มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

แผนกดุริยางค์ ฐานทัพเรือสงข
แผนกดุริยางค์ ฐานทัพเรือสงข
กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสง
กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่1
กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่1
"", Thepha
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลั
เทศบาลนครสงขลา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย
1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง
Songkhla Province
Songkhla Province
86 ซอย.55 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.ส
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขล
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขล
ศุนย์ราชการจังหวัดสงขลา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะ
93 ถนนเทศบาล1 ตำบลสะเตง, Yala
PIPO สงขลา
PIPO สงขลา
79 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง
สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา
สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา
ถนนชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอ
ตำรวจภูธรเมืองสงขลา
ตำรวจภูธรเมืองสงขลา
1/19 ถ.แหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมืองส
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำ
เลขที่ 20 ถนน ชลเจริญ ตำบล บ่อย
สำนักงานอัยการภาค ๙
สำนักงานอัยการภาค ๙
Laem Son Road
กองบังคับการตำรวจตระเวนชาย
กองบังคับการตำรวจตระเวนชาย
432/1 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
472 ถนนไทรบุรี
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิท
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขล, Amphoe Muang Songkhla

ความคิดเห็น

#ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี แบบรับตรง

📍ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแบบรับตรง และทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารแนบ ➡️https://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/Admission_Clearing.pdf

📍ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ดำเนินการดังนี้

เข้าสู่ระบบ/เลือกเมนูประกาศผลสอบคัดเลือก/กดปุ่ม กรอกประวัติและพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 📅 วันท ี่ 29 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

❌จากนั้นดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้งในระบบ❌
ผลงานมหาวิทยาลัย Green Youth ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานระดับทอง ประจำปี 2563 🎉 #GreenYouthก้าวสู่GreenUniversity
โครงการครอบครัวสุข ใจ ลดขยะเป็นศูนย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรมาร่วมบริจาคขยะและนำขยะมาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของต่างๆ มีการทำตะแกรงคัดแยกขยะพลาสติกไว้ตามจุดต่า งๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่ามีการแยกขยะพลาสติกมากขึ้น ชั่งน้ำหนักรวมได้ 157.5 กิโลกรัมเลยทีเดียว ทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับนักศึกษาทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยอีกด้ วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ นอกจากสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมแล้ว ยังช่วยให้การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการได้ง่ายขึ้นด้วย สุดยอดสองเด้งไปเลยย
#GreenUniversity
#GreenYouthกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#ชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
มทร ศรีวิชัย จัดตรวจหาเชื้อโควิดในสถานศึกษา ออกอากาศ ผ่านช่ อง Thai pbs ศูนย์ข่าวภาคใต้ เวลา 11.20น. วันท ี่ 28 มกราคม 2565
https://youtu.be/2khkBAqZxmo
มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
⚡ มทร.ศรีวิชัย พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 📌
-- พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ด้วยนวัตกรรม
--
การจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม
-- การจัดการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม
#สงขลา #ตรัง #นครศรีธรรมราช
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/QXZzc
.
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม
#www_RMUTSV_ac_th #plan_rmutsv_ac_ th
มทร.ศรีวิชัย นำร่องตรวจ ATK เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อ COV ID -19 เชิงรุก
ประกาศจากกองกลาง
เรื่อง กำหนดทางเข้า- ออก ภายในมทร.ศรีวิชัย สงขลา
มทร ศรีวิชัย ตรวจเชิงรุก COVID 19 https://youtu.be/siMJMYSgbpQ
มทร.ศรีวิชัย คัดกรองโควิด-19
https://www.technologychaoban.com/agri-news/article_206267
บุคลากร มทร.ศรวิชัย วิทยาเขตตรัง นำร่องตรวจ ATK ตามมาตรการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื ้อ COVID-19 เชิงรุก เพื่อเตรียมรับการเปิดเรียนแบบ On site https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220127191709343
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยือนถิ่น มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เรียนรู้การจัดการเกษตรสมัยใหม่ P TT RUTS Smart Farming https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_206068
มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม รับการตรวจประเมินด้านสุขอนามัย COVID-19 จาก ส สอ. เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนเละเตรียมพร้อม On Site สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักศึกษา https://www.facebook.com/radiothailandnakhonsithammarat/posts/6966496063393052

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช?

