ์ ด้วย อบต.บ้านสวน ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.บ้านสวน 🌏➡️ www.bansuansao.go.th โดยจะใช้เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เชิญเยี่ยมชมได้นะคะ

05/04/2022

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน มีพนักงานเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ COVID-19 ในทุกส่วนเจ้าหน้าที่หลายคนมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไม่สามารถให้บริการประชาชนไและอาจแพร่เชื้อโควิดแก่ประชาชนได้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันการแพร่เชื้อโควิดจึงขอประกาศปิดสำนักงาน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7-8 เมษายน 2565 โดยจะเปิดทำการ ในวันที่ 11 เมษายน 2565 และบริการจัดเก็บขยะ ก็งดบริการชั่วคราวเช่นกัน

04/03/2022
04/03/2022

โครงการ อบต.บ้านสวน เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยออกบริการให้ความรู้ ในด้านการส่งเสริมอาชีพ ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อประชาชน และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอื่น ๆ อีกทั้งมีการออกบริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

23/11/2021

แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง อบต.ได้ ทางระบบออนไลน์
ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย.64) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.64 )
กดตามลิงค์นี้ ครับ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/ #/main

ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

13/11/2021

📢📢📢

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 11/10/2021

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิก อบต.บ้านสวน และ นายก อบต.บ้านสวน วันแรก

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 11/10/2021

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 07/10/2021

ลักษณะค้องห้ามของผู้สมัครสมาชิก อบต.และนายก อบต.

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 28/09/2021

หลักฐานการรับสมัครเลือกตั้งนะคะ และกรณีไม่มีเงินได้และไม่เคยเสียภาษี...ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีคะ ..รับได้ที่ห้องปลัด อบต.คะ

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 30/08/2021

วันนี้..ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย .ตรวจพิ้นที่ริบบึงใหญ่.ขอบพระคุณทุกข้อมูลข่าวสารทั้งแจ้งมาทางเพจ อบต.บ้านสวนนะคะ...เรืองที่มีหลายท่านลงข่าย ลงโพงพางจับปลา ในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำบึงใหญ่ และแจ้งไปที่โรงพักและป้อมยามที่ตาลเตี้ย วันนี้ออกไปแจ้งเตือน ฝากบอกข้อมูลข่าวสาร ถึงพวกเอาเรือลงดักข่ายในพื้นที่อนุรักษ์นะคะ..เราเจอคนเราจับคนด้วย ถ้าไม่เจอเรายึดทั้งเรือทั้งข่ายนะคะ ท่านไปเสียค่าปรีบเอาเรือเอาข่ายคืนได้ที่โรงพักนะคะ.... ขอร้องพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน...ดักข่าย จับสัตว์น้ำในพื้นที่ที่เราไม่ได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์นะคะ...

20/08/2021

พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบึงใหญ่..."ห้ามจับสัตว์น้ำทุกกรณี "

19/08/2021

"บึงใหญ่" บริเวณจุดทึบในแผนที่ ประกาศเป็นเขตรักษาและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมาตั้งแต่ปี2520หรือก่อนนั้นแล้ว.จึงห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดทั้งปี ไม่ใช่แค่ฤดูน้ำแดง.... หน่วยงานราชการมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม

19/08/2021

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย ร่วมกับสนง.ประมง เราประชาสัมพันธ์เรื่องการจับสัตว์น้ำตลอดนะคะ

"บึงใหญ่" ประกาศเป็นเขตรักษาและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมาตั้งแต่ปี2520หรือก่อนนั้นแล้ว..แต่พวกเราเอง(คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาฯเพิ่งทราบเมื่อปีที่แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ได้เคยประกาศเป็นพื้นที่รักษาฯ.... เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลบ้านสวนและใกล้เคียง
ทางองค์การบริการส่วนตำบลบ้านสวนในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย..จะได้ร่วมกับ ประมงจังหวัด และอบต.ตาลเตี้ย กำหนดจุดที่ห้ามจับสัตวน้ำตลอดปีและพื้นที่ใดสามารถผ่อนปรนให้จับสัตว์น้ำได้(ยกเว้นฤดูน้ำแดง)...

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 19/08/2021

สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับป้องกันอำเภอ สถานีตำรวจตำบลบ้านสวน ลงพื้นที่บึงใหญ่ โดยได้พบและตรวจยึดเครื่องจับปลา เพราะพื้นที่บึงใหญ่เป็นเขตุอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ จึงห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิด (แต่สำหรับพื้นที่ด้านหลังบึงสามารถจับสัตว์น้ำเพื่อการดำรงชีพได้โดยอนุโลม)

Photos from อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย's post 27/07/2021

วันที่28 กค.64 เวลา 08.00 - 16.30 น. สนง.พานิชจังหวัด จะนำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายที่ ม.6 คลองตะเคียน ช่วยเหลือประชาชน เรียนเชิญทุกท่านมาเลือกซื้อได้คะ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วันที่ 6 ธันวาคม 2566กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน( ประจำเดือน...

เว็บไซต์

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๙
Sukhothai Thani
๖๔๒๒๐

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

Sukhothai immigration Sukhothai immigration
Sukhothai Thani, 64000

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร?

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน
Sukhothai Thani

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ตำบลธานี
Sukhothai Thani, 64000

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารได้ที่ ... https://sukhothai.moc.go.th/pv?64

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุบาลศรีสำโรง อนุบาลศรีสำโรง
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64120

สพป.สท 2