กศน.ตำบลธานี

กศน.ตำบลธานี

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สมานการไฟฟ้า
สมานการไฟฟ้า
ม. 8 ต. ป่าแฝก อ. กงไกรลาส จ. สุโขทัย

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กศน.ตำบลธานี, ถนน นิกรเกษม, Sukhothai Thani.

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 17/11/2023

นางสาวจิรวรรณ จันทไชย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองสุโขทัย มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีพนม วันจันทร์ และนางสาวพิชญ์กัลยา เจติยานนท์ ครู กศน.ตำบลธานีจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ศกร.ตำบลธานี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 17/11/2023

ครู กศน.ตำบลธานี เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแบบประเมินสูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ สกร.อำเภอเมืองสุโขทัย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 17/11/2023

นางสาวจิรวรรณ จันทไชย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองสุโขทัย มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีพนม วันจันทร์ และนางสาวพิชญ์กัลยา เจติยานนท์ ครู กศน.ตำบลธานีจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ศกร.ตำบลธานี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 06/11/2023

ศกร.ตำบลธานี ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียน 2/2566 ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ณ ศกร.ตำบลธานี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 24/10/2023

🎉 Congratulations 🎉

ให้กับนักศึกษา ศกร.ตำบลธานี
ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 🎈

>>โชคดีทุกคนนะคะ/นะครับ

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 24/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาศกร.ตำบลธานี ที่เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอเมืองสุโขทัย

06/10/2023

🚨ศกร.ตำบลธานี (กศน.) 🚨

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566
สนใจสมัครทักแชทในเพจได้เลยนะคะ/นะครับ
📞 085-0525031 (ครูพนม)
📞 091-0286831 (ครูบีม)

หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ ศกร.ตำบลธานี(ริมน้ำ)

ยินดีต้อนรับนักศึกษาผู้น่ารักทุกคน 😊

25/09/2023

** ประกาศ **
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียน 2/2566

สมัครได้ที่ กศน.ตำบลธานี หรือห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย

14/09/2023

กำหนดการ #การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ศกร.ตำบลธานี วันที่ 16-17 กันยายน 2566
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 📍📍

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 13/09/2023

ครู กศน.ตำบลธานี นำนักศึกษาเข้าร่วม/ร่วมจัดและเป็นครูผู้สอนในโครงการค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2566 (ม.ต้น)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2566 (ม.ปลาย)
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 10/09/2023

ครู กศน.ตำบลธานี เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) ณ ศูนย์ดิจิทัย สกร.อำเภอเมืองสุโขทัย ในวันที่ 9 กันยายน 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 10/09/2023

ครู กศน.ตำบลธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมและเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐาน ปี2566 รุ่นที่ 6164/ สท89 ณ กศน.ตำบลบ้านกล้วย ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 10/09/2023

ครู กศน.ตำบลธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมและร่วมจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สกร.อำเภอเมืองสุโขทัย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 01/09/2023

ครู กศน.ตำบลธานี จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ภาคเรียน 1/2566 เพื่อจัดการเรียนการสอนและอธิบาย แจกแจงรายละเอียดการเข้าค่าย กิจกรรมต่างๆ ณ กศน.ตำบลธานี ในวันที่ 1 กันยายน 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 01/09/2023

ครู กศน.ตำบลธานี เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเมืองสุโขทัย

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 29/08/2023

ครู กศน.ตำบลธานี เข้าร่วมต้อนรับคณะนิเทศการประเมินการใช้หลักสูตรการต้านทุจริต ณ กศน.ตำบลบ้านกล้วย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 28/08/2023

ครู กศน.ตำบลธานี นำนักศึกษาเข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายของภาคเรียน 1/2566 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 28/08/2023

ครู กศน.ตำบลธานี ร่วมนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Science Show สกร.อำเภอเมืองสุโขทัยได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ สังกัด สกร.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 28/08/2023

ครู กศน.ตำบลธานี เข้าร่วมและร่วมส่งนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริม (สำหรับสอบ n-net) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 4 คน ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 19/08/2023

กศน.ตำบลธานี จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม อธิบายและแจกแจงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ณ กศน.ตำบลธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 16/08/2023

ครู กศน.ตำบลธานี ต้อนรับคณะนิเทศ โดยมีนางสาวพจนา วิไลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัยและคณะลงพื้นที่นิเทศ ติดตามงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามโครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม วัดและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการดำเนินงาน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 16/08/2023

ครู กศน.ตำบลธานี นำนักศึกษาและร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย เพื่อต้อนรับคณะนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามโครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม วัดและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องสมุดประชาชนจะงหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 14/08/2023

