V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

24/03/2023

24 มี.ค.66 จำนวนการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา
และจำนวนนักศึกษาที่กรอกข้อมูลและยังไม่กรอกข้อมูล
(ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล์)

24/03/2023

เมื่อนักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านแล้ว ก็จะได้ใบสีเหลือง (ปวส.) สีชมพู (ปวช.) ให้นักเรียน นักศึกษา นำไปยื่นที่ห้องทะเบียนเพื่อรับใบรบ.1

18/03/2023

หัวข้อ "ใบผ่านงาน" นักศึกษาสามารถนำ ใบผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่วิทยาลัยร่วมกับสถานประกอบการออกให้แนบไฟล์ส่งในระบบได้ครับ แต่ถ้าไม่มี/หาย สามารถแนบไฟล์รูปภาพแทนได้ครับ

Photos from V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย's post 18/03/2023

กรณีข้อมูลที่อยู่ไม่มี วิธีแก้ไขคือ
ให้นักศึกษาไปเพิ่มข้อมูลที่หัวข้อ "ข้อมูลการติดต่อ"

17/03/2023

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน
ขอให้นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทุกคน
เข้าไปปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษาที่เว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาสอศ.
ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เสร็จก่อนที่จะไปขอใบรบ.1 ที่งานทะเบียน
www.v-cop.go.th

03/04/2022

จำนวนการเข้าใช้งานระบบ V-COP ของนักศึกษา วท.สุโขทัย
ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 3565

Mobile uploads 22/04/2021

ข่าววิทยาลัยแจ้งน.ศ. งดรับใบ รบ.1 ครับ (23-30 เม.ย.64)
ช่วงนี้ก็กรอกข้อมูลในระบบ V-COP ให้เสร็จก่อนน๊ะครับ
วันที่มารับฉบับจริงจะได้ไม่เสียเวลา😀😎😷🤟
https://www.facebook.com/455693881482465/photos/a.455701338148386/1357958647922646/

งดรับใบรบ.1
23-30 เม.ย.2564

โหลดได้ที่ https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent

19/04/2021

😄 เว็บไซต์ V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาสำหรับการเตรียมตัวทำงาน การศึกษาต่อ
ก่อนจบการศึกษาเพื่อขอรับใบ รบ.1 และใบประกาศนียบัตรน.ศ. ควรปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนน๊ะครับ สงสัยสามารถสอบถามปัญหาได้เลยครับ ยินดีให้คำแนะนำครับ
https://www.v-cop.go.th/v-cop/

Photos from V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย's post 19/04/2021

แจ้งข่าวนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน
ขอให้ไปปรับปรุงข้อมูลที่เว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาสอศ.
(www.v-cop.go.th) ให้ครบถ้วนก่อนขอรับใบ รบ.1 และใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา
น.ศ สามารถทำงานที่บ้านผ่าน สมาร์ทโฟน(Smart Phone) หรือ คอมพิวเตอร์ (PC ) โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่วิทยาลัยฯ เป็นการลดสภาวะการเดินทาง ช่วยป้องกัน ลดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 และเมื่อนักศึกษามารับใบ รบ.1 ใบประกาศนียบัตร(ฉบับตัวจริง) ตามวันเวลาที่วิทยาลัยกำหนดจะได้สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลา รอนาน
สอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ คุณปริศนา ทองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ V-COP โทร 083-0897642 และ คุณสุมิตรา โสภา โทร 087-3146665

1. เว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา สอศ.(สำหรับปรับปรุงข้อมูลของน.ศ)
http://www.v-cop.go.th

2. เพจศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย (สำหรับสอบถามปัญหาการใช้งาน) https://www.facebook.com/vcopskttc

3. Download ขั้นตอนการกรอกข้อมูล(ฉบับย่อ) และคู่มือการใช้งานระบบ(ฉบับเต็ม) ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1yDjBvCQYm4X-oDFeVdZSzw1mzIeB3PJE

31/05/2020

💐 “ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) กับการสอนแบบผสมผสาน Blended learning”

