กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ

กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานอัยการภาค ๙
สำนักงานอัยการภาค ๙
Laem Son Road
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำ
เลขที่ 20 ถนน ชลเจริญ ตำบล บ่อย
ตำรวจภูธรเมืองสงขลา
ตำรวจภูธรเมืองสงขลา
1/19 ถ.แหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมืองส
PIPO สงขลา
PIPO สงขลา
79 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเ
79/1 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง
กองสวัสดิการสังคม ทน.สงขลา
กองสวัสดิการสังคม ทน.สงขลา
ราชดำเนิน, Amphoe Muang Songkhla
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราช
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขล
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขล
ศุนย์ราชการจังหวัดสงขลา
งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ
งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ
90000
Songkhla Province
Songkhla Province
86 ซอย.55 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.ส
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
บ่อยาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
1 ถนนราชดำเนินนอก
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
เทศบาลนครสงขลา
แผนกดุริยางค์ ฐานทัพเรือสงข
แผนกดุริยางค์ ฐานทัพเรือสงข
กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห
90 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อ

ความคิดเห็น

# กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 22/09/2022

🗓วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕ ๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานเพลิง ศพ ▪️

—————————————————————————
หมายรับสั่งที่ ๑๔๔๑๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕ ๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นายนิตย์ จันทศรี เป็นกรณีพิเศษ

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายอรินทราช อุมะระ โห นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงข ลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ เมรุวัดควนหวาด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส ิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 22/09/2022

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 22/09/2022

🍀ประเพณีวันสาทเดือนสิบ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวันชิงเปรต จะกำหนดขึ้น ๒ วัน ในหนึ่ง ปี คือวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ เป็นวันรับตาย าย หรือรับเปรต และวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วันส่งตายายหรือวันส่งเป รต ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเว ที ต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และยังถือเป็นวันรวมญาติของชายปักษ์ใต้อีกด้วย

🍀สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงข ลา ได้เห็นซึ่งความสำคัญของประเพณีวันสาทเดือนสิบ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมแห่แห่หมฺรับไปยังวัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุ ศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เว ลา ๐๙.๐๐ น.

🌿🌿โดย มี นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมใจสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนส ิบ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของคนภาคใต้

ณ วัดสระเกษ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงข ลา

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 19/09/2022

🗓วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕ ๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️เครื่องเกียรติยศประกอบศพ▪

—————————————————————————
ตามหมายรับสั่งที่ ๑๔๒๒๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕ ๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพ พระครูจันทสารวินิจ (ดำรง จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดชะแล

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายนเรศ สมชื ่อ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 15/09/2022

🗓วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕ ๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานน้ำหลวงอาบ ศพ ▪️

▪️พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพ▪

—————————————————————————
ตามบันทึกหมายรับสั่งที่ ๑๓๐๖๗/๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ+สุกำ+หีบลายก้านแย่ง นายเสงี่ ยม ชัยสวัสดิ์ ต.ช.,ต.ม. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายธีระพล แสงม ณี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงข ลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ ศาลาการเปรียญวัดดอน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส ิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 14/09/2022

🗓วันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕ ๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานเพลิง ศพ ▪️

—————————————————————————
หมายรับสั่งที่ ๑๓๙๗๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยา ยน ๒๕๖๕ พระราชทานเพลิงศพนางมะลิ คล้ายหนู เป็นกรณีพิเศษ

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายอรินทราช อุมะระ โห นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงข ลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ เมรุชั่วคราวป่าช้าม่วงเตี้ย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส ิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 02/09/2022

🔷🔹ผ้าไทยใครใส่ก็ดูดี🔹🔷

การสวมใสชุดผ้าไทยเป็นสิ่งสะท้อนให้ถึงเห็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ท้องที่ในแต่ละภาค

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 01/09/2022

🗓🗓วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย ู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานเพลิง ศพ ▪️

——————————————————————————
หมายรับสั่งท ี่ ๑๓๒๒๕ พระราชทานเพลิงศพ พลเอก มนัส เสถียรกาล ม.ว.ม.,ป .ช. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม


🔹นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายภารกิจให้ นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานท ี่ ๑๕ สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานท ี่ ๑๕ สงขลา สนับสนุนกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประโคมปี่ไฉน-กลองชนะ ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ เมรุวัดคลองเปล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 01/09/2022

