สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร?

Photos from สำนักงาน คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม่)'s post 28/11/2023
28/11/2023
28/11/2023
Photos from สมาคมประกันวินาศภัยไทย's post 28/11/2023
28/11/2023

ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย #อาจมีโทษถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ ‼️

คปภ. เตือน ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทประกันภัย ไปเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอก หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย

‼️ ถือเป็นการกระทำที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือประชาชน

#อาจมีโทษถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย โดยจะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตฯ ใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ

หาก #ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

============================
📋👍 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
ความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ
ที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัย
จากสำนักงานคปภ. ภาค 1 ( เชียงใหม่ )
📲 อย่าลืมกด " ถูกใจเพจเฟซบุ๊ก "
และกด "See First" หรือ "เห็นโพสต์ก่อน"
หรือติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้ที่ 👇
สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)
☎️ โทร 053-112730-2
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID : @‌oicregion1
สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
☎️ โทร 053-112730-2
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID : @‌oicchiangmai
สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย
☎️ โทร 053-717719
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID : @‌oicchiangrai
สำนักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
☎️ โทร 054-449604
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID : @‌oicphayao
สำนักงาน คปภ. จังหวัดลำปาง
☎️ โทร 054-265064-5
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID : @‌oiclampang
สำนักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
☎️ โทร 054-522698
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID : @‌oicphrae
สำนักงาน คปภ. จังหวัดน่าน
☎️ โทร 054-716437-8
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID : @‌oicnan
สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
☎️ โทร 055-613511
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID : @‌oicsukhothai
สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
☎️ โทร 055-416748, 055-416750
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID : @‌oicuttaradit
สำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก
☎️ โทร 055-532089-90
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID : @‌oictak
สำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
☎️ โทร 053-611233
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID : @‌oicmaehongson
หรือสำนักงาน คปภ.ภาค/ จังหวัด/ เขต ทั่วประเทศ
สายด่วน คปภ.1186 และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
หรือระบบบริการตอบคำถามอัตโนมัติ
ช่องทาง Line : @‌oicconnect

Fill | แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในภ 28/11/2023

🏫 สำนักงาน คปภ.จังหวัดสุโขทัย
🙏🏼 ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสอบถาม 📝
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการประกันภัย
ที่มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการประกันภัย
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
👉🏻 สามารถสแกน QR Code ด้านล่าง
หรือใช้ลิ้งค์ 👉🏻 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7A3pNkSR4kunDnZ-Pu15A67GD8qWKgxPnKCGOs1EUilUNjU5SUlXT1NLRkRJQzVFTDhRNFdZSUM5VyQlQCN0PWcu&origin=QRCodehttps://shorturl.asia/7bzot เพื่อเข้าสู้หน้าแบบสอบถาม
📍สำหรับ ข้อ 1. จังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม
ให้เลือก ✅ จังหวัดสุโขทัย )
🙏🏼 โดยความเห็นของทุกท่าน
สำนักงานฯ จะได้นำไปปรับใช้ในการทำงาน
ให้ดีขึ้น

Fill | แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในภ คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของ....

24/11/2023
Photos from สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย's post 23/11/2023
10/11/2023