เปิดเหมือนปกติ

12/06/2022

🎉🎉คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ
นายเกรียงไกร หนูยิ่ง
ได้รับ รางวัลเชิดซูเกียรติคนดีของสังคม " ชัยยะมง คล "
สาขา เยาวชนดีเด่นแห่งปี "ด้านคุณธรรมและจริยธรรม"
จัดโดยคณะกรรมการโครงการคนดีของสังคมและสภาองค์กรอนุรักษ์วัฒนธรรมช่วยเหลือเด็ก

10/06/2022

📢ตรวจสอบประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
🔸1.เข้าเว็บไซต์ e-service.rmutsv.ac.th/
🔸2.เลือกเมนู Staff
🔸3.เลือกรายการ "ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร"
🔸4.เข้าสู่ระบบ โดยใ ช้ e-Passport
🔸5.เลือกเมนู ประวัติรับเครื่องราชฯ
🔸6.แสดงรายการประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
📌หมายเหตุ:หากข้อมูลไม่ถูกต้องติดต่อกองบริหารงานบุคคล

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย's post 10/06/2022

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬา มทร.แห่งประไทย

10/06/2022

#งานสุกดิบก่อนเริ่มการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand 2022 ในเดือนสิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช ัย ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กลุ่มภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนา “โหมโร ง” พลังปัญญาแดนใต้ : พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนความสำเร็จของเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้กับงานวิจัยพัฒนาพื้นที่

ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อม การสร้างการรับร ู้ และการสื่อสาร ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

กำหนดการเสวนาโหมโรงของเครือข่ าย
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั ่น ZOOM Cloud Meetings
Meeting ID : 924 9979 2026
Passco de : 689265

Photos from คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย's post 09/06/2022

วันที่ 9 มิถุนายน 2565
ดร.นุช ลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีลงน าม Memorandum of Agreement ระหว่าง คณะศิลปศาสต ร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมร าช เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนแนะแนวการศึก ษา ให้ข้อมูลการศึกษา และคำปรึกษาทางวิชาการ แก่นักเรียนภายใต้โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนา ยน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

06/06/2022

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับและกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

อ่านรายละเอียดที่ https://reg.rmutsv.ac.th/reg/news/topic.php?q=371

06/06/2022

อยากเริ่มอนาคตที่ดี เริ่มที่ #วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พื้นที่ขนอม
.
#รับสมัครสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวช./ปวส.
👑รอบที่ 3.5 แบบรับตรงอิส ระ ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 65 (ปวช./ปวส.)
👑รอบท ี่ 4 Direct Admission (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันนี้ - 17 มิ .ย. 65 (ม.6)
.
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
- หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
- หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแร
-
หลักสูตรวิชาการบัญชี
- หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
.
#สมัครออนไลน์
คลิก : https://admission.rmutsv.ac.th/
💁 สายด่วนมาที่ 075-7540 24 , 089-7291835
.
#ราชมงคลศรีวิชัยขนอม
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#พื้นที่ขนอม
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย

06/06/2022

😃คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย😃
วุฒิ​ ม.6 เพิ่มรอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึก ษา 2565
รอบที่ 4 Direct Admission (เพิ่มเติม)
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันท ี่ 6 - 17 มิถุนายน 2565
***คุณสมบัติ : ต้องไม่ยืนยันสิทธ ิ์ Clearing House อยู่กับสถาบันที่เข้าร่วมระบบ TCAS
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/
ดูคณะ/สาขาที่เปิดรับได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/course.php (ข้อมูลอัปเดตตลอดเวลา)
ปฏิทินการรับสมั คร https://admission.rmutsv.ac.th/.../TCAS4_DirectAdmission..

