Suan Peace

Suan Peace

ตำแหน่งใกล้เคียง ร้านอาหาร

Charoensook
Charoensook
159 ม.1 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130, Amphoe Kanthararom
ร้านอาหารพ่อใหญ่ต่วน - ห้วยข
ร้านอาหารพ่อใหญ่ต่วน - ห้วยข
9 ม.12 ต.ห้วยขะยุง, Amphoe Warinjamrap
Secret bee น้ำผึ้งป่าแท้ 100%
Secret bee น้ำผึ้งป่าแท้ 100%
Bangkok
บัว นา คา เฟ่. Buana Cafe
บัว นา คา เฟ่. Buana Cafe
บ้านราษฎร์เจริญ ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310, Amphoe Warinjamrap
ชุมชนท่องเที่ยวละทายโมเดล
ชุมชนท่องเที่ยวละทายโมเดล
บ้านสวนครูเลอทัยรีสอทร์19/12บ้านละทายหมู่ที่8ตำบลละทายอำเภอกันทรารมย์จ, Kanthararom
แพน้องนุ๊ก  หาดนางเหงา  อ.กันท
แพน้องนุ๊ก หาดนางเหงา อ.กันท
\u0E2B\u0E32\u0E14\u0E19\u0E32\u0E07\u0E40\u0E2B\u0E07\u0E32, Si Sa Ket
อาหาร
อาหาร
หาดนางเหงา, Kanthararom
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิ
บ้านพะแนง, Kanthararom
วุ้นกะทิหอมอร่อยจังหวัดอุบ
วุ้นกะทิหอมอร่อยจังหวัดอุบ
ตลาดนัดบุ่งหวาย, Amphoe Warin Chamrap
Say-Hi อาหารและกาแฟ
Say-Hi อาหารและกาแฟ
332/4 หมู่14 ต.ดูน, Kanthararom
พิชิตเจริญ - รับซื้อข้าวเปลื
พิชิตเจริญ - รับซื้อข้าวเปลื
38/4ม.1ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารรมณ์, Si Sa Ket
ตองสองหมูกะทะ&ลาบเป็ด
ตองสองหมูกะทะ&ลาบเป็ด
226, Kanthararom
คาเฟ่นา อิหล่าฅำแพง: Cafe'na e-la Khampang
คาเฟ่นา อิหล่าฅำแพง: Cafe'na e-la Khampang
127บ้านเมืองน้อย ม.7 ต.เมืองน้อยอ.กันทรารมย์ ถนนกันทรารมย์-ยางชุมน้อย, Amphoe Kanthararom
Fairy Coffee
Fairy Coffee
หน้าสภ.กันทรารมย์, Ubon Ratchathani
ไก่ย่างกันทรารมย์ ร้านแม่หน
ไก่ย่างกันทรารมย์ ร้านแม่หน
สถานีรถไฟกันทรารมย์, Kanthararom

ความคิดเห็น

โกโก้เข้มข้นอร่อยมากเลยค่ะ

ร้านกาแฟ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Suan Peace's post 01/06/2021

🌳🏡🍀🍁Suan peace cafe & bar

พ ร้ อ ม ใ ห้ บ ริ ก า ร ค ะ

🍁🍀☕️🍧🍵🍯🍪🍁🍀

Photos from Suan Peace's post 31/05/2021

🍀🍁 ร้ า น พ ร้ อ ม เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล้ ว ค ะ🍁🍀

🌼 ไ ว้ เ จ อ กั น น ะ ค ะ🌼

⛳️Suan peace cafe & bar

🍃🍁☕️☕️🧁🍧🍵🍁🍀

Photos from Suan Peace's post 30/05/2021

Big Cleaning Day 🌳🏡 💦💦🚰🪠🪠🧹💚

#ร้ า น เ ปิ ด วั น ที่ ๑ มิ.ย. ๖๔

#Suan peace cafe & bar

🍃🍂☕️🍵🍰🧁🥂🍃🍂

[05/10/21]   ข อ ส่ ง กำ ลั ง ใ จ ❤️ใ ห้ กั บ ทุ ก ท่ า น ค่ ะ✌️

ดู แ ล ตั ว เ อ ง แ ล ะ ค น ร อ บ ข้ า ง

ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง น ะ ค ะ 💪💪💪

เ ร า จ ะ ผ่ า น วิ ก ฤ ต นี้ ไ ป ด้ ว ย กั น

ร้ า น ปิ ด ชั่ ว ค ร า ว ค่ ะ ❌

(จ น ก ว่ า ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ะ ค ลี่ ค ล า ย)

