สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

เป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานระหว่า?

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 17/11/2023

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายวิชิต ดีหนอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนายศักดิ์ชาย ปัดทุม นายเปี๊ยก พรมพุก นายประทีป อ่องสำริด นายกฤษณะ ทองเชื้อ จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม นายดำรงณ์ พรมมี นางสายฝน ช่างเขียน นายสมศักดิ์ สีบัว และนายอนุสรณ์ มีบุญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมต้อนรับ ฯพณฯสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พื้นที่ต้นแบบจังหวัดสุโขทัย ระยะที1

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 14/11/2023

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ส่วนราชการและข้าราชการ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชดำริฝนหลวงขึ้น เพื่อบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นทุกข์ภัยจากความแห้งแล้ง

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 13/11/2023

กิจกรรมยุวเกษตรนอกโรงเรียน
เมื่อวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566 สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลป่าแฝก (บ้านจ่าก้อง) ซึ่งมี จ.ส.ท.สุทิน ทองเอ็ม ประธานศูนย์เรียนรู้ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ดำเนินการ กิจกรรม"ยุวเกษตรนอกโรงเรียน" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยุวเกษตรอินทรีย์ วิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 1" ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลป่าแฝก (บ้านจ่าก้อง) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายวิชิต ดีหนอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นายวิชิต ดีหนอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงานสภำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้ง 2 วัน (11-12 พ.ย.66) ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา และน้องๆในหลายโรงเรียนของจังหวัดสุโขทัย
ทั้งนี้ ทางสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ต้องขอขอบคุณทีมวิทยากรทุกท่านที่ร่วมให้ความรู้และทำกิจกรรมกับน้องๆอย่างสุดความสามารถ ทั้งทำด้วยหัวใจที่ต้องการให้สิ่งดีๆกับเยาวชน ยุวเกษตรนอกโรงเรียนอย่างแท้จริง

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 09/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 มีนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม มาสมัครโควต้าบุตรหลานเกษตรกร โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS1 : Portfolio
#ขอให้น้องสมหวังนะคะ

08/11/2023

ต้นพันธุ์ชมพู่ดีตรงตามสายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

08/11/2023

10 พืชทนแล้ง ปลูกได้ใช้น้ำน้อย แถมยังสร้างรายได้ในครัวเรือนได้อีกด้วย

10 พืชทนแล้ง ปลูกได้ใช้น้ำน้อย
หมดฝนแล้ว กำลังจะเข้าหนาวไปร้อน หลังนาหน้าแล้งแล้ง...น้ำมีน้อยใช้สอยให้ประหยัด ปลูกพืชชนิดไหนดี คะน้า เห็ดฟาง กวางตุ้ง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วฝักยาว มะระจีน แตงกวา พริก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันเทศ พืชทั้งสิบชนิด ใช้น้ำน้อยกว่าการทำนาปรัง

ดูเป็นข้อมูลกันไว้ครับ ตัวไหนดี ตัวไหนเหมาะ ปลูกตัวนั้น ไม่ปลูกปีนี้ ก็ปลูกปีหน้า ปลูกหลังนานี่เหมาะที่สุด

ราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลา/พื้นที่

ในขณะที่รัฐลดพื้นที่ปลูกข้าว เกษตรกรก็ต้องก้าวต่อไป...

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 08/11/2023

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 นายวิชิต ดีหนอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย (สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) และได้นำเสนอปัญหาจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ข้อเสนอขอแก้ไขระเบียบการช่วยเหลือความเสียหายอุทกภัยพืช ไม้ผลที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ และร่วมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายปัญหาข้าวโพดเลียงสัตว์ราคาตกต่ำของ 17จังหวัดภาคเหนือ

07/11/2023
Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 07/11/2023
Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 07/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มีนักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มาสมัครโควต้าบุตรหลานเกษตรกร โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS1 : Portfolio
#ขอให้น้องๆสมหวังนะคะ
น้องๆคนไหนสนใจรีบมาสมัครกันนะคะ รอบ TCAS1 : Portfolio หมดเขตวันที่ 9 นี้แล้วนะคะ แต่เรายังมีรอบ TCAS2 : Quota ในเดือนกุมภาพันธ์ 67 ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 06/11/2023

วันที่ 3 พ.ย. 2566 เวลา10.00 น. นายวิชิต ดีหนอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์เพื่อสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณา สิทธิประโยชน์พึงได้ของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ณ ห้องประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

04/11/2023

👉✨🙂ลูกหลานเกษตรกรที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เรามีโควต้าสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนผู้ที่สนใจการเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมอบรม"ยุวเกษตรอินทรีย์ วิถีเกษตรยั่งยืน" ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 66 กิจกรรมนี้ ฟรี!!! (รับจำนวนจำกัด)
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลป่าแฝก (บ้านจ่าก้อง) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ จัดกิจกรรมอบรมยุวเกษตรอินทรีย์วิถีเกษตรยั่งยืน เพื่อพัฒนาทักษะการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมปลาย และ ปวช. เพื่อเป็นการสานต่อให้เยาวชนได้น้อมนำแนวทางตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง พร้อมทั้งนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

03/11/2023

📌🌱คู่มือปุ๋ยอินทรีย์ (ฉบับเกษตรกร) #สาระดีปฐพีวิทยา #ดิน #ปุ๋ย #กรมวิชาการเกษตร
ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร : https://drive.google.com/file/d/1eLZSCAuVAHZ2y4B8QVmFyuIgnFbFzOr7/view?usp=sharing

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 03/11/2023

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทายาทเกษตรกรในคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ด้วย สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนด้านวิชาการภาคการเกษตร ภายใต้โครงการทายาทเกษตร โดยให้สภาเกษตรกรจังหวัดรับรองสถานะการเป็นบุตรหลานของเกษตร ซึ่งได้ส่งเสริมสนับสนุนทายาทเกษตรกรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 247/2 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 (ติดกับไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 055-610569

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 02/11/2023

วันที่1 พ.ย. 66 เวลา13.00น. นายบุญมี เครื่องคำ และนายมานบ หอมบุบผา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)ในพื้นที่ตำบลกลางดง โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุโขทัย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ บ้านนางพัด วงค์ถาติ๊บ บ้านเลขที่189 ชุมชนเชิงผา หมู่ที่11 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนางพัด วงค์ถาติ๊บด้วย

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 30/10/2023

สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์ม
วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2566 นายวิชิต ดีหนอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สีบัว สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์มที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์การเครือข่ายและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี
- โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา 🎋🎋
- โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ 🎋🌳
- โซนนวัตกรรมพืชสวน 🌳🌴
- โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ 🌿🌿
และเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการดำเนินโครงการความร่วมมือภาครัฐ องค์กรเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย และภาคธุรกิจ เพื่อร่วมมือกันบูรณาการกิจกรรม Net Zero Emission หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิเป็นศูนย์ อาทิเช่น การทำเกษตรปลอดการเผา การจัดการฟางข้าวและใบอ้อย รวมถึงการทำนาหว่าน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาและดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยต่อไป
ณ คูโบต้าฟาร์ม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 27/10/2023

ประชุมคณะกรรมการ JMC เพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2566/2567 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ
***********************************************
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น.
ว่าที่ ร.ท.สุขวสัน ถุงทรัพย์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมวางแผนการปลูกพืช การใช้น้ำ กับหน่วยภาคีเครือข่าย โดยมี
นายสำราญ เขียวสำริด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานสุโขทัย จัดการประชุมกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ เพี่อวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2566/2567 และบริหารจัดการน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โดยมีคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพร่วมกับนายประเสริฐ สายสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง และนายธีระพัฒน์ หาญณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร นายสุกิติ์ วงศ์โดยหวัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมผู้นำชุมชนทั้ง 2 ตำบล ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
** ได้มติที่ประชุม ดังนี้ **
1. สถานการณ์ปริมาณน้ำปัจจุบัน 49.200 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84.83% น้ำใช้การ 40.400 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82.11%
2. วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประจำปี พ.ศ.2566/2567 ในเขตพื้นที่ชลประทานประมาณ 30,000 ไร่
3. เริ่มการเพราะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2566/2567 ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566

