โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ, การศึกษา, 328 หมู่ 2, So Phisai.

Photos from โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ's post 13/06/2024

📣📣จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์📣📣

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านศรีชมภู จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
นำโดยนายวันดี เทพอินแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ศิษย์สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

#โรงเรียนบ้านศรีชมภู
#เรียนดีมีความสุข

11/06/2024

📣 แจ้งข่าว 📣
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567❤️
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567

31/05/2024

📣 แจ้งวันหยุดโรงเรียนบ้านศรีชมภู
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567
หยุดทำการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 มาเรียนตามปกติค่ะ 🙏

Photos from โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ's post 24/05/2024

🗳️🗳️ข่าวประชาสัมพันธ์🗳️🗳️
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายวันดี เทพอินแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านศรีชมภู จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปโดยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปโดยและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลือกตั้งและการยอมรับในนโยบายและคะแนนเสียงของเพื่อนๆที่ได้เลือกประธานนักเรียน ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนเด็กหญิงปภัสสร ชูเกณฑ์ (พี่ฟ้า)นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

22/05/2024

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านศรีชมภู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย รายงานผลการพัฒนาโรงเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอน และ ด้านพฤติกรรมของนักเรียน นำโดย นายวันดี เทพอินแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานวิชาการ งานการเงิน งานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ขึ้นชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนการวัดและประเมินผล กฎระเบียบของสถานศึกษา รวมถึงพบคุณครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

Photos from โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ's post 21/05/2024

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นำโดยนายวันดี เทพอินแดง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีชมภู ได้มีการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันถวายสังฆทาน สวดมนต์ และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ที่ วัดมหาวัน บ้านโพธิ์ ต.ศรีชมภู เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

17/05/2024

ประกาศ 📣 แจ้งกำหนดการ⏰
ประชุมผู้ปกครอง
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านศรีชมภู
เวลา09.00-12.00น.

14/05/2024

📢 จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านศรีชมภู 📢
ฉบับที่ 1/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นำโดย นายวันดี เทพอินแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีชมภู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ แนะนำบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 การจัดทำแผนการสอนประจำชั้นเรียน การจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2567 และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

14/05/2024

📌แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านศรีชมภูค่ะ 😊

15/04/2024

ยอดผ้าป่ายังไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ สาธุ 🙏🏻

Photos from โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ's post 15/04/2024

วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 นายวันดี เทพอินแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีชมภู พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทรงกช ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุก ๆ ท่าน ร่วมถวายกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างรั้วโรงเรียน ครั้งที่2 และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนบ้านศรีชมภู

Photos from โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ's post 28/03/2024
Photos from โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ's post 28/03/2024

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านศรีชมภูนำโดยนายวันดี เทพอินแดงผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครูและบุคลากรโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศประกอบด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรและการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงความยินดีและอวยพรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเป็นแรงบรรดาลใจให้รุ่นน้อง ทั้งนี้ขอให้นักเรียนมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จทุกประการ

27/03/2024

📣ขอขอบคุณสะพานบุญศรัทธา🙏🏽
สมทบทุนก่อสร้างรั้วโรงเรียน ครั้งที่2
ร่วมสมทบทุนได้ตลอดเลยนะคะ

27/03/2024

ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 28 มีนาคม 2567

Photos from โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ's post 23/03/2024

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านศรีชมภู นำโดยนายวันดี เทพอินแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ สามข้าว เฟคตอรี่ เกษตรอินทรีย์ไทยแลนด์ และสวนน้ำ The happiness จังหวัดอุดรธานี
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้และได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน
ทำให้นักเรียน มีความสุขได้รับความรู้ควบคู่กับสนุกสนานในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ

18/03/2024

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านศรีชมภู ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณครูนงนุช วันโนนาม

15/03/2024

📌ช่องทางการร่วมสบทบทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ชื่อบัญชีผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านศรีชมภู
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
เลขที่บัญชี 020216860398 ค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ's post 03/03/2024

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านศรีชมภู นำโดย นายวันดี เทพอินแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีชมภู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่าย ลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านศรีชมภู ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมเดินทางไกล(ภาคเช้า) และกิจกรรมฐานผจญภัย (ภาคบ่าย) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย ให้แก่ นักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดี เรียนรู้กระบวนการและระเบียบวิชาลูกเสือให้แก่นักเรียน

29/02/2024

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านศรีชมภู นำโดยนายวันดี เทพอินแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีชมภูคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการสอบ National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ คือ การทดสอบความสามารถขึ้นฐานของผู้เรียนระดับชาติเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3ด้านคือ 1) ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 2) ด้านคำนวณ (Numeracy) และ 3) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป

Photos from โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ's post 29/02/2024

โรงเรียนบ้านศรีชมภู นำโดยนายวันดี เทพอินแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนศรีชมภู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น รวมถึงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และส่วนรวม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

15/02/2024

โรงเรียนบ้านศรีชมภูได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

13/02/2024

📣โรงเรียนบ้านศรีชมภู
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่วันที่๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖🤩

11/02/2024

💗แจ้งข่าวศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านศรีชมภู และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะ โรงเรียนบ้านศรีชมภูจะจัดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดทำรั้วโรงเรียนสร้างความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่โรงเรียน โดยจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 ขอแจ้งข่าวไปยังศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านศรีชมภู และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะ รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งเพิ่มเติมค่ะ🤩
ผู้ประสานงาน
086-2216143 ครูวงเดือน บุราญศาล
080-7144434 ครูอธิปวราห์ เกษมสุข

07/02/2024

📣ในวันศุกร์ ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
นายวันดี เทพอินแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสรีชมภู พร้อมด้วยครูโรงเรียนบ้านศรีชมภู มอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) ทุนละ 1,500 บาท

07/02/2024

📣ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ค่ะ
ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ

17/01/2024

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านศรีชมภูนำโดยผอ.วันดี เทพอินแดง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านศรีชมภู เข้าร่วมงานวันครูประจำปี 2567 อำเภอโซ่พิสัย ณ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ กิจกรรมพิธีทางศาสนา พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดซูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ภายได้คำขวัญวันครู "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"

Photos from โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ's post 14/01/2024

วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านศรีชมภู
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 ภายใต้คำขวัญ
"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

นำโดย นายวันดี เทพอินแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีชมภู พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงกช ทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ซึ่งกิจกรรมวันเด็ก มีดังนี้ การแสดงจากนักเรียนการแจกของขวัญวันเด็ก การเล่นเกมชิงของรางวัล โรงทาน อาหาร ขนม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี หน่วยงานทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐในเขตตำบลพื้นที่ ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ศิษย์เก่า ร้านค้าต่างๆ และคณะครูที่ได้อนุเคราะห์บริจาคของขวัญของรางวัลทั้งในช่วงเวลาก่อนวันงาน และวันงานมาเป็นจำนวนมาก
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากนักเรียนได้รับความสุข ความสนุกสนานและของรางวัลจากกิจกรรม ต่างๆที่จัดขึ้นแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสแสดงความสามารถต่างๆให้ผู้ปกครองและผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมอีกด้วย

11/01/2024

โรงเรียนบ้านศรีชมภู ขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสิน สาขาโซ่พิสัย ที่ให้การสนับรางวัล การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567
ธนาคารออมสิน ปลุกแรงใจสร้างวัยออม ชวนน้องๆ ฝากเงินตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับ "กระปุกออมสินโลกกว้าง" (1 กระปุก ต่อ 1 สิทธิ์) ของมีจำนวนจำกัดนะคะ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน So Phisai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2566 🥰🥰

ประเภท

ที่อยู่

328 หมู่ 2
So Phisai
38170

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00

การศึกษา อื่นๆใน So Phisai (แสดงผลทั้งหมด)
ติวฟรีออนไลน์ สไตล์ครูกร้อ ติวฟรีออนไลน์ สไตล์ครูกร้อ
Sopisaipittayakhom School
So Phisai, 38170

วิทย์/คณิตฯ สอบกลางภาค/สอบปลายภาค สอบเข้ามหาลัย/สอบบรรจุ

เพื่อนเรียน เพื่อนเรียน
อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
So Phisai

สอนพิเศษ ใบงาน แบบฝึก โน้ตสรุป

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่ กศน.อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โซ่พิสัย-เฝ้าไร่
So Phisai, 38170

ใช้สำหรับเผยแผ่สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนของ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโซ่

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่7 ตำบลโซ่
So Phisai, 38170

โรงเรียนในชุมชน

โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ
หมู่ 1 ต. ถ้ำเจริญ
So Phisai, 38170

- BanThumcharoen School - สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง
172 หมู่4 บ้านโนนแก้ว ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
So Phisai, 38170

ที่อยู่ 172 หมู่ 4 ตำบลหนองพันทา. อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170