06/06/2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย #อยากเป็นวิศวกร
.
ม.6 เพิ่มรอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึก ษา 2565
มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 Direct Admission (เพิ่มเติม)
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันท ี่ 6 - 17 มิถุนายน 2565
.
***คุณสมบัติ : ต้องไม่ยืนยันสิทธ ิ์ Clearing House อยู่กับสถาบันที่เข้าร่วมระบบ TCAS
.
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/
ดูคณะ/สาขาที่เปิดรับได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/course.php (ข้อมูลอัปเดตตลอดเวลา)
ปฏิทินการรับสมั คร https://admission.rmutsv.ac.th/.../TCAS4_DirectAdmission...

06/06/2022

นักศึกษาใหม่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์ https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php
👉👉เพื่อความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ที่ต้องอัพโหลดรูปภาพเพื่อใช้รายงานตัวในระหว่างวันที่ 6 - 20 มิถุนา ยน 2565 ดำเนินการได้ โดย
1. นักศึกษาสามารถถ่ายรูปและตัดต่อเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อใช้อัพโหลดในการรายงานตัว
2.
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ 👉🏻 https://bit.ly/3hVrLt9 เพื่อใช้ในการตัดต่อรูปภาพสำหรับการรายงานตัวดังกล่ าว

#อัพข้อมูล ระหว่างวันที่ 6-20 มิถุนายน 2565
#นักศึกษาหญิง ให้รวบ ผม กรณีผมสั้นให้เอาผมทัดหูให้เห็นใบหน้าชัดเจน
#นักศึกษาชาย ทรงผมสุภาพ

ขอบคุณคณะบริหารธุรกิจสำหรับไฟล์ต้นฉบับ

06/06/2022

🎉ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม.6 ที่ยังไม่มีที่เรียน
มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 Dire ct Admission (เพิ่มเติม)

✅วันที่ 6 - 17 มิถุนา ยน 2565✅

คุณสมบัติ : ❎ต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House อยู่กับสถาบันที่เข้าร่วมระ บบ TCAS❎

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/
ดูคณะ/สาขาที่เปิดรับได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/course.php (ข้อมูลอัปเดตตลอดเวลา)

🎉ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม.6 ที่ยังไม่มีที่เรียน
มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 Dire ct Admission (เพิ่มเติม)

✅วันที่ 6 - 17 มิถุนา ยน 2565✅

คุณสมบัติ : ❎ต้องไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House อยู่กับสถาบันที่เข้าร่วมระ บบ TCAS❎

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/
ดูคณะ/สาขาที่เปิดรับได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/course.php (ข้อมูลอัปเดตตลอดเวลา)
ปฏิทินการรับสมัครhttps://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/TCAS4_DirectAdmission_2.pdf