# COVID-19 🦠

# Suan peace cafe & bar❤️

11/01/2021

Suan Peace

09/01/2021

#น อ ก เ ห นื อ จ า ก เ ค รื่ อ ง ดื่ ม🍸🍸🍸

🍂🍃🍹☕️☕️🍵🍹🍸🍂🍃

#ที่ มี ไ ว้ ค อ ย บ ริ ก า ร คุ ณ ลู ก ค้ า แ ล้ ว

#ร้ า น เ ร า ยั ง มี มุ ม ถ่ า ย รู ป

#เ ก๋ เ ก๋ มี ส ไ ต ล์ใ น แ บ บ ข อ ง ร้ า น เ ร า

#เ อ า❤️ ลู ก ค้ า ที่ ชื่ น ช อ บ ก า ร ถ่ า ย รู ป

#ช ว น เ พื่ อ น ๆๆ ค น รู้ ใ จ ม า กั น น่ ะ ค่ ะ

10/12/2020

วันหยุดนี้ ชวนเพื่อน พาครอบครัว 🚗🛵🛵👫👨‍👩‍👦‍👦👭มาจิบกาแฟรับลมหนาวที่ Suan peace cafe& bar 🌳🌿🍂☕️🍵

บรรยากาศสุดชิล ถ่ายรูปสวย ๆๆๆกันคร้า ❤️🥰🥰🥰

23/10/2020

๒๓ ตุลาคม
วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า เพจ Suan peace cafe & bar

12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล

“ทีฆายุกา โหตุ ปรมราชมาตา
ขอจงทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เพจ Suan peace cafe & bar

24/03/2020

🌸🍃🍂ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านคะ❤️❤️❤️

เหตุการณ์ .. ในปัจจุบันนี้
กำลังสอนให้เรา “ เข้มแข็ง”
ต้อง “ อดทน ” กับเรื่องแย่ๆ
ที่...ผ่านเข้ามาให้ได้

จะอ่อนแอ..หรือยอมแพ้ง่ายๆ
เราก็คงทำไม่ได้ ...

เราต้องอดทน “ อย่างมีสติ ”
อยู่กับมัน...ต่อไปให้ได้
จนกว่า...มันจะผ่านพ้นไป

แม้ว่า... เรื่อง, บางเรื่อง
มัน..จะหนักหนาเกินกว่า
ที่เราจะยอมรับมันได้..ก็ตาม

อย่ากลัว..จนไม่กล้าเผชิญชีวิต
อย่ากล้า..จนลืมระวังความปลอดภัย

“ ชีวิต...มันต้องไปต่อ ”
ดูแลตัวเอง...ให้เข้มแข็ง
เราจะผ่านเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน✌
..........................................................
บทความดีๆจาก : อักษรคอยออกเสียง
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้คะ #COVID-19
❤️Suan Peace cafe&bar