📌 วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:00-21:00 น.
📌 ที่เพจ https://www.facebook.com/CEITNSun/

💐 แขกรับเชิญ รองศาสตราจาย์ ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ 
หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

💐 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานวิถีชีวิตใหม่ควรเป็นอย่างไร การเรียนแบบผสมผสมและความฉลาดทางดิจิทัลสัมพันธ์กันอย่างไร ควรเริ่มพัฒนาเมื่อไหร่
นอกจากความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีแล้ว การเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิทัล เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ค่ะ

💐 มาหาคำตอบ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในรายการ #เซียนซันกันเอง นะคะ 💕 — at ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มจพ. - Itmrc, Kmutnb.

“ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient)
กับการสอนแบบผสมผสาน Blended learning”

วันอาทิตย์ หน้าเรามีนัดกับ รศ.ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ 
หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

17/05/2020

นักเรียน นักศึกษา อาชีวะสมัครเรียนฟรีๆๆๆๆๆๆ(ด่วน ภายในวันนี้ 17 พ.ค.63) จริงๆหนังสือเข้าตั้งแต่ 12 พ.ค.63 แต่วิทยาลัยไม่ได้แจ้ง ทั้งๆที่เป็นเรื่องสำคัญ เป็นนโยบายของสอศ. เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักเรียน นักศึกษา อาชีวะ เพิ่งมาเห็นด้วยตัวเองที่เว็บ สสอ. น่าเสียดายนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ทราบข่าวนี้ ถ้าเสียเงินเรียนเองก็เป็นหลักพันบาท
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์
หัวข้อ”พัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้นสำหรับคนยุคใหม่”
สำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่

https://bit.ly/35Rp83q

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์

01/04/2020

แจ้งข่าวนักศึกษา : น.ศ. ไม่ต้องเดินทางมาที่วิทยาลัยน๊ะครับ ให้ติดต่อทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเท่านั้น

30/03/2020

30 มี.ค.63 ประกาศจากทางวิทยาลัยครับ ช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรออกไปไหนมาไหนครับ อยู่บ้านตามที่รัฐบาลแจ้งให้ทราบแล้วดีที่สุดเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ครับ
ข่าวดี!!! สำหรับปวช.3 และ ปวส. ที่ต้องการขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน(รอบ 2) ให้เข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บวิทยาลัยได้เลยครับ ดูข้อกำหนดต่างๆ ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษาให้เข้าใจและทำตามขั้นตอนนั้นครับ

25/03/2020

แจ้งข่าวนักศึกษาปวส.2
งานทะเบียนโดยท่าน อ.วิทย์ อ้นจร แจ้งมาว่า นักศึกษาปวส.2 ที่จบพร้อมรุ่น สามารถดาวน์โหลด รบ.1ได้ที่ เวบไซต์ศธ.02 ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ ส่วนใบรบ.1ตัวจริงรับได้ตั้งแต่วันที่1 เม.ย.63 หรือรับภายหลังได้ครับ
(ช่วงนี้รัฐบาลขอให้ประชาชนให้อยู่บ้านเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น.ศ. สามารถใช้ใบ รบ.1 ฉบับสำเนาไปใช้ในการทำธุระของน.ศ.ได้เลย เช่น สมัครงาน สมัครเรียน ฯลฯ ตัวจริงค่อยมารับภายหลังครับ ลดการออกจากบ้าน มาแออัดกันที่วิทยาลัย เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 ครับ ) เว็บไซต์อาจจะเข้าไม่ได้บ้างเป็นบางช่วง เพราะคนเข้าเข้าใช้งานเยอะ น.ศ. ต้องเข้ามาตรวจสอบบ่อยๆครับ
เว็บไซต์ ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
https://std2018.vec.go.th/web/

Photos from V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย's post 24/03/2020