06/06/2022

🔶🔶 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา พร้อมผลักดันนักศึกษา และผลผลิตของภาคการบริการท่องเที่ยว และการโรงแ รม ร่วมมือออกสู่ตลาดแรงงานซาอุดิอาระเบีย
.
.
ดร.นุชเนตร กาฬสมุทร์ อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสต ร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กล่าวว่า ทางหลักสูตรฯ มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ทางด้านการโรงแ รม และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบการเรียนการสอน จะเรียนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติทุกชั้นปี พร้อมกับส่งนักศึกษาไปฝึกงานทั้งในประเ ทศ และต่างประเทศ เช่น นักศึกษาปี 1 จะต้องออกไปฝึกงานในแผนกแม่บ้าน รับองค์คงความรู้ต่ าง ๆ ชั้นปีที่ 2 ต้องไปฝึกในแผนก F&B อาห าร เครื่องดื่ม การชงบาริสต้า และการโชว์บาร์เทนเดอร์ ส่วนชั้นปีที่ 3 ให้นักศึกษาไปฝึกในแผ นก Front office และชั้นปีที่ 4 ไปฝึกในแผนกต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ
.
ซึ่งหลังจากฝึกงานจบในชั้นปีท ี่ 4 ส่วนใหญ่ทางสถานประกอบการจะรับเข้าทำงานทันที ทำให้นักศึกษาผลผลิตของหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมของ มทร.ศรีวิชัย มีอัตราการมีงานทำในภาคของธุรกิจบริการ โรงแ รม ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งภาคบริการบนเรือสำราญ จำนวนกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
.
​จากการที่รัฐบาลทำความร่วมมือด้านแรงงาน กับซาอุดีอาระเบ ีย เตรียมที่จะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ทางหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ก็มีความพร้อม และมองว่ามีประโยชน์กับนักศึกษา ในเรื่องของการขับเคลื่อนแรงงาน โดยถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีนักศึกษาที่จบ ไป ของหลักสูตรฯ ได้ทำงานอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว อย่างเช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการพัฒนานักศึกษาต่อไปด้ วย เพราะแรงงานภาคการบริการ การโรงแรมเป็นอีกหนึ่งความต้องการ ตอบสนองอุตสาหกรรมของซาอุดิอาระเบีย
.
หากโครงการดังกล่าวนี้เป็นไปได้ด้วยดี ก็จะส่งผลดีต่อประเทศชาติ และนักศึกษาที่จบออกมาด้วย ให้เชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแ รม มทร.ศรีวิชัยเอง ก็มีความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดแรงงานอุสาหกรรมบริการทั้งในไทย และต่างประเทศ
#แรงงาน #ไทยซาอุ #งานบริการท่องเที่ ยว #โรงแรม

🔶🔶 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา พร้อมผลักดันนักศึกษา และผลผลิตของภาคการบริการท่องเที่ยว และการโรงแ รม ร่วมมือออกสู่ตลาดแรงงานซาอุดิอาระเบีย
.
.

ดร.นุชเนตร กาฬสมุทร์ อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสต ร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กล่าวว่า ทางหลักสูตรฯ มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ทางด้านการโรงแ รม และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบการเรียนการสอน จะเรียนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติทุกชั้นปี พร้อมกับส่งนักศึกษาไปฝึกงานทั้งในประเ ทศ และต่างประเทศ เช่น นักศึกษาปี 1 จะต้องออกไปฝึกงานในแผนกแม่บ้าน รับองค์คงความรู้ต่ าง ๆ ชั้นปีที่ 2 ต้องไปฝึกในแผนก F&B อาห าร เครื่องดื่ม การชงบาริสต้า และการโชว์บาร์เทนเดอร์ ส่วนชั้นปีที่ 3 ให้นักศึกษาไปฝึกในแผ นก Front office และชั้นปีที่ 4 ไปฝึกในแผนกต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ
.

ซึ่งหลังจากฝึกงานจบในชั้นปีท ี่ 4 ส่วนใหญ่ทางสถานประกอบการจะรับเข้าทำงานทันที ทำให้นักศึกษาผลผลิตของหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมของ มทร.ศรีวิชัย มีอัตราการมีงานทำในภาคของธุรกิจบริการ โรงแ รม ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งภาคบริการบนเรือสำราญ จำนวนกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
.

​จากการที่รัฐบาลทำความร่วมมือด้านแรงงาน กับซาอุดีอาระเบ ีย เตรียมที่จะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ทางหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ก็มีความพร้อม และมองว่ามีประโยชน์กับนักศึกษา ในเรื่องของการขับเคลื่อนแรงงาน โดยถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีนักศึกษาที่จบ ไป ของหลักสูตรฯ ได้ทำงานอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว อย่างเช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการพัฒนานักศึกษาต่อไปด้ วย เพราะแรงงานภาคการบริการ การโรงแรมเป็นอีกหนึ่งความต้องการ ตอบสนองอุตสาหกรรมของซาอุดิอาระเบีย
.

