ศาลปกครองสงขลา

ศาลปกครองสงขลา

ความคิดเห็น

ผมเป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองมา5ปีแต่ถูกหมาจรจัดกัดทำลายจนหมด (ล่าสุดเหลือ1ตัว)ได้ไปร้องทุกข์กับหน่วยงานท้องถิ่น อบต.บ้านควน จ.สตูล เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดดังกล่าวแต่กลับถูกเพิกเฉยตลอดมา
จากคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา)
เรียน ขอความคิดเห็น
และเชิงปรึกษามาเกี่ยวกับเรื่อง ที่มีบุคคลเข้ามาบุกรุกทำการปลูกสร้างโรงเรือนแบบพากเพิงเพื่อใช่เป็นที่เฉพาะประโยชน์ส่วนตัวบนที่เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ทำให้เป็นการกีดขวางต่อการใช่สรอยเป็น ทางเข้าออก ของบุคคลในบ้านเรือนข้างเคียงที่มีสิทธิ์ใช่ทางน ี้ กระผมครับผู้เดือดร้อนอยู่ในปัจจุบัน ได้แจ้งความร้องทุกข์ไปทางเทศบาลเมืองคอหงส์แล้วตามฐานะผู้มีอำนาจเจ้าของพื้นที่ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในปัญหาดังกล่าวนี้ให้กระผมครับ ♡ปุจฉา กระผมควรดำเนินการอย่างไรต่อไปดีครับ ตามสิทธิ์ในใบโฉ นด ที่ระบุบ่งบอกไว้ชัดเจน ตามเอกสารฉบับนี้
ที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่96ซอย18เขต3ถนนบ้านทุ่งรี เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงข ลา ๙๐๑๑๒
จึงเรียนขอความกรุณา เพื่อให้ทางการ และผู้ที่มีอำนาจในกรณีอย่างนี้ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้กระผมด้วยจักเป็นพระคุณมากครับ ด้วยความเคารพนับถือ

(นายพิทยา ไชยจารีย์)
โทร.08965736 63
รอคดีถึงที่สุดก่อน! ‘นิพนธ์’แจงปมเอกชนทวง อบจ.สงขลาจ่ายค่ารถเอนกประสงค์ 2 คัน 50 ล.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเต ิม : https://www.isranews.org/article/isranews/90179-isranews-215.html
.
บ.พลวิศว์ฯ ยื่นโนติสถึงเลขาฯ ป.ป.ช.อีกรอบ ทวงถามความคืบหน้าปม อบจ.สงข ลา ยุค ‘นิพนธ์ บุญญามณี’ ยังไม่จ่ายเงินค่าซื้อรถเอนกประสงค์ 2 ค ัน 50 ล.หลังศาลปกครองสงขลาพิพากษาสั่งจ่ายตั้งแต่ปี 60 – เจ้าตัวเผยตั้ง กก.สอบไปแล้วตั้งแต่ ปี 56 แต่มีการฟ้องต่อศาลก่อนจึงต้องรอคำพิพากษาถึงที่สุด ตามระเบียบ มท. ลั่นเงินยังอยู่ครบ รัฐยังไม่เสียหาย
.
#สำนักข่าวอิศ รา #isranews #เอนกประสงค์ #ศาลปกครองสงขลา
.
อบจ.สงขลา
ศาลปกครองสงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ช.
อยากจะบ้าตายมาก เบอร์โทรศาลปกครองสงขลาโทรไปทุกเบอร์ไม่มีคนรับสายเลย

ข้อมูลฉับไว ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

22/09/2022

⚖ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คล ิก http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/08news_detail.php?ids=23311

::สำนักงานศาลปกครอง::

———————————————
📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Li ne OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTu be: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YWe

Photos from ศาลปกครองสงขลา's post 15/09/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘. ๓๐ นายสุพรรณ บุญรัตน์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูง าน โดยมีนายจักรพงษ์ นิลพรหม พนักงานคดีชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครอง” และเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาค ดี ณ ห้องพิจารณาคดี ๒ อาคารศาลปกครองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงข ลา

Photos from ศาลปกครองสงขลา's post 14/09/2022

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุพร รณ บุญรัตน์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาค าร ๙ ชั้น ณ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงข ลา จังหวัดสงขลา

Photos from ศาลปกครองสงขลา's post 14/09/2022

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายวรสิทธิ์ ตั้งสถิต พร ตุลาการศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยพนักงานคดีปกครอง เดินทางไปตรวจสถานที่พิพาทในคดีที่ฟ้องว่า
การก่อสร้างขยายถนนบริเวณหน้าบ้านผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถพักอาศัย​อยู่ใน​บ้านได้ ณ บริเวณหน้าบ้านผู้ฟ้องค ดี ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

11/09/2022

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง “ผิดสัญญารับสภาพหนี ้” หน่วยงานฟ้องเจ้าหน้าที่ ... ที่ศาลใด ?