“คำถาม” ยอดฮิต ที่คนซื้อ ”ประกันสุขภาพ” ต้องรู้
ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “การประกันภัย” นั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากเพียงใด เพราะนอกจากจะช่วยคุ้มครองชีวิต ยังช่วยแบกรับความเสี่ยงแทนเรา เพราะไม่ต้องควักเงินก้อนมารักษาตนเองในยามฉุกเฉิน…ก่อนจะซื้อ “ประกันชีวิต” มีคำถามยอดฮิตอะไรบ้างไปดูกันเลยยยย
✅ รู้ไลฟ์สไตล์และสุขภาพของตนเองและครอบครัว
เพราะการทำประกันชีวิต ต้องแจ้งอาการของสุขภาพตามจริง รวมถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ตลอดจนการเช็กประวัติสุขภาพของครอบครัว เพราะเราอาจได้รับโรคที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม
✅ รู้ปริมาณเงินในกระเป๋า
เหนือสิ่งอื่นใด การวางแผนหรือการบริหารการเงินแต่เนิ่นๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี หากเราสามารถวางแผนชีวิต แพลนเงินสำหรับการเจ็บป่วยในอนาคต ในวันข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาในปริมาณมากๆ ได้ พร้อมทั้งยังช่วยวางแผนสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วย
✅ รู้ความต้องการของตนเอง
อยากได้ความคุ้มครองเป็นแบบไหน และคุ้มครองโรคใดบ้าง? เพราะตอนนี้แผนประกันมีให้เลือกหลายแบบ ทั้งการรักษาแบบ OPD (การรักษาแบบผู้ป่วยนอก), IPD (การรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล), การรักษาโรคร้ายแรงที่ต้องจัดสรรเงินให้เพียงพอต่อโรค ตลอดจนเงินค่าชดเชยกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล
✅ รู้เงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์
เช่นการเรียกร้องสินไหม การมีระยะเวลารอคอยต่อโรค หรือต่อการทำประกัน, การปรับเบี้ยประกันรายปีตามอายุที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเบิกเงินชดเชย ตลอดจนโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่มีการคุ้มครอง
สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้แทบทั้งสิ้นสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ #ประกันสุขภาพ ดังนั้นก่อนซื้อประกันควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ก่อนให้ดี จะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับปัญหาในภายหลัง เพราะการมีประกันสุขภาพติดตัวไว้ก็จะได้เพิ่มความสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องการรักษา
นอกจากความรู้ทางด้านประกันภัยเราก็ยังมีเกมสนุกๆ แฝงไปด้วยความรู้ทางด้านประกันภัย ให้ทุกคนได้สนุกง่ายๆ พร้อมได้ความรู้เว่อร์ มาฝากกัน คลิกเล่นเลย 👉🏻 https://www.oicinsuregame.com


#คปภ #สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

09/11/2023
08/11/2023

คปภ. ลงดาบ..! เพิกถอนใบอนุญาต “ตัวแทนประกันชีวิต” ถูกตำรวจไซเบอร์จับกุม กรณีลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปขายให้กับกลุ่มมิจฉาชีพ

จากกรณี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ได้แถลงผลการจับกุม นายพศิน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี มีอาชีพเป็นนายหน้าประกันภัยโดยมีพฤติกรรมลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปขายให้กับกลุ่มมิจฉาชีพ ส่งผลทำให้ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยกับประชาชน เห็นว่ากระทำของบุคคลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการนำระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงได้สั่งการให้สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย ร่วมกับ สายกฎหมายและคดี สำนักงาน คปภ. บูรณาการทำการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตของผู้ถูกจับกุมรายนี้ทันที
ทั้งนี้จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏพบว่า นายพศิน (ขอสงวนนามสกุล) เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ซึ่งกระทำความผิดจริง โดยนายพศิน ได้รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนตามบันทึกการตรวจค้น/ตรวจยึด/จับกุม ฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 โดยอาศัยประโยชน์จากการที่ตนเองเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยและมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย กล่าวคือ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้เอาประกันภัย เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทประกันชีวิตที่เป็นต้นสังกัด ด้วยการลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบข้อเท็จเพิ่มเติมพบว่าข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการเสนอขายประกันภัยเพียงบางส่วน และบางส่วนนาย พศิน ได้หามาจากตลาดมืดเพื่อประสงค์เอามาใช้ในการเสนอขายประกันภัยเพื่อประโยชน์ของตนเองและได้นำข้อมูลมาขายให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพ และจากการสอบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยพบว่าตั้งแต่ นายพศิน เป็นตัวแทนของบริษัทถึงปัจจุบันได้มีการเสนอขายประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพียง 11 รายเท่านั้น