หากโครงการดังกล่าวนี้เป็นไปได้ด้วยดี ก็จะส่งผลดีต่อประเทศชาติ และนักศึกษาที่จบออกมาด้วย ให้เชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแ รม มทร.ศรีวิชัยเอง ก็มีความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดแรงงานอุสาหกรรมบริการทั้งในไทย และต่างประเทศ

#แรงงาน #ไทยซาอุ #งานบริการท่องเที่ ยว #โรงแรม

06/06/2022
06/06/2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เตรียมผลักดันนักศึกษา ภาคการบริการท่องเที่ยว และการโรงแรม ออกสู่ตลาดแรงงานซาอุดิอาระเบ ีย ข่าวค่ำ วันที่ 4 มิถุนายน 2565 https://youtu.be/JqxL-ckhu9g

ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไ ทย จังหวัดสงขลา / NBT Songkhla (ช่อง 11 หาดใหญ่)
ขอขอบค ุณ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย's post 05/06/2022

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ศาสตราจาร ย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจาร ย์ กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจาร ย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การสวดมนต์บูชาระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล ้ว ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา🙏🙏🙏🙏

04/06/2022

📣 #นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

📍สำหรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ให้ดำเนินการดังนี้ค ่ะ

1️. รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ เว็บไซต์ https://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php
2. 📅 ดำเนินการได้ตั้งแต่วันท ี่ 6 - 20 มิถุนายน 2565 📅
3.
สำหรับขั้นตอนในการรายงานตัว
✅Upload รูปถ่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
✅Upload ใบแสดงผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม (หน้า-หลัง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้ อง
✅Upload สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (วิทยาเขตสงขลาไม่ต้อง Upload)
✅Upload สำเนาทะเบียนบ้าน (วิทยาเขตสงขลาไม่ต้ อง Upload)
✅Upload ใบรับรองแพทย์ที่แสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน (วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ไม่ต้อง Upload ยกเว้นวิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

🆗ยืนยันการรายงานตัวนักศึกษาให ม่ พร้อมทั้งสมัคร E-Passport
ในระบบลงทะเบียน e-Passport เข้าเว็บไซต์ : https://epassport.rmutsv.ac.th

⭐️รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระยะเวลา 2 -3 วันทำการค่ะ

02/06/2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220602110756512

02/06/2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประกาศ จัดหาผู้ให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ผู้สนใจสามารถอ่านรายเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ http://finance.rmutsv.ac.th/node/3065

02/06/2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 3 มิถุนา ยน 2565

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2565
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอขอบค ุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ https://youtu.be/FxlcBZhhVzg

02/06/2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ กรกฎา คม ๒๕๖๕

ONSITE ........แล้วพบกันน่ะ.........

02/06/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2565

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช ัย

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

RUTS Talk

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


1 ถนนราชดำเนินนอก
Songkhla
90000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Songkhla (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กรมสุขภา
472 ถนนไทรบุรี
Songkhla, 90000

สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9" สำนักงานอัยการภาค 9 "Ago Region.9"
แหลมสนอ่อน
Songkhla, 90000

หน่วยงานราชการ

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบ
472 ถ. ไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000
Songkhla, 90000

งานกิจกรรมบำบัดและอาชีวบำบัด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ งานประสานขอพระราชทานเพลิง จ
Songkhla, 90000

ติดต่อประสานงาน 074-536-511

Icofis_TSU Icofis_TSU
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Songkhla, 90000

Institute of Community Operation for Integrated Studies

Thaksin University Thaksin University
Songkhla, 90000

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยช
ถนน ริมทะเล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
Songkhla, 90000

ศรชล.ภาค ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สงขล
เพชรเกษม
Songkhla, 90160

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้

กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ไ
ถนนแหลมสนอ่อนเยื้อนท่าแพขนานยนต์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
Songkhla, 90000

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Songkhla Province Songkhla Province
86 ซอย.55 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.ส
Songkhla, 90000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสั
130/2 ถ.ติณสูลานนท์ ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
Songkhla, 90100

เป็นหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพั?

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงา ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังเก
Songkhla

ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา หล