โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคร

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคร

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
472 ถนนไทรบุรี
กองบังคับการตำรวจตระเวนชาย
กองบังคับการตำรวจตระเวนชาย
432/1 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขล, Amphoe Muang Songkhla
สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา
สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา
ถนนชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะ
93 ถนนเทศบาล1 ตำบลสะเตง, Yala
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย
1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง
เรือนจำจังหวัดสงขลา
เรือนจำจังหวัดสงขลา
172 ถ.สงขลา นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.
แผนกดุริยางค์ ฐานทัพเรือสงข
แผนกดุริยางค์ ฐานทัพเรือสงข
กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสง
กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่1
กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่1
"", Thepha
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
เทศบาลนครสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
1 ถนนราชดำเนินนอก
Songkhla Province
Songkhla Province
86 ซอย.55 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.ส
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขล
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขล
ศุนย์ราชการจังหวัดสงขลา
PIPO สงขลา
PIPO สงขลา
79 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง
ตำรวจภูธรเมืองสงขลา
ตำรวจภูธรเมืองสงขลา
1/19 ถ.แหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมืองส

ความคิดเห็น

ไม่มานานมาก พา ยายมาวันนี้โอะโห นึกว่า สมิตรติเวช ท่องหล ่อ ไฮโซ จัง
สวยสดใส
ช่วยกันหน่อยน่ะคับคนไทยด้วยกัน..ถือว่าเอาบุญ
ขอความกรุณาหน่อยน่ะคับถือว่าเอาบุญ..น่าสงสารมาก
เราทุกคนต้องการที่จะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตัวคุณเองก็ต้องการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์เช่นเดียวกันใช่มั้ยคะ และการจะมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงเค้าวัดกันที่ความรู้สึกทางจิตใจ นั่นคือ คุณมองโลกในแง่ดีแค่ไหน โลกที่ว่าก็คือทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวของคุณเ อง และที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในด้านต่างๆ ของคุณ
คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนพูดว่า ความคิด สามารถกำหนดชีวิตของคนได้ ที่สำคัญต้องรู้จักมองโลกในแง่ดี หลายคนเข้าใจผิดว่าคนคิดบวกคือพวกโลกส วย แต่ในความจริงคนคิดบวกคือคนที่ยังมองทุกอย่างในแบบที่มันเป็น เพียงแต่เลือกโฟกัสเฉพาะด้านที่ดี ทำให้มีวิธีคิดและการดำเนินชีวิตที่ต่างจากคนแบบอื่น
ลองฝึกคิดในแง่ดี เพื่อรับมือกับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาแล้วชีวิตคุณจะมีสุขเพิ่มขึ้น ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการที่เราอยากนำมาบอกให้ทุกคนลองคิดตามกันดู เป็นวิธีการคิดในลักษณะเฉพาะที่ส ุด เพื่อที่คุณจะได้รู้สึกดีมากขึ้นกับตัวเอง และรู้สึกดีกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมรับมือกับมันได้ตลอดเวลา เพราะคุณไม่มากลัวว่าใครจะมองวาคุณเป็นพวกโลกสวย ไม่ต้องไปแคร์ค่ะ ถ้าโลกสวยแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็สวยไปเถอะ เราเองที่รู้อยู่แก่ใจดีว ่า เราเป็นแค่เพียงคนที่มองอะไรในแบบที่มันเป็นจริงเท่านั้นต่างหาก....🤓😉😆😉
ภาพถ่ายโครงการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) ระดับประเทศ ประจำปี 2562

เยียวยาจิตใจ :/
อย่ามายุ่งกับชีวิตกูอีกอีพวกหมอจิตเวชกูไม่ชอบ

เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อและติดตามข่าวสารบริการของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post 14/06/2022