#พิธีพระราชทานดินฝังศพของศาสนาอิสลาม

🗓วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กันยายน ๒๕ ๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานดินไปในการฝัง ศพ ▪️

—————————————————————————
หมายรับสั่งที่ ๑๓๓๘๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหา คม ๒๕๖๕ พระราชทานดินไปในการฝังศพ นางปีเหย๊าะ หมัดสะแหล๊ะ เป็นกรณีพิเศ

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายนเรศ สมชื ่อ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงข ลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ กุโบว์บ้านม่วง อำเภอสะเ ดา จังหวัดสงขลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 30/08/2022

🗓วันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕ ๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานเพลิง ศพ ▪️

—————————————————————————
หมายรับสั่งที่ ๒๓๒๓๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหา คม ๒๕๖๕ พระราชทานเพลิงศพ นางเยี่ยม เหมะรักษ์ เป็นกรณีพิเศษ

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายธีระพล แสงม ณี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงข ลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ เมรุวัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 30/08/2022

🗓🗓วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางศศิฑอณ ร์ สุวรรมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมประธานที่ประชุมโครงการติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยมีนางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานท ี่ ๑๕ สงขลา นายสถิตธรรม แสงจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานท ี่ ๑๕ สงขลาและกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังและรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และที่ตั้งกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 28/08/2022

🗓วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕ ๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานเพลิง ศพ ▪️

—————————————————————————
หมายรับสั่งที่ ๑๓๒๑๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕ ๖๕ พระราชทานเพลิงศพ นางสาวสายสุนีย์ นวลมิ่ง ท.ม.,ต.ช. ข้าราชการชำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิกา

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายนเรศ สมชื ่อ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงข ลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ เมรุวัดโรงวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส ิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 27/08/2022

🗓🗓วันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย ู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานน้ำหลวงอาบ ศพ ▪️
▪️ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบ ศพ ▪️

——————————————————————————
หมายรับสั่งท ี่ ๑๓๒๒๔ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พลเอก มนัส เสถียรกาล ม.ว.ม.,ป .ช. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม


🔹นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายภารกิจให้ นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานท ี่ ๑๕ สงขลา นายนเรศ สมชื่อ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิ ธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา สนับสนุนกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประโคมปี่ไฉน-กลองช นะ ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลสิริธรรม วัดคลองเปล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส ิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 21/08/2022

🗓วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕ ๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานเพลิง ศพ ▪️

—————————————————————————
หมายรับสั่งที่ ๑๒๖๙๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหา คม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางจู้ สิงห์หนู เป็นกรณีพิเศ

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายนเรศ สมชื ่อ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงข ลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ เมรุวัดปลักชะเมา อำเภอนาทวี จังหวัดสงข ลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 18/08/2022

🗓🗓วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายชนะก ิจ คชชี ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และนายสิทธิศักดิ์ จำเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพิธีและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดสตูล

โดยนางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงข ลา มอบหมายภารกิจให้นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชท าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในครั้งนี้ด้วย

📍📍ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดสตูล

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 17/08/2022

🗓🗓วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายชนะก ิจ คชชี ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และนายสิทธิศักดิ์ จำเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพิธีและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดตรัง

โดยนางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงข ลา มอบหมายภารกิจให้นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชท าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในครั้งนี้ด้วย

📍📍ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดตรัง

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 13/08/2022

🗓วันเสาร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕ ๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานเพลิง ศพ ▪️

—————————————————————————
ที่ ๑๒๓๐๘ ลงวันที่ ๙ สิงหา คม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นายถ้อง มโณเรศ เป็นกรณีพิเ ศษ

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายธีระพล แสงม ณี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงข ลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ เมรุวัดประตูไชย อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส ิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 11/08/2022

🗓🗓วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เว ลา ๑๔.๐๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

▪️ พระราชทานเพลิง ศพ ▪️


——————————————————————————
หมายรับสั่งท ี่ ๑๒๒๔๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเพลิงศพ นางดรุ ณี ถาวรนุกิจกุล ป.ม.,ท.ช. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ


🔹นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายภารกิจให้ นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานท ี่ ๑๕ สงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิ ธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา สนับสนุนกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

📍📍 ณ เมรุวัดพุทธิการ าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

10/08/2022

"หนึ่งในความภาคภูมิใจ คือการได้สวมใส่ผ้าไทยที่งดงาม"

นายชนะกิจ คชชี
ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 10/08/2022

🗓🗓 วันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.


องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงข ลา กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ร่วมจัดโครงการศาสนพิธีสำหรับเยาว ชน ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเคลือข่ายในจังวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานท ี่ ๑๕ สงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการศาสนพิธีสำหรับเยาวชน ประชาชน ประจำ ปี ๒๕๖๕ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

📍 📍ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 09/08/2022

🗓วันอังคาร ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว ทรงพระราชทานคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ แด่คณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา

ในการนี้ นายเจษฎา จิตรั ตน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหา คม ๒๕๖๕

📍📍ณ วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ระบบลงนามถวายพระพร 09/08/2022

ระบบลงนามถวายพระพร

🔴 ขอเชิญชวนทุกท่าน📝ร่วมลงนามถวายพระพร 🙏
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล วง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระอง ค์

ระบบลงนามถวายพระพร ระบบลงนามถวายพระพร

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 09/08/2022

🗓วันอังคาร ที่ ๙ สิงหา คม ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

▪️ พระราชทานเพลิง ศพ ▪️

—————————————————————————
หมายรับสั่งที่ ๑๒๑๗๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕ ๖๕ พระราชทานเพลิงศพ นางนงค์นุช อรรถานุรักษ์ ท.ม.,ท.ช. ข้าราชการชำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิก าร

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายอรินทราช อุมะระ โห นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงข ลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ เมรุวัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส ิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 05/08/2022

🗓วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕ ๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานน้ำหลวงอาบ ศพ ▪️
▪️พร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบ ศพ ▪️

—————————————————————————
หมายรับสั่งที่ ๑๒๑๗๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕ ๖๕ ขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ-สุกำ-หีบทองลายสลัก นางนงค์นุช อรรถานุรักษ์ ท.ม.,ท.ช. ข้าราชการชำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิก าร

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายอรินทราช อุมะระ โห นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงข ลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ ศาลาสรณัง วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงข ลา จังหวัดสงขลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน

Photos from กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่ ๑๕ สงขลา 's post 04/08/2022

🗓วันพฤหัสบดี ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕ ๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

▪️ พระราชทานเพลิง ศพ ▪️

—————————————————————————
หมายรับสั่งที่ ๑๑๘๓๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕ ๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ (หีบทองลายสลัก) นายสมมาตร สุวรรณรัต น์ ท.ม.,ต.ช. ข้าราชการการบำนาญ สังกัดกระทรวงคมนาคม

🔹 นางเล ขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายกรกฤช พงศ์พัสสะระ ผู้อำนวยก าร กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงขลา โดยมี นายนเรศ สมชื ่อ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑๕ สงข ลา ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง

📍📍 ณ เมรุวัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
——————————————————————
#กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่15สงขลา
#ขอรับพระราชทานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
#ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส ิน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ถนนแหลมสนอ่อนเยื้อนท่าแพขน
Songkhla
90000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
472 ถนนไทรบุรี
Songkhla, 90000

สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9"
แหลมสนอ่อน
Songkhla, 90000

หน่วยงานราชการ

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ
472 ถ. ไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเ
Songkhla, 90000

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ
Songkhla, 90000

ติดต่อประสานงาน 074-536-511

Icofis_TSU Icofis_TSU
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
Songkhla, 90000

Institute of Community Operation for Integrated Studies

Thaksin University Thaksin University
Songkhla, 90000

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช
ถนน ริมทะเล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.
Songkhla, 90000

ศรชล.ภาค ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล
เพชรเกษม
Songkhla, 90160

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
1 ถนนราชดำเนินนอก
Songkhla, 90000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช?

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
บ่อยาง
Songkhla, 90000

ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

Songkhla Province Songkhla Province
86 ซอย.55 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.ส
Songkhla, 90000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั
130/2 ถ.ติณสูลานนท์ ม.8 ต.พะวง อ.เมื
Songkhla, 90100

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง