กศน.ตำบลธานี, Sukhothai Thani Videos

Videos by กศน.ตำบลธานี in Sukhothai Thani.

Other กศน.ตำบลธานี videos

ผลงานวิดีโอสั้นกิจกรรมการทำนเำพริกแกง ตัดต่อ : Aunruean Suwannasin 😊😊

ผลงานวิดีโอสั้นกิจกรรมการทำแก้วเยติจากหวายเทียม ตัดต่อ : Aunruean Suwannasin

และอีกหนึ่งผลงานการทำ VDO การทำดินสำหรัลเพาะปลูก โดยผู้เรียนกลุ่มอาชีพ : ป้าอุ่นเรือน ^^ ขอบคุณสำหรับผลงานนะคะ/ครับ 😊😊

ผลงานการทำ VDO การทำขนมบ้าบิ่น โดยผู้เรียนกลุ่มอาชีพ : @อุ่นเรือน สุวรรณศิลป์ ขอบคุณสำหรับผลงานนะคะ/ครับ 😊😊

ผลงานจากนักเรียน (ป้าอุ่นเรือน) ในการทำกระเป๋าจากเชือกกล้วย 💗

การทำดินปลูก ณ สวนไผ่เพิ่มทรัพย์

การประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ของ กศน.ตำบลธานี ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

โครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องกดน้ำประหยัดพลังงาน