สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทย

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทย

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

งานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทย
งานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทย
Si Sa Ket 33000
งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก.
งานนักศึกษาวิชาทหาร สว.ศก.
Si Sa Ket 33000
คำคม น.ศ.ท
คำคม น.ศ.ท
27 หมู่ 10 ต.ทุ่งสว่าง อ. วังหิน, Si Sa Ket
พีพี ออโต้ กม.9
พีพี ออโต้ กม.9
ทางไปวังหิน, Si Sa Ket
Industrial Technology Sisaket Rajabhat University
Industrial Technology Sisaket Rajabhat University
เลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธ, Si Sa Ket
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
Kantharalak, Amphoe Kantharalak
แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาล
แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาล
ศรีสะเกษ, Si Sa Ket
รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิท
รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิท
99 หมู่ 6 ต.โพธิ์, Si Sa Ket
สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยา
สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยา
สาขาการแพทย์แผนไทย คณะสาธาร, Si Sa Ket
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ถนน วิจิตรนคร, Si Sa Ket
อ มงคลชัย สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
อ มงคลชัย สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
1477/11 ถนนวิจิตรนคร, Si Sa Ket
สมัครเรียนพยาบาล สาธารณสุข อ
สมัครเรียนพยาบาล สาธารณสุข อ
Si Sa Ket 33000
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉล
99 หมู่ 6, Si Sa Ket
บริการจัดงานเลี้ยง อบรมสัมม
บริการจัดงานเลี้ยง อบรมสัมม
40/319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์, Si Sa Ket
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ค
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ค
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถน, Si Sa Ket

ความคิดเห็น

ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์ครับ

ต้องการด่วน !!!
Japanese Sale Coordinate
(สายงานขาย Sale Engineering Product)

☆ อายุไม่เกิน 35 ปี
☆ ไม่จำกัดเพศ
☆ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
☆ N3 ขึ้นไป
☆ ประจำออฟฟิสที่รามคำแหง
☆ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

สนใจส่ง CV ทาง Inbox ครับ

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-8936151 ครับ ขอบคุณครับ

รู้จักบริษัท
ขออนุญาต แชร์ด้วยนะครับ

#เลือกผมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เบอร์ 1 อ.ปุ๊ “เป็นปากเป็นเสียงแทนบุคลากรทุกคน”
/// เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ผมพยามผลักดันสัญญาที่ยาวขึ้น 1-4-8 ปี ตามลำดับแต่ก็ไปไม่สุดเสียงเราเบาไป ได้มา 1-3 ปี นี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมคาใจ ผมถึงอาสามาลงประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อที่จะผลักดันไปให้สุด เป็น 1-4-8-เกษียณอายุราชการ เพื่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของมหาลัย สาธิต โรงแรม และทุกหน่อยงานที่ครอบคลุม
#วันนั้นผมไปนั้งรอก่อนเวลานัดหมาย 2 ชม รอจนบ่าย ไม่กล้าไปกินข้าว ไม่กล้าเข้าห้องน้ำ กลัวเขาเรียกไปชี้แจง แล้วจะคลาดกัน สุดท้ายก็ไม่ได้ชี้แจง ผมเสียดายมาก ที่ผลักดันไปไม่สุด มีคนถามว่าไม่เสียเวลาหรือ ผมตอบแค่ “พี่น้องเราเขารอสิ่งนี้มานานกว่าผม ผมรอแค่ 6 ชม บางคนรอมา 8 ปี แล้วยังสัญญารายปีอยู่เลย”
วันนี้ขอเสนอคำว่า(ดูจากข่าว)
区域 (くいき) kuiki เขตแดน
封鎖 (ふうさ) fuusa การปิดไม่ให้ผ่านเข้าออก
区域封鎖 (くいきふうさ) kuikifuusa การปิดพื้นที่กักกันห้ามเข้าออก
一部分 (いちぶぶん) ichibubun ส่วนหนึ่ง
指定 (してい) sh*tei การเลือกหรือการกำหนด
近郊 (きんこう) kinkou บริเวณรอบนอกเมือง
郊外 (こうがい) kougai ชานเมือง
報告 (ほうこく) houkoku การรายงานความคืบหน้า
近因 (きんいん) kin'in สาเหตุโดยตรง
非常事態宣言 (ひじょうじたいせんげん) hijoujitaisengen การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
非常 (ひじょう) hijou ฉุกเฉิน
事態 (じたい) jitai สถานการณ์
宣言 (せんげん) sengen การประกาศ
緊急事態 (きんきゅうじたい) kinkyuujitai กรณีฉุกเฉิน