การกระทำดังกล่าวของนายพศิน จึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดตามมาตรา 79/1 ในประการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน และเป็นการดำเนินงานที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน อันเป็นความผิดตามมาตรา 81/1 (2) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 37 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตและการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2563 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบกับกรณีดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากหากปล่อยให้ล่าช้าออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้ตามมาตรา 30 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของนายพศิน พร้อมลงประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตของตัวแทนประกันชีวิตรายนี้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยรายอื่นหรือประชาชนในวงกว้างต่อไป

โดยผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตรายดังกล่าวจะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าสำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยกับประชาชน จะไม่นิ่งเฉยต่อบุคคลใด ๆ ที่สร้างความเสียหายและบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบประกันภัยไทย โดยสำนักงาน คปภ. จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดในทุกมิติ ทั้งนี้ หากพบเห็นพฤติกรรมการหลอกลวงด้านประกันภัยให้รีบแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงาน คปภ. โดยตรง ผ่านสายด่วน คปภ. 1186

07/11/2023

👉ยื่นเอกสารไปแล้ว กี่วันจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น......

บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด....

📝ผู้ประสบภัยสามารถยื่นเอกสารได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้....⬇️
✅สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง :
เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2515-3999 โทรสาร. 0-2515-3970
✅สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ :
เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หมายเลขโทรศัพท์ 02-476-9940-3
✅สำนักงาน คปภ.เขตบางนา :
เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 02-361-3769-70
✅สำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186

"กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คุ้มครอง ห่วงใย ผู้ประสบภัยจากรถ"
-------------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://bit.ly/กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
E-mail : [email protected]
#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #ประกันภัยพรบ. #โทษของการไม่ทำพรบ. #อุบัติเหตุ #คปภ. #สายด่วน1186 #ค่าเสียหายเบื้องต้น #ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ #พรบ

Photos from คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย's post 07/11/2023
07/11/2023
01/11/2023

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง นายชูฉัตร ประมูลผล เป็นเลขาธิการ คปภ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายชูฉัตร ประมูลผล เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) คนใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นเลขาธิการ คปภ. คนที่ 4 ถัดจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และครบวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายชูฉัตร ประมูลผล เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สำคัญในทุกมิติของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย มากกว่า 30 ปี ตั้งแต่กรมการประกันภัยจนมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาธิการ คปภ. นายชูฉัตรฯ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกำกับ ของสำนักงาน คปภ. ที่กำกับดูแลครอบคลุมทั้งการกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย การกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกำกับการลงทุน เคยเป็นรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ ที่กำกับดูแลงานด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัย และมีประสบการณ์ทำงานทั้งในด้านการส่งเสริมการประกันภัย และด้านการบริหารองค์กรอีกด้วย

ด้านคุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration, Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงต่าง ๆ อาทิเช่น หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 หลักสูตรบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 31 และหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2

31/10/2023

รู้ก่อน…ดีกว่า!ประกันภัยแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ
ใครที่กำลังมองหาประกันภัยให้กับตัวเอง เอาไว้ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด เราสามารถแบ่งประกันภัยได้ออกเป็น 4 แบบหลักๆ ตามความเหมาะสมดังนี้
🧑‍🎓ประกันแบบชั่วระยะเวลา คือประกันที่ให้การคุ้มครองในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับผู้รับประโยชน์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาคุ้มครองเท่านั้น เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันภัยสูง แต่ต้องการความคุ้มครองสูง เพื่อเป็นหลักประกันให้คนข้างหลังหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
👨‍👨‍👧 ประกันแบบตลอดชีพ มีระยะเวลาคุ้มครองในระยะยาว หรือตลอดชีพ เช่นคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี เหมาะกับเสาหลักของครอบครัวที่ต้องการสร้างรากฐานไว้ให้ลูกหลาน เพื่อเป็นทุนในการดำเนินชีวิตต่อไป
🧒 ประกันแบบสะสมทรัพย์ เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินไว้ใช้ในอนาคต ผนวกกับความคุ้มครองชีวิต โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับแบบประกัน ผลประโยชน์จะได้รับเงินคืนพร้อมอัตราผลตอบแทนมากกว่าเบี้ยที่จ่าย
🧓🏻 ประกันแบบบำนาญ เหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณ และต้องการมีรายได้หลังเกษียณอายุ คือการคุ้มครองชีวิตก่อนและหลังเกษียณ โดยได้รับผลประโยชน์เป็นเงินบำนาญตลอดจนครบสัญญา
ไม่ว่าจะเป็นประกันแบบไหน ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา เพื่อเอื้อประโยชน์ได้มากที่สุด แถมยังเป็นการวางแผนล่วงหน้าให้กับชีวิตของคุณได้อีกด้วย ส่วนใครที่ยังงงๆ กับความรู้ประกันภัย แต่อยากผ่อนคลาย สามารถร่วมสนุกไปกับเกม OIC DEFENDER หรือเกมประกันภัยรูปแบบใหม่ ที่ให้ความสนุกสนาน แต่แฝงความรู้ประกันภัยไว้เต็มเปี่ยม อยากสนุกแล้ว คลิกเลย👉🏻 https://www.oicinsuregame.com