27/10/2023

สำนักงานสภาเกษตรกรสุโขทัย ขอประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในภารกิจที่เกี่ยวกับกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรต่อไป
ผลงานการวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
📍1. การคุ้มครองพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์ข้าว ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเหนียวหอม สีขาว (แม่โจ้ 12) ข้าวเจ้าหอม สีแดง (แม่โจ้ 23) และข้าวเหนียวหอม สีแดง (แม่โจ้ 24)
📍2. การจัดการความรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาเกษตรกรและเพิ่มคุณภาพการผลิตอย่างยั่งยืน
📍3. การจัดทายุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมถุงมือยางธรรมชาติของโลก
📍4. เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลผลิตกล้วยไข่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร
(..รายละเอียดใต้โพสต์นี้..)

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 27/10/2023

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายบุญมี เครื่องคำ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกิจกรรมแจกพันธุ์ปลาสำหรับเกษตรกร หมู่ที่1,2,4,8 และหมู่12 ต.ทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับประมงอำเภอทุ่งเสลี่ยม และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตำบลทุ่งเสลี่ยม เพื่อให้เกษตรกรมีปลาไว้บริโภค

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 26/10/2023

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายทวี นัยนา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ณ วัดน้ำขุม ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด พร้อมนำทุกภาคส่วนถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้ให้บริการประชาชนรับปรึกษาปัญหาเกษตร จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรปลูกผักสวนครัว สนับสนุนก้อนเห็ดนางฟ้า และส่งเสริมการออม “กิจกรรมส่งเสริมการออม กอช.” โดยมีเกษตรกรและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในหน่วยบริการ จำนวน 79 ราย

26/10/2023

มาปลูกผักสวนครัวไว้กินได้ตลอดทั้งปีกันค่ะ

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 26/10/2023

📌สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 ให้กับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีความสนใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เลขที่ 247/2 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุโขทัย 64000 หรือโทรศัพท์สอบถามที่ หมายเลข 055-610569 ในวันและเวลาราชการ

26/10/2023

ราคาสินค้าเกษตรจังหวัดสุโขทัย ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม 2566

Google Forms: Sign-in 26/10/2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo4PFAlz9ml-HP-IGxMDujwMpbGGs-yixWMSHvL4caXGgf-Q/viewform

แพลตฟอร์มนี้จัดทำโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้บทบาทภารกิจแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ดังนั้นข้อมูลของท่านจึงเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำข้อเสนอที่มาจากเกษตรกรถึงรัฐบาล

Google Forms: Sign-in Access Google Forms with a personal Google account or Google Workspace account (for business use).

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 25/10/2023

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่1/2567)
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2566(ครั้งที่ 1/2567 ) ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวิชิต ดีหนอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในที่ประชุม รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย คนที่ 1 และคนที่ 2 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าประชุม เพื่อพิจารณา (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 (2) พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ค่าเช่าสำนักงานฯ(อาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์) (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรและแก้ไขปัญหาเกษตรกร จังหวัดสุโขทัย (4) พิจารณาแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (นายประทีป อ่องสำริดสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย , นายสยาม เยาวยอด รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย คนที่ 2 )

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 23/10/2023

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยะมหาราช"23 ตุลาคม 2566
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยะมหาราช" 23 ตุลาคม 2566 วางพวงมาลา ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จังหวัดสุโขทัยร่วมกิจกรรม(งานประชาสัมพันธ์ สกจ.สท)

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 20/10/2023

ประชุมประชาคมเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางสาวบัวลอย เตือนสติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก ร่วมกับเกษตรกรตำบลหนองกลับ ผู้นำชุมชน และเกษตรกร หมู่ที่ 2,4 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก ประชาคมเกษตรกรที่สบประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) แปลงทำการเกษตรของตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย(งานประชาสัมพันธ์ สกจ.สท.)

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 19/10/2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายประทีป อ่องสำริด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง ร่วมประชุมประชาคมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) หมู่ที่ 4,5,6,๗ และ หมู่ที่ 8 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย(งานประชาสัมพันธ์ สกจ.สท)

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 19/10/2023

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมหารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 “กิจกรรมสภากาแฟ” ณ บริเวณสวนหย่อมเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน (งานประชาสัมพันธ์ สกจ.สท)

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 19/10/2023

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมการุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร 13 ตุลาคม 2566 “วันนวมินทรมหาราช” ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาด ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ เอกชน จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธี
(งานประชาสัมพันธ์ สกจ.สท.)

16/10/2023

ของดีสุโขทัยค่ะ

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 14/10/2023

ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2566/67 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 นายอนุสรณ์ มีบุญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2566/67 ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 1,2,3,5,6,7,8 ตำบลวังตะคร้อ เพื่อรับรองข้อมูลการเพาะปลูกพืช พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566/67 แจ้งพื้นที่รายงานความเสียหายเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติจากอุทกภัย ปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

13/10/2023
13/10/2023
Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 12/10/2023

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวบัวลอย เตือนสติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรที่เสียหายจากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา ของเกษตรกรตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลหนองกลับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่นาข้าว

Photos from สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย's post 11/10/2023

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 นายอนุสรณ์ มีบุญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดถนนลาดยาง เพื่อการคมนาคมและใช้ในการนำสินค้าทางการเกษตรออกจำหน่าย ถนนเส้น หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีท่านนายกมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี

11/10/2023

มารู้จัก 10 ต้นไม้ไล่ยุงกันค่ะ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Sukhothai Thani?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

รายงานพิเศษ รวมพลังเกษตรกรไทยใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด #เลือกตั้งสภาเกษตรกร #สภาเกษตรกรแห่งชาต #สภาเกษตรก...
ขอเชิญพี่น้องเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 นี้#สภาเกษตรกรแห่งชาติ...
ขอเชิญพี่น้องเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 นี้#สภาเกษตรกรแห่งชาติ...
ออกมาใช้สิทธิ ใช้เสียง เลือกคนดี คนเก่งมาเป็นตัวแทนเกษตรกรเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผุ้แทนเกษตรกร วันอาทิตย...
VTR ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ งานแถลงข่าว...
"ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้มีสิทธิ ... ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกตั้ง" #สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด #ประเภทผู้แทนเกษตรกร 👩‍...
camera_roll_1_-8365535835539005244_1658544295

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Sukhothai Thani
64000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Sukhothai Thani (แสดงผลทั้งหมด)
Sukhothai immigration Sukhothai immigration
Sukhothai Thani, 64000

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองสุโขทัย
ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒ

สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย
อาคารพาณิชย์ เลขที่ 18/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนร?

V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย V-COP ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา วท.สุโขทัย
2/4 หมู่ 5
Sukhothai Thani, 64000

V-COP-ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย

อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย อบต.บ้านสวน จ.สุโขทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน หมู่ที่ ๙
Sukhothai Thani, ๖๔๒๒๐

เชิญกด Like ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 308 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย กระทรวงพลังงาน
Sukhothai Thani

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ถนนน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถนนศรีอินทราทิตย์ ตำบลธานี
Sukhothai Thani, 64000

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารได้ที่ ... https://sukhothai.moc.go.th/pv?64

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Sukhothai Thani, 64000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อนุบาลศรีสำโรง อนุบาลศรีสำโรง
จรดวิถีถ่อง
Sukhothai Thani, 64120

สพป.สท 2