เกิด

#กูรูภาษาญี่ปุ่น #แปลไทยภาษาญี่ปุ่น #รับสอนภาษาญี่ปุ่น #แลกเปลี่ยนความรู้ภาษาญี่ปุ่น #คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น #สนุกกับภาษาญี่ปุ่น #ล่ามภาษาญี่ปุ่น #ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น #ชุดรวมคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น #รับแปลภาษาญี่ปุ่น #เทคนิกภาษาญี่ปุ่น #ภาษาญี่ปุ่นโดนๆ #คำศัพท์ยอดฮิตๆ #รวมคำศัพท์ญี่ปุ่น #คำศัพท์ญี่ปุ่นใช้ได้จริง #เรียนภาษาญี่ปุ่นง่ายนิด #แลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่น
วันนี้ขอเสนอคำว่า(ดูจากข่าว)
現在 (げんざい) genzai ปัจจุบัน
含む (ふくむ) fukumu ปนอยู่หรือผสมอยู่(คำกริยา)
協力 (きょうりょく) kyouryoku ให้ความร่วมมือ
観察 (かんさつ) kansatsu การสังเกต
状態 (じょうたい) joutai สถานการณ์
措置 (そち) sochi การจัดการ
健康 (けんこう) kenkou สุขภาพ
健康手帳 (けんこうてちょう) kenkoutechou ใบรับรองแพทย์
正常な状態 (せいじょうなじょうたい)
seijounajoutai ภาวะปกติ
伝染病管理局 (でんせんびょうかんりきょく)
densenbyoukanrikyoku กรมควบคุมโรคติดต่อ
伝染病 (でんせんびょう) densenbyou โรคติดต่อ
危険因子 (きけんいんし) kiken'inshi ปัจจัยเสี่ยง
危険伝染病 (きけんでんせんびょう) kiken densenbyou การแพร่ระบาดที่เป็นอันตราย
異常な状態 (いじょうなじょうたい) ijounajoutai ภาวะผิดปกติ
不健康 (ふけんこう) fukenkou สุขภาพไม่แข็งแรง
健康状態 (けんこうじょうたい) kenkoujoutai ภาวะสุขภาพ
法的 (ほうてき) houteki ทางด้านกฎหมาย
制裁措置 (せいさいそち) seisaisochi มาตรการลงโทษ
可能性 (かのうせい) kanousei ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะเกิด
โดดดิด่ง Ost. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ / BNK48 Japanese Cover by Yuru
3年生のみなさん。
6月24日(月)日本語5、25日(火)観光の授業は休講(きゅうこう)です。私は用事(ようじ)がありますから、勉強しません。再来週(さらいしゅう)勉強しましょう。

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษา สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมและตลาดงานปัจจุบัน
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานและแรงงานจากประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย มีการจ้างงานและต้องการแรงงานที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการข้างต้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นได้เกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน จากความต้องการของสังคมและความคาดหวังของนายจ้างขั้นตอนการผลิตบุคคลากรด้านภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพของสถาบันการศึกษาจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามรูปแบบ SSKRU Model คือ 1) มีคุณธรรมจริยธรรมต่อสังคม 2) มีทักษะในการประกอบสัมมาชีพ 3) มีความรู้ 4) มีความรับผิดชอบ และ 5) มีความสามัคคี และส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และดิจิทัล
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.3.1. มีความรู้และทักษะความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ เพื่อการศึกษาในระดับสูงขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
1.3.2. มีความรู้ความเข้าใจภาษาญี่ปุ่น สนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ในการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นที่ยอมรับในสังคม
1.3.3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
1.3.4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีความใฝ่รู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตลอดจนสามรถแก้ปัญหาและดำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

30/09/2022

ภาษาญี่ปุ่นวันละคำค่ะ 😭😭

29/09/2022

🇹🇭🇯🇵
26 กันยายน 2565 วันครบรอบ 135 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น🇹🇭🇯🇵
แม้จะผ่านมา 135 ปีแล้ว แต่ #มิตรภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ไทยและญี่ปุ่นเป็นเพื่อนกันทั้งยามสุข ยามทุกข์มาตลอด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราก็จะนึกถึงกันเป็นอันดับแรก ๆ #ห่วงใยกันเสมอ😊🫶🏻

ชาวไทยรักประเทศญี่ปุ่นมาก ๆ จนญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศแรก ๆ ที่คนไทยอยากมาเที่ยว ตอนนี้ คนไทยตื่นเต้นรอคอยที่จะได้กลับมาเที่ยวญี่ปุ่นในเร็ว ๆ นี้อีกครั้ง และประเทศไทยเองก็รอต้อนรับเพื่อน ๆ ชาวญี่ปุ่นอย่างอบอุ่นเสมอมาด้วยเช่นกัน😁👍🏻

พวกเราเชื่อว่า มิตรภาพระหว่างไทย-ญี่ปุ่น จะยั่งยืนไม่เคยเปลี่ยนแปลง วันนี้ เลยอยากชวนเพื่อน ๆ มาช่วยกันเขียนความในใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสองประเทศของเรากันนะคะ🇹🇭❤️🇯🇵

🇹🇭🇯🇵
2022年9月26日、タイと日本は修好135周年を迎えました。
135年が経ちましたが、両国の友情はずっと変わりません。

タイと日本は、苦しい時も、楽しい時も常に友人です。
何かある時は、お互いの国を最初に思い出し、常に気にかけています。

❤️タイ人は日本が大好きで、日本はタイ人が最も行きたい国の一つです。以前のように、また日本に遊びに行くことが出来る日を、楽しみに待っています✈️

同時に、タイは日本の皆さんがタイに来ることを待っています。
私たちは、タイと日本の絆はこれまでも、そして今後も変わることがないと信じています。

🌈そこで今日は、タイと日本の関係について、皆さんの意見や感想をコメント欄で教えて頂けませんか?#日タイ修好135周年

28/09/2022

อัพเดทล่าสุด ที่สุด‼️

เช้านี้ (26 กันยายน 2565) ที่ประชุมของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับมารตรการผ่อนปรนการเดินทางเข้าญี่ปุ่นอันใหม่ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

แอดสรุปให้สั้นๆ‼️

1. ไม่ต้องใช้ ERFS ในการยื่นขอเข้าประเทศญี่ปุ่น

2. เริ่มใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวอีกครั้ง (กลับมาฟรีวีซ่า)

3.ผ่อนปรนการตรวจเชื้อโควิด
🔺 จำเป็นต้องสำแดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด (3 เข็ม) ยี่ห้อตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเอาไว้ในรายการใช้ในกรณีฉุกเฉิน (จะมีการประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับจุดนี้ในภายหลัง)
🔺หรือไม่ก็สำแดง ใบรับรองผลตรวจโควิดเป็นลบที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย

4.ผ่อนปรนการจำกัดจำนวนคนเข้าเมือง

5.สนามบิน ท่าเรือ ให้เตรียมการพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศต่อไป

26/09/2022

彼岸花 Red Spider Lily ดอกพลับพลึงแมงมุม

จากวันศารทวิษุวัตที่ผ่านมา เราคงคุ้นๆกับคำว่าฮิกังกันมาบ้างแล้ว วันนี้จึงขอนำเสนอเรื่อง "ดอกพลับพลึงแมงมุม" หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า "ฮิกังบานะ" [彼岸花] ดอกไม้แห่งความตาย

ในอดีตเมื่อคนเสียชีวิตจะนิยมประกอบพิธีฝังศพมากกว่าเผาและเพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าสัตว์ป่ามาทำลายศพ ชาวบ้านจะปลูกฮิกังบานะที่มีพิษร้ายแรงไว้รอบๆหลุมศพ ซึ่งฮิกังบานะเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานในช่วงเวลาโอะฮิกังของวันศารทวิษุวัต [秋分の日] ที่คนจะกลับไปทำความเคารพหลุมศพของบรรพบุรุษจึงก่อให้เกิดภาพดอกไม้สีแดงชาดบานสะพรั่งตามสุสาน เมื่อผู้คนที่ไม่รู้เรื่องราวมาเห็นก็นำเอาฮิกังบานะกับคนตายมาเชื่อมโยงกัน เช่น ฮิกังบานะเป็นดอกไม้ที่ชอบขึ้นในที่ๆมีคนเสียชีวิต หรือ สีแดงของดอกเกิดจากการดูดเลือดของศพขึ้นมา อีกทั้งฮิกังบานะยังบานสะพรั่งในช่วงที่ว่ากันว่าประตูนรกเปิดอีก จึงยิ่งทำให้คนเชื่อว่านี่คือดอกไม้แห่งความตาย

นอกจากนี้ฮิกังบานะยังมีชื่อเรียกที่น่ากลัวอย่าง 'ชิบิโตะบานะ' [死人花] หรือ 'ดอกไม้แห่งผู้วายชนม์' เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีพิษ ในยุคที่ขาดแคลนอาหาร ผู้คนนำหัวฮิกังบานะมาทานเพราะมีความเป็นแป้งสูง ก่อนจะเกิดอาการท้องเสีย ปวดท้อง ไปจนถึงเป็นอัมพาตและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฮิกังบานะมีภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งตามความเชื่อของศาสนาพุทธที่แม่น้ำซันสึ [三途の川] ได้กั้นฝั่ง'คนเป็น'หรือ'ชิกัง' [此岸]และ 'คนตาย'หรือ'ฮิกัง' [彼岸] ออกจากกัน โดยฝั่นคนตายนั้นจะเต็มไปด้วยฮิกังบานะที่ผลิบานราวกับต้อนรับเหล่าวิญญาณผู้วายชนม์ ซึ่งชาวพุทธโบราณเคยกล่าวว่าฮิกาบานะจะนำทางวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่วัฏจักรของการเกิดใหม่ด้วย

ฮิกังบานะยังสื่อความหมายถึง'การจากลาที่ไม่มีวันได้พบเจอกันอีก' สาเหตุมาจากการที่ดอกและใบจะขึ้นไม่พร้อมกัน ซึ่งการที่ฮิกังบานะจะผลิบานจำต้องผลัดใบออกหมดก่อน ทำให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการพลัดพราก ในอนิเมชั่นหลายเรื่องก็มีการนำเอาฮิกังบานะมาใช้สื่อถึงการจากลา แต่ก็ยังคงเฝ้ารอวันที่จะได้พบกันใหม่

ในทางกลับกัน บางท้องถิ่นจะเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่า 'มันจูชาเกะ' [曼珠沙華] ถือเป็นดอกไม้แห่งสวรรค์เพราะเชื่อกันว่าเมื่อมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นจะมีบุปผาสีแดงโปรยลงมาจากฟ้าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง

ภายใต้ความงดงามนี้กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายที่ชวนให้คนนำไปแต่งแต้มจินตนาการ ใครเคยเห็นฮิกังบานะผ่านภาพยนตร์ เกมส์ หรืออนิเมชั่นเรื่องใดมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะคะ

#เจแปนฟาวน์เดชั่น #彼岸花 #彼岸 #曼珠沙華 #ฮิกัง #ฮิกังบานะ

18/09/2022
Photos from ภาษาญี่ปุ่น  JLPT  by Nin JA's post 16/09/2022

Photos from ภาษาญี่ปุ่น JLPT by Nin JA's post

Photos from Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย's post 13/09/2022

Photos from Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย's post

13/09/2022

การบรรยายพิเศษญี่ปุ่นศึกษา (ออนไลน์) เรื่อง “บทละครโนห์ในวรรณคดีญี่ปุ่น และการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในอนาคต”

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษทางด้านญี่ปุ่นศึกษา (ออนไลน์) หัวข้อ “บทละครโนห์ในวรรณคดีญี่ปุ่น และการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในอนาคต” โดย ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 – 16.00 น.

การบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของบทละครโนห์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากงานวรรณคดีญี่ปุ่นในยุคต่างๆ พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมงานวิจัยทางด้านญี่ปุ่นศึกษาในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับบทละครโนห์และงานวรรณคดีญี่ปุ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งงานวิจัยในสาขาอื่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่และการต่อยอดทางวิชาการต่างๆในอนาคต

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3BrffuH
โดยทางผู้จัดงานจะส่งลิ้งค์เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ล่วงหน้าก่อนวันงาน 1 วัน

#๋Japanfoundation #เจแปนฟาวน์เดชั่น #งานบรรยาย #บทละครโนห์ในวรรณคดีญี่ปุ่น

13/09/2022

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 9.30-12.00 น. มาแล้วครับ สัมมนาของเดือนกันยายน มาฟังล่ามฟรีแลนซ์ที่ไปทำงานช่างภาพที่ญี่ปุ่น ทำงานกับคนญี่ปุ่นเหมือนคนญี่ปุ่นคนหนึ่ง แล้วทำงานกับคนญี่ปุ่นอย่างไรให้ไม่เครียด ไปฟังกันได้เลย ไม่ใช่สมาชิกของชมรมล่ามฯ ก็ฟังได้ จำกัดไม่เกิน 100 คนเท่านั้น
ลิงก์ซูม ID: 460 567 8033
Passcode: 12345

12/09/2022

UPDATE: รัฐบาลญี่ปุ่นส่งสัญญาณว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการบางอย่าง หลังเงินเยนอ่อนค่าหนักสุดรอบ 24 ปี
.
หลังจากที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องจนทำจุดต่ำสุดในรอบ 24 ปี เซอิจิ คิฮาระ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ออกมาส่งสัญญาณว่า รัฐบาลจำเป็นจะต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อจัดการกับการอ่อนค่าดังกล่าว
.
“เราจะจับตาดูพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดสำหรับการอ่อนค่าอย่างหนักแบบขาเดียว และจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างหากจำเป็น” คิฮาระเปิดเผยผ่านรายการโทรทัศน์เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินเยน
.
ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 24 ปี เทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่นักลงทุนต่างให้น้ำหนักกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวต่อเนื่อง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นยังคงต่ำอยู่
.
“ผมขอไม่พูดถึงนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย เพราะมันอยู่ในอำนาจของธนาคารกลางญี่ปุ่น” คิฮาระกล่าว
.
นอกจากนี้ คิฮาระได้เปิดเผยถึงประเด็นที่ญี่ปุ่นจะกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง โดยระบุว่ารัฐบาลจะพิจารณาและดำเนินการไปทีละขั้น อย่างการค่อยๆ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่รับได้สูงสุดต่อวัน
.
“ค่าเงินเยนที่อ่อนค่า ถือเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้ามามากที่สุด” คิฮาระกล่าว
.
ณ วันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ผ่อนปรนให้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศได้เป็น 50,000 คนต่อวัน โดยนักท่องเที่ยวที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ไม่จำเป็นจะต้องมีไกด์อีกต่อไป
.
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า การเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นจะช่วยดึงให้เม็ดเงินต่างชาติเข้าประเทศมากขึ้น และช่วยให้เศรษฐกิจที่เปราะบางค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาได้
.

______________________________________
📌 The Secret Sauce Strategy Forum 2022 CODE RED Strategy กลยุทธ์คว้าโอกาสจากวิกฤตโลก 🚩 ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ https://www.thaiticketmajor.com/.../the-secret-sauce...

08/09/2022

หลังจากข่าวเรื่องเด็กเสียชีวิตเพราะถูกลืมในรถบัสไม่กี่วัน ทางญี่ปุ่นก็ได้คิดมีแผนติดตั้งตัวเซนเซอร์ในรถบัส ตรวจจับคนถูกทิ้งไว้ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับก็จะส่งสัญญานทางโทรศัพท์ไปยังโรงเรียน และหน่วยงานท้องถิ่นทันที

มีรถบัสรับส่งนักเรียนสนใจติดตั้งทั่วทั้งประเทศแล้วตอนนี้ ญี่ปุ่นยังคงแก้ปัญหาแบบนี้ได้รวดเร็วเหมือนเดิม

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220908/k10013809631000.html

07/09/2022

ญี่ปุ่นยกเลิกตรวจ PCR วันนี้วันแรก!
พร้อมกับอัปเดตมาตรการล่าสุดมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง 🎌

หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาแถลงล่าสุดเกี่ยวกับการเข้าประเทศมีเงื่อนไขที่หลวมขึ้น(?) ให้เราเริ่มเข้าใกล้ญี่ปุ่นได้อีกครั้ง 🤩 จึงรวบรวมสรุปมาให้ทุกคนได้ตั้งท่ารอไปพร้อมกัน! แต่มาตรการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ยังไงอย่าลืมเกาะติดสถานการณ์เอาไว้ด้วยนะ
รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 https://l.his-bkk.com/3cSSOFq

ใกล้เข้ามาอีกนิดแล้ว บีบมือ ทุกคนรอเก่งมากแอดเองก็เช่นกัน 😂

อ้างอิงข้อมูลจาก : องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) และ JapanKakkoii.com
🌟 สามารถกด See First เพื่อให้ไม่พลาดทุกข่าวสาร ข้อมูลที่น่าสนใจ รวมทั้งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับญี่ปุ่นกันได้เลย!
#เที่ยวญี่ปุ่น #ญี่ปุ่น

Photos from โกโก้ Cocoa ココア สอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์'s post 04/09/2022

Photos from โกโก้ Cocoa ココア สอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์'s post

Photos from ภาษาญี่ปุ่นเป๊ะเว่อร์'s post 03/09/2022

Photos from ภาษาญี่ปุ่นเป๊ะเว่อร์'s post

Photos from The Japan Foundation, Bangkok's post 01/09/2022

Photos from The Japan Foundation, Bangkok's post

30/08/2022

#อีเว้นท์พาสเล่าข่าว🇯🇵 โอกาสมาถึงแล้ว! กรมการจัดหางาน #เปิดรับสมัครคนไทยฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง 💸 มีเบี้ยเลี้ยงให้ ฟรีค่าที่พัก ค่าน้ำ-ไฟ เดือนที่ 2 รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำญี่ปุ่น ฝึกงานครบกำหนดได้เงินสนับสนุนอีก 600,000 เยน หรือราว ๆ 159,000.- ผ่านโครงการ IM Japan ปี 65 ใครอยากพัฒนาฝีมือห้ามพลาด!
.
🗓 สมัครได้ตั้งแต่ 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 65
⭐️ อ่านคุณสมบัติ คลิก 👉🏻 evpss.co/77c2e4
📌 วิธีสมัครฝีกงานญี่ปุ่น
▪️ สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th
▪️ ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
▪️ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน
▪️ เลือกตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง
▪️ ตรวจสอบสถานะการสมัคร ในหัวข้อ "ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง" หรือตรวจสอบที่ E-Mail ของตนเอง
📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ศูนย์สอบและสถานที่สอบ ในวันที่ 9 ก.ย. 65
👉🏻 ทาง เว็บไซต์ www.doe.go.th/prd
👉🏻 เพจ facebook : IMthailand
.
ขอบคุณข้อมูลจาก evpss.co/959155
.
🔔 อัปเดตโปรฯแรงก่อนใคร และบทความน่าสนใจได้ที่ www.eventpass.co
🛒 เพจ EventPass ไม่มีนโยบายรับหิ้วสินค้าแต่อย่างใด และไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
.
#อีเว้นท์พาส #หางาน #งานต่างประเทศ #ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลอนิเมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก 28/08/2022

ญี่ปุ่นเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลอนิเมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ญี่ปุ่นเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลอนิเมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก คนรักอนิเมะญี่ปุ่นต้องถูกใจให้กับสิ่งนี้ ! เมื่อญี่ปุ่นได้เปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลอนิเมะที่ใหญ่ที่สุดในโล...

27/08/2022

🍁ใกล้แล้ว!! ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น
วางแผนเที่ยวตอนนี้ ดีต่อใจแน่นอนจ้า✨
.
และแล้วก็ใกล้เข้าสู่งช่วงเดือนตุลาคม เราเลยขอแจกพยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีสำหรับใครที่วางแผนเที่ยวญี่ปุ่นช่วงปลายปีมาฝากกัน เค้าว่ากันว่าใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นนั้นสวยที่สุด มาดูกันว่าแต่ละเมืองเริ่มช่วงไหนบ้าง จะได้วางแผนเที่ยวกันถูก😄
.
🔺ภูมิภาคฮอกไกโด
➖ซับโปโร เริ่ม 25 ต.ค.-5 พ.ย.
.
🔺ภูมิภาคโทโฮคุ
➖อาโอโมริ เริ่ม 12-14 พ.ย.
➖เซนได เริ่ม 18 -26 พ.ย.
.
🔺ภูมิภาคโฮกูริกุ
➖คานาซาว่า เริ่ม 21 - 27 พ.ย.
.
🔺ภูมิภาคคันโต
➖โตเกียว เริ่ม 27 พ.ย.-3 ธ.ค.
.
🔺ภูมิภาคชูบุ
➖โตเกียว เริ่ม 27 พ.ย.- 3 ธ.ค.
➖นากาโนะ เริ่ม 7 - 27 พ.ย.
➖นาโกย่า เริ่ม 26 พ.ย. - 1 ธ.ค.
.
🔺ภูมิภาคคันไซ
➖เกียวโต เริ่ม 3 - 9 ธ.ค.
➖โอซาก้า เริ่ม 2 ธ.ค.
➖วาคายามะ เริ่ม 4 - 10 ธ.ค.
.
🔺ภูมิภาคชูโกกุ
➖ฮิโรชิม่า เริ่ม 20 - 26 พ.ย.
.
🔺ภูมิภาคคิวชู
➖ฟุกะโอกะ เริ่ม 25 พ.ย.
➖คาโกชิมะ เริ่ม 10 ธ.ค.
.
สนใจเที่ยวญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี เรามีทัวร์พร้อม
🅿️รวมทัวร์"ญี่ปุ่น"ทั้งหมด->bit.ly/3KdkT6p
.
👉สนใจจอง / สอบถาม...
▪️จองผ่าน•Line กด-> https://lin.ee/5nDHUO6
▪️Line ID: @unithaitrip ( อย่าลืมเติม @ )
▪️จองผ่าน•inbox กดปุ่ม Send message ใต้ภาพ
☎️ 02-234-5936 ( จ.-ศ. 9.00-20.00 )
======================
🔺ติดต่อแผนก #จัดกรุ๊ปเหมา #กรุ๊ปส่วนตัว
📞บิว 095-789-6356
📞แจ๋ม 064-289-9365
📞เล้ง 086-396-9382
📞แนน 091-892-2445
📞ก้อย 089-179-8840
.
📣ร้องเรียน...การให้บริการ อ่านไม่ตอบ บริการไม่ดี
▪️กดแจ้ง-> bit.ly/2HVUg6j
.
#ยูนิไทย #ยูนิไทยทริป #ทัวร์ญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่น #โอซาก้า #เกียวโต #ใบไม้เปลี่ยนสี

Photos from สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ's post 26/08/2022

📣ด่วน Go Asia Manpower เปิดรับสมัคร ล่ามและแอดมิน (Japanese Language) 2 ตำแหน่ง
🔸Personal Interpreter (JLPT N1) 1 ตำแหน่ง
(รับเด็กจบใหม่!!!)
รายได้: ตามตกลง
🔹 Office Assistant / Translator (JLPT N2) 1 ตำแหน่ง
รายได้: 40K - 60K
👉🏻สวัสดิการ: อาหารกลางวัน, ประกันสังคม
📍Location: ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง BTS ศาลาแดง
เวลาทำงาน: 10.00 น. - 19.00 น.
------------------------------------------------------------
🔸ตำแหน่ง Personal Interpreter (รับเด็กจบใหม่)🔸
รายละเอียดงาน
- ช่วยงานด้านการแปลทั้งหมดของเจ้านายญี่ปุ่น เช่น เอกสาร การสนทนาในการประชุม การพบปะลูกค้า หรือการพูดคุยระหว่างพนักงาน
คุณสมบัติ
- มีทักษะภาษาญี่ปุ่น JLPT N1
------------------------------------------------------------
🔹ตำแหน่ง Office Assistant / Translator🔹
รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบเอกสารและแปลเอกสาร
- ดูแลภาพรวมและความเรียบร้อยของออฟฟิศ,ร้านที่สาขาศาลาแดง(สถานที่เดียวกัน)
- สรุปและรายงานความเรียบร้อยและการดูแลร้านให้เจ้าของร้านชาวญี่ปุ่น
- ประจำที่แคชเชียร์ในบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการบริการชาวญี่ปุ่น
คุณสมบัติ
- มีทักษะภาษาญี่ปุ่น JLPT N2
- สื่อสารและพูคุยภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นหรือที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะบริหารจัดการ
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- เคยทำงานร้านอาหารมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
📥สนใจสมัครด่วน ส่ง Eng Resume, Certificate Japanese Language ที่
Email: [email protected]manpower.com

25/08/2022

อะไรที่มันไม่ดีก็ควรเลิก

ภาพจาก twitter @tonarinogurume

23/08/2022

สำหรับใครที่อยากลองเปิดประสบการณ์และท้าทายทักษะความสามารถ เชิญทางนี้ค่ะ 😀

METI Government of Japan Internship 2022 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ฝึกงานภาคฤดูหนาว ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2022 ⭐️⭐️⭐️

โดยจะคัดเลือกจากบรรดานักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกคน จำนวนสูงสุด 200 อัตรา ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมรับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 🇯🇵🇯🇵🇯🇵

โดยระยะเวลาฝึกงานจะอยู่ที่ 2.5 – 3 เดือนค่ะ 😀


📌 การสนับสนุน:

✦ เบี้ยเลี้ยง 4,000 เยนต่อวัน (ประมาณ 1,000 บาท) เป็นค่าครองชีพตลอดระยะเวลาฝึกงาน

✦ ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด

✦ ประกันการเดินทาง ประกันฝึกงาน และค่าเดินทางอื่นๆ

✦ ค่าที่พักที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน

✦ อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง


📌 คุณสมบัติ:

✦ เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีสิทธิ์สมัคร (ประเทศไทยสมัครได้)

✦ อายุ 20 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 40 ปี

✦ ต้องส่งใบรับรองการลงทะเบียนในสถาบันที่ได้รับการยอมรับ หรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาและจดหมายรับรองของสถาบันต้นสังกัดมาพร้อมการสมัคร