#คปภ #สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

27/10/2023

เมื่อประสบภัยจากรถแล้วเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากใครไม่ได้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ช่วยคุณได้
6 กรณีดังต่อไปนี้...
✅กรณีผู้ประสบภัยจากรถ ที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. และเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายไม่ครบ
✅กรณีผู้ประสบภัยจากรถ ที่ไม่อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ ได้แก่ ถูกยักยอก, ฉ้อโกง, กรรโชก, ลักทรัพย์, รีดเอาทรัพย์, ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์และได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้ว
✅กรณีผู้ประสบภัยจากรถ ที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.
✅กรณีผู้ประสบภัยจากรถ ที่ชนแล้วหนีหรือไม่ทราบว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด
✅กรณีผู้ประสบภัยจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. แต่บริษัทประกันภัยไม่จ่าย หรือจ่ายไม่ครบจำนวน
✅กรณีผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับการยกเว้น และไม่ได้จัดทำ ประกันภัย พ.ร.บ.ไว้
➡️🏍 บทลงโทษทางกฎหมาย ผู้ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. เจ้าของรถ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ใช้รถมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากเจ้าของรถนำรถคันดังกล่าวที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. ไปใช้จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทประกันภัย พ.ร.บ. “ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ”

"กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คุ้มครอง ห่วงใย
ผู้ประสบภัยจากรถ"
-------------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://bit.ly/กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
E-mail : [email protected]
#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #ประกันภัยพรบ. #โทษของการไม่ทำพรบ. #อุบัติเหตุ #คปภ. #สายด่วน1186 #ค่าเสียหายเบื้องต้น #ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ #พรบ

17/10/2023

🆘เบอร์โทรฉุกเฉิน แชร์ไว้ก่อนเดินทางไกล...
วันหยุดยาวนี้ เป็นช่วงที่หลายคนเดินทางกลับบ้าน การรู้เบอร์ฉุกเฉินที่สำคัญไว้ก่อนถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จึงรวมเบอร์โทรฉุกเฉินที่จำเป็นเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น สายด่วน คปภ. 1186 สายด่วน 191 เหตุด่วนเหตุร้าย และเบอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางให้สามารถติดต่อสอบถามได้ ดังนี้
อย่าลืม!!....ประกันภัย พ.ร.บ. ก็เป็นส่วนสำคัญที่เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องตรวจเช็กอยู่เสมอ อย่าให้ขาด หากเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง และมีความผิดตามกฎหมาย ปรับเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000 บาท

👉ดังนั้น เจ้าของรถและผู้ที่ใช้รถ ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองความรับผิดของตนเองที่มีต่อผู้อื่น และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม
"กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คุ้มครอง ห่วงใย
ผู้ประสบภัยจากรถ"
-------------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://bit.ly/กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
E-mail : [email protected]
#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #ประกันภัยพรบ. #โทษของการไม่ทำพรบ. #อุบัติเหตุ #คปภ. #สายด่วน1186 #ค่าเสียหายเบื้องต้น #ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ #พรบ

11/10/2023

ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. มีความผิดหรือไม่?..
หากรถที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. กฎหมายได้กำหนดโทษเอาไว้ ดังนี้
✅เจ้าของรถ ที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท
✅ผู้ใช้รถคันที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท
✅และในกรณีที่เป็นเจ้าของรถที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. และได้นำรถคันนั้นไปใช้ จะมีความผิดทั้ง 2 กระทงความผิด มีโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท
👉ดังนั้น ทุกคนที่ใช้รถ ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองความรับผิดของตนเองที่มีต่อผู้อื่น และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม

"กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คุ้มครอง ห่วงใย
ผู้ประสบภัยจากรถ"
-------------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://bit.ly/กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
E-mail : [email protected]
#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #ประกันภัยพรบ. #โทษของการไม่ทำพรบ. #อุบัติเหตุ #คปภ. #สายด่วน1186 #ค่าเสียหายเบื้องต้น #ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ #พรบ

Photos from กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย's post 09/10/2023
09/10/2023

📢 ประกาศ!! ผู้ประสบภัยที่ต้องการยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ตามลิงก์นี้ 👉 https://goo.by/QJOtla
หรือสแกน QR Code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย "คุ้มครอง ห่วงใย ผู้ประสบภัยจากรถ"
-----------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://www.oic.or.th/th/role-and-history
E-mail : [email protected]
#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #ประกันภัยพรบ. #โทษของการไม่ทำพรบ. #อุบัติเหตุ #คปภ. #สายด่วน1186 #ค่าเสียหายเบื้องต้น #ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ #พรบ

27/09/2023

5 คำถามพบบ่อย เกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ.
✅ทำไมต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.
✅รถประเภทใดที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.
✅มีรถแต่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. ผิดไหม
✅ค่าชดเชยเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาล
✅ทุพพลภาพอย่างถาวร กับ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ต่างกันอย่างไร

"กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คุ้มครอง ห่วงใย
ผู้ประสบภัยจากรถ"

-------------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://bit.ly/กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
E-mail : [email protected]
#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #ประกันภัยพรบ. #โทษของการไม่ทำพรบ. #อุบัติเหตุ #คปภ. #สายด่วน1186 #ค่าเสียหายเบื้องต้น #ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ #พรบ

27/09/2023

👉จ่ายสูงสุดถึง 500,000 บาท เมื่อเป็นฝ่ายถูก....

ค่าสินไหมทดแทนส่วนเกิน ค่าเสียหายเบื้องต้น.....ซึ่งให้ความคุ้มครองโดยจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดแล้ว โดยจ่ายในกรณีต่อไปนี้

✅ กรณีบาดเจ็บ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ตาม พ.ร.บ. รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ไม่เกิน 80,000 บาท

✅ กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จะได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 200,000 บาท – 500,000 บาท แล้วแต่กรณี

✅ กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. รวมค่าเสียหายเบื้องต้น สูงสุด 500,000 บาท

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จึงอยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน หมั่นตรวจสอบสภาพรถ และสำคัญที่สุดอย่าลืมตรวจวันหมดอายุของประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง ขอแนะนำให้ท่านทำกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจและกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ด้วย เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ..กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
คุ้มครอง ห่วงใย ผู้ประสบภัยจากรถ...
---------------------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://bit.ly/3auj198
E-mail : [email protected]
#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #ประกันภัยพรบ. #โทษของการไม่ทำพรบ. #อุบัติเหตุ #คปภ. #สายด่วน1186 #ค่าเสียหายเบื้องต้น #ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ #พรบ

27/09/2023

🚑จ่ายภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด
ค่าเสียหายเบื้องต้น ...คือค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดจ่ายภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
✅ กรณีบาดเจ็บ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 30,000 บาท
✅ กรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าปลงศพหรือค่าชดเชย รายละ 35,000 บาท
✅หากได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิต จะได้รับสูงสุดรายละไม่เกิน 65,000 บาท
..กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
คุ้มครองห่วงใยผู้ประสบภัยจากรถ...
-----------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://bit.ly/3auj198
➡️Email : [email protected]
➡️Line :
➡️สายด่วน คปภ. 1186