ถาม-ตอบ ปัญหาการใช้งาน v-cop :
มี น.ศ. สอบถามมาว่าใช้สมาร์ทโฟน เพื่อแก้ไขข้อมูล v-cop แต่หน้าแรกไม่มีเมนูให้ login จะทำยังไงต่อไป ทำตามรูปเลยครับ เมนู "เข้าสู่ระบบ" ซ่อนอยู่ครับ ให้คลิกที่ปุ่ม "3 ขีด" มุมบนขวา แล้วเลื่อนลงมาข้างล่าง ก็จะเห็นเมนู "เข้าสู่ระบบ"

24/03/2020

ไฟล์รูปภาพสำหรับใช้เป็นรูปโปรไฟล์ ขอให้เป็นชุดนักศึกษา/เสื้อช็อป/ชุดสุภาพ ที่เห็นหน้าชัดเจน
ห้ามเป็นชุดลำลอง/ชุดเที่ยว ชุดไม่สุภาพ

Mobile uploads 23/03/2020

ขออนุญาตแจ้งข่าวของ ร.พ. สุโขทัยครับ เผื่อนักเรียนนักศึกษามีญาติที่ป่วยและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัยจะได้ไม่ตกข่าว

รพ.สุโขทัยประกาศงดเยี่ยมทุกกรณี
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาง รพ.ขอประกาศงดเยี่ยมทุกกรณี และมีญาติเฝ้าได้เพียง 1 คนเท่านั้น ขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยนะครับ
https://www.facebook.com/2373494129551792/photos/a.2373520416215830/2592312397669963/?type=3&theater

ประกาศจาก รพ.สุโขทัย
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทาง รพ.ขอประกาศงดเยี่ยมทุกกรณี และมีญาติเฝ้าได้เพียง 1 คนเท่านั้น ขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยนะครับ

23/03/2020

V-COP คืออะไร?
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
Vocational Manpower Center

V-COP วท.สุโขทัย - Google Drive 23/03/2020

Download ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและคู่มือการใช้งานระบบ(ฉบับเต็ม) ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1yDjBvCQYm4X-oDFeVdZSzw1mzIeB3PJE

V-COP วท.สุโขทัย - Google Drive

Photos from V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย's post 23/03/2020

แจ้งข่าวนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน

ขอให้นักศึกษาปรับปรุงข้อมูลในระบบ V-COP ให้เรียบร้อย น.ศ สามารถทำงานที่บ้านผ่าน สมาร์ทโฟน(Smart Phone) หรือ เว็บไซต์(Website) ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่วิทยาลัยฯ หรือร้านคอมฯ เป็นการลดสภาวะการเดินทาง ช่วยป้องกัน ลดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 และเมื่อนักศึกษามารับใบ รบ.1 ใบประกาศนียบัตร ตามวันเวลาที่วิทยาลัยกำหนดจะได้สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลา รอนาน
สอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ ครูพงษ์ศักดิ์ บุญภักดี 091-0245051 , คุณปริศนา ทองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ V-COP โทร 083-0897642 และ คุณสุมิตรา โสภา โทร 087-3146665

1. เว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา สอศ.(สำหรับปรับปรุงข้อมูลของน.ศ)
http://www.v-cop.go.th

2. เพจศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย (สำหรับสอบถามปัญหาการใช้งาน) https://www.facebook.com/vcopskttc

3. Download ขั้นตอนการกรอกข้อมูล(ฉบับย่อ) และคู่มือการใช้งานระบบ(ฉบับเต็ม) ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1yDjBvCQYm4X-oDFeVdZSzw1mzIeB3PJE

23/03/2020

QR Code เพจศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
www.facebook.com/vcopskttc

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เว็บไซต์

ที่อยู่

2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani
64000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

Sukhothai immigration Sukhothai immigration
Sukhothai Thani, 64000

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร?

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๙
Sukhothai Thani, ๖๔๒๒๐

เชิญกด Like ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน
Sukhothai Thani

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ตำบลธานี
Sukhothai Thani, 64000

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารได้ที่ ... https://sukhothai.moc.go.th/pv?64

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุบาลศรีสำโรง อนุบาลศรีสำโรง
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64120

สพป.สท 2