✦ สามารถฝึกงานได้เต็มเวลาตามเงื่อนไขขององค์กร


ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://www.wegointer.com/2022/08/meti-government-of-japan-internship-2022/

#เรียนต่อต่างประเทศ #ทุนเรียนต่อต่างประเทศ #ทุนปริญญาตรี #ทุนปริญญาโท #ทุนปริญญาเอก #ทุนบัณฑิตศึกษา #ทุนฝึกงาน #ทุนญี่ปุ่น #ทุนเต็มจำนวน #ทุนสนับสนุน #ทุนค่าเล่าเรียน #ทุน2022

Photos from The Japan Foundation, Bangkok's post 23/08/2022

Photos from The Japan Foundation, Bangkok's post

21/08/2022

ศัพท์วันละนิด กับ อิจิบัง วันนี้เสนอ..
“ Pink Venom “
.
ข่าวล่าสุด กับการเปิดตัวเพลงและมิวสิควิดิโอ “Pink Venom” ของสาวๆ Blackpink เมื่อวานนี้ แอดเลยหยิบศัพท์ในข่าวญี่ปุ่นมาฝาก เพราะถ้าใครที่ติดตามศิลปิน วงดนตรีในญี่ปุ่น อาจจะได้พบเห็นศัพท์เหล่านี้เป็นประจำ
หวังว่านักเรียนทุกคนจะจำศัพท์เก่งขึ้น วันละนิดก็ยังดีนะคะ
ที่มาภาพ : แคปมาจาก มิวสิควิดิโอเพลง Pink Venom
.
ส่วนใครที่มองหาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม เตรียมพร้อม ไปญี่ปุ่น หรือ จะเตรียมสอบอื่นๆ 🎌
มาเรียนที่อิจิบังสิคะ เรามีคอร์สเปิดใหม่แทบทุกสัปดาห์เลยค่ะ 🥰 ปรึกษาเรา ฟรี ! พี่ๆใจดีทุกคน
💗 一緒に日本語を勉強しましょう 💗
いっしょににほんごをべんきょうしましょう

💜 มาเรียนภาษาญี่ปุ่นอิจิบังกันน้า 💜
รับนักเรียนเสมอ ขอแค่เธอทักเข้ามา
---------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติม
➤Line : https://lin.ee/wrnBb57
☎ 052-000-247
.
#เรียนต่อญี่ปุ่น #เรียนภาษาญี่ปุ่น #อิจิบัง #เรียนภาษาญี่ปุ่นเชียงใหม่ #สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น #โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น #ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น #เรียนออนไลน์ #เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

Photos from Japan 大好きだ's post 17/08/2022

Photos from Japan 大好きだ's post

Photos from The Japan Foundation, Bangkok's post 16/08/2022

Photos from The Japan Foundation, Bangkok's post

10/08/2022

ประกาศรับสมัครคนไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น

ประกาศรับสมัครผู้ฝึกงานด้านเทคนิคไปทำงานที่ญี่ปุ่นรอบ 2 ประจำปี 2565 ผ่านโครงการ IM Japan
สมัครออนไลน์ในวันที่ 29 สิงหาคม-2 กันยายนนี้
รอบนี้รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น

ประกาศรับสมัคร
>>>https://drive.google.com/file/d/1kBJcXAbZ-TuqC-vbo15ZJXtSDBDxBo-n

วิธีการสมัคร
เข้าไปในลิ้งค์นี้ (จะเข้าสมัครได้วันที่ 29 สิงหาคม-2กันยายน)
https://toea.doe.go.th
1.แล้วกดสมัครสมาชิกไว้ก่อน
2.ล็อกอินเข้าระบบด้วยบัญชีของตัวเอง
3.เลื่อนไปมุมขวาบนกดเข้าเมนูในหัวข้อ(สมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1.เพศชายอายุ 18-30 ปีบริบูรณ์
2.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
3.สายตาปกติไม่บอดสี
4.มีวุฒิ ม.6 ปวช ปวส.ทุกสาขารับแค่ 3 วุฒินี้เท่านั้น
5.ต้องพ้นภาระทางทหารหรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น(สด8,รด3,รด5,สด43)สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าคัดเลือกทหารจะต้องสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารแล้วเท่านั้น
6.ไม่เคยไปฝึกงานด้วยวีซ่า Technical Intern ในประเทศญี่ปุ่น
7.ไม่เคยเป็นผู้ทำงานหรือเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือผู้ต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น

Photos from การท่องเที่ยวญี่ปุ่น - Visit Japan's post 10/08/2022

Photos from การท่องเที่ยวญี่ปุ่น - Visit Japan's post

07/08/2022

📣 เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมสัมมนาในโครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ JENESYS 2022 ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ในโครงการและเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022 ตามวันและเวลาด้านล่าง

วันและเวลา : วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 – 17.10 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ภาษา : ไทย

ลงทะเบียนสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่าง
https://jice.form.kintoneapp.com/public/asean2022-pre-05
หมดเขตรับสมัครในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
*หากมีจำนวนผู้สมัครมากเกินกว่าที่กำหนดจะทำการปิดรับสมัคร*

📣 Call for Participants! Japan-Thailand Online Exchange Program!

We will host an online exchange programs for high school, university vocational school students and adults under the theme of Japanese Society and Culture!

Date: Wednesday, 24th of August 2022
Time: Thailand Standard Time: 3:00pm – 5:10pm (Thai (ICT))
Language: Thai
Click this link to check the detailed schedule and Register now!!
https://jice.form.kintoneapp.com/public/asean2022-pre-05
The application Deadline is August 16, 2022
*It will be closed as soon as the number of application reaches the capacity.

Photos from สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ's post 07/08/2022

นักศึกษา ปี 4 เข้าชมบริษัทคูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เปิดประสบการณ์ใหม่ ได้เรียนรู้ระบบการทำงาน กระบวนการการผลิตในบริษัท ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย และประสบการณ์ล่ามจากพี่ ๆ ทีมล่าม โดยได้รับเกียรติจากท่านประธาน Kiyosuke Ueki กล่าวต้อนรับ

Photos from สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ's post 06/08/2022

ประสบการณ์นอกห้องเรียน พี่ ๆ ปี 4 เยี่ยมชมศาลเจ้า ยังไม่ถึงญี่ปุ่น ก็ไปศาลเจ้าได้ 😃😃

Photos from Tokyo and Around by redlovetree's post 05/08/2022

Photos from Tokyo and Around by redlovetree's post

05/08/2022

📝こんにちは! แวะมาชี้เป้าพิกัด #ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์ PDF หนังสือแบบฝึกหัดข้อสอบ ตั้งแต่ N1-N5 และตีพิมพ์โดยผู้จัดสอบด้วย!! ใครกำลังเตรียมลงสนามสอบ #ภาษาญี่ปุ่น 🇯🇵 ห้ามพลาดเลยนะคะ~
.
- จัดเต็มครบทุกพาร์ตของข้อสอบ JLPT ทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง
- จำนวนข้อเท่ากับในข้อสอบจริง!
- มาพร้อมเฉลย และไฟล์ MP3 สำหรับฝึกทำพาร์ตการฟัง (มีบทบรรยายให้ด้วยนะ😍)
.
📌พิกัด: https://www.jlpt.jp/e/samples/sampleindex.html
🙏 ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก JLPT
______________

「 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ JLPT 」
.
- JLPT หรือ Japanese Language Proficiency Test แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ N5 - N4 - N3 - N2 - N1 โดยระดับต่ำสุดคือ N5 ค่ะ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องสอบไล่ไปตามระดับ สามารถสอบระดับไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเรามีความสามารถถึง
.
- สามารถนำไปใช้ได้หลายกรณี ทั้งสมัครงาน สมัครทุน และสมัครเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น โดยคนไทยสามารถใช้คะแนน JLPT ยื่นเพื่อสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาวิจัยได้ด้วยนะคะ
.
📌 ศึกษาเกี่ยวกับการสอบ JLPT ได้ที่ https://www.dek-d.com/studyabroad/51882/
.
#ภาษาญี่ปุ่น #เรียนญี่ปุ่น #รีวิวญี่ปุ่น #ทีมญี่ปุ่น #เรียนญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
_______________________
✈️ติดตามบทความต่างประเทศและอัปเดตข่าวทุนเรียนต่อนอก
- IG: www.instagram.com/tornokandcourse/
- Twitter: twitter.com/tornokandcourse
- เข้าร่วมกลุ่ม Study Abroad facebook.com/groups/668085687228196

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การสอนวิธีการฟังพูด
พี่ฝ้าย พี่ทิพย์ ปี 3 เป็นตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ "ข้าวกล่องไทย" ในงาน The Japanese Language Society (JLS) Universi...
โครงการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริบาล (Japanese for Careworker) ระยะที่ 1 การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ส...
พี่ทิพย์ พี่ฝ้าย ปี 3 แสดงบทบาทสมมติ ลูกค้ากับพนักงาน ในการติดต่อสื่อสาร การจองโต๊ะอาหาร เป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานในรา...
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565#สมัครและรายงานตัวได้เลย #ไม่มีสอบ📌 ข...
あげる・もらう(授受)พี่ปี 4 พี่ฝน พี่ปาว พี่จี้ จัดทำสื่อการสอนสำหรับออนไลน์ในการสอนเรื่อง ให้ ได้รับ あげる・もらう(授受)ในรายวิชาการสอนภ...
#รับสมัครนักศึกษาใหม่2565พี่ปี 4 ฝึกทักษะการสอน โดยสอบสอนทีละคน แบบออนไลน์ ให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อเตรี...
#รับสมัครนักศึกษาใหม่2565พี่ปี 4 ฝึกทักษะการสอน โดยสอบสอนทีละคน แบบออนไลน์ ให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อเตรี...
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565รับสมัครวันนี้-14 ธันวาคม 2564 📌ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครเรียน    ...
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565
あげる・もらう(授受)
グー✊チョキ✌パー✋

ที่อยู่


319 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส
Srisaket
33000

Srisaket มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีส มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีส
Srisaket, 33000

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ SSKR มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ SSKR
319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภ
Srisaket, 33000

SSKRU Thailand | เรื่องราว ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว มัลติมีเดีย

กศน.อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะ กศน.อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะ
Non Khun
Srisaket, 33250

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตา?

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
Srisaket, 33000

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กศน.ตำบลบก กศน.ตำบลบก
NonKhun
Srisaket, 33250

กศน.ตำบลบก