📚ถาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทําสัญญารับสภาพหนี้กับหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ยอมผ่อนชําระตามสัญ ญา ท่านคิดว่าสัญญาดังกล่าวเป็นการแปลงหนี้ใหม่และเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความอันถือเป็นสัญญาทางแพ่งหรือไม่ ? และข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ ?

👉🏻 ตอบ หนังสือสัญญารับสภาพหนี้กรณีดังกล่ าว ไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่และไม่ใช่สัญญาประนีประนอมยอมความอันจะถือเป็นสัญญาทางแพ่ง แต่เป็นเพียงการที่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าตนมีหนี้ที่ต้องชดใช้ให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยการผ่อนชําระตามกฎหมาย เมื่อไม่มีการผ่อนชําระให้ครบถ้วนตามที่กําหนด จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

🔸 อ่านเพิ่มเต ิม คลิก https://bit.ly/3eFu7Nr

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

10/09/2022

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง คงความเห็นให้จัดซื ้อ ... ทั้งที่รู้แล้วว่าอยู่ในแนวเขตเวนคืน ต้องโทษทางวินัย

📚ถาม หากผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการดำเนินการประมูลซื้อที่ดินถูกคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน เนื่องจากได้เสนอให้จัดซื้อที่ดินที่ผู้ขายไม่มีคุณสมบัติและที่ดินมีภาระผูกพ ัน กรณีดังกล่าวถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยข้าราชการหรือไม่ ? และคำสั่งลงโทษนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

👉🏻ตอบ ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่ าว หน่วยงานได้กำหนดคุณลักษณะของที่ดินที่จะจัดซื้อว่า ต้องเป็นที่ดินที่ผู้เสนอขายโดยตรง กรณีที่ผู้เสนอขายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมต้องมีหลักฐานการยินยอมและมอบอำนาจตามกฎหมาย แต่ในกรณีนี้ผู้เสนอขายได้นำที่ดินมาเสนอขายจำนวน 8 แป ลง โดยมีที่ดิน 4 แปลงเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับมอบอำนาจแล้วก็ตาม แต่ผู้เสนอขายต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมด้วย ดังนั ้น ผู้เสนอขายรายนี้จึงมิใช้ผู้มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้

ส่วนกรณีที่ดินมีภาระผูกพันนั้น ที่ดินบางส่วนที่ได้มีการเสนอขายนี้อยู่ในแนวเขตเวนคืนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ ซึ่งมีการกำหนดแนวเขตเวนคืนไว้โดยชัดเจนแล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ร่วมประชุมในประเด็นที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีข้อสังเกตว่าที่ดินนี้อยู่ในแนวปักหลักเขตที่จะเวนคืน ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบแล้วว่าที่ดินมีคุณลักษณะไม่ตรงตามประกาศ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงเสนอความเห็นให้จัดซื้อตามเด ิม กรณีนี้จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ดังนั้น คำสั่งลงโทษดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

🔸 อ่านเพิ่มเติม คล ิก https://bit.ly/3d4wA3l

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

Photos from ศาลปกครองสงขลา's post 06/09/2022

วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓. ๓๐ น.
นายสุพรรณ บุญรัตน์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนกระบวนพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพของสำนักงานศาลปกครองสงข ลา โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ และยกระดับการดำเนินงานของบุคลากรให้เป็น Smart person ให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส์ หรือระบบประชุมทางจอภาพ ตั้งแต่การประสานคู่กรณี เชื่อมต่อสัญญาณ และสนับสนุนการพิจารณาดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานและมุ่งอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยสะดวก และรวดเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมพัฒนาทักษะดังกล่ าว คือ เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์) และนายช่างคอมพิวเตอ ร์ ณ ห้องพิจารณาคดี ๒ อาคารศาลปกครองสงขลา

04/09/2022

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง คําสั่งระงับใช้รถแท็กซ ี่ … เมื่อมีข้อโต้แย้ง ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงก่อน !

📚ถาม หากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองรถแท็กซี่ ได้เช่าซื้อช่วงและผ่อนชําระครบถ้วนแล ้ว แต่บริษัทไม่ยอมจดทะเบียนโอนให้ ต่อมาขนส่งจังหวัดรับจดทะเบียนไม่ใช้รถชั่วคราวเป็นเวลา 2 ปี ตามคําขอของบริษัท ท่านคิดว ่า การที่ขนส่งจังหวัดมีคําสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าว ซึ่งระบุเหตุผลในคําขอว่ารถไม่พร้อมให้บริการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

👉🏻ตอบ คําสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนายทะเบียนออกคำสั่งโดยที่มิได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งข้อเท็จจริงนั ้น ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ครอบครองและได้ใช้รถยนต์คันพิพาทประกอบอาชีพมาตลอด อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมให้บริการแต่อย่างใด นอกจากนี้นายทะเบียนยังไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบของกรมการขนส่งทางบกที่กําหนดให้ต้องดําเนินการเช่นนั้น

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3RdUNmx

:: สำนักงานศาลปกคร อง ::

03/09/2022

📢 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม "หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจ าก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 13" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป

⚖ โดยมีกำหนดการอบรมประมาณเดือนมกรา คม - ตุลาคม 2566 (ทุกวันเสาร์ - วันอาทิต ย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.)

📍 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครไ ด้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 📍

🌐
ดาวน์โหลดรายละเอียดการคัดเลือก ค่าใช้จ่ายในการอบรม และแบบฟอร์มใบสมัคร คลิก https://bit.ly/3T9DsN7

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ 0 2141 1033 - 4 , 0 2141 0709 (ในวันและเวลาราชการ)
หร ือ E-mail : [email protected]

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

03/09/2022

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง ปลูกผลไม้ท้ายอ่างเก็บน ้ำ ถูกรื้อถอน...รัฐต้องชดใช้หรือไม่ ?

📚ถาม หากผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำต่อจากผู้อื่นโดยไม่มีเอกสารสิทธิและได้ทำการปลูกผลไม้ รวมทั้งได้สร้างบ่อน้ำไว้ แต่ต่อมาเทศบาลได้ปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ำเป็นเหตุให้ผลไม้และบ่อน้ำเสียหาย กรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมีสิทธิโดยชอบในที่ดินนี้หรือไ ม่ และการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำของเทศบาลถือเป็นการกระทำละเมิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ?

👉🏻ตอบ ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวที่ดินพิพาทนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งกฎหมายให้ถือว่าที่ดินประเภทนี้เป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีครอบครองโดยมิชอบและไม่อาจอ้างสิทธิครอบครองในที่ดินขึ้นต่อสู้กับรัฐได้

สำหรับกรณีการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำของเทศบาล ซึ่งเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและเป็นการดำเนินโครงการที่ชอบด้วยกฎหม าย โดยข้อเท็จจริงกรณีนี้รับฟังได้ว่าก่อนที่จะเข้าดำเนินการได้มีการร่วมกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนต้นไม้ที่ปลูกแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรื้อถอน ดังนั้น การดำเนินการของเทศบาลจึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

🔸 อ่านเพิ่มเต ิม คลิก https://bit.ly/3CVKkYH

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post 02/09/2022

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post

Photos from ศาลปกครองสงขลา's post 01/09/2022

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙. ๓๐ น. นายจักรพงษ์ นิลพรหม พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงข ลา เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวง นายอำเภอ หน่วยกำลังในพื้นที่ สำนักงานอัยการสูงส ุด อธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้แทนภาคเอกชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหา คม ๒๕๖๕ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจของจังหวัด กระทรวง/ก รม และภารกิจที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงข ลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

01/09/2022

📢 ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจ "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานศาลปกครอง"
📍คลิก https://bit.ly/3eavCmc

⚖ ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะนำความคิดเห็นของทุกท่านไปประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

🙏🏻 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ค่ะ

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

Photos from ศาลปกครองสงขลา's post 31/08/2022

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ศาลปกครองสงขลาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี การเปิดทำการศาลปกครองสงข ลา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕ ๖๕ นายอาทร คุระวรรณ อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วย คณะตุลาการศาลปกครองสงข ลา และบุคลากรสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมพิธี
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาลปกครองสงขลาและพิธีการทางศาสนา ในโอกาสนี้ได้ถวายเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียนให้กับเจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ ยว เพื่อนำไปสนับสนุนการศึกษาให้แก่สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๑ ปี การเปิดทำการศาลปกครองสงข ลา ณ อาคารศาลปกครองสงขลา

https://youtu.be/CtHi4bqJROk

วิดีโอกิจกรรมวันครบรอบ ๒๑ ปี การเปิดทำการศาลปกครองสงขลา
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

#งานประชาสัมพันธ์ศาลปกครองสงขลา

31/08/2022
Photos from ศาลปกครองสงขลา's post 30/08/2022

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอนนต์ ทองสัมฤทธ ิ์ ตุลาการศาลปกครองสงขลา ในฐานะตุลาการเจ้าของสำนวนได้มีคำสั่ง โดยความเห็นชอบของอธิบดีศาลปกครองสงขลา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมภพ ช่วยเนี ยม พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ นางพัชรี บุญรัตน์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ และนางสาวผุสดี รองสวัสด ิ์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ ออกตรวจสอบสถานที่พิพาทคดีละเมิด ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตอ บ้านเขาจันทร์ ตำบลหนอง ธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

30/08/2022

⚖️สื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)
🌐ในรูปแบบ e-Book คล ิก https://bit.ly/3P9rNMh
📚ดาวน์โหลดในรูปแบบ pdf คลิก https://bit.ly/3KYA2rd

🔸สำนักงานศาลปกครอง ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigati on Portal) เพื่อเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ใช้งาน ตั้งแต่การลงทะเบียน การยื่นคำฟ้อง การยื่นคำให้การ การยื่นคำคัดค้านคำให้ก าร การยื่นคำขอพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ การตอบรับการใช้งาน ตลอดจนการชำระค่าธรรมเนียมศาล

📍 เข้าใช้งานระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ คลิก https://bit.ly/2wzSpCF

📡ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 (ในวันและเวลาราชการ)

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

29/08/2022

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ...โอนให้แก่กันได้หรือไ ม่ ?

📚ถาม หากสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เปิดสถานบริการร่วมกัน โดยผู้เป็นภรรยาเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต แต่ต่อมาทั้งสองได้จดทะเบียนหย่าและผู้เป็นอดีตสามีได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบกิจการ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการนั้นไ ด้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีนี้คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

👉🏻ตอบ คำสั่งไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการที่พิพาทดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล ้ว เนื่องจากใบอนุญาตตั้งสถานบริการเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตรายนั้นโดยเฉพาะ ไม่อาจโอนให้แก่ผู้ใดได้แม้จะเคยเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายมาก่อนในขณะดำเนินกิจการก็ตาม นอกจากการตกทอดทางมรดกและเป็นทายาทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้เป็นอดีตสามีประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปก็ต้องทำการยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่

🔸 อ่านเพิ่มเติม คล ิก https://bit.ly/3q6fZiJ

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

29/08/2022

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง เพิกถอนการเลือกกำนัน...ซึ่งกระทำไปก่อนที่การลาออกของกำนันคนเก่าจะมี ผล !

📚ถาม หากนายอำเภอมีคำสั่งอนุญาตให้กำนันคนเดิมลาออกจากตำแหน่งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ต่อมานายอำเภอได้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งและมีคำสั่งให้กำนันคนใหม่พ้นจากตำแหน่ง ท่านคิดว่าคำสั่งอนุญาตให้กำนันคนเดิมลาออกและคำสั่งแต่งตั้งกำนันคนใหม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? และศาลปกครองมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งของนายอำเภอที่ยกเลิกเพิกถอนกระบวนการเลือกกำนันดังกล่าวได้หรือไม่?

👉🏻ต อบ คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งกำนัน เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด มิใช่นายอำเภอ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมส่งผลให้การดำเนินการคัดเลือกกำนันแทนตำแหน่งที่ว่ าง ซึ่งกระทำก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีคำสั่งอนุญาตให้กำนันคนเดิมลาออก ตลอดจนคำสั่งแต่งตั้งกำนันคนใหม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย
และศาลปกครองมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวไ ด้ เนื่องจากคำสั่งให้กำนันคนใหม่พ้นจากตำแหน่งเกินระยะเวลาเพิกถอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

🔸 อ่านเพิ่มเต ิม คลิก https://bit.ly/3AqeuAn

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

29/08/2022

⚖ คดีเด็ด 7 บรรทัด Ep. 108

🚩ถ าม ข้าราชการมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่มาทำงานสายเกินกว่าจำนวนครั้งที่ราชการกำหนด ผู้มีอำนาจสามารถใช้ดุลพินิจไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนได้หรือไม่?

:: สำนักงานศาลปกครอง ::
———————————————
📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอ
-
สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Li ne OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTu be: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YWe

Photos from สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก's post 24/08/2022

Photos from สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก's post

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post 24/08/2022

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post

24/08/2022

⚖ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่ส อบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ระดับชำนาญการ รายละเอียดเพิ่มเต ิม คลิก https://bit.ly/3pDTFfU

::สำนักงานศาลปกครอง::

———————————————
📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go. th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Line OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitt er: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTube: http://bit.ly/2V0iogv
- Goog le podcast: http://bit.ly/31GJ1YWe

23/08/2022

::🆕 Act News ฉบับที่ 159 ฉบับล่าสุด🎉::

🚩สำนักงานศาลปกคร อง ขอเชิญทุกท่านติดตามอ่านข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของศาลปกครอง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์รายปัก ษ์ ACT News ฉบับที่ 159 วันที่ 1 - 15 สิงหา คม 2565)

📕อ่านเพิ่ม (E-Book) คลิก https://anyflip.com/gipy/evep/
(โดยท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านได้เพียงแค่เลือกเมนู 🧾Table Of Conten ts ซึ่งอยู่บริเวณแถบเครื่องมือด้านบนของ E-Book)
📘อ่านเพิ่ม (PDF) คลิก https://bit.ly/3wniWyy

:: สำนักงานศาลปกคร อง ::
———————————————
📡ช่องทางการติดต่อของสำนักงานศาลปกครอง
- สายด่วนศาลปกครอง: 1355
- www.admincourt.go.th
- Facebook: http://bit.ly/38A6aPq
- Li ne OA: https://lin.ee/4KbchEO
- Instagram: http://bit.ly/37xJduV
- Twitter: http://bit.ly/2P2iHn7
- YouTu be: http://bit.ly/2V0iogv
- Google podcast: http://bit.ly/31GJ1YWe

23/08/2022

📢 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม "หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจ าก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 13" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป

⚖ โดยมีกำหนดการอบรมประมาณเดือนมกรา คม - ตุลาคม 2566 (ทุกวันเสาร์ - วันอาทิต ย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.)

📍 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครไ ด้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 📍

🌐
ดาวน์โหลดรายละเอียดการคัดเลือก ค่าใช้จ่ายในการอบรม และแบบฟอร์มใบสมัคร คลิก https://bit.ly/3T9DsN7

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ 0 2141 1033 - 4 , 0 2141 0709 (ในวันและเวลาราชการ)
หร ือ E-mail : [email protected]

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post 21/08/2022

Photos from สำนักงานศาลปกครอง's post

21/08/2022

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง จดทะเบียนหย่าไม่เป็นไปตามสัญญาฯ...ฟ้องเพิกถอนที่ศาล ใด ?

📚ถาม ในกรณีที่ผู้อำนวยการเขตจดทะเบียนการหย่า "ตามคำสั่งศาล" และออกใบสำคัญการหย่าไม่เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลเยาวชนและครอบครัว ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูและการจัดการทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสไ ด้ กรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องผู้อำนวยการเขตต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนใบสำคัญการหย่าดังกล่าวได้หรือไม่

👉🏻ตอบ ไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนใบสำคัญการหย่าได้ โดยถึงแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองก็ต าม แต่เนื่องจากการวินิจฉัยความไม่สมบูรณ์ของการจดทะเบียนการหย่าเป็นคดีที่เข้าข้อยกเว้นไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และเป็นคดีครอบครัวที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นศาลชำนัญพิเศษ

🔸 อ่านเพิ่มเติม คล ิก https://bit.ly/3A7qsyM

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

21/08/2022

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง ทายาทผู้ถูกลงโทษทางวิน ัย ... ขอใช้สิทธิฟ้องคดีแทนผู้ตายได้หรือไม่ ?

📚ถาม หากเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยได้ถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ ทายาทผู้ถูกลงโทษวินัยจะมีสิทธินําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองแทนผู้ตายได้หรือไ ม่ ? และกรณีหลังจากที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ได้นำเงินมาคืนหลวงแล้ว มีผลต่อการลงโทษทางวินัยหรือไม่ ?

👉🏻ตอบ ผู้ฟ้องคดีเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายจึงอยู่ในฐานะทายาทที่จะฟ้องแทนผู้ตายไ ด้ และแม้ว่าต่อมาเจ้าหน้าที่จะคืนเงินดังกล่าวแล้ว ก็ไม่มีผลลบล้างการกระทำความผิดที่กระทำสำเร็จได้

🔸 อ่านเพิ่มเติม คล ิก https://bit.ly/3R2qKhr

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

19/08/2022

⚖ สำนักงานศาลปกครอง ขอทุกท่านเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกฎหมายมหา ชน โดยเฉพาะกฎหมายปกครองในคณะนิติศาสตร์”

🚩วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เว ลา 13.30 - 16.30 น.

🔹️รับฟังมุมมองที่น่าสนใจจาก..

- ศาสตราจารย์พิเ ศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด
- ผู้ช่วยศาสตราจาร ย์ ดร. ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
-
รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสต ร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ ดร. ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒ นา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

🔹️ดําเนินการสัมมนา โดย
- ดร. ประสาท พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

🌐สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง 🚩Facebook สำนักงานศาลปกครอง
👉🏻หรือรับชมผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้แก่
1.
ระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings คลิก https://admincourtdemo.webex.com/admincourtdemo/j.php?MTID=m72d17ba04538c74562f8c08ee2a44399
- Meeti ng Number : 2513 984 1890
- Meeti ng Password : 123456789
2. ระบบ Live Streami ng ทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

⏰️ เปิดห้องสัมมนาตั้งแต่ 12.30 น. เป็นต้นไป

📝
: ลงทะเบียนและฝากประเด็นคำถามเพื่อสอบถามวิทยากร
ได้ที่ 👉 https://forms.gle/La581jbJo6LG76ZC6

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง 0 2141 0720 (คุณพรทิพ ย์) (ในวันและเวลาราชการ)

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

Photos from ศาลปกครองสงขลา's post 18/08/2022

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐. ๓๐ น. อธิบดีศาลปกครองสงขลา มอบหมายให้นางสาวนพวรรณ ศักดิ์เสรีนุกูลกิจ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างชา ติ สร้างแนวคิด คนเก่ง คนกล้า พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕ ๖๕ ในหัวข้อ“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครอง” ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น ๓ สนามกีฬาติณสูลานน ท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

📢 ขอเชิญรับชมเทปบันทึกภาพย้อนหลัง 🔺การกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา...
นายอาทร คุระวรรณ อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลาร่วมบันทึกเทปโทรท...
ศาลปกครองสงขลา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิ นี ...
โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี
ขอเชิญรับฟังรายการกฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดยศาลปกครอง  หัวข้อ ทางเลือกใหม่ในการฟ้องค ดี ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์...
📍ศาลปกครองสงขลา ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ📍📍  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ...
ศาลปกครองสงขลาจัดกิจกรรมศาลปกครองสงขลาปันสุข เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี เปิดทำการศาลปกครองสงขลา ( 31 สิงหาคม 2564) โดยดำเนิ...
ขอเชิญชม คลิปแนะนำวิธีการลงทะเบียนการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์Easy e-Admincourt อยู่บ้านก็ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอ...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

1111
Songkhla
90100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
472 ถนนไทรบุรี
Songkhla, 90000

สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9"
แหลมสนอ่อน
Songkhla, 90000

หน่วยงานราชการ

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ
472 ถ. ไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเ
Songkhla, 90000

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ
Songkhla, 90000

ติดต่อประสานงาน 074-536-511

Icofis_TSU Icofis_TSU
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
Songkhla, 90000

Institute of Community Operation for Integrated Studies

Thaksin University Thaksin University
Songkhla, 90000

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช
ถนน ริมทะเล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.
Songkhla, 90000

ศรชล.ภาค ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล
เพชรเกษม
Songkhla, 90160

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
1 ถนนราชดำเนินนอก
Songkhla, 90000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช?

กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ
ถนนแหลมสนอ่อนเยื้อนท่าแพขน
Songkhla, 90000

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
บ่อยาง
Songkhla, 90000

ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

Songkhla Province Songkhla Province
86 ซอย.55 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.ส
Songkhla, 90000