ครู กศน.ตำบลธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 11/08/2023

ครู กศน.ตำบลธานี นำประชาชนและเข้าร่วมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลบ้านกล้วย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 11/08/2023

กศน.ตำบลธานี ทำความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอกห้องเรียน เพื่อปรับบริบทของกศน.ให้สะอาด เรียบร้อย และน่าสนใจ ณ กศน.ตำบลธานี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 11/08/2023

กศน.ตำบลธานี จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม และจัดสอบเก็บคะแนนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลธานี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 11/08/2023

ครู กศน.ตำบลธานี นำอาสาสมัคร กศน.ตำบลยางซ้าย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

09/08/2023
Photos from กศน.ตำบลธานี's post 09/08/2023

ครู กศน.ตำบลธานี เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-office)ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566
ณ โรงเรียนไอเวริด์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 04/08/2023

ครู กศน.ตำบลธานี เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทำเว็บไซต์ และระบบช่วยเหลือผู้เรียน Smart EDU DOLE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดทำเว็บไซต์และเว็บเพจศูนย์การเรียน สามารถนำไปจัดการเรียนรู้และเป็นฐานในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.ตำบลบ้านกล้วย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุโขทัย

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 04/08/2023

กศน.ตำบลธานี จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มและจัดสอบเก็บคะแนน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ณ กศน.ตำบลธานี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 04/08/2023

กศน.ตำบลธานี ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ให้กับผู้สูงอายุอำเภอเมืองสุโขทัย ณ กศน.ตำบลบ้านกล้วย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 28/07/2023

ว่าที่ร้อยตรีพนม วันจันทร์ ครู กศน.ตำบลธานี ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2566 ณ วัดพลายชุมพล ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 28/07/2023

ครู กศน.ตำบลธานี นำนักศึกษาจำนวน 2 ทีม เข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ได้รับรางวัลชมเชย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

28/07/2023

ผลงานวิดีโอสั้นกิจกรรมการทำนเำพริกแกง
ตัดต่อ : Aunruean Suwannasin

😊😊

28/07/2023

ผลงานวิดีโอสั้นกิจกรรมการทำแก้วเยติจากหวายเทียม
ตัดต่อ : Aunruean Suwannasin

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 28/07/2023

ครู กศน.ตำบลธานี จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การทำแก้วเยติจากหวายเทียม จำนวน 6 ชั่วโมง มีผู้รับบริการ จำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ณ กศน.ตำบลธานี

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 28/07/2023

ครู กศน.ตำบลธานี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลธานี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ กศน.ตำบลธานี

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 26/07/2023

ครู กศน.ตำบลธานี ฝึกเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำ นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวด science show ณ กศน.ตำบลธานี ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566

Photos from กศน.ตำบลธานี's post 24/07/2023

กศน.ตำบลธานี นำประชาชนเข้าร่วมโครงการปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนคุณภาชีวิต จำนวน 4 คน ณ สวนชญา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลุม ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ผลงานวิดีโอสั้นกิจกรรมการทำนเำพริกแกงตัดต่อ : Aunruean Suwannasin😊😊
ผลงานวิดีโอสั้นกิจกรรมการทำแก้วเยติจากหวายเทียมตัดต่อ : Aunruean Suwannasin
และอีกหนึ่งผลงานการทำ VDO การทำดินสำหรัลเพาะปลูกโดยผู้เรียนกลุ่มอาชีพ : ป้าอุ่นเรือน ^^ขอบคุณสำหรับผลงานนะคะ/ครับ😊😊
ผลงานการทำ VDO การทำขนมบ้าบิ่นโดยผู้เรียนกลุ่มอาชีพ :  @อุ่นเรือน สุวรรณศิลป์ ขอบคุณสำหรับผลงานนะคะ/ครับ😊😊
ผลงานจากนักเรียน (ป้าอุ่นเรือน) ในการทำกระเป๋าจากเชือกกล้วย 💗

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนน นิกรเกษม
Sukhothai Thani
64000

Sukhothai Thani บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ Byร้านจิราวรรณการค้า ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ Byร้านจิราวรรณการค้า
Sukhothai Thani

-ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ ราคาส่ง -ส่งฟรี -มีเอกสารสำหรับหน่วยงานราชการ โทร0887350567

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

Sukhothai immigration Sukhothai immigration
Sukhothai Thani, 64000

Banmeaw Sukhothai  Catterry Banmeaw Sukhothai Catterry
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64210

ฝากกดถูกใจและติดตามเพจไว้ด้วยนะคร?

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร?

Sukhothai Immigration Sukhothai Immigration
เลขที่ 109 หมู่ 10 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

Thai Immigration news, information and service for local foreigners who live in the province.

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๙
Sukhothai Thani, ๖๔๒๒๐

เชิญกด Like ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000