27/09/2023

📢ต่อ ประกันภัย พ.ร.บ. ใช้อะไรบ้าง....
เมื่อพูดถึงการต่อ ประกันภัย พ.ร.บ. หลายคนอาจยังสงสัยว่าต้องทำยังไง เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง
วันนี้ #กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีข้อมูลให้เจ้าของรถทุกท่านทราบกัน สิ่งที่ต้องเตรียมในการต่อประกันภัย พ.ร.บ. มีดังนี้
✅สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ตัวจริงหรือสำเนา
✅บัตรประจำตัวประชาชน
✅จำนวนเงินค่าต่อ ประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งจำนวนขึ้นอยู่กับชนิดหรือขนาดของเครื่องยนต์(ซีซี)……

👉รู้แล้วว่าต้องใช้อะไรบ้าง อย่าลืมหมั่นตรวจสอบ กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. อย่างสม่ำเสมอ อย่าให้ขาดเพราะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากเจ้าของรถนำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.ไปใช้ โทษจะเพิ่มเป็น 2 เท่า คือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ด้วยความปราถนาดีจาก กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
สำนักงาน คปภ. สายด่วน คปภ. 1186
--------------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://bit.ly/3auj198
#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #ประกันภัยพรบ. #โทษของการไม่ทำพรบ. #อุบัติเหตุ #คปภ. #สายด่วน1186

19/09/2023

ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. ได้ที่ไหนบ้าง ?..

ประกันภัย พ.ร.บ. นั้น ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อผ่านตัวแทน/นายหน้าของบริษัทประกันภัยโดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทประกันภัยหรือผู้แทนจำหน่าย เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่ธนาคาร หรือแม้แต่สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด เรียกได้ว่ามีช่องทางมากมายที่จะสามารถซื้อประกันภัย พ.ร.บ. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำหรับเจ้าของรถที่ต้องการจะซื้อประกันภัย พ.ร.บ. เพียงเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม ก็สามารถติดต่อขอซื้อประกันภัย พ.ร.บ. ได้แล้ว โดยสามารถซื้อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

✅ซื้อผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
✅ซื่อผ่านธนาคาร ปัจจุบัน ธนาคาร ธกส. ซื้อได้แล้ว
✅ซื้อผ่านสำนักงานขนส่งทุกแห่ง
✅ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทประกันภัยหรือตัวแทนจำหน่าย
✅ซื้อผ่านตัวแทนนายหน้าของบริษัทรับประกันภัยโดยตรง
👉สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ควรพกหลักฐานการทำประกันภัย พ.ร.บ. ติดรถไว้เสมอ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจ จะได้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ไม่เช่นนั้น จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

"กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คุ้มครอง ห่วงใย ผู้ประสบภัยจากรถ"

06/09/2023

🏫 สำนักงาน คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม่)
🙏🏼 ขอเชิญทุกท่านตอบแบบสอบถาม 📝
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการประกันภัยใน 9 ภูมิภาค (ดิจิทัล) ของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)
ที่มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการประกันภัย
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ

👉🏻 สามารถสแกน QR Code ด้านล่าง
หรือใช้ลิ้งค์ 👉🏻 https://shorturl.asia/7bzot เพื่อเข้าสู้หน้าแบบสอบถาม

📍สำหรับ ข้อ 1. จังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม
ให้เลือก ✅ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่น ๆ ในสังกัดสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) (ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก แม่ฮ่องสอน)

🙏🏼 โดยความเห็นของทุกท่าน
สำนักงานฯ จะได้นำไปปรับใช้ในการทำงาน
ให้ดีขึ้น

==============================
📋👍 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
ความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ
ที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัย
จากสำนักงานคปภ.ภาค 1 ( เชียงใหม่ )
📲 อย่าลืมกด " ถูกใจเพจเฟซบุ๊ก "
และกด "See First" หรือ "เห็นโพสต์ก่อน"
หรือติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้ที่ 👇
- สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่)
☎️ โทร 053-112730-2
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID :
- สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
☎️ โทร 053-112730-2
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID :
- สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย
☎️ โทร 053-717719
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID :
- สำนักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา
☎️ โทร 054-449604
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID :
- สำนักงาน คปภ. จังหวัดลำปาง
☎️ โทร 054-265064-5
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID :
- สำนักงาน คปภ. จังหวัดแพร่
☎️ โทร 054-522698
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID :
- สำนักงาน คปภ. จังหวัดน่าน
☎️ โทร 054-716437-8
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID :
- สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
☎️ โทร 055-613511
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID :
- สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์
☎️ โทร 055-416748, 055-416750
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID :
- สำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก
☎️ โทร 055-532089-90
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID :
- สำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
☎️ โทร 053-611233
📧 E-Mail: [email protected]
Line Official ID :
หรือสำนักงาน คปภ.ภาค/ จังหวัด/ เขต ทั่วประเทศ
สายด่วน คปภ.1186 และ www.oic.or.th
หรือระบบบริการตอบคำถามอัตโนมัติ
ช่องทาง Line :

06/09/2023

📢 รถประเภทไหนบ้างที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.
ตามกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ไม่ว่าจะเป็นรถเก่า หรือรถใหม่ รถที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน หรือไฟฟ้าก็ตาม

➡️🏍 บทลงโทษทางกฎหมาย ผู้ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. เจ้าของรถ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ใช้รถมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากเจ้าของรถนำรถคันดังกล่าวที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. ไปใช้จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
"ประกันภัย พ.ร.บ. “ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ”

"กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คุ้มครองห่วงใยผู้ประสบภัยจากรถ"
--------------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://bit.ly/3auj198
#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #ประกันภัยพรบ. #โทษของการไม่ทำพรบ. #อุบัติเหตุ #คปภ. #กทป. #สายด่วนคปภ1186

04/09/2023

รู้หรือไม่ เบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์ไฟฟ้าต้องจ่ายกี่บาท....
วันนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะมาบอก คนใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถEV(Electric Vehicle)ต้องรู้ ทุกวันนี้รถยนต์ไฟฟ้า กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องมีก็คือ ประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับราคาเบี้ยนั้นจะแตกต่างกับรถทั่วไปที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหรือไม่อย่างไร มาดูกัน

✅รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน อัตราเบี้ยประกันภัย 600 บาท/ปี
ใช้รับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ 1,900 บาท/ปี
✅รถสามล้อ อัตราเบี้ยประกันภัย 500 บาท/ปี
ใช้รับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ 1,440 บาท/ปี
✅รถจักรยานยนต์ อัตราเบี้ยประกันภัย 300 บาท/ปี
ใช้รับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ 350 บาท/ปี

👉จะเห็นว่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.ไม่แตกต่างจากรถทั่วไป เมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่จะได้รับ ดังนั้นเจ้าของรถผู้ครอบครองรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องทำ ถ้าหากไม่ทำถือว่าผิดกฎหมาย มีอัตราโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาทและถ้าเจ้าของรถนำรถไปใช้ มีโทษปรับเพิ่ม 2 กระทง สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

หมายเหตุ ราคาเบี้ยประกันภัยไม่รวมภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
คุ้มครอง ห่วงใย ผู้ประสบภัยจากรถ
-----------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://bit.ly/3auj198
➡️Email : [email protected]
➡️Line :
➡️สายด่วน คปภ. 1186
#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #ประกันภัยพรบ. #โทษของการไม่ทำพรบ. #อุบัติเหตุ #คปภ. #กทป. #สายด่วนคปภ1186 #รถไฟฟ้า

04/09/2023

แตกต่างกันอย่างไร?.. ระหว่างประกันภัยรถภาคบังคับ กับ สมัครใจ
✅ประกันภัยรถภาคบังคับ หรือที่เรียกว่า ประกันภัย พ.ร.บ. กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำ ถ้าไม่ทำถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งหากนำรถไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ.ไปใช้ จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และถ้าเจ้าของรถนำรถคันดังกล่าวไปใช้ก็จะมีความผิด 2 กระทง คือปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท หากเกิดอุบัติเหตุ จำง่ายๆว่า “ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ”

✅ประกันภัยรถภาคสมัครใจ คือหนึ่งในรูปแบบของการประกันภัยรถที่สามารถเลือกความคุ้มครองได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสม ซึ่งจะทำหรือไม่ก็ได้ หากเกิดอุบัติเหตุ จำง่ายๆว่า “ซ่อมทั้งคน ซ่อมทั้งรถ”

👉รู้อย่างนี้แล้วรีบตรวจเช็กประกันภัย พ.ร.บ.รถของท่านอย่าให้หมดอายุโดยเด็ดขาด สามารถซื้อผ่านบริษัทประกันภัยหรือตัวแทนจำหน่ายรวมถึงช่องทางออนไลน์ก็ซื้อได้

"กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คุ้มครอง ห่วงใย ผู้ประสบภัยจากรถ"
--------------------------------------------------
youtube : https://bit.ly/371Fh8t
website : https://bit.ly/3auj198
#กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย #ประกันภัยพรบ. #โทษของการไม่ทำพรบ. #อุบัติเหตุ #คปภ. #กทป. #สายด่วนคปภ1186

04/09/2023

"แม้ธุรกิจในขณะนี้จะมีการฟื้นตัว แต่เนื่องจากกลุ่มนี้ส่วนใหญ่สายป่านทางธุรกิจไม่ยาว ดังนั้นหากไม่บริหารความเสี่ยงให้ดีแล้วเกิดภัยขึ้นมาก็จะเกิดผลกระทบได้อย่างมาก"

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวว่าผู้ประกอบการ SMEsในทุกประเภทธุรกิจต่างมีความเสี่ยงที่หลากหลายและแตกต่างกันไป ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัย จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการ SMEs ได้ใช้ในการรองรับความเสี่ยงภัยต่างๆ

ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่อ่อนไหว

SMEs ควรมีการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ด้วยการโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยโดยอาจพิจารณาว่าหากเกิดความเสียหายที่ไม่คาดคิดโดยฉับพลัน เช่น อัคคีภัย ระเบิด จะได้มีเงินทุนเพียงพอที่จะซ่อมแซมหรือสร้างโรงงานหรืออาคารใหม่ได้เพื่อจะำด้รับความคุ้มครองเยียวยาความเสียหายจนสามารถกลับมาประกอบธุรกิจและสร้างความเติบโตของธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้กล่าวในงานกิจกรรมสัมมนาและการบรรยายภายใต้โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัย และการฉ้อฉลประกันภัย แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประชาชนเชิงรุก ในชื่อ “Let's Journey to Protection ปฏิบัติการ OIC HERO: เปิดกลยุทธ์โดโด้ไม่ล้ม ปราบฉ้อฉลไม่เป็นเหยื่อ" ณ โรงแรมโนโวเทลมารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จ ชลบุรี

โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมี นายนิติ วิวัฒนวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

________________________________

อ.ฉัตรชัย​ ผาสุขธรรม​ / เขียนบทความ

TII ทีไอไอ สถาบันประกันภัยไทย

#ทีไอไอทอล์ค​ #ประกันภัย #ประกันชีวิต #ประกันวินาศภัย

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ยื่นขอรับชำระหนี้ออนไลน์ 💻 สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดการเดินทางออกบ้าน ลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19👉🏻กรณี “บมจ. อาคเนย์...
คปภ.คลอดประกันโควิดคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ พร้อมนำสองสมาคมประกันภัย และไทยเบฟฯ เข้าพบนายกฯ ประยุทธ์ เพื่อร่วม...
พ.ร.บ.ดีป่านนี้

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


อาคารพาณิชย์ เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani
64000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

Sukhothai immigration Sukhothai immigration
Sukhothai Thani, 64000

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๙
Sukhothai Thani, ๖๔๒๒๐

เชิญกด Like ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน
Sukhothai Thani

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ตำบลธานี
Sukhothai Thani, 64000

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารได้ที่ ... https://sukhothai.moc.go.th/pv?64

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุบาลศรีสำโรง อนุบาลศรีสำโรง
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64120

สพป.สท 2