08/12/2019

🏡🌸🍀☕️🍵🍂 เช้า เช้า รั บ ช า อุ่ น ๆๆ

@ สวนพีช 💚🧡❤️😊😊😊

29/09/2019

🌳🏡🍀☕️🍵ส บ า ย ส บ า ย🤔🤔 ส ไ ต ล์ พี ช พี ช

28/07/2019

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เพจ Suan peace cafe & bar

08/06/2019

🌳🏡🍃🍂☕️🍵🍯🍃🍂

#สวนพีช คาเฟ่ แอนด์ บาร์

#กับบรรยากาศร้านกาแฟที่แตกต่าง

01/06/2019

🍃🍂🍵🍯🍃🍂
เมนูสุขภาพ @ Suan Peace cafe & bar ชาเขียวมะนาวน้ำผึ้ง 😋😋😋

30/05/2019

🌸🌼🏡🌳🍃🍂☕️🍵🍃🍂 แสงแดดอ่อนๆๆ สบาย ๆๆๆ @Suan Peace😘😘😘

30/05/2019

Suan Peace

14/03/2019

Suan Peace สวัสดีค่ะ🌸🎈☕️🍵🌸🌼❤️💛💚

09/03/2019

ให้ธรรมชาติเยียวยา🍃🌸🌴🏡 🍂🌼

มาที่@Suan Peace cafe&bar วันหยุด วันพักผ่อน

ร้านเรามีมุมสวยๆๆให้ถ่ายรูป พร้อมดื่มด่ำ ชา กาแฟ

ท่ามกลางกลิ่นอายธรรมชาติ อย่าลืมแวะเวียนมาน่ะค่ะ 🌸❤️🍃🌳🌲🌴💛💚

14/12/2018

วันศุกร์ วันสุข สุดสัปดาห์ 🌸❤️🌸 # แอดมิน🍃🌿☕️☕️💋💋

03/12/2018

ยิ้มรับวันจันทร์ @ Suan peace 🍃🍂☕️☕️🍵🍃🍂

18/10/2018

มอร์นิ่งคร้า❤️❤️ 🏡🌴🍃🍃☕️☕️🍂☘️

12/08/2018

บอกรักแม่❤️❤️❤️กับเราน่ะคร้า Suan Peace cafe & bar

26/06/2018

🌸🌸สวัสดี ^____^ วันอังคาร

13/05/2018

🍃🍂☕️☕️🍰🍵 🍃🍂ร้านที่ยกคาเฟ่ ไปอยู่ในป่า ท่ามกลางธรรมชาติ คุณสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเอง @สวนพีช คาเฟ่&บาร์ ตอบสนองความต้องการที่ลงตัว สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาสถานที่นั่งชิลล์ๆๆ ไม่ต้องขับรถเข้าเมือง 🍵☕️🍰 นั่งจิบกาแฟ ชาเขียว ซักแก้ว ร้านเปิดบริการทุกวันค่ะ😊😊😊

04/03/2018

🌞🌞🏡🌲🍀🍃 อากาศร้อน🍃🍃

## แต่ เรา ม่ายยย ร้อนนน ## 🍵☕️🍵

มา คลาย ร้อน 🌸🌸@ Suan peace Cafe & bar🌸🍀🌼 ขออนุญาตลงรูปภาพบางส่วนน่ะค่ะ^____^

28/01/2018

🏡🌳🍃☕️☕️🍵🌸🌸 ร้านเรายินดีที่ได้มอบสิ่งดีๆๆให้ลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ❤️❤️❤️

31/12/2017

🎉🎊🏡🌳☕️🍵.... ความสุขของลูกค้า ❤️❤️คือกำลังใจของเรา ❤️❤️เราพร้อมที่จะมอบสิ่งดีดี🌸🌸ให้ทุกท่าน ด้วยการพักผ่อน🌿☘️🍃สัมผัสบรรยากาศสบาย...สบาย....ลิ้มลองชากลิ่นหอม ละมุนลิ้น ขอขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนตลอดทั้งวัน 😍😍😍

29/11/2017

อีกมุม 🛵🛵พักผ่อน 👉👉📍🎉🎉🏡🌳☕️🍵 @Suan Peace สีจะหวานไปมั้ยยย:::🛵🛵🌸🌸🌼🌼🌸🌸

08/11/2017

😊😊😊ยิ้มรับวันใหม่🌸🌸วันทำงาน 🌼🌼มีความสุขทุกๆๆคนค่ะ❤️❤️❤️/แอดมิน😍😍😍

05/11/2017

🏡🌳🌲🌲ถึง➰➰สายฝน จะโปรยปราย🌧🌧 ☔️☔️ ลมหนาวจะพัดจะผ่าน🌸🌸ลูกค้าที่น่ารัก🌸🌸ก้อยังแวะเวียน มาลิ้มลองกาแฟ&ชาเขียว พร้อม สัมผัสบรรยากาศบ้านสวน @suan peace 👉👉โปรโมชั่น ลด10% ‼️เพียงลูกค้า เช็คอิน📍กดไลค์ 👍ถึงวันที่11พ.ย.60 นี้เท่านั้นน่ะค่ะ🎈🎈

26/10/2017

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า Ban Suan Peace

23/10/2017

โปรโมชั่นทางร้านน‼️‼️🍵☕️🥛
👉เพียงลูกค้า..เช็คอิน📍 & กดไลค์👍
รับส่วนลด 10%🎈🎈
ตั้งแต่วันนี้ - 11 พ.ย.60 นี้เท่านั้น‼️‼️

23/10/2017

👉👉ร้านเปิดแล้วคร้า🏝🏝☕️☕️🍵🍰🍦++สัมผัส บรรยากาศร้านกาแฟ บ้านสวน @Ban Suan Peace ร้านเปิด 7.30 am. - 18.00 pm.➰➰🍵เชิญลิ้มลองชาเลิศรส ไม่มีคำบรรยายใดๆๆ

23/10/2017

Suan Peace

ประเภท

ร้านอาหารแนะนำ

Coffee Drinks

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Nong Kaeo, Kanthararom District, Si Sa Ket 33130
Srisaket
33130

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 18:00
อังคาร 07:30 - 18:00
พุธ 07:30 - 18:00
พฤหัสบดี 07:30 - 18:00
ศุกร์ 07:30 - 18:00
เสาร์ 07:30 - 18:00
อาทิตย์ 07:30 - 18:00
ร้านกาแฟ อื่นๆใน Srisaket (แสดงผลทั้งหมด)
ถวิลหา Fresh Milk Bar ถวิลหา Fresh Milk Bar
ถนน เทพา
Srisaket, 33000

ร้านนมสดแท้ 100% บรรยากาศดี มีปังปิ้ง กาแฟสด สมูทตี้ ฮันนี่โทน