สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข
64000
สสว. ศูนย์ OSS สุโขทัย
สสว. ศูนย์ OSS สุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จั
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
49 ถ.ศรีอินทราทิตย์, Amphoe Muang Sukhothai
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง
กศน.ตำบลธานี
กศน.ตำบลธานี
ถนน นิกรเกษม
สมานการไฟฟ้า
สมานการไฟฟ้า
41 ม.8 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
หมู่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย
ถนน นิกรเกษม
โรงเรียนท่าชัยวิทยา
โรงเรียนท่าชัยวิทยา
Thachai
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
21/4 หมู่ 14 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ทวีพร การไฟฟ้า - ขายอุปกรณ์ไฟ
ทวีพร การไฟฟ้า - ขายอุปกรณ์ไฟ
143/2 ถ.จรดวิถีถ่อง
อพท.4
อพท.4
55/13-14 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง, Amphoe Muang Sukhothai
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
331 หมู่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง, Ban Kluai
สุโขทัยทำไมไม่มีโรงหนัง?
สุโขทัยทำไมไม่มีโรงหนัง?
64000

การบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิ?

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 27/01/2022

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
-------------------------------------------
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย)
โดยนายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงพาณิชย์" ด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้จัดการแปลง ผู้นำเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 26/01/2022

นายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) ลงพื้นที่จัดเก็บหนี้ค้างชำระเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในพื้นที่เขตอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอทุ่งเลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอศรีสำโรง และอำเภอคีรีมาศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในการเดินทางมาชำระหนี้ค้างด้วยตนเอง

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 26/01/2022

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) โดยนายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรม Kick Off การแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมลตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 24/01/2022

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) โดยนายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.สุโขทัย ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agitech and Innovation Center: AIC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Fanpage : ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agitech and Innovation Center : AIC)

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 30/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลางกลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ฯ

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ปก.สุโขทัย

02/12/2021
Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 18/11/2021

การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้อง

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 18/11/2021

ประชาสัมพันธ์การใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 16/11/2021

‼ประชาสัมพันธ์‼
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าชมงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
วิถีใหม่ ๒๕๖๔
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
http://www.sukhothai.go.th/sukhothai/index.php/th/component/content/article/2-uncategorised/1764-loykratong2564

#จังหวัดสุโขทัย
#ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟวิถีใหม่๒๕๖๔
#ลอยกระทงยุคใหม่ #ห่างไกลCOVID19

10/11/2021

#จังหวัดสุโขทัย
#ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ๒๕๖๔
#โดยลงทะเบียนผ่าน QR Code ก่อนเข้าร่วมงาน..//
#ลอยกระทงยุคใหม่ #ห่างไกลCOVID19

02/08/2021

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564
ได้ที่ >> https://docs.google.com/.../1FAIpQLScPdswDFBSZa5.../viewform

19/07/2021
Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 06/07/2021

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๔๐ น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) ได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด19) ภายในบริเวณสำนักงาน เป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ติดต่อรับการบริการ

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 02/07/2021

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

สมัครได้ตาม Link ด้านล่างนี้
https://opsmoac.thaijobjob.com/

01/07/2021

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
https://docs.google.com/forms/d/1PmpdLVJHXUb1iEY4J1_IK3qDCJBZj8ZFIoP-adWwNrA/edit

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 11/06/2021

ส.ป.ก.สุโขทัย นำทีมมอบส้มเขียวหวานแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด19

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. จากสถานการณ์โควิด 19 เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานแม่สินพัฒนา ได้รับผลกระทบไม่สามารถนำผลผลิตส้มออกจำหน่ายได้ ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าว พ่อค้าผู้รับซื้อผลผลิตในราคาต่ำส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ส.ป.ก.สุโขทัย จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ที่สนใจอุดหนุนสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้และนำผลผลิตดังกล่าวมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัย

นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายบุญธรรม สุทธิคุณผอ.กลุ่มกฏหมาย รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก.สุโขทัย มอบส้มเขียวหวาน จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.นายแพทย์ ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบ ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.สุโขทัย

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post 11/06/2021

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

01/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
http://forqueen.moi.go.th/page/index.php

27/05/2021
Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย's post 27/05/2021

เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระทุธศาสนา วันวิสาบูชา 26 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ทำให้ต้องเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม เจ้าหน้าที่ทุกท่านจึงได้ร่วมพิธีทางศาสนาในวันวิสาขบูชาใกล้บ้านของตน บางส่วนได้เวียนเทียนผ่านทางเว็บไซต์
https://xn--o3cdbaa3cc0al9da3gd2me5eth.com/login?next=%2Fmain

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

[VTR] ASEAN Young Farmer Leaders Training Program (JAEC)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


138/26 ถนนสิงหวัฒน์
Sukhothai Thani
64000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุ
Sukhothai Thani, 64000

ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์

RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรท่าฉนว RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรท่าฉนว
Sukhothai Thani, 64170

แจ้งเหตุ​ สภ.ท่าฉนวน​ 055655225

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1
Sukhothai Thani, 64000

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเ
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข
Sukhothai Thani, 64000

http://sukhothai.moc.go.th/pv?64 ฝากประชาสัมพันธ์เวปไช?

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
21/4 หมู่ 14 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา?

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย
ถนน นิกรเกษม
Sukhothai Thani, 64000

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กศน.ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง กศน.ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
245 หมู่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สถานศึกษา กศน.

อนุบาลศรีสำโรง อนุบาลศรีสำโรง
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64120

สพป.สท 2