สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

02/10/2022

ย่างเข้าสู่ปีที่ 61 กรมการพัฒนาชุมชน "1ตุลาคม 2565"

ชวนทำหมูสามชั้นทอดกรอบ กรอบนอกนุ่มใน ไม่อมน้ำมัน วิธีทำง่ายมาก - ไร่เกษตร 04/05/2022

ชวนทำหมูสามชั้นทอดกรอบ กรอบนอกนุ่มใน ไม่อมน้ำมัน วิธีทำง่ายมาก - ไร่เกษตร วันนี้ ไร่เกษตร แจกสูตรและเคล็ดลับการทอดหมูสามชั้นให้เน […]

Photos from สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย's post 03/05/2022

คนสำราญ งานสำเร็จ

12/03/2021

OTOP อำเภอเมืองสุโขทัน จังหวัดสุโขทัย
วันนี้ ขอแนะนำสินค้า บ้านไม้โพธิ์ทอง
ใช้สำหรับ แขวนกุญแจ
สามารถติดต่อ ได้ที่
บ้านไม้โพธิ์ทองพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
หรือโทร 086-738-2111,088-262-7848

พัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย - YouTube 05/03/2021

ช่องยูทูปของสำนักงาน ฝากกดติดตามด้วยน่ะครับ

พัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย - YouTube Share your videos with friends, family, and the world

Photos from สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย's post 25/02/2021

✨✨สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัยได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนานำผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564✨✨

📢วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. มีกิจกรรมดังนี้
📌เรียนรู้ความสำเร็จ โก่งธนูโมเดล /ถอดบทเรียนและการประชาสัมพันธ์
📌วิเคราะห์หมู่บ้านด้วยเทคนิค AIC/ทำแผนปฏิบัติการ SWOT
📌การพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล โดยคัดเลือก1หมู่บ้าน
📌 ส่งหมู่บ้านดีเด่น เข้ารับคัดเลือกในระดับจังหวัด เพื่อส่งประกวดในระดับเขต
ตรวจราชกาจ
📌ดำเนินการขยายผลภายใต้คติพจน์ Motto
📝โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
📌เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
📌ใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

🏡ณ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และ บ้านวังกุ้ง หมู่ 6 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

⭐"CDD Muang รุ่งเรืองสังคโลก มรดกโลกล้ำค่า พระแม่ย่าพ่อขุน"⭐

Photos from สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย's post 25/02/2021

✨✨สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัยได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนานำผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564✨✨

📢วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. มีกิจกรรมดังนี้
📌กิจกรรมเอามื้อสามัคคี
📌เวทีเสวนา บริหารจัด การดิน น้ำ ป่า และการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก

📝โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
📌เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
📌ใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

🏡ณ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และ บ้านวังกุ้ง หมู่ 6 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

⭐"CDD Muang รุ่งเรืองสังคโลก มรดกโลกล้ำค่า พระแม่ย่าพ่อขุน"⭐

Photos from สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย's post 23/02/2021

✨✨สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัยได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนานำผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564✨✨

📢วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. มีกิจกรรมดังนี้
📌มีการบรรยายพิเศษด้วยคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ "บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการ สร้างความมั่งควทางอาหาร" โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
📌กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี "ทำความดีด้วยหัวใจ"
📌เรียนรู้ในหัวข้อ"การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ"ของ อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์ และเวทีถอดบทเรียน

📝โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
📌เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
📌ใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

🏡ณ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และ บ้านวังกุ้ง หมู่ 6 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

⭐"CDD Muang รุ่งเรืองสังคโลก มรดกโลกล้ำค่า พระแม่ย่าพ่อขุน"⭐

Photos from โคก หนอง นา โมเดล เมืองสุโขทัย's post 28/01/2021
19/01/2021
Photos from สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย's post 25/12/2020

⭐"CDD Muang รุ่งเรืองสังคโลก มรดกโลกล้ำค่า พระแม่ย่าพ่อขุน"⭐
📌วันที่ 24 ธ.ค 63 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัยนำทีมโดย นางสุภาภรณ์ ดำรงกุล พัฒนาการอำเภอเมืองสุโขทัย
📝 ดำเนินการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อ.เมืองสุโขทัย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่แปลง HLM โคกหนองนาโมเดล ของ นายบรรเจิด เอี่ยมภู่ ม.6ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ให้ความรู้และเพิ่มทักษะพื้นฐานตามหลักกระสิกรรมธรรมชาตแก่ผู่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดให้มีการสาธิองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 6 องค์ความรู้
🙏 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายปริญญา ตังคณานุกูลชัย ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครองรักษาการนายอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

Photos from สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย's post 24/12/2020

⭐"CDD Muang รุ่งเรืองสังคโลก มรดกโลกล้ำค่า พระแม่ย่าพ่อขุน"⭐
📌วันที่ 24 ธ.ค 63 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัยนำทีมโดย นางสุภาภรณ์ ดำรงกุล พัฒนาการอำเภอเมืองสุโขทัย
📝 เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย
โดยนำเสนอกิจกรรมดังนี้
1.ส่งเสริมอาชีพครัวเรือนตกเกณฑ์ จบฐ. (พัฒนาได้) ขายขนมหวาน สอดใส้ และ ขนมเทียน
2.นำผลิตภัณฑ์ของธนาคารพอเพียง ต.บ้านหลุมร่วมแสดงและจัดหน่าย
3.จัดจำหน่ายผลผลิตแปลง CLM ต.ยางซ้าย
4จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP
กิจกรรมดังกล่าว ทำให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 4 ครัวเรือน จำนวนเงินทั้งสิ้น 16,800

Photos from สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย's post 17/12/2020

📌 วันที่ 17 ธ.ค 63 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย นางสุภาภรณ์ ดำรงกุล พัฒนาการอำเภอเมืองสุโขทัย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย
📌 ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุม กลุ่มเป้าหมายได้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล 9 ตำบล ณ ห้องประชุม อบต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
📌 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุภาภรณ์ ดำรงกุล พัฒนาการอำเภอเมืองสุโขทัย กล่าวให้การต้อนรับและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล 9 ตำบล จำนวน 32 คน

Photos from สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย's post 07/12/2020

📌 วันที่ 7 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย โดย นางสุภาภรณ์ ดำรงกุล พัฒนาการอำเภอเมืองสุโขทัย
📌 ดำเนินการปฐมนิเทศระดับอำเภอแก่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อชี้แจงรายละเอียดและมอบหมายภารกิจในพื้นที
📌 โดย นายปริญญา ตังคณานุกูลชัย ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครองรักษาการนายอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นประธานในการอบรม

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

CDD_OP_1

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai Thani
64000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

Sukhothai immigration Sukhothai immigration
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร?

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๙
Sukhothai Thani, ๖๔๒๒๐

เชิญกด Like ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน
Sukhothai Thani

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ตำบลธานี
Sukhothai Thani, 64000

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารได้ที่ ... https://sukhothai.moc.go.th/pv?64

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุบาลศรีสำโรง อนุบาลศรีสำโรง
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64120

สพป.สท 2