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post 14/06/2022

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post

13/06/2022

FOMO

02/06/2022

ทรงพระเจริญ

02/06/2022

ให้โอกาสและกำลังใจ เข้าใจ ใส่ใจ ดูแลก ัน 🙂😉

บทความโดนใจ สายใยครอบครัว #157
นักเขียนมือสมัครเล่น - ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษ ย์ มนุษย์เรานั้นนอกจากความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศ ัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเรียกว่าปัจจัยสี่แล้วนั้น มนุษย์ยังมีความต้องการทางด้านจิตใจเช่นกัน คือ ต้องการความร ัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นใจ ความมั่นคงในชีวิตและต้องการเป็นที่ยอมรับ นับประสาอะไรกับผู้ป่วยจิตเวชซึ่งมีสภาพจิตใจเปราะบาง อ่อนไ หว และหวั่นไหวกับสิ่งรอบตัวได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปอยู่แล้ว ยิ่งต้องการความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นใจ และการยอมรับจากบุคคลใกล้ชิดและจากบุคคลในสังคมมากขึ้นไปอีก เพื่อที่ผู้ป่วยจิตเวชอย่างพวกเราจะได้เกิดความมั่นใจที่จะค่อยลุกขึ้นหัดยืนได้อย่างมั่น คง แล้วจึงค่อยหัดเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆ และสามารถก้าวสู่สังคมได้อย่างสง่างามต่อไปในอนาคต
.
พวกเราไม่มีใครสักคนที่ต้องการที่จะเป็นภาระของครอบครัวหรือสังคมเลยแม้เพียงสักนิด พวกเราอยากยืน อยากเดิน อยากดูแลตัวเ อง และประกอบสัมมาอาชีพได้เช่นเดียวกันกับคนปกติทั่วๆ ไปเหมือนกัน เพียงขอให้บุคคลทั่วไปในสังคมยอมเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางจิตบ้าง
.
อ้างอิงจาก : วารสารเพื่อนรักษ์สุขภาพจิต ปีท ี่ 7 ฉบับที่ 27 เมษายน - มิถุนา ยน 2550 หน้า 21 - 24
.
ผู้เขียน : พิมพิลาศ
.
.
.
#สมาคมสายใยครอบครัว

#สุขภาพจิต

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post 01/06/2022

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post

31/05/2022
26/05/2022

สอบถามเพิ่มเติม โทร 074317400 ต่อ 64131

Photos from โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์'s post 25/05/2022

Photos from โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์'s post

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post 25/05/2022

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post

Photos from โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์'s post 20/05/2022

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินท ร์ กรมสุขภาพจิต วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

17/05/2022
Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post 17/05/2022

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post

11/05/2022

การตรวจเยี่ยมราชการ ปีงบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
โดย พญ.อัม พร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินท ร์ จังหวัดสงขลา

05/05/2022

ปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน * ผู้แจ้งความประสงค์แล้วสามารถตรวจสอบเวลานัดหมายผ่านทาง application หมอพร้อม ได้ในวันท ี่ 6 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

** หมายเหตุ ผู้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไม่ตรงตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันท ี่ 21 มีนาคม 2565 จะได้รับการพิจารณาจากแพทย์ประจำหน่วยฉีดวัคซีนอีกครั ้ง

01/05/2022

ประกาศวันหยุดราชการ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 *ให้บริการเฉพาะจิตเวชฉุกเฉ ิน โทร 074-317400

เทคนิค การจัดการความเครียดด้วยตนเอง การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 29/04/2022

เทคนิค การจัดการความเครียดด้วยตนเอง การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเครียด

เทคนิค การจัดการความเครียดด้วยตนเอง การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

25/04/2022

สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 12 ปี ขึ้นไป *เข็มท ี่ 1- 4

11/04/2022

เปิดให้บริการ ทุกวันเวลาราชการ *หากต้องการพบแพทย์ ติดต่อยื่นบัตร ก่อนเวลา 11.00 น.

Photos from โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์'s post 08/04/2022

โครงการดีๆ สำหรับผู้ป่วยเก่า ของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

08/04/2022

ด้วยความห่วงใย

07/04/2022

แม้จะเคยติดโควิดมาก่อน รักษาหายแล้ว *แต่ก็สามารถติดซ้ำได้เช่นเดิม

📍ติดโควิดซ้ำ! เป็นอย่างไร อันตรายหรือไม่? สาเหตุมาจากอะไร? รวบรวมคำตอบไว้ที่นี่

#ชัวร์โควิดและวัคซีน
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301989605412314&set=a.262033429407932&type=3

04/04/2022

มาตรการ VUCA สำหรับนำไปปรับใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน ตามความเหมาะสม "การเตรียมพร้อมที่พอดี มีส ติ ไม่วิตกกังวล จะทำให้เรารับมือกับโรคโควิด-19 ได้ดี " ด้วยความห่วง ใย :) 😷

02/04/2022
31/03/2022

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 เมษายน 2565 น ี้

24/03/2022

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ บริการตรวจ ATK สำหรับประชาชนทั่วไป

22/03/2022

เฉพาะผู้สนใจและลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post 17/03/2022

Photos from กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข's post

08/03/2022
08/03/2022

กรมสุขภาพจิตขอแสดงความยินดี🎉🎉
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เข้ารับโล่รางวัล “สตรีผู้เสียสละเพื่อสังคม” ✨🏆✨
จากพลเอกประยุท ธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๘ มีนา คม ๒๕๖๕ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

07/03/2022

"ไบโพลาร์ BIPOLAR เป็นความปกติทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มีการขึ้นและลงของอารมณ์ สาเหตุสำคัญเกิดจากสารเคมีในสมองทำงานผิดปกติและอาจเกิดในผู้ที่มีความเครียดสะสมหรืออดนอนบ่อยๆร่วมด้วย"

#ไบโพลาร์
#อารมณ์สองขั้ว

Photos from Understand : ห้องนั่งเล่นของหัวใจ's po st 04/03/2022

ด้วยความจริงใจ

01/03/2022

📣กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชวนเช็คสุขภาพใจ💗
📍ผ่าน Mental Health Che ck In ทางเว็บไซต์
https://bit.ly/36qIgK0 แบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น
💕ค้นหาความเสี่ยง และรับคำแนะนำจากผู้เชียวชาญได้อย่างรวดเร็ว
.
.
📞 ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจ ิต โทร. 1323 หรือ
Li ne: @1323forthai ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

28/02/2022
28/02/2022

บริการฉีดวัคซีน เฉพาะ วันที่ 8 มีนาคม 2565 น ี้ เท่านั้น

Our Story

เผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สร้างการรับรู้ในสังคมให้เป็นปัจจุบัน


Publish news on mental heal th and psychiatry. The activities are bo th inside and outside Songkhla Rajanakarin Psychiatr ic Hospital. Create awareness in society tod ay.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์   โทร 074317400
ยินดีต้อนรับผู้มารับบริการทุกท่าน...
เช้านี้ที่ "จิตเวชสงขลา"
เช้านี้ที่จิตเวชสงขลา ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บริการของเรา
เช้านี้ที่ "จิตเวชสงขลา"  วันที่ 17 กันยา ยน 2563
สวัสดียามเช้า ยินดีต้อนรับสู่บริการของเรา
เข้านี้ที่จิตเวชสงขลา
เข้าวันศุกร์ ที่ จิตตเวชสงขลาฯ
เช้านี้ที่ "จิตเวชสงขลา"
เช้านี้ที่ "จิตเวชสงขลา"  ยินดีต้อนรับสู่บริการของเรา

ผลิตภัณฑ์

บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Thanon Saiburi
Songkhla
90000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
472 ถนนไทรบุรี
Songkhla, 90000

สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9"
แหลมสนอ่อน
Songkhla, 90000

หน่วยงานราชการ

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ
472 ถ. ไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000
Songkhla, 90000

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ
Songkhla, 90000

ติดต่อประสานงาน 074-536-511

Icofis_TSU Icofis_TSU
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Songkhla, 90000

Institute of Community Operation for Integrated Studies

Thaksin University Thaksin University
Songkhla, 90000

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช
ถนน ริมทะเล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
Songkhla, 90000

ศรชล.ภาค ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล
เพชรเกษม
Songkhla, 90160

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
1 ถนนราชดำเนินนอก
Songkhla, 90000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช?

กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ
ถนนแหลมสนอ่อนเยื้อนท่าแพขนานยนต์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
Songkhla, 90000

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Songkhla Province Songkhla Province
86 ซอย.55 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.ส
Songkhla, 90000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั
130/2 ถ.ติณสูลานนท์ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
Songkhla, 90100

เป็นหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพั?